beunited blog A nation that is divider, need love to be United

A nation that is divided, need love to be United

Beste Mark,
Allereerst nog gefeliciteerd Mark, met je 10 jaar presidentschap.
Ik begreep dat als je met een vriend gaat wandelen en onderweg een kennis tegen komt, het voortaan drie maal 95 euro boete oplevert als je een praatje gaat maken. Mijn oren spitsten zich ook toen ik je indertijd hoorde uitvallen over feestende jongeren: “Dat soort asociaal gedrag moet afgelopen zijn!” Dat feesten asociaal is, dat wist ik nog niet. Dank je, weer wat geleerd.

Maar Mark, weet je wie volgens mij asociaal is? Jij..Mark. En ik zal je uitleggen waarom.

Nationale Risico Beoordeling

In 2011 ben je namelijk door het RIVM gewaarschuwd middels de Nationale Risico Beoordeling . Zij wezen niet alleen op het reële risico van een pandemie, maar ook wezen zij op de beperkte behandelcapaciteit. Goed. Je was net een jaartje president en pas net begonnen met het uitkleden van de zorg. Waarschijnlijk pasten deze waarschuwingen niet binnen jouw beleid.

Inmiddels zal hij je grote vriend zijn: Jaap van Dissel. Hij kwam in 2013 als directeur bij het RIVM, weet je nog? Waarschijnlijk schrok hij zich een hoedje van wat je inmiddels met de zorg had uitgevreten, want in 2016 waarschuwde hij je opnieuw.

Nationaal Veiligheidsprofiel 2016

Deze keer middels het Nationaal Veiligheidsprofiel 2016 . Op pagina 188 zette hij in een mooi diagram uiteen dat het grootste reële risico voor de samenleving een pandemie is. Het stond er echt: het risico was “waarschijnlijk” en had “zeer ernstige gevolgen”.
Wat je als bestuurder dan wil doen, is dat je de effecten beperkt en het risico verkleint.

Vinger op zere plek

Jaap heeft zelfs zijn vinger op de zere plek gelegd: Op pagina 72 stond letterlijk: Bekende aandachtspunten in de respons zijn de beschikbaarheid van specialistische zorg (met name IC zorg en beademingsapparaten)  en de mogelijkheid voor aparte verpleging(quarantaine) die nodig zal zijn.

Wat heb je allemaal met die bekende aandachtspunten van Jaap gedaan Mark? In 2017 is er volgens het FD onder jouw bewind alleen maar bezuinigd in de zorg, terwijl je aantoonbaar op de hoogte was van de voorspelling dat een pandemie tenminste zo’n 14.000 sterfgevallen op zou leveren en een enorme economische schade.

Die huidige rampspoed is jou dus al negen jaar (ruim 3.200 dagen) bekend! Maar dat niet alleen, er is jou meerdere malen door je vriend Jaap verteld hoe je je kunt wapenen tegen een pandemie. Maar je deed er niets mee, in tegendeel! Hoe noemen ze dat in ambtenarenjargon? “Grove, verwijtbare nalatigheid” geloof ik.

Je hebt gefaald Mark, en uitsluitend door jouw nalatigheid, bloedt Nederland nu.

Weet je wat het is? Ik vind mensen die op straat vrienden tegenkomen en even bijkletsen niet asociaal, maar menselijk. Mensen die – ondanks alle ellende – blij zijn en feest vieren vind ik ook menselijk. Zij krijgen feitelijk slechts een boete van 95 euro omdat jij dat asociaal gedrag vindt.

Toch moet ik je eigenlijk ook complimenteren Mark. Want dat je de aandacht voor jouw grove, verwijtbare nalatigheid hebt weten af te leiden is ronduit meesterlijk. Jammer genoeg deed je dat door de samenleving volledig te ontwrichten. Ik zou jouw beleid bijna misdaden tegen de menselijkheid noemen. Want alles dat ons mensen menselijk maakt, is nu door jou verboden.

