Hartelijk welkom bij beUnited

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig ondernemers

beUnited is dé onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór >39.000 zelfstandig ondernemers

beUnited is sinds 2011 uitgegroeid tot dé onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandig MKB en Zzp ondernemers in Nederland. beUnited wil de aanwezigheid en het belang van gezond zelfbewust MKB en Zzp ondernemerschap in het economische landschap waarborgen, omdat dit essentieel is voor de erkenning, groei en deskundige ontwikkeling van de Nederlandse economie. 

beUnited zet zich, nationaal, regionaal en lokaal, in om voor zelfstandig MKB en Zzp ondernemers te komen tot;

  • gezond zelfbewust ondernemerschap
  • onafhankelijke belangenbehartiging 
  • deskundige ondersteuning
  • professionele erkenning
  • rechtvaardige beleid, wet en regelgeving
  • mensgerichte samenleving 
  • gezamenlijke invloed op politiek en media.  

beUnited volgt kritisch de ontwikkelingen op politiek niveau in Nederland en streeft er naar invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid om een gunstig zelfstandig ondernemersklimaat te bevorderen en ervoor te zorgen dat zelfstandige ondernemers een eerlijke kans krijgen om te gedijen.

beUnited streeft naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemerschap wordt gestimuleerd, creativiteit en inventiviteit worden gewaardeerd, gelijke kansen voor iedereen centraal staan, en waarin lokale en regionale economische groei en duurzaamheid belangrijke pijlers zijn.

beUnited is bedoeld om ondernemers te ondersteunen, te verbinden en hun belangen te behartigen.

beUnited brengt zelfstandige ondernemers samen en biedt een gemeenschappelijk platform waarbinnen zelfstandig ondernemers elkaar kunnen ontmoeten.

Dit met als doel kennis kunnen delen en samenwerken aan groei, gemeenschappelijke doelen bewerkstelligen en het vergroten van de invloed van zelfstandig ondernemers.

beUnited biedt zelfstandig ondernemers de gelegenheid elkaar te ontmoeten, deel te nemen aan inspirerende activiteiten, zoals workshops, presentaties, netwerksessies, paneldiscussies, lezingen en sportevents, waarbij ondernemers kennis en ervaring delen waardoor waardevolle inzichten en tips worden opgedaan om hun bedrijf te laten groeien en te optimaliseren.

Deel uitmaken van netwerken, elkaar in een informele sfeer, face to face te ontmoeten en te spreken, is van groot belang voor zelfstandig ondernemers. beUnited Experience zijn, jaarlijks meer dan 400, door beUnited georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten waar zelfstandig ondernemers elkaar lokaal/regionaal/landelijk, ontmoeten, verenigen, verbinden, informatie delen en ideeën genereren. Ondernemerschap staat daarbij centraal. 

Maandelijks verrijken meer dan 2000 zelfstandig ondernemers hun kennis en vaardigheden bij beUnited Experience tijdens netwerken, kunst, recreatie, sport en kennis activiteiten.

beUnited biedt, met behulp van haar Partner, diverse Services aan haar Members zoals belangenbehartiging op politiek niveau, relevante informatie, advies & ondersteuning op het gebied van o.a. juridische zaken, gezondheid, belastingen, marketing, financiën, training & educatie, vaardigheden en collectieve voordelen om kosten te besparen.

beUnited Services ondersteunend Members mede bij het krachtige in & uitbouwen van de eigen onderneming.

Samen werken

beUnited is een organisatie waarbij de mens, gezond & zelfstandig ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. Dit vanuit het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, de invloed van multinationals en ngo’s is beperkt, de invloed van regionaal zelfstandig ondernemerschap groot is en zelfstandig ondernemers het respect en de medewerking krijgen die ze verdienen!

beUnited staat voor samen, samen werken aan een mensgerichte maatschappij, samen werken aan groei van gezond & zelfstandig ondernemerschap, samen werken aan het kwantitatief en kwalitatief leveren van hoogwaardige diensten, kennis & kunde, samen werken aan borging van de governance, compliance & finance risico’s, samen werken op een platform, samen werken binnen geautomatiseerde werkprocessen, samen werken aan een profijtelijk resultaat en last but not least samen werken in zelfstandigheid.

Sluit je bij ons aan

Ben je zelfstandig ondernemer zorg dan samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden, help ons om zelfstandig  ondernemers nog krachtiger te verenigen, inspireren, informeren, verbinden, ondersteunen en de zelfstandig ondernemersbelangen zo optimaal mogelijk te behartigen en sluit je bij ons aan.

beUnited is…. omdat wij samen zijn, 

Pancras Pouw
Founder