beUnited is verbijsterd over de uitl

Persbericht | beUnited is verbijsterd over de uitlatingen van VNO-NCW.

Wij kennen onze mensen gewoon bij naam, zij hebben onze ondernemingen mede opgebouwd, die gaan we niet de deur wijzen!

MKB is massaal tegen het invoeren van een coronapas op de werkvloer. beUnited sluit zich daarmee aan bij de vakbonden. De uitlating in de Telegraaf van VNO-NCW dat werkgevers brood zien in een coronapas is een bewijs dat zij het contact met de achterban volledig is verloren. Dat VNO-NCW ook namens het MKB zou spreken in deze is sowieso ongeloofwaardig. Zij zijn tenslotte de vertegenwoordiger van het grootbedrijf. Dat zij ook eigenaar zijn van het merk van de organisatie “MKB Nederland” maakt het er niet beter op.

Ook een Burgemeester die zich bemoeit met de bedrijfsvoering van de Nederlandse ondernemingen wekt evenveel verbazing. De tweedeling in de maatschappij die hij daar, notabenen als voorzitter van de Veiligheidsraad, mee creëert draagt niet bij aan een veilige leef- en werkomgeving voor alle Nederlanders.

Er vormt zich inmiddels een brede coalitie in de maatschappij voor een ander beleid. Dat is een breed scala aan organisaties. Het huidige beleid faalt aan alle kanten. Voor het MKB is het onbegrijpelijk dat er na alle offers die er in de afgelopen 21 maanden door het MKB en haar 7 miljoen werknemers zijn gebracht, geen enkele inspanning van de overheid is geleverd om de tekorten in de gezondheidzorg op te lossen. De maatregelen waren er om de overheid de tijd te geven orde op zaken te stellen.

Wij zijn wederom het kind van de rekening, maar als grootste bijdrager aan de staatskas hebben wij een stem, een harde stem. Waar ondernemingen breed hebben ingezet op ventilatie, voorzieningen op de werkvloer en medewerking aan handhaving speelt het demissionair kabinet verstoppertje en leidt het de burger af met ongeoorloofd vingerwijzen. Burgers en ondernemers hebben al het mogelijke gedaan om het samen de doen. “Alleen samen krijgen we Corona er onder” maar het is meer “Alleen” dan “Samen”.

Net als de FNV blijven wij als vrije ondernemers staan voor onze grondrechten. Dat een kabinet dat naar huis is gestuurd, maar zichzelf missionair heeft verklaard op Corona, een beleid heeft gevoerd dat de zorg nog verder heeft afgebroken dan zij het afgelopen decennium al heeft gedaan, is puur wanbeleid. Een demissionair minister die maatregelen aankondigt zonder daar vooraf met de kamer over te overleggen is een democratie onwaardig.

De verbazing hoe makkelijk de grondrechten met voeten worden getreden stijgt en stijgt. Als Nederland nog een constitutioneel hof had gehad en toetsing aan de grondwet niet was uitgesloten door artikel 93, 94 en 120 hadden we zeker juridische stappen ondernomen om ons grondrecht te halen. Een sterke maatschappelijke coalitie tussen de ondernemers, vakbonden, gezondheidzorg en juristen heeft zich sneller gevormd dan een nieuw kabinet.

Een kabinet dat bestaat uit een coalitie van het naar huis gestuurde kabinet is niet alleen voor de slachtoffers van de toeslagen-affaire een klap in het gezicht maar ook voor iedereen die toekeek en het vertrouwen in de overheid wil herstellen. Wat de maatschappelijke coalitie betreft lijkt het instellen van een zakenkabinet op zeer korte termijn tot er nieuwe verkiezingen zijn de beste weg naar dat herstel van vertrouwen. De voorbereidingen om dat te bewerkstelligen zijn in volle gang.

Voor het invoeren van een coronapas op de werkvloer is in ieder geval geen draagvlak. Medewerking aan een beleid dat daar op is gericht kan en zal niet worden verleend. Als MKBers kennen wij onze werknemers gewoon nog bij naam, het zijn allemaal mensen die onze ondernemingen mede hebben opgebouwd en die gaan wij niet de deur wijzen.

beUnited is met haar 40.000 leden de grootste MKB organisatie van Nederland. Het MKB is met haar 7 miljoen werknemers de grootste werkgever van Nederland. Daarmee levert het MKB samen met haar werknemers de grootste bijdragen aan de staatskas.

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Pancras Pouw

(groot)vader, ondernemer, visionair, inspirator, vrijdenker, levenskunstenaar, verbinder, golfer

Een ervaren visionaire bestuurder/directeur die weet wat het is om (eind) verantwoordelijk te zijn voor een organisatie en gewend is om de strategie te bepalen en deze operationeel weet te vertalen naar doelen. Beschikt over een buitengewoon groot (social) netwerk en is zeer succesvol gebleken bij het uitrollen van "new business".

Een daadkrachtige persoonlijkheid, out of the box denker die de lijnen helder edoch daadkrachtig uitzet en daarbij vertrouwt op c.q. gebruik maakt van de kwaliteiten van het team en de organisatie.

Een echte stimulator met een heldere open leiderschapsstijl met een bewezen strategisch, financieel/bedrijfseconomisch en organisatorisch inzicht. En in de vervulde rollen/opdrachten verantwoordelijk geweest voor het initiëren van beleid en leiding geven aan de uitvoering, aan reorganisaties en het bedenken, opzetten en uitrollen van nieuwe organisatie(onderdelen), concepten, producten, diensten en marketingactiviteiten.

Geef een reactie