beUnited university partner Bart van den Belt

Bart van den Belt

Wie is Bart van den Belt?

Bart is 13 jaar getrouwd met Sanne. Hij is eigenaar van twee bedrijven en oprichter van Zakelijk Succes Academie. Daarnaast is hij auteur van diverse boeken over persoonlijk en zakelijk leiderschap.

In de afgelopen 15 jaar heeft Bart het voorrecht gehad om verschillende bedrijven en concepten te mogen ontwikkelen en verkopen. Met een succesvolle carrière als entertainer is hij in 2006 gestart met zijn eigen artiestenbureau Multitainment BV. Binnen korte tijd zette hij meer dan 20 websites op en verzorgde o.a. via ArtiestBoeken.nl jaarlijks zo’n 400 boekingen binnen de artiestenbranche.

Vanaf 2010 heeft hij voor meer dan 250 organisaties mogen werken als spreker, trainer en business consultant.

University Partner

Bart van den Belt is University Partner, in die rol verzorgt Bart de Online Training  en webinars over E-mail Marketing.

Online Training | E-mail Marketing 

Wat haal JIJ uit deze training!

 • een gedegen e-mailmarketing strategie
 • een effectieve e-mailmarketing tactiek
 • meer bezoekers op je website
 • hogere verkoop van producten/diensten
 • hogere klanttevredenheid
 • meer doorverwijzingen door bestaande klanten

E-mail Marketing

Wil jij ook door middel van e-mail marketing meer grip op sales, een hogere omzet in minder tijd bereiken een meer plezier in het ondernemen met leuke klanten ?

En herken je dit?

 • Je wilt meer bezoekers op je website
 • Je wilt een hogere klanttevredenheid
 • Je wilt bestaande klanten meer producten/diensten verkopen
 • Je weet wat je wil vertellen
 • Je hebt database met e-mailadressen
 • Je wilt aan de slag met e-mail marketing
 • Je weet niet waar te beginnen? 

Wil jij dat aanpakken en verbeteren?

Wil je deze situatie serieus aanpakken en verbeteren, ben jij er klaar voor om te investeren in je eigen ontwikkeling en ben jij op zoek naar een onderscheidende interactieve training? Dan is de online training E-mail Marketing gemaakt voor jou!

Online Training E-mail Marketing 

Slimme investering

beUnited kan, door haar schaalgrootte, ten behoeve van haar Community, de hoogwaardige trainingen van gerenommeerde experts zeer scherp inkopen.

Hierdoor zijn trainingen bij beUnited University niet alleen een bewezen effectief hulpmiddel bij het vergroten van kennis en competenties door ervaren en gerenommeerde experts, maar ook een zeer slimme investering.

Wil je ook direct toegang tot de Online Training  e-Mail Marketing kies dan een van de onderstaande investeringsopties.

e-Mail Marketing

Online Training
360 excl.BTW
 • E-mail Marketing | Bart van den Belt

beUnited Blended Serie

12 Online Trainingen
€2592
1499 excl.BTW
 • E-mail Marketing | Bart van den Belt
 •  
 • AanSPREKENDE teksten in minder tijd | Jessie van Loon
 • Boost je Business | Marjan van de Bult
 • Conflicten Oplossen! – Hilde Kroon
 • De Weg naar Winnende Offertes | Paula van Gemen
 • Effectief Communiceren | Milan Somers
 • Facebook Advertising Framework | Youri Meuleman
 • Mindset en Verkopen | Muriël Versluis
 • Personal Branding & zichtbaarheid | Patrick van Gils
 • Schaalbaar Online Verkopen | Dennis van Leeuwen
 • Verkopen op Amazon | Bas Urlings
 • Winstgevend Bedrijf | Femke Hogema
Populair
beUnited Blog HOE 'GREAT' IS DE 'GREAT RESET' VAN WORLD ECONOMIC FORUM

Hoe ‘GREAT’ is de ‘Great Reset’ van World Economic Forum?

De COVID-19-crisis biedt volgens directeur Klaus Schwab van het World Economic Forum kansen voor een hervorming van de wereldeconomie. Hoogleraar Bob de Wit aan Nyenrode Business Universiteit waarschuwt dat deze ‘Great Reset’ vooral de belangen van digitech-, financiële en farmaceutische bedrijven dient in een wereldorde waarin nationale staten en democratische controle ondergeschikt zijn.

Vooruitlopend op de publicatie van zijn boek COVID-19: The Great Reset op 9 juli 2020, presenteerde World Economic Forum (WEF) voorman Klaus Schwab in juni 2020 zijn voorstel om de COVID-19-pandemie aan te grijpen voor een hervorming van de wereldeconomie. Dit zou volgens Schwab hoogstnoodzakelijk zijn.

Het beloofde optimistische vooruitzicht luidt als volgt: verhoogde duurzaamheid, minder sociale ongelijkheid en stakeholderkapitalism[1]De timing van het boek was opmerkelijk, aangezien de pandemie nog geen half jaar gaande was – onvoldoende tijd voor de ontwikkeling en publicatie van het 282 pagina’s tellende boek. Dit deed velen vermoeden dat de crisis werd aangegrepen om een reeds ontwikkelde ‘Great Reset’ te propageren.

Hoe ‘GREAT’ is de ‘Great Reset’ van World Economic Forum?

DeWit-Klaus Schwab speaking at World Economic Forum Annual Meeting, 22Jan2020-WEF-Boris Baldinger-Flickr

Om de Great Reset mogelijk te maken is volgens Schwab een “nieuwe economische en politieke orde” noodzakelijk; een nieuwe maatschappelijke orde dus.[2] De bestaande nadruk op natiestaten wat betreft het nemen van economische en politieke beslissingen – al dan niet in supranationale verbanden – moet worden vervangen door governance op wereldschaal, ook wel een wereldregering of ‘New World Order’ genoemd.[3]

Historisch gezien is het een begrijpelijke ontwikkeling: beslissings­bevoegdheden en macht zijn door de eeuwen heen ‘opgeschaald’ van lokaal naar regionaal (waaronder provincies en kantons) naar nationaal niveau. Daaropvolgend werden in het industriële tijdperk vele ondernemingen internationaal – mede als gevolg van technologische ontwikkelingen die het afleggen van grote afstanden mogelijk maakten, waardoor afzetgebieden konden worden vergroot en de productiekosten verlaagd.

Hierdoor nam in het publieke domein het belang van afstemming tussen natiestaten sterk toe. Bovendien konden belangrijke vraagstukken zoals de plastic soep, biodiversiteit en klimaatproblemen alleen nog op wereldschaal worden aangepakt door ‘global institutions’.

