beUnited Ondernemers Een chijf van vijf voor thuiswerken zo gezond is thuiswerken

Ondernemers: Een schijf van vijf voor thuiswerken!

Zijn jouw medewerkers in staat om het werk thuis uit te voeren? Dan heb je ze inmiddels waarschijnlijk naar huis gestuurd om het coronavirus zo min mogelijk kans te geven. Ook wij produceren deze content inmiddels geheel van huis, ver weg van hoestende collega’s. Wat blijkt? Het is bijzonder efficiënt en productief. Sterker nog, het is zelfs gezond.

Onderstaand een schijf van vijf voor thuiswerken.

 

Minder stress

Stress op de werkvloer is de nummer 1 als het gaat om redenen voor ziekteverlof. Mensen werken langer en worden door elkaar opgejut en door het rumoer onder druk gezet. Combineer daar het onvoorspelbare woon-werkverkeer bij en je komt regelmatig met rook uit je oren thuis.

Thuiswerken zorgt voor ademruimte en biedt doorgaans meer tijd (en minder druk) om van een 7 een 9 te maken. Productiviteit en kwaliteit van alle medewerkers nemen toe doordat ze de omgeving waarin ze werken kunnen controleren. Zelfs in een huis vol kinderen is een rustige plek (met deur) te vinden.

Meer tijd voor beweging

Daar zit je dan, thuis. Gaat je wekker op het zelfde tijdstip af? Dan heb je waarschijnlijk minstens een half uur gewonnen, tijd die je normaals gesproken in de auto, op de fiets of in het ov zou doorbrengen. Wat doe je? Nee, niet omdraaien, bewegen! En maak het een vast agendapunt van je werkdag thuis. Ga juist buiten piektijden naar de sportschool. Is de sportschool dicht? Buiten kun je rennen. En binnen kun je online talloze geschikte sportinstructievideo’s bekijken, met of zonder abonnementsvorm.

Minder vervuilende stoffen

Geen woon-werkverkeer betekent natuurlijk ook minder milieuvervuiling. Je omgeving en jijzelf profiteren er direct van wanneer er minder verkeer op straat is.

Meer werkplezier

Er is een positief verband tussen autonomie en werktevredenheid. Wie meer controle heeft over zijn eigen werk blijft langer bij de onderneming en voelt zich minder gestrest. Thuis meer kunnen functioneren als ‘eigen baas’ biedt ook de kans om prioriteiten te stellen: meer tijd met het gezin bijvoorbeeld. En een optimale (want bij jou passende) werk/rust verhouding. Dat werkt weer positief op de manier waarop je in het leven staat.

Werken om te leven

Eenmaal in een thuisritme ga je ook ervaren dat je werkt om te leven en niet andersom. Je bent opeens flexibeler in de zorg voor je kinderen (aansluiten op opvang en oppas) en hulpbehoevende. En je ervaart optimaal waartoe de technologie van vandaag en morgen je in staat stelt.

Als jij thuis kunt werken kunnen anderen dat ook, het zou zomaar tot een nieuwe onderneming kunnen leiden.

Maar dan hebben we het weer te veel over werk. Prettig weekend.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

‘Luck is what happens when preparation meets opportunity’

“Luck is what happens when preparation meets opportunity – Seneca”

‘Ik heb heel veel data in mijn bedrijf, kunnen jullie daar een keer naar kijken? Mijn gevoel zegt mij dat we hier wat mee moeten….’

Hoe vaak wij deze vraag van onze klanten krijgen ben ik vergeten te tellen en deze vraag is zeer relevant want de wereld digitaliseert in rap tempo (exponentieel). Er zijn dus ook steeds meer nieuwe verbindingen of logische verbanden te leggen en er is veel meer data direct beschikbaar. Daarnaast zie je dat gebruik van technologie als dagelijks hulpmiddel toeneemt, we zijn er de laatste tijd ook een beetje toe gedwongen om meer en anders gebruik te maken van Zoom, Teams, webinars, video vergaderingen…

Super interessant is nu dat deze toename van digitale toepassingen direct zorgt dat typisch menselijke eigenschappen als creativiteit, empathie, intelligentie, bewustzijn, etc… steeds belangrijker worden. Daar kan je dus het verschil maken! Sorry voor de heren onder ons: dames zijn hier van nature veel beter in en dat zie je ook vertaald naar de effectiviteit van de huidige generatie politici.

Maar dat verschil even ter zijde, hoe maak je dan verschil door toepassing van data en bijvoorbeeld het begrip creativiteit? Waar mag je aan denken en hoe start je heel voorzichtig het denkproces?

