Belastingdienst keurt nieuwe modelovereenkomst goed voor zzp-bemiddeling – artikel

Onlangs keurde de Belastingdienst een nieuwe modelovereenkomst goed van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) voor bemiddeling van zzp’ers. Deze overeenkomst gaat vanaf 22 maart 2021 gelden voor een periode van vijf jaar.

 

Deze nieuwe modelovereenkomst met het nummer 9052 124 224 wijkt slechts op een paar kleine punten af van de voorgaande modelovereenkomst. Bestaande – nog lopende – overeenkomsten (die dus gebaseerd zijn op de oude modelovereenkomst) hoeven niet te worden aangepast.

Zie voor een opsomming van alle wijzigingen in de nieuwe overeenkomst de website van de NBBU. De uiteindelijke tekst van de nieuwe modelovereenkomst is nog niet beschikbaar op de website van de Belastingdienst. De dienst heeft aangegeven nog enkele dagen verwerkingstijd nodig te hebben.

 

Link naar originele artikel.

Igor Wortel

My resume and working experience is very broad, mail me to get more information: igor@phalanxes.eu or surf www.phalanxes.com

Specialties: Project management, people management, oil industry, mining engineering, outsourcing, credit, process (automation) management, training, private equity, legislation, volunteer, chairman, board member, people manager, professional, factoring, training, lecturing, BigData, (financial) analytics, AI, robotics, internet of everything, BlockChain, Business Model Innovation, IoT

Geef een reactie