In de geschiedenis hebben vaker transities naar een nieuwe maatschappelijke orde plaatsgehad

Het toenemende belang van supranationale vraagstukken leidde tot een explosie van het aantal niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). In honderd jaar tijd steeg het aantal ngo’s van ongeveer 400 tot meer dan 40.000 (het exacte aantal is onbekend), met een geschat gezamenlijk budget van 25 tot 30 miljard euro.[4] Deze organisaties werden steeds belangrijker in de nationale en internationale besluitvorming.[5]

Het historische verloop van maatschappelijke transities
In de geschiedenis hebben vaker transities naar een nieuwe maatschappelijke orde plaatsgehad. Die transities waren het gevolg van een verandering van de primaire bron van economische waarde-creatie; oftewel, een verandering van de economische bedrijvigheid die voor een stad, regio of nationale staat het belangrijkste is.[6]

Er valt onderscheid te maken tussen vier verschillende maatschappijgolven: Society 1.0 tot Society 4.0.[7] In de agrarische samenleving – Society 1.0 – vond de grootste waarde-creatie plaats door het ontginnen van land, waardoor de economische macht lag bij de eigenaren van land. Dit leidde tot een feodale samenleving met een kleine, rijke en machtige elite van landeigenaren.

Tijdens deze feodale agrarische samenleving nam het economische belang van handel toe. Er ontstonden diverse handelssteden waar de waarde-creatie geheel of grotendeels door handel plaatsvond. Op nationaal niveau werd in Nederland handel gaandeweg de belangrijkste bron van waarde-creatie.

De Republiek werd een van de machtigste en rijkste landen ter wereld

In 1588 werd de ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ opgericht: de start van Society 2.0. De maatschappelijke inrichting van de Republiek werd gebaseerd op de toenmalige primaire bron van waarde-creatie: internationale handel. Het leidde tot een succesvolle periode; de Republiek werd zelfs een van de machtigste en rijkste landen ter wereld en wordt daarom (in Nederland) ook wel de ‘Gouden Eeuw’ genoemd.

Met de uitvinding van de eerste machine in 1764, de Spinning Jenny, ontstond gaandeweg een nieuwe en nog krachtigere bron van economische waarde-creatie: industriële productie. Toen dit de primaire bron van waarde-creatie werd, leidde dit middels een ‘industriële revolutie’ tot de industriële samenleving, oftewel, Society 3.0.

DeWit-2012 Olympics opening ceremony, Industrial Revolution scene-BarneyMoss-WikimediaCommons

Twee factoren werden maatschappelijk dominant: kapitaal (vanwege de grote vraag naar investeringsgeld) en arbeid (omdat veel mensen nodig waren in de industriële productie). De noodzaak om in een industriële samenleving een balans te vinden tussen de factoren arbeid en kapitaal werd bestudeerd door vele denkers, wat leidde tot diverse mogelijke maatschappijmodellen zoals socialisme, marxisme, leninisme en kapitalisme.

In 2021 staan er geen industriële bedrijven meer in de top van ‘s werelds grootste ondernemingen

In de meest succesvolle industriële samenlevingen werd gekozen voor het kapitalisme, in combinatie met de invoering van een vorm van partijendemocratie waarin burgers konden stemmen op arbeid (links) of kapitaal (rechts). In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is een tweepartijensysteem ingevoerd, terwijl in Nederland partijen ontstonden op links (arbeid), rechts (kapitaal), of ergens in het midden met een meestal levensbeschouwelijke basis.

De transitie naar Society 4.0
Vandaag de dag, in 2021, is industriële productie niet meer de belangrijkste bron van economische waarde-creatie en bevinden zich geen industriële bedrijven meer in de top van ‘s werelds grootste ondernemingen. De grootste ondernemingen zijn vooral digitech-bedrijven (zoals Apple en Google), beleggers en banken (zoals Berkshire Hathaway en JP Morgan Chase) en farmaceutische bedrijven (zoals Johnson & Johnson en Pfizer).[8]

DeWit-Google Headquarters in Ca, 2009-Shawn Collins-Flickr

Zoals het geval in vorige maatschappelijke transities valt te verwachten dat andere bronnen van waarde-creatie zullen leiden tot de transitie van een industriële samenleving (Society 3.0) naar een volgende samenlevingsvorm die zich de komende jaren zal gaan vormen: Society 4.0.

Een aantal veranderingen zal van invloed zijn op de vorming van een nieuwe samenleving onder de noemer van Society 4.0. Ten eerste zal naar verwachting de factor arbeid in belang afnemen, waardoor het balanceren tussen arbeid en kapitaal veel minder relevant wordt.[9]

Als gevolg hiervan zal ten tweede het partijen-democratische systeem (het voor ons bekende democratische partijstelsel) steeds minder effectief zijn, en mogelijk zelfs tot politieke en maatschappelijke versplintering leiden.

De transitie naar Society 4.0 zal mogelijk zelfs tot politieke en maatschappelijke versplintering leiden

Ten derde is de machtsverhouding tussen nationale staten en de grootste waarde-creërende ondernemingen veranderd in het voordeel van de laatsten, en zal deze verhouding nog verder verschuiven. Deze ondernemingen zijn immers geen nationale maar mondiale spelers, en een aantal van hen zijn inmiddels groter, rijker en machtiger dan veel landen.

Ten vierde neemt het belang van wereldwijde governance – in tegenstelling tot nationale governance – van mondiale spelers toe, en met name van de Verenigde Naties en ngo’s.

DeWit-Flags being prepared for UN General Assembly General Debate, 17Sept2017-UN Photo-Kim Haughton-Flickr

Als gevolg van de veranderende machtsverhouding passen de mondiale spelers zich steeds minder aan de diversiteit van nationale wetten en regels aan. Steeds meer leggen deze ondernemingen hun regels op aan klanten in terms and conditions, gedragen zich als ‘regelgevende instanties’ en worden daarom ook wel aangeduid met de term corporate-states. Deze corporate-states streven naar voor hen zo gunstig mogelijke en wereldwijd uniforme regels in natiestaten.[7]

De huidige New World Order wordt gevormd door corporate-states, door een aantal NGOs zoals Artsen zonder grenzen, Amnesty International, Greenpeace en de Bill & Melinda Gates Foundation, door internationale organisaties als World Economic Forum en World Health Organisationen door de Verenigde Naties.

Er is op wereldschaal geen democratisch feedbacksysteem om de belangen van burgers te dienen

Geen van deze sleutelspelers – corporate-states, NGOs, internationale organisaties en VN – zijn echter democratieën. Er is op wereldschaal geen democratisch feedbacksysteem om de belangen van burgers te dienen, anders dan indirecte nationale vertegenwoordiging in internationale instituties door niet-gekozen politici.

Grote landen – vooral China en de Verenigde Staten – zijn nog machtig genoeg om invloed te hebben op deze maatschappelijke ontwikkeling op wereldschaal, maar andere natiestaten zijn dat niet meer.

DeWit-De toenmalige Amerikaanse president Trump arriveert in Davos voor het World Economic Forum in januari 2020. U.S. Embassy Bern, Switzerland

Europa zou eventueel een rol kunnen spelen, maar daarvoor is volgens voormalig premier Jan Peter Balkenende “een nieuw Europees verhaal nodig”:[10] De EU is weliswaar een monetaire unie met open grenzen, maar kan onvoldoende een vuist maken in het machtsspel op wereldschaal.