Creativiteit is net als intelligentie een heel divers en slecht begrepen, laat staan onderbouwd, begrip. Filosoof Kevin Kelly heeft hier veel over gezegd en geschreven, een kenmerkend voorbeeld is het verschil tussen de intelligentie van een mens en een eekhoorn, die tot jaren na het begraven van zijn nootjes deze nog terug weet te vinden. Dus het intelligent maken van bedrijfsomgevingen is ook een andere abstractie van intelligentie dan wij die ons voor kunnen stellen. Het zit hem dus in de combinatie van mensen en machines als hulpmiddelen.

Toegespitst op creativiteit kunnen we nu drie vormen onderscheiden:

Verkennende creativiteit – groei zit aan de randen van je organisatie, op het grensvlak met de buitenwereld, maar je blijft binnen de (spel)regels van het systeem en dus je bedrijf. Kijkend naar automatisering en data analyse kan je hier tot 97% accurate voorspellingen, efficiency en vergaande automatisering behalen. Iedere analyse zou dan ook hier moeten starten en je kijkt bijvoorbeeld naar interne procesverbeteringen, upgrade van software of het uitrollen van nieuwe toepassingen.

Combinerende creativiteit – het combineren van twee of meerdere concepten en dus het toepassen van de (spel)regels uit wereld 1 in wereld 2 en omgekeerd. Je vindt een verband tussen datasets en gaat via business modelling of design thinking modellen aan de slag. Het goed uitschrijven van zogeheten customer journeys is een start met als voorbeelduitkomst een nieuw product, extra omzet en een nieuwe afzetmarkt.

Transformationele creativiteit – waar zit de game changer, de fase overgang? We veranderen alle regels van het spel, verlaten de oude uitgangspunten van voorgaande generaties. De uitkomst kan dan een nieuwe Google of een andere BigTech firma zijn waar men nu middels wetgeving grip op probeert te krijgen?

Het is dus van levensbelang om naar de data te kijken en daar nieuwe zaken uit proberen te halen, met de BigTech bedrijven werkt het de andere kant op: zij hebben enorm veel data en doen daar nog niet heel veel mee. Waarom niet? Ze kennen de spelregels binnen branches, niches en specifieke bedrijven (nog) niet, maar zodra dat wel het geval is…. Hoe kijk je met dit in het achterhoofd naar de samenwerking tussen Google en Deutsche Bank?

Hoe ga je aan de slag? Waar denk je aan? Een lijstje met aandachtspunten:

 1. Verkennen is per definitie het opschuiven van bestaande grenzen
 2. Je moet je huidige omgeving kennen en vooral begrijpen
 3. Zoek naar stukjes wetenschap en onderzoek en combineer ze
 4. Deel ideeën én problemen (multidisciplinair en transparant) -> zoek naar verbanden
 5. Maak er een strategisch speerpunt van
 6. Leer dat het een iteratief proces is:
  1. waar je dus meerdere malen gaat falen en
  2. het veel langer duurt dan verwacht voor er resultaat is
 7. Maar zonder risico’s behaal je ook geen rendement

Meer weten over (data) toepassingen? Neem contact met ons op 

Start with Why is geen BS

“Ik weiger de status quo te accepteren. Ik geloof niet dat de wereld van vandaag dezelfde wereld is als die van morgen.”
Waarom ik wel geloof in Start with Why

Een paar dagen geleden werd ik gewezen op een blog uit februari: ‘Start With Why, Why it’s BS’. De schrijfster, Marissa Orr, bewijst dat Sinek’s Start With Why, BS (onzin) is, door aan te halen dat het merk wasmiddel dat ze in huis heeft geen diepgaande, inspirerende missie of visie heeft, maar gewoon de veilige keus. En na een gesprek met een vriendin komt ze tot de conclusie dat Google het goed doet, omdat ze vooral een hele goede zoekmachine hebben. Sinek heeft het dus vooral over wat goede marketing is en dat we uiteindelijk soms dingen kopen omdat de verkoper het op een mooie manier weet aan te prijzen.

Het zette me aan het denken. Geloof ik nog steeds in Sineks verhaal? Of kan het ook zo zijn dat het vooral een goed marketingverhaal voor zijn eigen boekverkoop is?

Ik geloof namelijk wel in The Golden Circle. Het is niet alleen ‘de vent en z’n tent’ maar de ondernemer met een inspirerende kijk op de wereld die mij weet te interesseren. En ik weet ook dat het verdraaid lastig is, of zelfs onmogelijk lijkt, om bij alle succesvolle bedrijven te benoemen wat hun ‘why’ is. De gemiddelde ondernemer is hier ook echt niet dagelijks bewust mee bezig.  Is die ondernemer dan minder succesvol? Natuurlijk niet. Er is ruimte genoeg om met een weinig onderscheidend, maar onderscheidend, idee geld te verdienen of zelfs tot een hele grote uit te groeien.

