beUnited Blog Waar zit jouw ‘unfair advantage’ Igor Wortel en Wim van Renswouw

Waar zit jouw ‘unfair advantage’?

Al maanden hoor je vanuit de Haagse politiek en de professionele advisering dat de digitalisering in het bedrijfsleven versnelt en we naar onze verdienmodellen moeten kijken. Een werkgroep onder leiding van ministers van financiën en economische zaken heeft gekeken naar de verdiencapaciteit van Nederland en onderzocht waar we in de toekomst geld mee kunnen verdienen. Met het welbekende Wobke-Wiebes fonds als uitkomst.

Maar wat bedoelt men nu eigenlijk? Is het niet normaal voor een ondernemer om constant te zoeken naar nieuwe manieren om geld te verdienen, proberen de kosten zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te investeren? Business-as-usual zou je bijna zeggen.

Eerst de versnelling, die is er wel degelijk en wel op twee fronten:

 1. Het steeds sneller digitaliseren van infrastructuur, apps voor van alles en nog wat aan functionaliteit en decentralisatie van dienstverlening naar microservices verbonden door zogeheten API’s. Kijk maar eens naar je eigen bankzaken of zoiets simpels als boodschappen doen bij een supermarkt.
 2. De levensduur van een verdienmodel en deze illustreer ik het beste met een voorbeeld: vroeger bouwde KPN een telefooncentrale ter grootte van een kleine woning met een levensduur (en afschrijving) van 30 jaar. Tegenwoordig faciliteren ze een netwerk voor apps met een levensduur van 3-4 maanden. Voor de hele ontwikkeling, kostenopbouw en verdiencapaciteit heeft dit grote gevolgen.

De versnelde digitalisering -1-  

De exponentiele digitalisering ten aanzien van lineaire menselijke aanpassing en aanvaarding is in het figuur hieronder uitgebeeld:

De afgelopen maanden heeft de C-crisis hier dus nog een schepje bovenop gegooid, boven uitgebeeld als het ‘cataclysmic event’: we zijn on in heel korte tijd meer digitale hulpmiddelen gaan gebruiken. De afstand tussen technische ontwikkeling en aanpassing is tijdelijk verkleind.

Afhankelijk van het type organisatie waar je in zit is het aanpassingsvermogen ook anders, de lineaire lijn loopt steiler naarmate je een hoger natuurlijk aanpassingsvermogen hebt. Hier is ook duidelijk te maken dat:

 1. Het MKB een aantal natuurlijke voordelen heeft ten aanzien van de grote jongens en meiden: schaalgrootte werkt nu absoluut niet in je voordeel, de mammoettanker laveert te traag.
 2. typisch menselijke eigenschappen (empathie, creativiteit, etc.) steeds meer waard worden en daar zijn de dames van nature beter in dan de heren. Je ziet dat dames het nu dus ook beter doen.

Het verdienmodel -2-

Waar verdien je het geld mee in het bedrijf is de simpelste definitie van het verdienmodel, vaak ook makkelijk te beantwoorden voor een (MKB) ondernemer. Maar wanneer we willen kijken naar wat het omzet-maximum is wat er met dat verdienmodel kan worden binnengehaald dan wordt het al lastiger. Waarom willen mensen graag zaken doen? Waarom bestaat er een maximum aan een product? Wat is het (natuurlijk) voordeel van een concurrent? We kunnen een heleboel meer vragen stellen bij het verdienmodel dan bij de technologische ontwikkeling.

Dat loont absoluut! Kijk naar wat de budget vliegmaatschappijen nu aan voordeel hebben ten aanzien van de ‘gevestigde of meer nationale’ luchtvaartmaatschappijen. Door de afgelopen decennia constant met de elementen in het verdienmodel te experimenteren kunnen ze zeer flexibel vluchten aanbieden. Van de zomer zag ik € 30 voor een vlucht naar een geel Covid gebied, de ethische kant en wenselijkheid is een geheel andere discussie. Maar ook met deze prijzen en stunts verdient men nog geld of verliest in ieder geval minder dan de concurrentie. Er is een natuurlijk voordeel gecreëerd.

