Niet gevaccineerde werknemers, zijn belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf!

Niet gevaccineerde werknemers, zijn zeer belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf!

Zoals het er nu naar uitziet lukt het ‘t huidige regime in NL niet om verplichte vaccinatie wettelijk waterdicht te krijgen. Dus is men bezig een alternatieve route te kiezen. Nu proberen ze werkgevers voor hun karretje te spannen om werknemers onder druk te zetten zich te laten vaccineren.

En helaas geven sommige bedrijven hieraan gehoor. KLM was recent het spraakmakende voorbeeld, maar ook andere bedrijven maken zich al voor 100% schuldig aan discriminatie op non-wetenschappelijke basis. 

Is dit verstandig bedrijfsbeleid?

Een valide vraag en goed om bij stil te staan. Voelt het antwoord ook bij u meteen als “NEE, wát een STUPIDITEIT en een brevet van bestuurlijk onvermogen”? Wie zijn deze bestuurders die actief meewerken aan een vorm van verplichte vaccinatie. En kennelijk zijn ze slecht geïnformeerd, want ze nemen privé als zakelijk een aantal grote financiële risico’s…

Houding belangenorganisaties

Het trieste is, dat niet alleen bedrijven zich voor het karretje van dit overheidsbeleid laten spannen, maar ook belangenorganisaties als het VNO-NCW, MKB-Nederland, ONL en brancheorganisaties voor de detailhandel, horeca enz. Handelen zij daarbij in het belang van de mensen die ze vertegenwoordigen? Nee natuurlijk niet!

Op zich logisch, want deze clubjes zijn politiek nauw met elkaar verbonden

Dat hebben we de afgelopen twee jaar gezien. Toen lieten deze zogenaamde belangenbehartigers voor bedrijven het volledig afweten. En ook nu hobbelen ze schijnbaar maar wat graag achter het (wan)beleid van dit kabinet aan. Of ze verschuilen zich erachter, met wollige woorden. Op zich logisch, want deze clubjes zijn politiek nauw met elkaar verbonden. Zo interns verweven dat zij niet meer op kúnnen noch dúrven komen voor de belangen van hun achterban zijnde u als ondernemer. 

Dat hebben we de afgelopen twee jaar gezien. Toen lieten deze zogenaamde belangenbehartigers voor bedrijven het volledig afweten.

Wat is het volgende karretje waar ze zich door propaganda voor zullen laten  spannen? Dat bedrijven alleen nog mensen moeten aannemen met een gezonde BMI? Of mensen die geen vlees eten, niet roken, een CO2 neutraal huis hebben, geen patatje oorlog eten enz……. ?

Werkgevers én bestuurders die meegaan in de kielzog van het overheidsbeleid om mensen te selecteren op vaccinatiestatus, laten zien hoe manipuleerbaar zij zijn en dat zij grondrechten, mensenrechten, de geestelijke en lichamelijke integriteit én gezondheid van werknemers nier respecteren en echte gezondheid hun werkelijk geen reet interesseert.

Is het verstandig Risicomanagement

Maar ook vanuit risicomanagement is het onverstandig om werknemers tot vaccinatie te verleiden, direct of indirect. Kijk als bestuurder door de propaganda heen, laat u informeren door onafhankelijke artsen of wetenschappers als de heer P. Kapel, verdiep u in onderzoeken en lees de Pfizer papers en interesseer u voor de WOB-documenten, lees eens DE drek die bovenkomt door falend beleid,  kijk eens naar de rapportages over bijwerkingen van het Lareb, RIVM en de vele buitenlandse databases en evaluaties. 

Analyseer ook eens de cijfers in uw eigen bedrijf ten aanzien van ziekteverzuim. Het zou heel goed kunnen (inkopper) dat u zult concluderen dat ongevaccineerden werknemers minder ziek zijn!

Mijn stelling

Mijn stelling is:De continuïteit van uw bedrijf ligt in de handen van de ongevaccineerde werknemers” Mocht u toch besluiten om u voor het karretje te laten spannen bedenkt dan het volgende;

  1. Discriminatie is bij wet verboden. Als bestuurder en bedrijf bent u aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van uw (wan)beleid. 
  2. Informeer u terdege en forceer geen deelname van werknemers aan een medisch experiment. Laat hen de vrije keuze. 

Ja, u leest het goed “goed bedrijfsbeleid kan geen dwang opleggen om deel te nemen aan een medisch experiment” 

– de vaccins (gentherapie) hebben nog immer een tijdelijk marketing goedkeuring.

– de pilotfase loopt tot december 2023. Als goed werkgever hoort u dit te weten!