Voor mij gaat ‘Start with Why’ over veel meer dan onderscheidend zijn met je product of dienst, en zo een succesvolle business draaien. Het is het inspirerende verhaal van die ondernemer met een droom, die ergens in gelooft, die vanuit die droom iets probeert te bewijzen. Het is de intrinsieke motivatie om iets te willen veranderen (Sinek heeft het over de status quo doorbreken) die mensen inspireert om beter werk te leveren en dat straalt uit op wat je uiteindelijk levert.

Kan je daar zomaar overheen stappen door te zeggen dat de iMac en iPhone nou eenmaal superieur zijn en dat die zichzelf verkopen? De iMac kwam na de start van de Think Different campagnes bij Apple. Bij de release van de eerste iPhone was het echt geen superieure telefoon. 20% van de gesprekken werd afgebroken en de batterij ging bij minimaal gebruik nog geen dag mee.

Steve Jobs in 2007: “There were to many people in the Apple ecosystem playing the game: for Apple to win, Microsoft has to lose … Apple had to remember who Apple was, because it had forgotten who Apple was”
Apple werd het succesverhaal wat het is, door terug te grijpen op de mentaliteit die Jobs en Wozniak hadden toen ze begonnen. Door te dromen over hoe de wereld er ook uit zou kunnen zien en dat te vertalen naar een inspirerende boodschap die ervoor zorgt dan anderen in actie komen.

Wat kan je daar als MKB’er mee?

De waan van de dag zorgt ervoor dat je de verbinding met het waarom kan verliezen. Zeker in deze tijd waarin we geleefd worden door persconferenties en keuzes die anderen voor ons maken. Het gevaar dreigt dat het landschap waarin je opereert een eenheidsworst wordt. Iedereen om je heen is immers bezig om zijn business aan te passen aan de continu veranderende eisen van de overheid en RIVM. Maar die veranderende omstandigheden zijn er ook in ‘normale’ tijden. Verandering is de enige constante. Die continu veranderende omstandigheden kunnen al je energie opslokken. Maar ook die van je medewerkers. Tot het niveau waarop iedereen murw geslagen is en alleen nog binnenkomt omdat dat zo hoort.

Ik weiger de status quo te accepteren. Ik geloof niet dat de wereld van vandaag dezelfde wereld is als die van morgen. Ik kijk dus vooruit, visualiseer hoe de wereld in 2030 rond draait. Wat doen mensen dan? Hoe wordt er zaken gedaan? Wat kan ik vandaag doen, om een bijdrage te kunnen leveren aan die wereld van 2030? Door opnieuw verbinding te maken met het waarom, kan het vuur in je onderneming weer worden aangewakkerd. Er ontstaat weer ruimte voor mensen om met nieuwe ideeën je dienstverlening of product te verbeteren. Je gaat kansen zien die anderen nog niet gespot hebben en zo wordt je die ondernemer in 2030 met dat inspirerende verhaal.

Wat is jouw gedachte hierover? Reageer hier onder of neem direct contact me op via wim@wiremanagement.nl

Wim van Renswouw

 

“Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.”

― Rob Siltanen

Klant loyaliteit - verandering

Gevolgen van een veranderende wereld

Klant loyaliteit

Het is alweer een tijd geleden dat ik een blog heb geschreven. Aan inspiratie en materiaal geen gebrek, integendeel, soms is het lastig de ‘filters’ strak ingesteld en scherp te houden. Deze blog is de eerste in een nieuwe serie waarin ik een aantal gevolgen van digitalisering zal belichten en de gevolgen hiervan voor dienstverlening op zal sommen. Vandaag is de eerste in deze serie over klant loyaliteit.

Wanneer je naar de cijfers kijkt dan zie je dat de laatst bekende getallen een aardverschuiving laten zien in klantloyaliteit: de 80/20 regel (20% van de klanten zorgt voor 80% van de omzet) is omgeslagen naar 60/40 en beweegt zich al naar 50/50. In het laatste geval zorgt de helft van de trouwe klanten dus voor evenveel omzet als de ontrouwe (raar woord?) klanten en dat betekent heel veel voor o.a. de manier waarop je aan marketing doet. Bijeenkomsten met vakgenoten trekken ook nog nauwelijks nieuwe klanten, het lijkt soms wel alsof je met alleen maar concullega’s op een beursvloer staat. Moet je gaan investeren in loyaliteitsprogramma’s of juist niet? Waar zit hem de kracht van je product, waar zit de toegevoegde waarde? Is het slim om massaal te gaan investeren in nieuwe massa media en social media campagnes? Meer investeren betekent meer kosten per verworven klant en dus een smallere marge?