Een ander voorbeeld is de supermarkt die de afgelopen jaren een enorme transformatie heeft doorlopen met meer kant en klare maaltijden, meer food-for-comfort, thuisbezorgen, een bestel-, bezorg en afreken app. Er komen ook allerhande nieuwkomers (PicNic, HelloFresh, etc.) in de markt die op dat gemak inspelen en omzet meepikken. Maar wat zou het mooi zijn wanneer er één concept en bedrijf is wat al deze omzetstromen kan combineren en stapelen……

Een voorbeeld van het Ostenwalder business model canvas voor een nieuwe omzetstroom in de supermarkt zie je hieronder. Herken je de lokale supermarkt er in terug? Of meer een nationale speler?

Nu is het Ostenwalder model maar één van vele instrumenten die je kan gebruiken om over je verdienmodel na te denken, dit uit te werken en er varianten op te bedenken. Je kan variëren door onderdelen van het canvas uit te werken in zogeheten client journeys of customer journeys en daar allerlei vragen over te stellen. Waar gaat het goed, waar heeft men een hekel aan en kan ik hier iets (digitaal) aan verbeteren? Op dit moment zijn er veel studenten op zoek naar stageplekken en dit soort onderzoeken is een prachtige stage of zelfs afstudeeropdracht.

Een snelle methode om voor jezelf aan  de slag te gaan is het Ostenwalder canvas in te vullen en jezelf dat per onderdeeltje de volgende zeven vragen te stellen:

 1. Kan ik het vervangen?
 2. Kan ik het combineren, waar kan ik combinaties en connecties leggen?
 3. Moet er wat worden aangepast?
 4. Kan ik groeien?
 5. Is het op een andere manier te gebruiken?
 6. Moet ik dit weglaten of kleiner maken?
 7. Kan ik zaken digitaal laten verlopen?

Op een andere manier naar je hele omgeving kijken, geen kopieergedrag aanleren en echt uitvogelen waar je het ten aanzien van de concurrent beter kan doen, flexibeler kan bewegen of volgens mij het allerbeste: de mens echt centraal kan zetten in de dienstverlening. Een handige website met instrumenten om bij je analyse en uitwerking te gebruiken is www.diytoolkit.org. Wil je meer praktisch aan de slag neem dan even contact op of kijk even in het ontwikkel aanbod van beUnited (link).

Het is de context, niet de content

Soms lijkt het wel of de wereld in een permanente staat van verontwaardiging verkeert. Zo werd een werk van kunstenaar Erik Kessels onlangs onder grote druk verwijderd. Kessels had een foto-installatie bedacht van zeventig grote, digitaal samengestelde fictieve gezichten die cosmetische chirurgie hadden ondergaan. De portretten waren op een skatebaan geplakt. De skaters zouden met hun wieltjes de gezichten verminken en zo een gedaanteverwisseling tot stand brengen.

Vrouwonvriendelijk, oordeelde een actiegroep. Het zou geweld tegen vrouwen uitlokken. Toen sponsors dreigden met het opheffen van de samenwerking, werd het kunstwerk door de skatebaan weggehaald. Inmiddels wordt er volop geanticipeerd op de lange tenen van het ­publiek. Films zoals Dombo, Peter Pan of De Aristokatten worden tegenwoordig door streamingdienst Disney+ voorzien van een racismewaarschuwing.

Je zou kunnen denken dat we zo snel beledigd zijn doordat er zoveel beledigd wordt. Sociale ­media maken het gemakkelijker de ander in de grofste bewoordingen te bejegenen. Ze zijn het ­ideale platform om eens lekker los te gaan. Het liefst anoniem. En de algoritmes zorgen ervoor dat de extreemste uitlatingen ook nog eens de meeste aandacht krijgen, waardoor de boel nog eens lekker kan worden opgepookt. Geen wonder dat mensen langere ­tenen krijgen, zou je denken.

Maar het is maar de vraag of dat zo is. Je zou namelijk ook verwachten dat er daardoor een zekere gewenning zou optreden. Dat we wat eelt op onze ziel zouden krijgen, en wat meer zouden relativeren. En het is de vraag of er twintig jaar geleden minder beledigingen werden geuit. Het is alleen voor iedereen zichtbaar geworden.