– uit de WOB verzoeken komt meer en meer drek over het C-beleid boven tafel; geen enkele werkgever zou aan dit destructieve beleid mee moeten werken. 

Mijn advies is dat werkgevers de moed verzamelen om op te staan en een andere richting in te slaan dan het wanbeleid van de afgelopen 2 jaar. Vooralsnog heeft Ondernemend Nederland laten zien hoe zwak en slecht geïnformeerd zij is. Grote kans dat KOMENDE WINTER is Ondernemend Nederland weer de klos. Dus denk na en sta op.

Tegen werknemers die geconfronteerd worden met een werkgever die ook maar enigerlei ‘dwang op vaccineren’ geeft zeg ik: laat u niet chanteren, kom op voor uw rechten, stel uw werkgevers schriftelijk enkele vragen (volgende blog) en eis hier een schriftelijke reactie op. Of zoek een andere werkgever, de arbeidsmarkt is goed dus laat u niet chanteren. Uw gezondhed is meer waard.

Tot slot

Mocht u zich gevaccineerd hebben op aandringen van uw werkgever en ervaart u complicaties, stel uw werkgever aansprakelijk en hang hem juridisch aan de hoogste boom. Deze werkgever gaat tegen de grondwet en tal van Internationale rechten in, handelt moreel als ethisch onverantwoord en dient te betalen voor wat hij kapot maakt.

Uw gezondheid is uw grootste goed dus kom op voor uw rechten.

beUnited, de krachtigste MKB community van Nederland

beUnited Memberships

Ik word beUnited Member

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Nieuws Financiële steun voor herstructurering winkelgebieden

Financiële steun voor herstructurering winkelgebieden

Gemeenten kunnen aanspraak maken op een specifieke uitkering van het Rijk om hun winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken. Tot eind deze maand kunnen ze voor deze steun een projectplan indienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De detailhandel heeft het door de opkomst van online winkelen al jaren lastig. De lockdowns tijdens de pandemie hebben dit versterkt. De leegstand van winkelpanden nam mede hierdoor toe, in ieder geval in de grote steden. Dat komt de aantrekkelijkheid van winkelgebieden niet ten goede en vraagt om steun.

Een aantal gemeenten heeft al initiatieven ontplooid om winkelgebieden weer attractief te maken. Nu stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 22 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die via sloop, nieuwbouw of renovatie van gebouwen en de openbare ruimte hun winkelgebied willen aanpakken.

Impulsaanpak Winkelgebieden

Deze financieringsronde maakt deel uit van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden, waar het kabinet vorig jaar 100 miljoen euro voor uittrok. Het Rijk wil hiermee gemeenten stimuleren om (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden om te vormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis. Gemeenten kunnen met de steun winkelgebieden gebiedsgericht aanpakken.  

‘De detailhandel in winkelgebieden staat door online shopping voortdurend onder druk,’ aldus verantwoordelijk minister Micky Adriaansens. ‘Het beeld van winkelstraten met lege panden is geen uitzondering meer. Leegstand kan weer leiden tot verloedering van winkelgebieden. Fijn winkelen is er dan niet meer bij,’ schrijft ze.

‘Binnensteden worden zo minder leefbaar en minder aantrekkelijk. Dat is een ontwikkeling die we tegen willen gaan met de steun voor winkelgebieden waarvan zowel ondernemers, bewoners als bezoekers profiteren.’

Publiek-private samenwerking

Gemeenten die aanspraak willen maken op de financiële ondersteuning kunnen een projectplan indienen. De regeling staat open vanaf deze week tot en met 30 mei, 12.00 uur. Het projectplan moet gericht zijn op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Een belangrijke voorwaarde is dat gemeenten en private investeerders hierin samenwerken.

Met een gelijktijdige aanpak van zowel de openbare ruimte als de gebouwen in een gebied, kunnen gemeenten een vitale en toekomstbestendige winkelomgeving creëren, aldus het ministerie.

Vier rondes

De 100 miljoen euro steun voor winkelgebieden wordt verdeeld over vier indieningsperioden. Een tweede openstellingsronde volgt komend najaar, de laatste in 2024. Daarbij kent elke ronde een eigen periode en subsidieplafond.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die beoordeelt of de aanvraag compleet is en binnen de kaders past. Een adviescommissie van onafhankelijke experts beoordeelt de projecten inhoudelijk aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en stelt een ‘ranking’ op.