Onrustige transitiejaren
De geschiedenis heeft geleerd dat elke overgang naar een volgende maatschappijvorm gepaard is gegaan met onzekerheid, onrust, tegengestelde belangen en verschillende maatschappijvisies.[7] Het machtsvacuüm tussen twee maatschappijvormen heeft vaak geleid tot confrontaties, crises en revoluties.

Soepel afscheid nemen van oude structuren en in harmonie de toekomst omarmen is veel mensen niet gegeven

Het heeft ook geleid tot oorlogen wanneer er mensen of groepen opstonden die een bepaalde maatschappijvisie wilden afdwingen, desnoods met veel geweld. Zij beschouwden het machtsvacuüm als een ‘opportunity’ om de samenleving een bepaalde visie op te leggen en hun positie te versterken.

Soepel afscheid nemen van oude structuren en in harmonie de toekomst omarmen is veel mensen niet gegeven. Een belangrijke factor hierbij is dat het nu juist de bestaande machthebbers zijn die geen belang hebben bij de transitie naar Society 4.0 en zich een andere maatschappijvorm niet kunnen voorstellen. Op dezelfde manier behoorden de feodale leiders tot de allerlaatsten die de mogelijkheid, noodzaak en wenselijkheid van een handelsrepubliek konden voorstellen.[11]

DeWit-Seminar van het IMF over ‘Big Tech and the Future of Finance’ in 2019. IMF – Flickr

In de huidige transitie naar Society 4.0 zijn dezelfde transitiepatronen zichtbaar, met betogingen en demonstraties van burgers (zoals de ‘gele hesjes’), en met vele nieuwe burgerinitiatieven op diverse maatschappelijke thema’s. In het huidige systeem van partijpolitieke besluitvorming neemt het aantal partijen toe wat leidt tot een verspintering in het parlement – ook wel ‘bubbeldemocratie’ genoemd. Dit bemoeilijkt de politieke democratische besluitvorming op ‘oude’ maar ook ‘nieuwe’ thema’s. De partijendemocratie op nationaal niveau, die is ingerichte op de industriële samenleving, moet worden getransformeerd naar een samenleving op wereldschaal, ingericht voor wereldspelers.

Transitie naar een world government
The Great Reset van Klaus Schwab is het voorstel van de World Economic Forum aan de wereldgemeenschap over hoe de toekomstige samenleving eruit moet zien. Dit is gebaseerd op de belangen van de internationale corporate-states die in Society 4.0 de grootste economische waarde creëren: ondernemingen in (vooral) digitech, finance en farma.[8]

Het betekent een transitie naar een world government waarin nationale staten ondergeschikt zijn

Het betekent een transitie naar een world government waarin nationale staten ondergeschikt zijn en waarin internationale organisaties, NGOs en de VN wereldwijd de publieke regie krijgen.

Daarnaast zal in deze transitie stakeholder capitalism belangrijk worden, wat de belangen van een beperkte groep stakeholders zal dienen- een groep die geld en macht inzet om de in gevaar zijnde Planet Earth te verduurzamen.[12]

De COVID-19-crisis is een actuele real-life case van de door Klaus Schwab gewenste toekomstige maatschappelijke wereldorde, waarin internationale organisaties de regie nemen. In februari 2020 meldde de World Health Organization dat in Wuhan een uiterst dodelijk en besmettelijk virus de wereld zou overspoelen’.[13]

De World Economic Forum heeft de pandemie vervolgens aangegrepen om The Great Reset te versnellen. De corporate-states profiteren van de maatregelen door een verkoopexplosie van vaccins en testen, omzetrecords bij digitale technologiebedrijven en hoge rendementen van globale investeerders en beleggers.

In The Great Reset[14] is geen rol weggelegd voor democratische feedback-mechanismen om de belangen van het overgrote deel van de burgers in de wereld te kunnen dienen. De bedoelingen klinken nobel: “You’ll own nothing. And you’ll be happy.”[15] Echter komt de voorgestelde maatschappijvorm neer op een Great Elite Reset: een feodale maatschappijvorm op wereldschaal. Hoe ‘Great’ is dan de Great Reset van World Economic Forum eigenlijk voor burgers?

Bron; Clingendael Spectator

Deze bijdrage in  Clingendael Spectator is deels gebaseerd op het boek ‘Society 4.0: Resolving eight key issues to develop a citizens society’ (VMN, 2021) van Professor Bob de Wit.

29 april a.s. lezing & Signeersessie

Boekcover Society 4.0: Resolving eight key issues to develop a citizens society

Professor Bob de Wit zal, donderdag 29 april, tijdens BitterBallenBorrel Nieuwegein, live;

 • een lezing houden over zijn boek Society 4.0
 • het gekochte boek Society 4.0, signeren 

Reserveren verplicht

BitterBallenBorrel Nieuwegein is van origine laagdrempelig netwerken zonder verplichtingen maar, op basis van de COVID-19 richtlijnen, is reserveren verplicht.

Er gelden wel er beperkingen voor wat betreft het maximum aantal deelnemers. Reserveer dus direct aan want vol = vol, reserveren kan enkel via de website.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Nieuws Belastingdienst geeft meer ruimte voor werkplek thuis

Belastingdienst geeft meer ruimte voor werkplek thuis

Een jaar nadat de eerste lockdown inging, weten veel werknemers al niet beter meer dan dat thuiswerken erbij hoort. Ook de Belastingdienst ziet in dat werken voor altijd is veranderd. De handreiking voor de werkplek thuis is daarom aangepast.

Dat meldt Salarisnet op basis van berichtgeving op Forum Salaris. De handreiking ‘Welke gerichte vrijstellingen gelden voor de werkplek thuis?’ is geactualiseerd. Er zijn nieuwe voorbeelden toegevoegd over de inrichting zonder factuur en over de vergoeding van telefoon en internet.

Voorbeeld: vergoeding inrichting thuiswerkplek zonder factuur

Alle werknemers ontvangen een vergoeding van € 500 voor de inrichting van de thuiswerkplek. Ze hoeven geen factuur in te leveren. De werkgever wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon. Wat zijn de gevolgen voor de werkkostenregeling?

Zonder factuur komt de vergoeding van € 500 ten laste van de vrije ruimte. De gerichte vrijstellingen voor arbovoorzieningen en noodzakelijke voorzieningen zijn niet van toepassing. De werkgever kan zonder factuur niet toetsen of voldaan is aan de voorwaarden van deze gerichte vrijstellingen.

Voorbeeld: vaste thuiswerkvergoeding

Het Nibud heeft berekend dat de kosten voor thuiswerken gemiddeld € 2 per dag zijn. Deze kosten zien op koffie/thee, water-, gas- en elektriciteitsverbruik, wc-papier en afschrijving bureau en stoel. Een werkgever geeft hiervoor een vaste vergoeding. Hij wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon. Wat zijn de gevolgen voor de werkkostenregeling?

De vaste vergoeding van € 2 per dag komt ten laste van de vrije ruimte. Hiervoor geldt geen gerichte vrijstelling.

Lees ook: De thuiswerkvergoeding: dit zijn de mogelijkheden

Voorbeeld: kosten internet- en telefoonabonnement vergoeden

Aan het voorbeeld is informatie toegevoegd over een werkgever die slechts een gedeelte van de internetkosten vergoedt.