Films als Dombo, Peter Pan of de Aristokatten worden voorzien van een racisme-waarschuwing

De gevoeligheid lijkt eerder te maken te hebben met het ontbreken van context. Of iets beledigend is of niet, hangt vooral samen met het perspectief waarbinnen het wordt gepresenteerd. Het maakt nogal uit of een ­cabaretier iets zegt of de minister-president. De juiste context kan de angel eruithalen.

Het probleem is nu dat sociale media informatie uit de context hebben gehaald. Een nieuws­bericht wordt in een krant of tv-programma haast automatisch in een bepaald kader geplaatst. Niet alleen door de politieke kleur van het medium, maar ook omdat deze berichten binnen hun medium perspectief krijgen. De lezer weet dat een mening in het redactioneel commentaar anders weegt dan die van een ingezonden brief. De context­duiding zit in de structuur van het ­medium ingebakken.

Dat is bij sociale media veel minder het geval: berichten zweven contextloos over de digitale snelweg. De gebruiker moet zelf maar uitzoeken hoe hij een bericht moet plaatsen. Inmiddels zijn sociale media wakker geworden en bemoeien ze zich wel degelijk met de inhoud van de berichten. Maar het perspectief dat ze aanbrengen, is op zijn zachtst gezegd grofmazig: iets deugt (of is verdacht, misleidend, beledigend) of niet. Dergelijke ‘digitale duiding’ werkt eerder polarisatie en daarmee een gevoeligheid voor beledigingen in de hand. Als sociale media dan toch aan duiding doen, waarom dan niet wat intelligenter? Waarom niet zoeken naar indelingen als ‘satire’, ‘extreem politiek gedachtegoed’ of meer achtergrond over degene die het bericht verstuurt?

Het is niet de content, het is de context.

 

‘Luck is what happens when preparation meets opportunity’

“Luck is what happens when preparation meets opportunity – Seneca”

‘Ik heb heel veel data in mijn bedrijf, kunnen jullie daar een keer naar kijken? Mijn gevoel zegt mij dat we hier wat mee moeten….’

Hoe vaak wij deze vraag van onze klanten krijgen ben ik vergeten te tellen en deze vraag is zeer relevant want de wereld digitaliseert in rap tempo (exponentieel). Er zijn dus ook steeds meer nieuwe verbindingen of logische verbanden te leggen en er is veel meer data direct beschikbaar. Daarnaast zie je dat gebruik van technologie als dagelijks hulpmiddel toeneemt, we zijn er de laatste tijd ook een beetje toe gedwongen om meer en anders gebruik te maken van Zoom, Teams, webinars, video vergaderingen…

Super interessant is nu dat deze toename van digitale toepassingen direct zorgt dat typisch menselijke eigenschappen als creativiteit, empathie, intelligentie, bewustzijn, etc… steeds belangrijker worden. Daar kan je dus het verschil maken! Sorry voor de heren onder ons: dames zijn hier van nature veel beter in en dat zie je ook vertaald naar de effectiviteit van de huidige generatie politici.

Maar dat verschil even ter zijde, hoe maak je dan verschil door toepassing van data en bijvoorbeeld het begrip creativiteit? Waar mag je aan denken en hoe start je heel voorzichtig het denkproces?

Creativiteit is net als intelligentie een heel divers en slecht begrepen, laat staan onderbouwd, begrip. Filosoof Kevin Kelly heeft hier veel over gezegd en geschreven, een kenmerkend voorbeeld is het verschil tussen de intelligentie van een mens en een eekhoorn, die tot jaren na het begraven van zijn nootjes deze nog terug weet te vinden. Dus het intelligent maken van bedrijfsomgevingen is ook een andere abstractie van intelligentie dan wij die ons voor kunnen stellen. Het zit hem dus in de combinatie van mensen en machines als hulpmiddelen.

Toegespitst op creativiteit kunnen we nu drie vormen onderscheiden:

Verkennende creativiteit – groei zit aan de randen van je organisatie, op het grensvlak met de buitenwereld, maar je blijft binnen de (spel)regels van het systeem en dus je bedrijf. Kijkend naar automatisering en data analyse kan je hier tot 97% accurate voorspellingen, efficiency en vergaande automatisering behalen. Iedere analyse zou dan ook hier moeten starten en je kijkt bijvoorbeeld naar interne procesverbeteringen, upgrade van software of het uitrollen van nieuwe toepassingen.