Specifieke steun

Afwijkend van de contourenbrief van 12 mei 2021 krijgt de subsidie de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). De gemeente is daarbij de enige aanvrager. Dit geeft gemeenten meer flexibiliteit en tijd voor het definitief vormgeven van de samenwerkingsovereenkomsten met private partners. De uitkering draagt bij in de realisatiekosten voor de gemeente en financiële steun aan de private investeerders.

De specifieke uitkering bedraagt ten hoogste 25 procent van de realisatiekosten van het project, met een maximum van 50 procent van de onrendabele top. Daarbij is gekozen voor projecten met een minimale onrendabele top van 1 miljoen euro. Het maximumbedrag per project is 5 miljoen euro. Het totale budget van 100 miljoen kan naar verwachting ongeveer 40 projecten ondersteunen.

beUnited, de krachtigste MKB community van Nederland

beUnited Memberships

Ik word beUnited Member

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Stuk Paspoort

Framing: Paspoort

Voorheen was een paspoort nodig om naar een land te gaan waar je niet woonde. De Europese Unie werd de burger verkocht om zo vrij binnen Europa te mogen reizen. Verder is er voor de burger persoonlijk in de EU niet veel voordeel voelbaar. En op dit moment heeft de burger in de EU niet veel meer rechten dan een Brexit Brit. Wij komen zelfs niet veel verder meer dan de stoep voor de lokale McDonalds.

Voor de grap ben ik afgelopen weekend met een paar QR-pas houders een dagje zonder QR pas op pad gegaan, en ik wil hierbij iedereen adviseren dat een dag te doen.

Doe even alsof je ongevaccineerd bent of niet kunt aantonen dat je corona hebt gehad en geen test hebt gedaan. Zie het even als oefening voor het geval je voor februari 2022 je booster prik nog niet hebt gekregen (of niet meer wil). Wij kunnen je vertellen, dan ga je het pas voelen, je gevoel liegt niet, je voelt dan gewoon dat het zo niet verder kan.

Een vergelijking met de bezetting in de 2e wereld oorlog mag je wat ons betreft gewoon maken want we hebben niet voor niets beloofd dat we dat nooit zullen vergeten. Je kunt nu zonder QR voelen wat jouw doodgewone opa en oma hebben meegemaakt. Dan bedoel ik de Opa en Oma die als gewone burger in de oorlog in een bezet land woonde. Gewone mensen die alleen op de bon boodschappen mochten doen, zich aan een avondklok moesten houden en willekeurig hun ID bewijs moesten laten zien.

Vandaag de dag is er in Australië zelfs een vergelijk te maken met de ervaring van mijn vader die op 16 jarige leeftijd opgepakt werd omdat hij na spertijd op straat liep en in een werkkamp werd gezet. En ja, helaas in Australië kun je vandaag de dag voor 14 dagen in een zwaar bewaakt kamp worden gezet als uit contactonderzoek blijkt dat je in contact bent geweest met iemand die besmet is.

Dus ga eens met een paar vrienden een dag de stad in zonder jullie QR code en vergeet even de privileges die je hebt gekregen omdat je de adviezen van het OMT en VWS netjes hebt opgevolgd. Onder de belofte dat we onze vrijheden (zonder pas) terug zouden krijgen.

Wat zegt jullie intuïtie zonder die QR, jullie onderbuikgevoel, is dit de oplossing die we willen of zullen we snel ons geld in de zorg, de bescherming van kwetsbaren, een gezonde leefstijl en ventilatie steken?

Want waar gaat dit anders naar toe? Er is in deze 2 jaar nog geen enkele belofte nagekomen……

beUnited, de krachtigste MKB community van Nederland

beUnited Memberships

Ik word beUnited Member

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited blog ERVARINGEN MET BEDRIJFSCOACHING EN BEDRIJFSADVIES VAN OAMKB Danny Haan

Ervaringen Thomas van der Veen (Groenprojecten) met bedrijfsadvies & -coaching oamkb (Danny Haan)

Tot nu toe heb ik de bedrijfscoaching goed ervaren. We zijn pas 2 maanden bezig, maar er is eigenlijk al best veel gebeurd. 

WELKE TWIJFELS HAD JE VOOR AANGAAN VAN HET TRAJECT?

Niet zozeer twijfels, maar het zijn wel dingen die je makkelijk voor je uit schuift. Ik denk dan: ‘Is het wel nodig?. Ik ben nu 11 jaar bezig en heb 12 jongens in dienst.  Ik wist: er moet nu echt iets veranderen aan de bedrijfsstructuur. 

