Atradius

Bijna twee keer zoveel faillissementen in 2021 | Atradius

In Nederland stijgt het aantal faillissementen in 2021 met 44% ten opzichte van het afgelopen jaar. Dit blijkt uit recente faillissementsvooruitzichten van kredietverzekeraar Atradius. Wereldwijd neemt het aantal faillissementen toe met 26%.

Het aantal faillissementen daalde vorig jaar wereldwijd gemiddeld met 14%. De verwachting is dat er in 2021 wereldwijd een stijging van 26% van het aantal faillissementen zal zijn. Dit is het gevolg van het afbouwen van fiscale steunpakketten en het heropenen van faillissementsprocedures. Veel ondernemingen die afgelopen jaar nog werden gered, zullen het dit jaar helaas niet gaan redden.

Steunmaatregelen van de overheid

In Nederland wordt de stijging van 44% procent vooral veroorzaakt door een vertraagde doorwerking van de coronacrisis. Ook hier zullen veel ondernemingen die dankzij overheidssteun de dans wisten te ontspringen alsnog failliet gaan. In Nederland was er in 2020 zelfs sprake van een daling van het aantal faillissementen van 17%, mede door de financiële en fiscale maatregelen (tool) van de rijksoverheid.

Snellere doorstart

Door de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), die sinds 1 januari 2021 van kracht is, is het vanaf dit jaar makkelijker voor ondernemingen om te herstructureren. Atradius hoopt dat veel ondernemingen door de WHOA sneller een doorstart kunnen maken en dat daardoor de snelle groei van het aantal faillissementen afremt.

Sterke reactie op bbp

Vergeleken met veel andere Europese landen behoort Nederland, samen met Spanje, tot de sterkste stijgers op het gebied van faillissementen. Dit komt doordat Nederland en Spanje beide traditioneel sterk reageren op schommelingen in het bruto binnenlands product (bbp).

Om die reden is er een relatief hoge stijging op het gebied van faillissementen. Het Nederlandse niveau van faillissementen is over een langere periode nog altijd laag, zelfs rekening houdend met de coronacrisis.

Lees ook:

Uitgestelde belastingschuld leidt in 4e kwartaal 2021 tot faillissementspiek
Pancras Pouw

(groot)vader, ondernemer, visionair, inspirator, vrijdenker, levenskunstenaar, verbinder, golfer

Een ervaren visionaire bestuurder/directeur die weet wat het is om (eind) verantwoordelijk te zijn voor een organisatie en gewend is om de strategie te bepalen en deze operationeel weet te vertalen naar doelen. Beschikt over een buitengewoon groot (social) netwerk en is zeer succesvol gebleken bij het uitrollen van "new business".

Een daadkrachtige persoonlijkheid, out of the box denker die de lijnen helder edoch daadkrachtig uitzet en daarbij vertrouwt op c.q. gebruik maakt van de kwaliteiten van het team en de organisatie.

Een echte stimulator met een heldere open leiderschapsstijl met een bewezen strategisch, financieel/bedrijfseconomisch en organisatorisch inzicht. En in de vervulde rollen/opdrachten verantwoordelijk geweest voor het initiëren van beleid en leiding geven aan de uitvoering, aan reorganisaties en het bedenken, opzetten en uitrollen van nieuwe organisatie(onderdelen), concepten, producten, diensten en marketingactiviteiten.

Geef een reactie