Verwijtbare nalatigheid

Door jouw verwijtbare nalatigheid gaan tienduizenden bedrijven failliet. Honderdduizenden mensen raken werkloos. De psychische en emotionele druk op mensen loopt zó enorm op, dat niet alleen de weg bezuinigde ziekenhuizen vol lopen, maar ook de praktijken van psychologen en psychiaters. Door jouw nalatigheid. Dat vind ik nou asociaal.

Weet je wat ik nog meer asociaal vind, Mark? Dat jouw ambtenaren zichzelf voorzien van bonussen, loonsverhogingen en riante thuiswerkvergoedingen. Ambtenaren die betaald worden door de mensen die jij de mogelijkheid ontneemt te werken: de ondernemers in de private sector en de mensen die voor hen werken. Dát vind ik asociaal.

Doodsbang

Waar ik echter doodsbang van word, is het besef dat het momenteel dus de overheid is die bepaalt welk bedrijf wanneer open mag blijven, welke mensen er mogen werken en hoe ze dat doen. Dat de overheid bepaalt welke klanten zij mogen bedienen en wanneer. 

Maar niet alleen dát besef maakt me bang, Mark. Jarenlang hebben wij ons afgevraagd hoe het in vredesnaam kon dat hele volkeren achter fascistische leiders aan konden lopen.

Open je ogen en aanschouw de praktijk! Dankzij ondersteuning van media die elk weerwoord – zoals ongetwijfeld ook dit stukje – afdoen als “complotgekkie”. 

Mensen worden door jou en jouw propagandakanalen doodsbang voor elkaar gemaakt. Waardoor mensen elkaar uit gaan schelden omdat ze wel of geen mondkapjes dragen. Of omdat ze te dicht bij elkaar staan op straat omdat de ventilatie daar slechter is dan in een vliegtuig. Of elkaar aangeven omdat ze bang zijn besmet te worden via een dicht raam omdat er drie opgeschoten pubers een jointje roken op een bankje in het park om 20:01 uur.

En dat alles voor een virus waarbij de kans op overlijden voor een willekeurig gekozen Nederlander, in enig jaar, ruim 40 maal kleiner is dan de kans dat diezelfde Nederlander dood gaat door gewoon te leven.

Ik ben bang voor de toekomst Mark. Ik ben bang dat de vlam in de pan gaat slaan. Een kat in het nauw maakt immers rare sprongen. Honderdduizenden mensen – nee, niet jouw ambtenaren – gaan jouw falen ernstig in hun portemonnee voelen. Tienduizenden ondernemers zien hun levenswerk verwoest door jouw nalatigheid.

A nation that is divided, need love to be United

Wat ga je trouwens doen met mensen die straks weigeren een mondkapje te dragen? Zo’n ding werkt niet, dat weet je. Dat heeft de WHO je immers verteld . Maar toch. Ga je dan – net als in Australië – mensen in een kamp stoppen? Ga je ze verwonden als ze zich verdedigen bij hun deportatie? Instrueer je de kranten dan dat ze zulke incidenten moeten omschrijven als “aso’s die het leven van anderen ernstig in gevaar brachten en daarom het verdienden”?

Of ga je ons – net als Colijn – vertellen dat we “rustig kunnen slapen”? Maar ik ben bang om vervolgens wakker te worden in jouw wereld Mark, want ik weet niet hoe een, mede door jou, verdeeld land of wereld er uit ziet.

De zon gaat onder
In het avondland
De man verbijt zijn pijn
De man is bang
Bang voor de toekomst
Bang voor wat er komen zal

Als premier zou je de mensen moeten verenigen, inspireren, informeren, verbinden, en hun belangen dienen te behartigen, niet van een kleine groep, of die van jezelf, maar van iedereen. A nation that is divide, need love to be United!

Hoe ziet jouw land/wereld er eigenlijk uit Mark, vertel eens?

Ik hoop van je te horen,

Een belastingbetaler.

Redactie beUnited
De redactie van beUnited (re)post actueel Ondernemersnieuws op de nieuwspagina van beUnited, het krachtigste zakelijke netwerk van, vóór en dóór MKB ondernemers, directeuren en managers in Nederland.

Geef een reactie