Het voelde een beetje alsof ik tussen wal en schip moest kiezen. Blijf ik op de wal staan: dan blijf ik nog 20 jaar hetzelfde doen. En eerlijk gezegd dacht ik wel eens: ‘Waar doe ik het eigenlijk voor? Ik maak zoveel uren en ik houd er niet zo heel veel meer aan over dan toen ik nog met z’n tweeën werkte.’ Dus maak ik de stap naar het schip en ga ik echt een professionaliseringsslag maken en groeien?

Ik heb mijn gegevens achtergelaten op jullie website en toen ging het balletje rollen. 

HOE WAREN JE ERVARINGEN UITEINDELIJK?

Danny kijkt met een andere blik naar mijn bedrijfsvoering. Het is fijn dat er iemand is die op die manier meekijkt. 

Dat was ook wel de bedoeling. Ik ben 11 jaar geleden alleen begonnen. Dus je bent van eigen baas ineens ondernemer geworden. De laatste 4 jaar zijn ook heel hard gegaan. Als ik zo zou blijven doorhobbelen dan zou het me gaan tegenwerken, want niet alles wat je in het verleden geleerd hebt, is per definitie juist. En ik heb ook nooit iemand gehad om echt even mee te sparren. Dat miste ik wel.  

Dan wil Danny heel graag weten wat mijn doelen zijn. Dan zeg ik: ‘Ik wil gewoon mijn bedrijf draaien’, maar daar neemt hij geen genoegen mee. ‘Nee, wat zijn je vooruitzichten, waar wil je naartoe?’ Hij zegt: ‘Je bent er al voor 80%. Je staat al op die springplank, je hoeft alleen nog die laatste stappen te zetten.’

WAT ZIJN DE RESULTATEN?

Ik denk dat je dat pas echt goed kan beoordelen na een jaar bedrijfsadvies. Het ging al goed met mijn bedrijf, maar ik wil dat het beter gaat draaien en dat alle gezichten dezelfde kant op komen. 

Ik ben ook heel open en eerlijk naar Danny. We hebben bijvoorbeeld veel onderhoudscontracten die we per kwartaal factureren. De helft van mijn bedrijf is daarvan afhankelijk. Als ik dan net een nieuw groot project heb, waarvan de aanbetaling net een weekje uitgesteld werd, kwam ik wel eens in de moeilijkheden aan het eind van het kwartaal. Dan zegt Danny: ‘Waarom vraag je geen rekening-courant aan? Ik ken wel iemand bij de ING.’ En nu is dat dus geregeld. Daar had ik zelf nog nooit over nagedacht. Nu was het dit kwartaal niet nodig, maar het geeft wel rust. 

Verder hebben we een verbeterbord opgehangen sinds 2 weken. Dan sta ik daar elke maandagochtend met de jongens even bij stil: wat vinden jullie dat verbeterd kan worden? En waarvan heb ik een idee hoe het beter kan? In het verleden werden er wel eens dingen opgekropt, soms heel kleine dingen, maar die komen tijdens een beoordelingsgesprek dan ineens naar boven. Het is veel fijner als ze daar niet te lang mee hoeven rondlopen. 

Daarbij hebben we het bord meteen uitgebreid met een voorraadlijst zodat mensen tussendoor dingen kunnen opschrijven. Zo komen de gezichten al steeds meer dezelfde kant op.

De jongens zien ook dat ik bezig ben met het veranderen van het bedrijf. Ik was in het verleden meer collega en begin nu meer werkgever te worden. Je merkt aan alles dat dat professionaliseert.

Sinds een half jaar ligt mijn focus echt op kantoor. Tot 6 maanden geleden werkte ik ook nog mee, met het idee: ‘Als ik buiten werk verdien ik zoveel per uur, en op kantoor niet’. De kantoorzaken deed ik ‘s avonds en in het weekend, maar dan werken de groothandels niet. Die reageren pas de volgende werkdag. Nu zie ik dat als de materialen op tijd geleverd worden en er wekelijks gefactureerd wordt, dat dat ook wat waard is. Dat benadrukt Danny ook: ‘Uit je bedrijf gaan: onderhoud je relaties, je marketing, je social media, dat is belangrijker.’

ZOU JE DE INZET VAN OAMKB AANBEVELEN?

Als je op hetzelfde punt als ik staat wel ja. Als je jouw bedrijfsvoering niet wil veranderen en nog 20 jaar hetzelfde wil draaien niet. Maar als je vindt: ik wil echt een stap hoger met mijn bedrijf; ik sta tussen wal en schip, dan zou ik oamkb zeker aanbevelen.

VOOR WELK TYPE KLANTEN ZOU JE OAMKB AANBEVELEN?