 

Het merken paradox

Merkentrouw gedrag is voor alles en iedereen een uitdaging, niet alleen voor kleine merken, maar ook de grote partijen hebben hier problemen mee. Onderzoek laat zien dat merkvastheid nog steeds aan de orde is en klanten bereid zijn zichzelf aan een aantal ‘gevestigde namen’ te verbinden, alleen komt de nadruk steeds meer en steeds vaker te liggen op de toegevoegde waarde. Ik vertaal dat zelf altijd maar naar intern meetbare waarden als resultaat en integriteit, exact ook de waarden die nodig zijn om ambitie te ondersteunen, naast transparantie en consistentie. Door consistent en transparant in de markt te staan, met goed resultaat en op een integere manier zullen bestaande en nieuwe klanten zich beter ‘bij je thuis voelen’. De marges worden smaller dus je zult ook die kant op moeten denken.

Veel merken en gevestigde namen hebben moeite met de toenemende verwachtingen van klanten, de klanten ontwikkelen zich sneller dan de leveranciers en hun bedachte loyaliteits-structuur en –programma’s. Iedere fout kan ook ongenadig hard worden afgestraft in de extreem snel communicerende wereld, snelle actie vraagt om een snelle reactie, even groot en tegengesteld van richting en die kan je vooraf bedenken!

 

De kracht van het verbinden

Deze twee kenmerken samen vormen nu ook een sleutel (DE sleutel bestaat niet) om het beter en vooral anders dan de concurrentie te doen. Zowel de smallere marges als de verwachting van verandering samen hebben één antwoord: product diversificatie. Er zijn nu zoveel verschillende (software) tools, afzetkanalen en oplossingen voor handen dat je iedere klant eigenlijk per factuur een incasso oplossing kan bieden. Wanneer je genoeg historie of ervaring hebt kan je dit zelfs bieden zonder dat je een branche, klant of product kent. Niet het ouderwetse sales praatje dat je alles wel op gaat lossen voor een klant, maar echt op content en cijfermatig onderbouwd.

Het leggen van steeds meer en andere verbindingen zorgt niet alleen voor meer en andere afzetkanalen, het maakt de wereld ook transparant en dat is weer te gebruiken om je toegevoegde waarde aan te tonen. Dit is één van de twee bekende manieren om aan een krimpende markt met lagere marges te ontsnappen: door aan te tonen dat je een meer uniek product biedt, je levert sneller, retour zenden is gratis, je maakt gebruik van enorme hoeveelheden data waardoor je eerder contact legt met potentiele klanten, we spelen direct in op de snel wisselende kenmerken van een consument, etc, etc. De andere manier is door jezelf goedkoper dan de concurrentie aan te bieden, iets waar ik voor geen enkele markt in geloof, door markt-fluctuaties en met een focus op kostenreductie ben je nooit de eindwinnaar. Kosten beheersen zijn belangrijk maar je wint er alleen korte termijn ademruimte mee.

Dus het product moet centraal staan en je benadert de klant met open vizier en volkomen transparant over de mogelijkheden. Alleen het aantal klanten dat je kan en moet benaderen zal hoger liggen dan vroeger. Laat zien waar je voor staat, behandel de klanten op de manier die ze willen zien, zorg dat de medewerkers dat ook doen en laat zien dat je niet alleen een sociaal gezicht hebt. Je kan natuurlijk blijven geloven in ‘wat vroeger werkte’, maar dan adviseer ik om te luisteren naar het nummer van Frank Sinatra achter deze link en het daarbij te laten.

Meer weten? Neem direct contact op via info@phalanxes.com of bel +31 614 245 649.

beUnited De 5 meest populaire online oplichting om bewust te zijn van in 2020

De 5 meest populaire online oplichting om bewust te zijn van in 2020

Toen het world wide web voor het eerst gelanceerd, een gemeenschappelijk stuk van advies was om te voorkomen dat het geven van uw informatie uit en praten met vreemden. Nu leiden apps zoals Uber vreemden naar onze deur, zodat we een ritje in hun auto kunnen maken.

We zijn zo comfortabel gegroeid met behulp van het internet dat het gemakkelijk is om te vergeten dat er mensen zijn die tot niets goeds zijn. Cybercriminelen willen scam websites en online oplichting te creëren, zodat ze kunnen gebruikers verleiden tot het vrijwillig overhandigen van informatie of geld.

Niet veel verandert aan het begin van het decennium, met veel van de meest populaire online oplichting voor 2020 op zoek als bekende vijanden. Door meer te weten te komen over de meest voorkomende tactieken en die informatie te koppelen aan beveiligingsoplossingen zoals Norton 360,u beter voorbereid zijn op deze cyberbedreigingen in het nieuwe jaar.