Een werknemer werkt thuis. Kan een werkgever de kosten van een internet- en telefoonabonnement onbelast vergoeden?

Internetaansluiting

Als een werkgever het nodig vindt dat zijn werknemer voor het thuiswerken een internetaansluiting heeft, mag hij deze onbelast vergoeden. De vergoeding valt dan onder de gerichte vrijstelling. Dit geldt ook als de werkgever slechts een deel van de internetkosten vergoed. Dit kan bijvoorbeeld bij een deeltijdmedewerker voorkomen. Het privévoordeel dat de werknemer heeft, is geen loon.

Lees ook: Thuiswerken maakt cybersecurity belangrijker dan ooit

Abonnementskosten

Een vergoeding van de abonnementskosten voor de vaste telefoon valt niet onder de gerichte vrijstelling. De werkgever kan de vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon. De vergoeding gaat dan ten koste van de vrije ruimte.

De gerichte vrijstelling kan wel gelden voor de abonnementskosten van mobiele communicatiemiddelen. Dit moet dan wel voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.

Bron

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Blog Als een vis op het droge happend naar lucht Eveline van Dongen

Als een vis op het droge, happend naar lucht!

We zitten vast in een fuik en in plaats van terug te zwemmen richting vrijheid, zwemmen we er verder in. We komen steeds meer vast te zitten, mogelijk met de dood als noodlottig resultaat. Ik noem dit bewust een resultaat, wat het is geen gevolg, noch een bijwerking. Het is het trieste toekomstbeeld dat voor ons ligt en het resultaat is van jarenlange voorbereiding.

We zijn bereid alles op te geven

Door onze drang naar controle, aangewakkerd door wanhoop en angst, zijn we bereid alles op te geven. Niet alleen de vrijheid van onszelf, maar ook die van de ander en vooral die van onze kinderen.

We zijn bereid om:
 • onszelf te isoleren, te laten traceren en commanderen.
 • mee te doen aan gedrag en medische experimenten.
 •  te vervreemden van onszelf en van anderen.
 • anderen op afstand te houden en uit te sluiten.

We maken daarmee onze samenleving en iedere menselijkheid kapot.

De dood van onze samenleving lag al op de loer, maar nu is die nabij. De komst van het vaccinatiepaspoort en de testsamenleving met groene en rode vinkjes is het net dat de fuik verder afsluit en ontsnappen onmogelijk lijkt te maken.

Zie je wel, hoor je ze denken, we waren goed voorbereid

Diverse politici en OMT leden staan te trappelen bij deze unieke kans om de samenleving veiliger te maken. Dat dit al jaren was gepland, maakt de euforie alleen maar groter. Ze geven elkaar een welgemeend schouderklopje en lachend drinken ze er wat op. Zij mogen dit namelijk wel. Ook zonder test of vaccinatie.

Alles loopt volgens plan.

Een digitaal identificatiebewijs stond namelijk al in de wet, de corona-app van De Jonge werkt hiervoor perfect, het paspoort was al besteld, en iedereen die is getest of gevaccineerd staat al in het centraal registratieregister.

Het is slechts één technische koppeling die ons nog scheidt van dit bizarre plan, dat ons teruggooit in de geschiedenis.

Rutte gaf wel aan dat er nog gedebatteerd moet worden hierover en dat zoiets niet zomaar is opgezet. Toch komt er binnen 2 weken al een voorstel voor dit coronapaspoort. Dat natuurlijk door de meesten partijen zal worden bejubeld.

Want zoals Kaag zegt: laten we een voorbeeld nemen aan Israël. En met Wilders aan kop, wordt dan collectief voorgestemd.

Ondertussen kapt een boze De Jonge het echte debat af door ieder kritisch geluid te overschreeuwen met de term nepnieuws.

En zo zijn menselijkheid en mensenrechten verworden tot een gevaar voor de volksgezondheid.

Geen ontkomen aan

Niemand kan meer ontkomen aan het feit dat dit nieuwe normaal niet meer tijdelijk is en ook niet zo was bedoeld. Ondanks de woorden van Kaag die als verkiezingsstunt opeens enige vorm van mens in zich lijkt te hebben. Rutte en De Jonge doen overigens daarvoor geeneens moeite.

Rutte is nu een merk en de Jonge gewoon lekker zichzelf. Die geniet van deze tijd van ultiem machtsvertoon en had deze periode voor geen goud willen missen.

Ze hoeven zich overigens ook geen zorgen te maken. Ondanks dat ze op Social Media worden uitgekotst en menig burger nu wel doorheeft dat zij hun macht wel erg fijn vinden en hun belangen verre van bovenaan het prioriteitenlijstje staan, ligt er, als we de peilingen mogen geloven, voor Rutte een megawinst in het vooruitzicht.

Wat hem uitstekend uitkomt, want nu de Raad van Europa zich nadrukkelijk en overduidelijk heeft uitgesproken tegen welke vorm dan ook van (in)directe vaccinatieplicht, staat het opzij kunnen schuiven van uitspraken van deze Mensenrechten Raad wél op het prioriteitenlijstje van de VVD.

Zo komt de Great Reset rap dichterbij.

De crisis gaat dan ook niet over het bestrijden van een virus, maar over het bereiken van complete controle over het leven. Dat daarmee ook de individuele mens zijn vrijheid, zijn bezit en iedere vorm van spiritueel bewustzijn kwijtraakt kun je wel scharen onder bijwerkingen.

Lastig voor de burger, maar ook weer zo’n succesmomentje voor de machthebbers.

Mensenrechten aan de kant

Want nadat zij jarenlang zich nog enigszins aan de mensenrechten moesten houden, hebben ze nu eindelijk een reden om die volledig aan de kant te schuiven.

En uit angst geeft de bevolking ze nog graag op. Het is een continue win-win, helaas echter voor slechts één groep. Voor de rest lijkt er geen weg terug.

Toch kunnen we leren van onze geschiedenis.

Nederland staat bekend als waterland. Bekend om zijn dijken en waterbeheer. Het land dat weet dat je water niet moet willen tegenhouden, maar ermee moet leren leven. Het land dat door schade en schande heeft geleerd dat water moet stromen. Het land dat weet dat als je het natuurlijk verloop onder begeleiding zijn gang laat gaan, dat dan het land het meest vruchtbaar is.

Laten we dus stoppen met de controle, stoppen met strijden en stoppen met elkaar dit aandoen.

Een ieder heeft de keuze

Een ieder heeft de keuze om uit de fuik te zwemmen en zijn eigen vrijheid te heroveren door weer mee te gaan stromen met het leven, in plaats van happend naar lucht te wachten op de dood.

Als we dit echter als groep doen, breken we samen het net, krijgt iedereen zijn vrijheid terug en komt er inderdaad een great reset, maar dan één vanuit liefde, verbinding en gezondheid in brede zin.

Wij samen.
Jij en ik.
In liefde.

Eveline Van Dongen
Jurist, coach, auteur

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited nieuws Uitweg voor horeca en winkeliers mogelijk via rechter

Uitweg voor horeca en winkeliers mogelijk via rechter?