Combinerende creativiteit – het combineren van twee of meerdere concepten en dus het toepassen van de (spel)regels uit wereld 1 in wereld 2 en omgekeerd. Je vindt een verband tussen datasets en gaat via business modelling of design thinking modellen aan de slag. Het goed uitschrijven van zogeheten customer journeys is een start met als voorbeelduitkomst een nieuw product, extra omzet en een nieuwe afzetmarkt.

Transformationele creativiteit – waar zit de game changer, de fase overgang? We veranderen alle regels van het spel, verlaten de oude uitgangspunten van voorgaande generaties. De uitkomst kan dan een nieuwe Google of een andere BigTech firma zijn waar men nu middels wetgeving grip op probeert te krijgen?

Het is dus van levensbelang om naar de data te kijken en daar nieuwe zaken uit proberen te halen, met de BigTech bedrijven werkt het de andere kant op: zij hebben enorm veel data en doen daar nog niet heel veel mee. Waarom niet? Ze kennen de spelregels binnen branches, niches en specifieke bedrijven (nog) niet, maar zodra dat wel het geval is…. Hoe kijk je met dit in het achterhoofd naar de samenwerking tussen Google en Deutsche Bank?

Hoe ga je aan de slag? Waar denk je aan? Een lijstje met aandachtspunten:

 1. Verkennen is per definitie het opschuiven van bestaande grenzen
 2. Je moet je huidige omgeving kennen en vooral begrijpen
 3. Zoek naar stukjes wetenschap en onderzoek en combineer ze
 4. Deel ideeën én problemen (multidisciplinair en transparant) -> zoek naar verbanden
 5. Maak er een strategisch speerpunt van
 6. Leer dat het een iteratief proces is:
  1. waar je dus meerdere malen gaat falen en
  2. het veel langer duurt dan verwacht voor er resultaat is
 7. Maar zonder risico’s behaal je ook geen rendement

Meer weten over (data) toepassingen? Neem contact met ons op 

Klant loyaliteit - verandering

Gevolgen van een veranderende wereld

Klant loyaliteit

Het is alweer een tijd geleden dat ik een blog heb geschreven. Aan inspiratie en materiaal geen gebrek, integendeel, soms is het lastig de ‘filters’ strak ingesteld en scherp te houden. Deze blog is de eerste in een nieuwe serie waarin ik een aantal gevolgen van digitalisering zal belichten en de gevolgen hiervan voor dienstverlening op zal sommen. Vandaag is de eerste in deze serie over klant loyaliteit.

Wanneer je naar de cijfers kijkt dan zie je dat de laatst bekende getallen een aardverschuiving laten zien in klantloyaliteit: de 80/20 regel (20% van de klanten zorgt voor 80% van de omzet) is omgeslagen naar 60/40 en beweegt zich al naar 50/50. In het laatste geval zorgt de helft van de trouwe klanten dus voor evenveel omzet als de ontrouwe (raar woord?) klanten en dat betekent heel veel voor o.a. de manier waarop je aan marketing doet. Bijeenkomsten met vakgenoten trekken ook nog nauwelijks nieuwe klanten, het lijkt soms wel alsof je met alleen maar concullega’s op een beursvloer staat. Moet je gaan investeren in loyaliteitsprogramma’s of juist niet? Waar zit hem de kracht van je product, waar zit de toegevoegde waarde? Is het slim om massaal te gaan investeren in nieuwe massa media en social media campagnes? Meer investeren betekent meer kosten per verworven klant en dus een smallere marge?

 

Het merken paradox

Merkentrouw gedrag is voor alles en iedereen een uitdaging, niet alleen voor kleine merken, maar ook de grote partijen hebben hier problemen mee. Onderzoek laat zien dat merkvastheid nog steeds aan de orde is en klanten bereid zijn zichzelf aan een aantal ‘gevestigde namen’ te verbinden, alleen komt de nadruk steeds meer en steeds vaker te liggen op de toegevoegde waarde. Ik vertaal dat zelf altijd maar naar intern meetbare waarden als resultaat en integriteit, exact ook de waarden die nodig zijn om ambitie te ondersteunen, naast transparantie en consistentie. Door consistent en transparant in de markt te staan, met goed resultaat en op een integere manier zullen bestaande en nieuwe klanten zich beter ‘bij je thuis voelen’. De marges worden smaller dus je zult ook die kant op moeten denken.