1. Phishing

Wat het is: Phishing is een van de meest voorkomende cyberbedreigingen rond, maar het blijft net zo effectief. Phishers nemen de persona van iemand betrouwbaar – een vriend, buurman of collega – in een poging om u te overhandigen informatie of klik op een kwaadaardige link via e-mail, sociale media of andere messaging apps zoals WhatsApp.

Phishing-pogingen vinden elke maand wereldwijd plaats en terwijl ze vaak via e-mail plaatsvinden, breiden cybercriminelen hun aanpak uit om te dekken waar u ook met iemand één-op-één op het internet praten.

Hoe ter plaatse: De belangrijkste stap in het spotten van een phishing-poging is om uw tijd te nemen met het bekijken van de e-mail of het bericht. Dit zal u helpen ter plaatse inconsistenties, zoals verkeerd gespelde namen, slechte grammatica in de tekst en links die niet leiden tot de plaats die ze zouden moeten.

Voor de laatste, zweven over een link met de muiscursor als je niet zeker bent van. In de linkerbenedenhoek zie je de volledige URL en weet je of ze je naar een echte of scamwebsite sturen.

2. Nep-antivirussoftware

Wat het is: Als je surfen op het web en ineens krijg je een pop-up te zeggen dat uw computer nu is geïnfecteerd, is de kans groot dat het een online scam.

In werkelijkheid, deze nep-antivirus software advertenties en pop-ups willen dat je hun vrije software te downloaden, die alleen geeft je een virus, malware of ransomware, onder andere cyberbedreigingen.

Hoe ter plaatse: Vertrouw alleen virusinformatie van uw antivirus – en als u er geen hebt, zorg er dan voor dat u er nu een krijgt.

Wees op uw hoede voor eventuele pop-ups met flitsende lichten of die u aansporen om onmiddellijk actie te ondernemen door het downloaden van een applicatie. Een echte antivirusoplossing, zoals Norton AntiVirus Plus,zorgt voor uw problemen op de achtergrond en hoewel het u kan vragen om een actie te ondernemen, zal het u waarschijnlijk alleen op de hoogte stellen zodra de cyberdreiging is opgelost.

3. Maak geld gemakkelijk en snelle zwendel

Wat het is: We willen allemaal snel gemakkelijk geld verdienen, en cybercriminelen gebruiken dat om te azen op nietsvermoedende gebruikers.

Deze zwendel websites, die vaak zeggen dat je een week ter waarde van salaris te maken in slechts een paar uur, lokken u in met valse beloften. Vervolgens krijgen ze u om persoonlijke en financiële informatie, vaak gevoelig door de natuur.

Hoe ter plaatse: Een beetje gezond verstand gaat een lange weg. Terwijl we allemaal dromen van wordt betaald grote sommen geld in ruil voor bijna niets te doen, de kans dat echt zijn zijn slank.

Als u overweegt een geld te verdienen gemakkelijk en snelle zwendel, op zoek naar advertenties die zeggen dat het duurt weinig tot geen vaardigheid om mee te doen, dat u uw eigen uren of dat u moet betalen om te beginnen. Als de methode om gemakkelijk en snel geld te verdienen echt bestond, is het onwaarschijnlijk dat het op grote schaal zou worden gedeeld.

4. Fake shopping websites en formjacking

Wat het is: Hier is een twee-parter: er zijn duizenden websites die er zijn die proberen om je te laten geloven dat ze het echte werk en een deel van uw favoriete merken. Deze websites, die meestal onbekend zijn, proberen om scam u, zelfs waardoor u “grote deals” die tot 75 procent korting.

Op dezelfde manier, groepen van cybercriminelen zijn nu vaak met behulp van formjacking – een nieuwe cyberdreiging die creditcardgegevens steelt. Dit kan gebeuren wanneer een legitieme e-commerce website wordt gehackt (zonder dat de eigenaren het weten), waardoor cybercriminelen om u te leiden naar verschillende URL’s in het betalingsproces die er vergelijkbaar uitzien, maar eigenlijk stelen van uw informatie.

Hoe ter plaatse: E-commerce scam websites hebben een paar overeenkomsten. Ze hebben vaak vergelijkbare, maar niet identieke URL’s aan het merk dat ze proberen te imiteren. Ze hebben waarschijnlijk ook spelfouten en ongelooflijke prijzen die je nergens anders zult vinden – omdat ze niet echt zijn. In plaats daarvan, ze ofwel schip u nep-items of neem uw geld en geven u niets in ruil.

Op zoek blijven naar formjacking is moeilijker. Als u de pagina invoert om uw creditcardgegevens in te voeren, controleert u de URL om te controleren of u zich nog steeds op exact dezelfde website beschrijft waar u vandaan komt. Deze cybercriminelen zullen vaak veranderen de URL heel licht – zoals het toevoegen of wegnemen van een enkele letter – om detectie te voorkomen.