Steeds meer horecaondernemers en winkeliers overwegen op 2 maart hun zaak te openen. Ze hebben weinig keus: ze dreigen massaal ten onder te gaan zei Jeroen Pols, 24 februari j.l., tijdens een op video geregistreerd interview bij Café Weltschmerz.

Jeroen Pols, jurist, biedt ondernemers de helpende hand. “Als ze open gaan maar op last van de politie hun zaak weer moeten sluiten, hebben wij een team van juristen klaar staan om ze te helpen. Wij hebben alle processtukken voorbereid waarmee zij sluiting kunnen aanvechten.”

Als ze open gaan maar op last van de politie hun zaak weer moeten sluiten, hebben wij een team van juristen klaar staan om ze te helpen. Wij hebben alle processtukken voorbereid waarmee zij sluiting kunnen aanvechten.”

Pols hoopt dat Nederland wordt overspoeld met rechtszaken. Hij is ervan overtuigd dat veel rechters sluiting onwettig zullen verklaren. Gedwongen sluitingen zijn volgens Pols in strijd met internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de Internationale Gezondheidsregeling (IGR) van de WHO.

Dat geldt volgens hem ook voor de avondklok. Hij wijst er in het interview op dat de rechter die onlangs de avondklok verbood in een andere zaak die door Viruswaarheid was aangespannen, dit niet deed op “technische gronden”, zoals in de media is gesuggereerd. “Zij had hiervoor wel degelijk inhoudelijk-juridische gronden.”

Zij had hiervoor wel degelijk inhoudelijk-juridische gronden.”

Vrijdag 26 februari wordt uitspraak verwacht in het hoger beroep dat door de staat is aangespannen tegen het vonnis. Pols denkt dat de rechter in een lastig parket zit. “Als het Hof de avondklok goedkeurt, in strijd met het internationaal recht, krijgt zij half juridisch Nederland over zich heen.”

Als het Hof de avondklok goedkeurt, in strijd met het internationaal recht, krijgt zij half juridisch Nederland over zich heen.

Pols is niet bang dat het openen van winkels en horecazaken tot nieuwe ziektegevallen gaat leiden. “Er is geen enkele relatie tussen de maatregelen en ziektegevallen, dat is het afgelopen jaar wel gebleken. We kunnen zonder gevaar de winkels openen. Mensen die denken dat winkelen een risico oplevert, hoeven er niet mee aan te doen.”

Er is geen enkele relatie tussen de maatregelen en ziektegevallen, dat is het afgelopen jaar wel gebleken. We kunnen zonder gevaar de winkels openen. Mensen die denken dat winkelen een risico oplevert, hoeven er niet mee aan te doen.

Voor meer informatie:

BRON

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited nieuws activiteiten kalender

Activiteiten kalender Maart 2021

BitterBallenBorrels & Webinars

BitterBallenBorrel, 25-03-2021,16:45 uur

Hoe onderscheid je je van de concurrentie | BitterBallenBorrel

BitterBallenBorrel, 01-04-2021,17:00 uur

BitterBallenBorrel Assen

BitterBallenBorrel, 06-04-2021,16:30 uur

BitterBallenBorrel Ulvenhout

BitterBallenBorrel, 08-04-2021,17:00 uur

BitterBallenBorrel Amsterdam

beUnited Webinar, 24-03-2021, 19:00 uur

Webinar | Winstgevend Bedrijf | Femke Hogema

beUnited Webinar, 31-03-2021, 19:00 uur

Webinar | Effectief Communiceren | Milan Somers

beUnited Webinar, 07-04-2021, 19:00 uur

Webinar | aanSPREKENDE teksten in minder tijd | Jessie van Loon

beUnited Webinar, 14-04-2021, 19:00 uur

Webinar | Conflicten Oplossen! | Hilde Kroon

University

Benefits

Development

Landelijk Partners

Locatie Partners

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited nieuws KHN sleept Staat voor de rechter om heropening en meer steun af te dwingen

KHN sleept Staat voor de rechter om heropening en meer steun af te dwingen

KHN is absoluut niet te spreken over de uitspraken die minister De Jonge afgelopen zaterdag in De Telegraaf deed over het testplan. De sector zou volgens De Jonge opnieuw achteraan moeten sluiten, terwijl de horeca een ontzettend belangrijke sociaal-maatschappelijke rol vervult.

Het achterstellen van horecaondernemers – zonder deugdelijke onderbouwing – gaat onverminderd door en is onacceptabel. Opnieuw is er nul perspectief voor de horeca. Daarom stapt KHN naar de rechter om heropening en meer steun af te dwingen.

Horecaondernemers zijn de wanhoop nabij en accepteren de achterstelling niet langer. Veel horecaondernemers dreigen failliet te gaan. Jarenlang hebben ondernemers hard gewerkt, reserves aangelegd, maar nu is alles op.

Inzet KHN: Schadevergoeding voor KHN-leden en heropening

In de dagvaarding wordt door KHN ingezet op twee sporen: schadevergoeding voor leden van KHN en een spoedvoorziening om als horecabranche zo snel mogelijk weer open te kunnen.

KHN start bodemprocedure én vraagt rechter om spoedvoorzieningen

De steunmaatregelen zijn welkom, maar de NOW- en lastenverlichtingsregeling dekken bij lange na niet de vaste lasten van de horecaondernemers. De verliezen lopen dus op. De verplichte horecasluiting drukt disproportioneel op de branche. Keer op keer blijft perspectief uit met als gevolg dat veel horecaondernemers tegen enorme (financiële) problemen aanlopen.

KHN start daarom samen met een representatieve groep horecaondernemers een bodemprocedure. In de vorderingen wordt de rechter gevraagd voor recht te verklaren dat de Staat onrechtmatig handelt door de grondrechten van horecaondernemers zo ernstig te schenden zonder de noodzaak daarvan behoorlijk te onderbouwen én zonder de schade te vergoeden. KHN heeft het gerenommeerde advocatenkantoor NautaDutilh gevraagd om haar bij te staan.

Wetenschappelijke onderbouwing

Tegelijkertijd wordt de rechter gevraagd spoedvoorzieningen te treffen om de horeca zo snel mogelijk te heropenen en om inzage te krijgen in de adviezen en onderzoeksrapporten die de overheid heeft ter onderbouwing van de maatregelen voor de horeca. Daarbij wil KHN ook weten wat de overheid heeft gedaan met betrekking tot onderzoeken en beleidsafwegingen die in het buitenland hebben plaatsgevonden.

Het tot de horeca te herleiden aantal besmettingen is altijd, ook toen de horeca met strikte maatregelen open was, relatief heel laag geweest. Daarom is het nut van een volledige horecasluiting niet evident. Sinds medio vorig jaar heeft KHN herhaaldelijk gevraagd om een concrete wetenschappelijke onderbouwing voor de strenge maatregelen voor de horeca, maar deze blijft tot op de dag van vandaag uit. Dat dit na ruim 11 maanden nog niet op orde is, is niet uit te leggen. Niet aan de horecaondernemers, maar ook niet aan het publiek.