Veel merken en gevestigde namen hebben moeite met de toenemende verwachtingen van klanten, de klanten ontwikkelen zich sneller dan de leveranciers en hun bedachte loyaliteits-structuur en –programma’s. Iedere fout kan ook ongenadig hard worden afgestraft in de extreem snel communicerende wereld, snelle actie vraagt om een snelle reactie, even groot en tegengesteld van richting en die kan je vooraf bedenken!

 

De kracht van het verbinden

Deze twee kenmerken samen vormen nu ook een sleutel (DE sleutel bestaat niet) om het beter en vooral anders dan de concurrentie te doen. Zowel de smallere marges als de verwachting van verandering samen hebben één antwoord: product diversificatie. Er zijn nu zoveel verschillende (software) tools, afzetkanalen en oplossingen voor handen dat je iedere klant eigenlijk per factuur een incasso oplossing kan bieden. Wanneer je genoeg historie of ervaring hebt kan je dit zelfs bieden zonder dat je een branche, klant of product kent. Niet het ouderwetse sales praatje dat je alles wel op gaat lossen voor een klant, maar echt op content en cijfermatig onderbouwd.

Het leggen van steeds meer en andere verbindingen zorgt niet alleen voor meer en andere afzetkanalen, het maakt de wereld ook transparant en dat is weer te gebruiken om je toegevoegde waarde aan te tonen. Dit is één van de twee bekende manieren om aan een krimpende markt met lagere marges te ontsnappen: door aan te tonen dat je een meer uniek product biedt, je levert sneller, retour zenden is gratis, je maakt gebruik van enorme hoeveelheden data waardoor je eerder contact legt met potentiele klanten, we spelen direct in op de snel wisselende kenmerken van een consument, etc, etc. De andere manier is door jezelf goedkoper dan de concurrentie aan te bieden, iets waar ik voor geen enkele markt in geloof, door markt-fluctuaties en met een focus op kostenreductie ben je nooit de eindwinnaar. Kosten beheersen zijn belangrijk maar je wint er alleen korte termijn ademruimte mee.

Dus het product moet centraal staan en je benadert de klant met open vizier en volkomen transparant over de mogelijkheden. Alleen het aantal klanten dat je kan en moet benaderen zal hoger liggen dan vroeger. Laat zien waar je voor staat, behandel de klanten op de manier die ze willen zien, zorg dat de medewerkers dat ook doen en laat zien dat je niet alleen een sociaal gezicht hebt. Je kan natuurlijk blijven geloven in ‘wat vroeger werkte’, maar dan adviseer ik om te luisteren naar het nummer van Frank Sinatra achter deze link en het daarbij te laten.

Meer weten? Neem direct contact op via info@phalanxes.com of bel +31 614 245 649.

Design Thinking

Innovatie is een grote uitdaging voor veel organisaties, die verschillende onderdelen en dimensies van een bedrijf raken. Door de cursus Design Thinking te volgen, springt u in op bedrijfsinnovatie door ontwerp-denk-tools toe te passen. In acht creatieve sessies leer je jouw idee te ontwikkelen van vraag naar concept. Krijg de mindset voor innovatie en leer hoe u waarde kunt creëren voor uw organisatie.

In acht sessies (32 uur) onderzoek je de voordelen van een design-gedreven aanpak en hoe je deze kunt implementeren. Je maakt kennis met een diverse methoden en modellen voor bedrijfsinnovatie. Dit traject biedt een mix van praktische oefeningen en sluit af met een individueel project. De tussentijdse oefeningen zijn gericht op praktijkgevallen, terwijl het individuele project direct aan je eigen werk is gekoppeld.

Je zal:

 • nieuwe benaderingen en methoden leren voor ontwerpdenken en bedrijfsinnovatie.
 • deze kennis gezamenlijk toepassen, casussen bestuderen en oefeningen doen.
 • ontwikkel een persoonlijk project, relevant voor uw organisatie.
 • vertaal een idee of business opportunity naar een concept voor (service) innovatie, inclusief business model en roadmap die je direct bij je klant kunt pitchen.