5. Tech support scam

Wat het is: In de vorm van een telefoongesprek of een advertentie nemen imitators van technische ondersteuning contact op met een gebruiker om hen te vertellen dat hun computer of apparaat is geïnfecteerd – vaak zonder het apparaat van tevoren te zien.

Na het vragen van de gebruiker om een applicatie die hen in staat stelt de computer op afstand te bedienen downloaden, deze cybercriminelen downloaden werkelijke virussen of geven de illusie dat er iets mis is met het apparaat. Vervolgens vragen ze om geld om het probleem op te lossen.

Hoe ter plaatse: Weet dat Microsoft, Google, Apple – kies welk bedrijf je wilt – zal nooit bellen om u te vertellen dat er iets mis is met uw computer. Op zijn hoogst kunnen ze een e-mail sturen waarin staat dat er iets mis is met uw apparaat en dat u ze moet bellen. Controleer altijd dubbel of deze nummers de echte ondersteuningsnummers zijn via een Google-zoekopdracht.

Op dezelfde manier, wees op uw hoede voor elke technische ondersteuning die kosten grote sommen geld om uw pc of Mac vast te stellen. Deze bedragen vaak totaal de helft of meer van wat de werkelijke apparaat waard is. Scam websites kunnen ook betalen voor reclame op Google te laten zien wanneer iemand zoekt naar technische ondersteuning, wat betekent dat uw beste inzet voor het krijgen van hulp voor uw apparaat is vaak contact opnemen met de fabrikant zelf.

Weten over deze vijf populaire online oplichting is een geweldige start. Door deze kennis te koppelen aan een uitgebreide oplossing zoals Norton 360, kan een extra beschermingslaag worden toegevoegd voor wanneer u online bankiert, op sociale media of browsen.

 

Bron; NortonLifeLock Inc. 

robotics rpa

Robotics – waar hebben we het eigenlijk over?

Sinds het populair worden van de software die gepaard gaat met Robotics Process Automation, het wordt vaak afgekort als RPA en in eerste instantie verschenen er artikelen waarin het ‘robotics-in-finance’ werd genoemd. Het heeft niets met robots te maken als in de metalen machines zoals we die uit films kennen of die in assemblagehallen auto’s voor ons in elkaar lassen. Er zijn wel overeenkomsten aan te wijzen tussen robots van metaal of software versies, zoals het routinematig afhandelen van taken of het gebruik van data om routinematig procesafwijkingen te corrigeren of financiële allocatie te doen.

Maar waar komt dan die fascinatie vandaan voor nagenoeg alles wat met robots te maken heeft? Wanneer is dat begonnen, wat zijn nu echt de mogelijkheden met RPA en waar gaat het in de toekomst naartoe?

Eind vorig jaar was ik in Bordeaux en heb daar o.a. een tentoonstelling bezocht in het technologie- en wetenschapsmuseum (Cap Sciences, link: http://www.cap-sciences.net/au-programme/exposition/robots) en hier werden een aantal zaken duidelijk neergezet:

 • Er is al het idee van machines die routinematige taken van mensen overnemen sinds de klassieke oudheid, een replica van een ‘serveer robot’ werd in Frankrijk getoond en is in de collagefoto te zien, ongeveer 250 jaar voor de start van onze jaartelling;
 • Je kan de robotisering in ruwweg vier ontwikkelstadia indelen:
 1. Automatisering van machine taken (beetje de machines en tools zoals je die in de Indiana Jones films ziet);
 2. Science fiction films waarin vooral slechte of bovenmenselijke eigenschappen aan machines worden toegeschreven;
 3. Huishoudelijke- en bedrijfstaken, de laatste vooral in combinatie met digitale techniek en waar de werkomgeving voor mensen bijzonder onaangenaam is (diepzee, routinematige assemblagehal, een Mars lander, etc.);
 4. Software routines die als robotica worden omschreven en waar men makkelijk data analyse in kan zetten om routines te verbeteren, machine learning techniek op basis van historische data is hier een mooi voorbeeld van.
 • Het woord robot is van oorsprong afkomstig uit het Slavisch taalgebied en betekent zoveel als ‘werken’ of ‘taak uitvoeren’ en komt voor het eerst voor in een Tsjechisch toneelstuk R.U.R. ‘Rossum’s Universal Robot’ van Karel Capek. Wanneer je het toneelstuk in één zin samenvat dan krijg je ‘Thus by simplifying the man, he created the robot’ en dat is precies wat we vandaag de dag met RPA en eigenlijk alle robotica ook doen;
 • Er zijn in alle lagen van de samenleving voor- en tegenstanders van automatisering en robotisering, dat is door alle eeuwen heen hetzelfde gebleken.