Perspectief blijft keer op keer uit

De door de volledige Kamer aangenomen motie Dijkhoff, met de oproep om te kijken hoe versoepelingsruimte beter verdeeld zou kunnen worden, gaf een klein sprankje hoop. Maar in het interview in De Telegraaf gaf minister De Jonge aan dat het kabinet de testpaspoorten beperkt wil inzetten en dat de testsamenleving voor de horeca nog geen verbetering betekent. Volgens de minister gaat het om de epidemiologische ruimte die je te verdelen hebt en verdwijnt met het heropenen van de horeca alle ruimte, waardoor hij verwacht dat er de komende weken, misschien zelfs maanden nog weinig mogelijk is voor de sector.

We zijn diep teleurgesteld in dit kabinet. Er wordt maar halsstarrig vastgehouden aan de epidemiologische situatie, terwijl medische parameters waarop beslissingen worden gebaseerd regelmatig wisselen

De onderste steen boven

KHN wil middels deze uitvoerige bodemprocedure recht doen aan het gevoel van onrecht dat bij veel horecaondernemers leeft. KHN wil daarom het onderzoek inzien waarop het kabinet baseert dat er geen versoepelingen mogelijk zijn. De rekening wordt op dit moment bijna volledig bij mkb-ondernemers – waaronder de horeca – neergelegd, maar het is onduidelijk hoe de bewindspersonen tot hun beslissingen komen en vooral welke feiten daaraan ten grondslag liggen. KHN wacht niet tot een mogelijke parlementaire enquête om de waarheid boven tafel te krijgen, maar neemt zelf het initiatief.

We hebben tot op het laatst geprobeerd om in overleg tot een andere kijk en strategie te komen door te kijken naar wat er wél kan in plaats van alles hermetisch op slot te houden.

Diep teleurgesteld

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “We zijn diep teleurgesteld in dit kabinet. Er wordt maar halsstarrig vastgehouden aan de epidemiologische situatie, terwijl medische parameters waarop beslissingen worden gebaseerd regelmatig wisselen. Ondertussen gaat de horeca naar de klote. Er worden moties aangenomen die feitelijk niet worden uitgevoerd. We hebben tot op het laatst geprobeerd om in overleg tot een andere kijk en strategie te komen door te kijken naar wat er wél kan in plaats van alles hermetisch op slot te houden. De situatie is uitzichtloos en elke hoop op perspectief wordt horecaondernemers keer op keer ontnomen. Het is dan ook onacceptabel als er vanaf 2 maart geen versoepelingen voor de horeca mogelijk zijn.”

De situatie is uitzichtloos en elke hoop op perspectief wordt horecaondernemers keer op keer ontnomen. Het is dan ook onacceptabel als er vanaf 2 maart geen versoepelingen voor de horeca mogelijk zijn.”

‘Genoeg is genoeg’

“De verplichte horecasluiting plus het feit dat de steun vanuit de overheid niet 100% van de lasten dekt, betekent dat veel ondernemers het faillissement in de ogen zien, met alle gevolgen – zowel zakelijk als privé – van dien. Bovendien is er voor bepaalde groepen ondernemers, waaronder starters, helemaal geen compensatie. Dit is niet meer uit te leggen en kan zo niet langer doorgaan, genoeg is genoeg! We stappen daarom naar de rechter om meer steun en heropening af te dwingen.”

Lees ook

KHN stapt naar de rechter voor heropening horeca én meer steun. Hoe zit dat precies?

Telegraaf: Ondernemers witheet na plan De Jonge: ’Kabinet heeft hoop opgegeven’

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited nieuws Twee ziekenhuizen stoppen met AstraZeneca vaccin vanwege hoog aantal bijwerkingen

Twee ziekenhuizen stoppen met AstraZeneca vaccin vanwege hoog aantal bijwerkingen

Volgens Artsen Voor Vrijheid zijn twee ziekenhuizen in Duitsland gestopt met het inenten van het AstraZeneca/Oxford mRNA vaccin. De reden is dat een zeer hoog aantal werknemers ziek werd door bijwerkingen. Ondertussen bevestigen steeds meer wetenschappers en artsen dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de vaccinaties en het ontstaan van ernstige auto-immuunziekten. In Nederland haalde een huisarts uit Enschede het nieuws toen een van zijn gezonde patiënten na vaccinatie overleed, en hij voor de radio er openlijk aan twijfelde of de vaccins wel wetenschappelijk verantwoord zijn.

In het Herzogin Elisabeth Hospital in Braunschweig ging het om maar liefst 37 van de 88 mensen die afgelopen donderdag niet aan werk konden gaan. Ook in het ziekenhuis van Emden meldden teveel geïnjecteerde werknemers zich ziek. Men vermoedt dat de vaccins in beide ziekenhuizen uit dezelfde batch komen, die door de ‘hoge werkdruk’ mogelijk niet op de juist temperatuur (2 tot 8 graden Celsius) werd bewaard.

Het Robert Koch Institut (RKI) heeft van meet af aan gewaarschuwd dat de experimentele mRNA vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, en ook het vector vaccin van AstraZeneca, de nodige bijwerkingen en tegenreacties kunnen veroorzaken. Desondanks toonde de crisisstaf in Niedersachsen zich verrast over het hoge aantal. In Emden heeft men het vaccineren inmiddels weer hervat.

‘Het werkt’ (maar kan noch Covid, noch verspreiding voorkomen)

Natuurlijk wordt er weer een draai aan gegeven door te beweren dat de vele bijwerkingen juist goed zijn, omdat ze bewijzen dat het vaccin ‘werkt’ (1). Ja, het doet IETS in je lichaam, dat klopt. Maar wat? Na een initiële tegenreactie gaat het mRNA ‘aan het werk’, en dan is het slechts hopen dat het enkel doet wat de fabrikanten beweren, en het verder geen kwaad kan.

Gezondheidsautoriteiten zoals de WHO onderstrepen echter dat de vaccins noch Covid-19, noch de verspreiding van het virus kunnen voorkomen of zelfs maar vertragen, wat de belangrijkste redenen voor deze massale vaccinatiecampagne compleet onderuit haalt.

Wetenschappers bevestigen risico op auto-immuun ziekten

Diverse wetenschappers hebben vorig jaar al gewaarschuwd dat je met een mRNA vaccin een groot risico loopt auto-immuunziekten te krijgen, zoals sommige mensen – waaronder ook artsen – reeds is overkomen. Zelfs de New York Times heeft onlangs geschreven dat steeds meer artsen een duidelijke verband zien tussen de Pfizer en Moderna vaccins en de auto-immuunziekte ITP, waarbij je eigen lichaam je witte bloedlichaampjes aanvalt.

Dr. Jerry Spivak, bloedstoornis expert aan de Johns Hopkins University, zei dat ‘het een medische zekerheid is dat het verband houdt met het vaccin.’ De statistische kans dat je na een willekeurig vaccin deze auto-immuunziekte krijgt is ongeveer 1 op de 25.000 (2). Omgerekend naar ons land betekent dit dat bijna 700 Nederlanders deze ernstige en potentieel dodelijke aandoening zullen krijgen door een corona vaccinatie.