Tijdens de cursus focus je op verschillende onderdelen en dimensies van een bedrijf: diensten, producten, klantwaarde, leveringsprocessen, verdienmodellen, interfaces met klanten, klantervaringen en nog veel meer.

Development

Development, powered by beUnited is een impliciet samenwerkingsverband met geselecteerde trainers, coaches en opleiders. Het is een kwalitatieve los-vaste context van bedrijvigheid.

Informatie

Wil je meer informatie over dit specifieke  development traject? Vul het contactformulier hiernaast in en er wordt direct contact met je opgenomen.

Aanmelden

Aanmelden voor dit traject kan door het contactformulier in te vullen.

De kosten zijn € 75,- per uur (excl BTW), er kunnen nog extra kosten bijkomen voor de aanschaf van studiemateriaal. Gespreide betaling behoort tot de mogelijkheden.

Contactformulier

management denkers

Who Owns The Future?

Een overzicht van de management goeroes van de laatste decennia in korte presentaties en overzichten, met praktische voorbeelden. Deze management denkers bewegen hele management generaties, zetten ze aan tot actie, geven inzichten en triggeren denkprocessen.

Niet iedere bewering van iedere goeroe is waar of toepasbaar.  Maar wat is de relevantie van deze goeroes? Wat is überhaupt een goeroe en hoe kan je hun invloed op onze dagelijkse omgeving zien?

In één hele dag (7 uur) passeren de belangrijkste management ideeën de revue in een logische samenhang en met direct bruikbare voorbeelden en modellen voor de eigen dagelijkse (werk)praktijk.

De kosten zijn € 75,- per uur (excl BTW), er kunnen nog extra kosten bijkomen voor de aanschaf van studiemateriaal. Gespreide betaling behoort tot de mogelijkheden.

Development

Development, powered by beUnited is een impliciet samenwerkingsverband met geselecteerde trainers, coaches en opleiders. Het is een kwalitatieve los-vaste context van bedrijvigheid.

Informatie

Wil je meer informatie over dit specifieke  development traject? Vul het contactformulier hiernaast in en er wordt direct contact met je opgenomen.

Aanmelden

Aanmelden voor dit traject kan door het contactformulier in te vullen.

Contactformulier

DATA MINING - STATISTIEK EN TRENDANALYSE

Data Mining – trends en analyse

Hoe maakt u een rapportage, wat is belangrijk bij het opzetten van een rapportage en hoe zet u een eenvoudige rapportage op in bijvoorbeeld Excel, Power-BI, Tableau?

Het verschil tussen foto en film komt aan de orde, structured en un-structured data. Daarnaast worden de basis condities voor een rapportage besproken.

Wat kunt u concluderen aan de hand van een rapportage?  Wanneer is er sprake van een dashboard en hoe moet je dat zien in de operatie van de klant?

Dit traject neemt u in 6 uur mee door de logica van het opzetten van en  zelf in elkaar zetten van (management) rapportages.

Development

Development, powered by beUnited is een impliciet samenwerkingsverband met geselecteerde trainers, coaches en opleiders. Het is een kwalitatieve los-vaste context van bedrijvigheid.

Informatie

Wil je meer informatie over dit specifieke  development traject? Vul het contactformulier hiernaast in en er wordt direct contact met je opgenomen.

Aanmelden

Aanmelden voor dit traject kan door het contactformulier in te vullen.

De kosten zijn € 75,- per uur (excl BTW), er kunnen nog extra kosten bijkomen voor de aanschaf van studiemateriaal. Gespreide betaling behoort tot de mogelijkheden.

Contactformulier

CIRCLE OF INFLUENCE

Circle of Influence

Naast het formele organigram van een bedrijf is er ook een politiek schema te maken en hoe stel je inzichtvragen waardoor je met de antwoorden het informele schema helder kan krijgen? 

Inzicht is steeds noodzakelijker, wist je dat maar 7% van alle beslissingen in een bedrijf of organisatie gebaseerd zijn op feiten, data, procesinzicht? De overige 93% is in handen van de informele structuur, politiek, invloeden van buiten, tegenstrijdige belangen of niet onbelangrijk: E.G.O. van het management.