Dus routinematige handelingen overnemen of op voor mensen onmogelijke plekken aan de slag? Heel in het kort is dat wel hoe we nu met robotica en RPA aan de slag gaan. Ook hier is de domeinexpertise noodzakelijk, hier kan een eerste stap gemaakt worden in het bepalen van processen die voor automatisering in aanmerking komen en dan is het zaak om te kijken of RPA een goede oplossing is voor het automatiseren van processen.  RPA is zeker geen eindoplossing maar moet worden gezien als een tussenfase in de automatisering van processen, de basisinsteek moet altijd zijn dat het bestaande systeemlandschap en bijbehorende infrastructuur als uitgangspunt dienen voor de geautomatiseerde oplossingen.

Een aantal voorwaarden die dan helpen om dit goed te bekijken:

 1. Zorg voor een burning platform, zonder aanwijsbare noodzaak is automatisering bij voorbaat kansloos;
 2. Domein expertise blijft nog lang nodig, al is het alleen maar om data analyse resultaten in een lokale omgeving (met unieke historie) te doorgronden;
 3. Wanneer je met data analyse aan de slag gaat en processen wilt selecteren moet je in het achterhoofd houden wat de beperkingen van de analyse zijn, zie hiervoor ook mijn eerdere blog;
 4. Start met een proces wat je heel goed kent, waarin je makkelijk alle applicaties kan betrekken. Je kan dan direct (real time) zien welke verandering welk gevolg heeft, snel schakelen en eventueel bijsturen;
 5. Simplificeer de problematiek niet teveel (standaard project valkuil), uiteindelijk zal de complexe realiteit terugkomen met alle gevolgen van dien;
 6. Kijk verder dan de kostenbesparing, zeker wanneer vanuit data analyse (proces mining) naar verbetering wordt gezocht is een nieuwe variant in het business model met omzet groei tot gevolg vaak veel lucratiever dan het snijden in kosten en eventuele FTE-besparing.

Zoals in een eerdere blog aangegeven zal dit inderdaad banen gaan kosten, maar (citaat): “niet meer of minder dan in vorige ontwikkelstappen het geval is geweest. Natuurlijk zal het de manier waarop wij ons werk doen veranderen, ons efficiënter maken en kosten verlagen. Het zal ervoor zorgen dat sommige functies overbodig worden, maar veel van de taken waarvoor deze technologie wordt ingezet waren simpelweg niet eerder mogelijk vanwege de complexiteit of de schaal.”

Wilt u meer weten over robotica of RPA? Neem dan direct contact met ons op.

Hoe uw organisatie interessant wordt voor jong talent

De huidige generaties zijn minder honkvast dan vroeger. Job hoppen in het kader van continue zelfontwikkeling is een feit. Dit vormt uitdagingen, maar ook mogelijkheden. Een kandidaat die sneller geneigd is om van werkgever te switchen, moet meer dan ooit geboeid worden door wat uw organisatie te bieden heeft. Hoe kunt u als werkgever boven de rest uitsteken en toch die talentvolle kandidaten werven?

Flexibiliteit

De beste whizzkids zijn kritisch op het aanbod. Young Potentials zijn erg gewild en hebben het voor het uitkiezen. Bewust van deze luxepositie, weten ze dat zij eisen kunnen stellen voor zij hun eerste startersfunctie selecteren. Ze hechten waarde aan vrijheid en vertrouwen dat zich uit door niet continue op de vingers te worden gekeken. Dit vertaalt zich verder aan een behoefte aan flexibele werktijden. Uit praktisch oogpunt, biedt dit uw organisatie soms ook de optie om kantoorruimte te besparen: flexibele werkplekken zijn ideaal als niet elke collega op hetzelfde moment aanwezig is.

Geef uw jonge talent deze vrijheid ook. Zolang ieder het werk op tijd en correct af krijgt, zorgt dit wederzijds vertrouwen voor betere binding en samenwerking voor de lange termijn. Wel vraagt dit om duidelijke doelstelling van beide kanten. Vooral start-ups en internationale namen zien hier de waarde van in en hebben een flexibele werkbeleid al ingevoerd.

Outsourcen

Een andere strategische keus kan het zijn om informatie te zoeken bij de experts en/of werving geheel uit te besteden. Bekende specialisten als een studenten uitzendbureau hebben een landelijk netwerk en putten uit een bestaande poule van 850.000+ uitzendkrachten met jong talent in bestand. Binnen diverse functiegroepen is het eenvoudig de getalenteerde afstudeerders eruit te plukken.