‘het een medische zekerheid is dat het verband houdt met het vaccin.’

Nederlandse huisarts: vaccinatieprogramma is politiek gedreven

* Bart van Tienen uit Enschede is niet de eerste huisarts die openlijk in verzet komt. Vorige week dinsdag overleed een van zijn (gezonde) patiënten na gevaccineerd te zijn met het Moderna ‘chimpansee’ vaccin. In een gesprek met de regionale radiozender 1Twente zei hij dat het vaccinatieprogramma volgens hem onder grote druk tot stand is gekomen, en meer politiek gedreven is dan wetenschappelijk verantwoord.

het vaccinatieprogramma volgens hem onder grote druk tot stand is gekomen, en meer politiek gedreven is dan wetenschappelijk verantwoord.

* In Groot Brittannië waren er 5 dagen geleden kort na vaccinatie al 236 (vooral oudere) mensen gestorven en hadden 8 vrouwen een miskraam gehad. Klaarblijkelijk hadden noch die vrouwen, noch de verplegers de bijsluiters en instructies gelezen waarin letterlijk staat dat deze vaccins niet aan zwangere vrouwen moeten worden gegeven, en ook niet aan vrouwen die zwanger willen worden. Over blind vertrouwen van de menselijke proefkonijnen in dit experiment gesproken! Zelfs letterlijk: sommige mensen werden na vaccinatie blind, waarvan enkelen permanent. Anderen raakten verlamd, de meesten tijdelijk, maar ook hier weer in enkele gevallen blijvend.

Mensen mogen alleen door Covid sterven, nooit door vaccins

* Na de dood van twee Denen kort na vaccinatie werd beweerd dat de sterfgevallen ‘toeval’ waren, en de slachtoffers reeds onderliggende aandoeningen hadden. Deze hypocriete omkering zien we sinds vorig jaar ook in Nederland en de rest van de wereld: mensen die overleden mochten alleen maar aan Covid-19 zijn bezweken. Zelfs verkeersslachtoffers werden na een post-mortum test op de Covid lijst gezet. Comorbideiten zoals kanker telden niet meer mee. Met de Covid vaccinaties wordt exact het omgekeerde gedaan: het mag nooit aan de experimentele producten van Big Pharma liggen, dus ‘moet’ er wel een andere oorzaak zijn geweest. Van de mensen die in bijvoorbeeld ZwedenPortugalMexico, de VSZwitserland pal na hun vaccinatie overleden, wordt dat eveneens beweerd.

* Op 10 februari waren 44,77 miljoen Amerikanen gevaccineerd. In de VS waren bij het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) tot 4 februari al 653 doden (waarvan 602 in de VS), 208 permanent gehandicapten en 12.697 tegenreacties gerapporteerd, waaronder 775 mensen met een anafylactische shock. De werkelijke aantallen zijn ook volgens de autoriteiten veel hoger (historisch gezien hoogstwaarschijnlijk een factor 10 tot 100), omdat al jaren bekend is dat slechts een fractie van de mensen die ziek worden na vaccinatie hier melding van maken.

* En het zijn zeker niet alleen de ouderen die worden getroffen; een 28 jarige gezonde verpleegster in Wisconsin kreeg een hersenbloeding na de tweede dosis van het Pfizer vaccinen moest hersendood worden verklaard. Een groep artsen en chirugen hebben de FDA dan ook gewaarschuwd dat de auto-immuunreacties door de Covid vaccins ook het hart en de hersenen kunnen beschadigen. Het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers zou in de VS inmiddels meer dan 1170 bedragen. Daar zit ook baseball legende Hank Aaron bij. Hij gebruikte zijn publieke bekendheid om de corona vaccinaties te promoten, en liet zichzelf filmen toen hij werd ingeënt. Hij haalde zijn tweede shot echter niet, omdat hij plotseling stierf.

* Ook een verschijnsel dat over de hele wereld in diverse landen, waaronder Italië, Zweden en Duitsland, is opgetreden: in verpleeghuizen sterven de bejaarden soms bij bosjes tegelijk nadat ze tegen Covid zijn gevaccineerd. In Auburn (New York) overleden 32 van de 193 bewoners van een verpleeghuis na toediening van het Pfizer vaccin. In Nederland weten we uit zeer betrouwbare bron van een verpleeghuis waar ongeveer 10% van de bewoners overleed na een recente griepvaccinatie, en nog eens 10% na de eerste corona vaccinatie. Zoals we vorig jaar al vaak voorspelden worden de doden bijna overal aan een ‘mutatie’ toegeschreven, en niet aan het vaccin.

Monsterwinsten ten koste van gezondheid miljarden mensen

Aandelen Pfizer werden vorig jaar in korte tijd $ 48 miljard meer waard dankzij de onderstaande uiterst geraffineerde strategie, die al tientallen jaren over de hele wereld door alle Big Pharma producenten met groot succes wordt toegepast, en waar overheden keer op keer weer in blijken te trappen:

 1. Systematische extreme overdrijving van het gevaar van een virus (‘Disease Branding’, zoals dat in vaktermen wordt genoemd);
 2. Systematische extreme overdrijving van de efficiëntie en veiligheid van vaccins;
 3. Systematische extreme bagatellisering van de risico’s en slachtoffers van vaccins.

Critici van dit bijzonder lucratieve winstmodel, dat ten koste gaat van ontelbare mensenlevens, worden monddood gemaakt of verketterd. Jeff Bezos verdiende al $ 70 miljard met de lockdowns, en Bill Gates $ 20 miljard. Gates, die zoals bekend ook de WHO controleert, kreeg 100% immuniteit voor iedere vorm van kritiek door met $ 250 miljoen de grootste nieuwsmedia op- of om te kopen (BBC, New York Times, NBC, Al Jazeera, NPR (publieke omroep), Financial Times, etc.., kortom: de belangrijkste bronnen van de Nederlandse mainstream ‘overschrijf’media).

Bijna de hele wereld gaat dus vrolijk door met het volstrekt krankzinnige concept dat miljarden gezonde mensen een mengsel van experimentele gen-therapeutische/veranderende stoffen in hun lichaam moet worden gespoten, omdat een miniem percentage mensen ziek wordt van een doorsnee luchtwegvirus, en een nog veel kleiner aantal daaraan sterft. In normale tijden zou niemand opkijken van een virus met een vastgestelde algehele overlevingskans van 99,991% (influenza: 99,992%). Maar dit zijn zoals u allen weet geen normale tijden meer, en die komen als het aan de beleidsmakers ligt ook nooit meer terug.

Erger nog: als het aan de politiek en Big Pharma ligt, mag u straks helemaal NIETS meer als u zich niet meerdere keren – en straks om de paar maanden – laat vaccineren, of beter gezegd: genetisch laat manipuleren en potentiële auto-immuunziekten in uw lichaam laat spuiten.

BRON

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited nieuws Waarom Lockdown

Waarom Lockdown?