In een wereld die steeds meer verbindingen faciliteert, digitalisering en technologie hand over hand werk over neemt zal die verhouding veranderen. 

Men kan en zal meer op basis van de digitale realiteit beslissen met als direct gevolg dat de ‘circle of influence’ zal afnemen en zie daar één van de oorzaken om je te verzetten tegen verandering! In dit ontwikkeltraject laten we de structuur van de politieke kant zien.

Dit traject kan in twee avonden (4 uur) worden doorlopen, naast deze twee avonden krijg je een handout over bedrijfspolitiek en een praktijkopdracht.

De kosten zijn € 75,- per uur (excl BTW), er kunnen nog extra kosten bijkomen voor de aanschaf van studiemateriaal. Gespreide betaling behoort tot de mogelijkheden.

 

Development

Development, powered by beUnited is een impliciet samenwerkingsverband met geselecteerde trainers, coaches en opleiders. Het is een kwalitatieve los-vaste context van bedrijvigheid.

Informatie

Wil je meer informatie over dit specifieke  development traject? Vul het contactformulier hiernaast in en er wordt direct contact met je opgenomen.

Aanmelden

Aanmelden voor dit traject kan door het contactformulier in te vullen.

Contactformulier

change management

Change Management

Veranderingen gebeuren iedere dag, overal en altijd. Wanneer uzelf zegt niet te willen of te kunnen veranderen, gaat u voorbij aan een fundamenteel feit. Maar hoe werkt nu zo’n veranderproces en in welke fasen is het opgedeeld? Hoe krijgt u de mensen mee en hoe kunt u het belang van credit management laten zien aan de algehele organisatie?

Traject: CHANGE MANAGEMENT

Hoe meet u veranderingen (KPI’s in de administratieve keten), wat kan er worden veranderd en is er wederzijds voordeel (SWOT-analyse en confrontatie matrix)?

Dit traject neemt u in 6 uur mee door de logica van change management, de theorie achter de verschillende modellen.

De kosten zijn € 75,- per uur (excl BTW), er kunnen nog extra kosten bijkomen voor de aanschaf van studiemateriaal. Gespreide betaling behoort tot de mogelijkheden.

Development

Development, powered by beUnited is een impliciet samenwerkingsverband met geselecteerde trainers, coaches en opleiders. Het is een kwalitatieve los-vaste context van bedrijvigheid.

Informatie

Wil je meer informatie over dit specifieke  development traject? Vul het contactformulier hiernaast in en er wordt direct contact met je opgenomen.

Aanmelden

Aanmelden voor dit traject kan door het contactformulier in te vullen.

 

Contactformulier

De intelligente organisatie

De Intelligente Organisatie

Leuk, zo’n rapportage, maar wat kan je er eigenlijk mee? Waar kijk ik naar en klopt het ook daadwerkelijk waar ik naar kijk? Dit traject gaat heel praktisch door een aantal basisprincipes heen die nodig zijn om een organisatie ook daadwerkelijk intelligent te maken:

 • De inrichting van het rapportage landschap, interfacing, query opzet, (data) beschikbaarheid
 • De basis voorwaarden voor het opzetten van dashboards
 • Waarom de keuze voor een rapportage tool ‘bijzaak’ is
 • Hoe start je met artificiële intelligentie en waar kan je het toepassen?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt in drie dagdelen (12 uur) de theorie uitgelegd en in het vierde dagdeel (4 uur) wordt een eigen praktijkvoorbeeld uitgelegd en gepresenteerd. Basiskennis van software ontwikkeling is aan te raden.

De kosten zijn € 75,- per uur (excl BTW), er kunnen nog extra kosten bijkomen voor de aanschaf van studiemateriaal. Gespreide betaling behoort tot de mogelijkheden.

Development

Development, powered by beUnited is een impliciet samenwerkingsverband met geselecteerde trainers, coaches en opleiders. Het is een kwalitatieve los-vaste context van bedrijvigheid.

Informatie

Wil je meer informatie over dit specifieke  development traject? Vul het contactformulier hiernaast in en er wordt direct contact met je opgenomen.

Aanmelden

Aanmelden voor dit traject kan door het contactformulier in te vullen.

 

Contactformulier