Baanzekerheid

Uit uitkomsten van het Randstad Award onderzoek, waar gekeken is naar pull-factoren voor jong talent, blijkt dat 52% van de kandidaten zoekt naar baanzekerheid voor lange termijn. Opvallend, want onderzoekt toont tevens dat de gemiddelde jonge werknemer (15 tot 25 jaar) nog slechts 5 jaar bij één werkgever in dienst blijft. De mogelijkheden van een vast contract zijn een belangrijke factor in de binding van talentvolle jongeren. Maak met de kandidaat bijvoorbeeld bewust een 3-jarenplan en anticipeer samen naar de wederzijdse behoeften.

Secundaire voorwaarden

Binding begint al bij het ondertekenen van het contract. Logischerwijs wordt dit extra benadrukt op momenten zoals contractverlengingen. Secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen de doorslag geven voor jong talent om voor uw organisatie te kiezen. Een telefoon, laptop of standaard vrijmibo zijn uiteraard een plus, maar inmiddels standaard geworden. Ga op zoek naar wat uw kandidaten echt willen.

Jonge werknemers hechten in groeiende mate aan zelfontwikkeling en minder aan gadgets of financiële aspecten. De ruimte om door te groeien en continue te blijven leren is essentieel. Geef ze zekerheid, vastigheid en flexibiliteit. Persoonlijke ontwikkeling uit zich ook op privévlak, dus steun ze niet enkel tijdens werktijd. Eerder genoemde flextijden zijn een grote factor, maar door secundaire voorwaarden zoals kinderopvang of een extra dag ouderschapsverlof is werk en privé beter in balans. Uw kandidaat blij, u blij.

Zo-maak-je-als-startende-ondernem

Zo maak je als startende ondernemer een goede financiële start

Het aantal mensen dat als zelfstandige gaat werken, groeit nog steeds ieder jaar. En dat terwijl we jaren geleden al de magische grens van een miljoen zelfstandigen zijn gepasseerd. Heb jij ook een baanbrekend idee voor een product of dienst waar volgens jou veel vraag naar is? Niets weerhoudt je ervan je eigen onderneming te starten. Als ondernemer krijg je alleen niet maandelijks loon uitgekeerd, en een goeddoordacht financieel plan mag daarom niet ontbreken. Niet alleen om je onderneming succesvol te laten worden, maar ook omdat je zelf van de inkomsten moet leven. Met onderstaande tips maak je als startende ondernemer een goede financiële start.

Sparen voor een startkapitaal

Voordat je je onderneming wil starten is geld sparen erg aan te raden. Ten eerste omdat je een startkapitaal nodig hebt om de nodige investeringen te kunnen doen. Dit is vooral het geval als je een product gaat maken, waarvoor je grondstoffen en werkmaterialen voor nodig hebt. Daarnaast moet je ook de tijd kunnen overbruggen tot het moment dat je onderneming winstgevend genoeg is om van te kunnen leven. Vaak is dit zeker de eerste maanden niet het geval, bijvoorbeeld omdat je een klantenkring en naamsbekendheid moet opbouwen.

Een zakelijke lening afsluiten

Omdat lang niet alle ondernemers voldoende eigen vermogen hebben als startkapitaal, is het helemaal niet gek om een zakelijke lening af te sluiten. Deze kan de vorm hebben van een bedrijfslening, doorlopend krediet of bijvoorbeeld een microkrediet van Qredits. Ook het benodigde geld bij elkaar krijgen via crowdfunding wordt steeds populairder. Ga na welke mogelijkheden voor een lening er zijn, en waar je tegen de meest gunstige voorwaarden in jouw situatie een lening kunt afsluiten.

Een creditcard aanvragen

Veel ondernemers maken gebruik van een (zakelijke) creditcard. Als startende ondernemer een creditcard aanvragen heeft diverse voordelen. Zo maakt een creditcard het ten eerste eenvoudiger om een goed overzicht te houden op betalingen. Bovendien kun je met een creditcard veilig en eenvoudig online en in het buitenland betalen. Ook zijn je aankopen vaak verzekerd tegen bijvoorbeeld diefstal.

Nauwkeurig je administratie bijhouden

Als startende ondernemer duik je natuurlijk het liefst vol op het leveren van je producten of diensten. Houd er echter rekening mee dat je ook tijd kwijt zult zijn aan andere zaken. Bijvoorbeeld aan het bijhouden van je boekhouding. Als ondernemer ben je voor de Belastingdienst verplicht dit te doen. Maar daarnaast geeft een overzichtelijke administratie jezelf ook goed inzicht in de financiële stand van zaken. Een boekhouding bestaat minimaal uit in- en verkoopfacturen en bankafschriften. Wil je in aanmerking komen voor bepaalde belastingvoordelen voor ondernemers? Dan moet je ook een urenadministratie bijhouden om aan te tonen hoeveel tijd je besteedt aan je onderneming.