Immers 98% van de mensen heeft voldoende natuurlijke weerstand. De focus dient dan ook te liggen op risicogroepen” zegt Prof. Dr. Theo Schetters

“De Lockdown is niet legitiem want 98% van alle mensen die besmet raakten met het coronavirus hebben het virus met hun eigen afweerstyteem overwonnen zonder ziek te worden of met milde klachten” stelt immunoloog Professor Dr. Theo Schetters in een vervolg uitzending die noodzakelijk bleek door de ophef van de eerdere uitzending.

6 november interviewde programmamaker Flavio Pasquino de gerenommeerde immunoloog en vaccinexpert die faliekant tegen de massale inenting strategie is, met het nieuwe en experimentele mRNA vaccin van oa. Pfizer. De video bracht veel te weeg. Ruim een miljoen mensen zagen de video en dat oogstte veelal goede reacties maar ook kritiek uit de wetenschappelijke hoek.

Maar liefst 5 kranten (zie links onderin) schreven een artikel erover en ook de Belgische publieke omroep (VRT) en ons Nieuwsuur (zie links onderin) maakten reportages.

In de vervolg uitzending geeft Theo Schetters antwoord op veel zaken die blijkbaar niet duidelijk genoeg uiteen waren gezet in de vorige uitzending en behandelt hij ook kijkersvragen.

Professor Dr. Theo Schetters is al 40 jaar actief in de vaccin industrie en heeft zelfs enkele patenten op zijn naam staan. Hij is dus niet tegen vaccins maar maakt zich grote zorgen over het huidige mRNA vaccin en de korte testperiode die het heeft doorlopen waarbij heel veel zaken onzeker zijn. Bekijk hier de video die reeds door meer dan een miljoen mensen is gezien: Titel: “Massa mRNA Vaccinatie is roekeloos en onnodig”, zegt Prof. Dr. Theo Schetters. Link: https://youtu.be/aWrZxCx6L6g

Dit zijn de links naar de debunks die reeds de revue passeerden: Nieuwsuur: https://youtu.be/K4gQJY1saF8
De Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/…
BNR:
https://www.bnr.nl/podcast/vraag-het-…
VRT (Belgische publieke tv):
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/…
Reformatorisch Dagblad:
https://www.rd.nl/artikel/908600-drie…
www.kloptdatwel.nl:
https://kloptdatwel.nl/2021/01/09/pro…

Bronvermeldingen Prof. Dr. Theo Schetters: Meeste mensen hebben voldoende weerstand (Pyramide) • https://www.tweedekamer.nl/debat_en_v… Kruisbescherming tegen SARS-CoV-2 • Cell Volume 183, Issue 1, 1 October 2020, Pages 158-168.e14 • https://www.sciencedirect.com/science… • Science 02 Oct 2020: Vol. 370, Issue 6512, pp. 89-94 DOI: 10.1126/science.abd3871 • https://science.sciencemag.org/conten… • Science 11 Dec 2020: Vol. 370, Issue 6522, pp. 1339-1343 • https://science.sciencemag.org/conten… • Journal of Infection Volume 81, Issue 6, December 2020, Pages 923-930 • https://www.sciencedirect.com/science… Ziekenhuisopnames • https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-1…https://stichting-nice.nl/covid-19/pu… Pareto effect: stapelen van maatregelen kost veel maar doet weinig extra • https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c… Help ons: Jij kan helpen met een donatie maar ook door deze video te delen op social media en/of via whatt’s app, telegram, signal, messenger, what ever…als de video maar zoveel mogelijk mensen bereikt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited nieuws Uitspraak Rechtbank Den Haag avondklok moet per direct worden teruggedraaid

Uitspraak Rechtbank Den Haag: avondklok moet per direct worden teruggedraaid

De avondklok in Nederland moet per direct worden teruggedraaid. Dat is het oordeel van de rechter in een zaak die is aangespannen door de stichting Viruswaarheid.

De uitspraak geldt direct, waardoor de avondklok al vanaf vandaag niet geldig meer is. De overheid kan wel in hoger beroep, maar tot er een nieuwe uitspraak ligt, verandert dat niets aan de nieuwe situatie: de avondklok is tot dat moment van de baan.

Het is een gevoelige nederlaag voor het kabinet, want volgens de rechter is eigenlijk de verkeerde wet gebruikt.

Volgens de rechter maakt de nu geldende avondklok een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid van burgers, en op die van hun persoonlijke levenssfeer. Dat mag en kan, maar daarvoor is wel een ‘zeer zorgvuldige besluitvorming’ nodig, aldus de rechter.

Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg)

Voor het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van een bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) , waarbij de Eerste en Tweede Kamer kunnen worden omzeild. Hun bemoeienis was echter wel nodig geweest, vindt de rechter, omdat er geen sprake was van ‘bijzondere spoedeisendheid’.

De Wbbbg geldt bijvoorbeeld bij een dijkdoorbraak, oordeelt deze. Daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen ‘niet legitiem’. ,,De rechter heeft overwogen dat er sprake is van een pandemie, dat er sprake is van een virus dat muteert, van grote druk op de zorg. Het is een tijd van grote zorg en moeilijke beslissingen. Juist ingrijpende maatregelen zoals een avondklok moeten wel op goede wetten gebaseerd zijn.’’

Nut en Noodzaak discutabel

De rechter zegt bovendien dat de Staat eigenlijk niet echt duidelijk heeft gemaakt wat het effect van de avondklok is. Gelijktijdig met het instellen van de avondklok is namelijk een dringend advies gegeven niet meer dan één persoon per dag thuis te ontvangen. De rechter constateert dat de Staat ‘geen onderscheid heeft gemaakt’ tussen het effect van de avondklok en de éénpersoons-bezoekregeling. ,,Dat vertekent het beeld met betrekking tot nut en noodzaak van de avondklok aanzienlijk en maakt de stelling van de Staat dat een avondklok onvermijdelijk is minst genomen discutabel en ook niet erg overtuigend gemotiveerd.”

Waarschuwingen Raad van State in de wind geslagen

De Raad van State waarschuwde eerder al voor mogelijk gebruik van de verkeerde wet voor het ingrijpende middel. Het kabinet nam weken de tijd voor de voorbereiding, wilde met het plan netjes langs het parlement, maar juist die zorgvuldigheid staat haaks op de aard van de wet: ,,Daarbij rijst de vraag of gelet op de gevolgde procedure en de voorbereidingstijd wel van een zodanig urgente situatie sprake was dat toepassing van de Wbbbg in de rede lag”, schreef de RVS.

Boetes

Of met de uitspraak ook de uitgedeelde boetes voor het overtreden van de avondklok nu met succes kunnen worden aangevochten is nog onduidelijk.

Overwinning

Het is de tweede keer dat de activisten van Viruswaarheid een juridische slag winnen tegen het coronabeleid. Eind december oordeelde de rechter dat de verplichting van een negatieve PCR-test bij reizen naar Nederland niet goed geregeld was, zoals Viruswaarheid betoogd had.  Het kabinet repareerde de regeling daarna snel, waardoor de negatieve testuitslag wel verplicht kon worden.

Uitspraak rechtbank

Het ministerie van Justitie wil nog geen commentaar geven: ,, We hebben net kennis genomen van de uitspraak. Die gaan we nu bestuderen.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print