Mensen die willen groeien. Wil jij ook groeien en bloeien met jouw onderneming? Schakel dan snel een bedrijfscoach in. Plan een kosteloos adviesgesprek in en kijk welke bedrijfscoach bij jouw past.

Het traject dat Danny voor Thomas heeft opgesteld heet: ‘Groeien en vooral Bloeien’ om maar even in de hovenierstermen te blijven.

“En zo makkelijk kan het zijn.”, zegt Danny Haan, bedrijfscoach bij oamkb Verander en Interim Management. ‘Elke week bespreken we de doelen en zijn nieuwe aanpak. Bij Thomas gaat bedrijfsadvies en bedrijfscoaching met elkaar hand in hand. De nieuwe aanpak bespreekt Thomas ook elke week tijdens zijn praatje op de maandagochtend. Thomas begint naast zijn hoveniersbedrijf nu een nieuw label, factureert ook de ‘check na 3 maanden’ en verkoopt onderhoudsabonnementen. De verwachting is dat zijn bedrijf binnen 3 jaar verdubbeld is. En Thomas’ tijdsbesteding? Hij had vorige week voor het eerst in 11 jaar gewoon een dag vrij genomen om met zijn dochter iets leuks te gaan doen!’ 

De resultaten die zijn te verwachten als wij met elkaar de juiste tools en technieken inzetten zijn volgens bedrijfscoach Danny Haan:

  • Verdubbeling van de cashflow
  • Een verdrievoudiging van de winstgevendheid van het gemiddelde van de bedrijfstak
  • Een grotere waarde van jouw bedrijf in vergelijking met de concurrentie
  • Alle stakeholders, oftewel werknemers & klanten, die met plezier aan dit groeiproces werken.

Wil je ook meer weten over bedrijfsadvies en bedrijfscoaching van Danny Haan, oamkb Verander en Interim Management? Plan een kosteloos adviesgesprek in.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on xing
beUnited Online samenwerken #1 - Het “nieuwe werken” achterhaald

Online samenwerken #1 – Het “nieuwe werken” achterhaald

De manier waarop we werken en samenwerken is gedurende de afgelopen 40 jaar structureel veranderd. Dit zal zich in de toekomst zonder enige twijfel verder gaan ontwikkelen. We zijn tegenwoordig vooral kenniswerkers geworden die onafhankelijk van tijd en plaats online zijn gaan samenwerken. De Covid-19 pandemie heeft het samenwerken vanuit verschillende locaties zelfs noodzakelijk gemaakt. Verplaatsingen en reizen werden noodgedwongen beperkt waardoor we meer online zijn gaan communiceren en vergaderen. Toch zijn we ons werk en het samenwerken nog steeds niet wezenlijk anders gaan organiseren.

De zegen van Covid-19

“Aan ieder nadeel zit een voordeel” zou Johan Cruijff gezegd hebben. Vanaf maart vorig jaar werd Nederland plotseling geconfronteerd met het feit dat we vanuit huis moesten gaan werken en niet zonder meer naar kantoor mochten. Voor sommige mensen was dat een aangename verrassing, voor anderen wat minder. We konden een uurtje langer op bed blijven liggen én het fileprobleem in Nederland leek in één klap opgelost. We bespaarden behoorlijk wat reistijd naar en van ons werk.

So far so good.

Met het op grote schaal “op afstand” werken is het duidelijk geworden dat er iets serieus mis gaat met dat online samenwerken. De resultaten van al ons werk en de productiviteit blijven substantieel achter in vergelijking met het werken op kantoor. Het werk om te werken is fors toegenomen. Wat gaat er nog meer mis en wat kunnen we doen als we toch meer op afstand willen blijven werken? Werken vanuit huis of hybride werken is naar verwachting immers een blijvertje geworden.

Het nieuwe werken

In de tweede helft van de zero’s kwam door de toegenomen beschikbaarheid van bandbreedte op het Internet toepassing van cloud computing op gang. De continue ontwikkeling van softwaretools en de opslag van informatie in de cloud brachten ons daarmee het “nieuwe” werken. Communicatie in beeld en geluid inclusief het delen van informatie was al eerder mogelijk geworden door Skype. Toch bleef het nieuwe werken beperkt tot het werken in het park, de coffeeshop en inderdaad vanuit huis. Maar van echt online samenwerken was er nauwelijks of geen sprake en – eerlijk is eerlijk – het gelijktijdig samenwerken met verschillende mensen in één document was ook niet echt een groot succes. Al wilde Microsoft toen ons anders doen geloven.  

Online samenwerken

Uitzonderingen daargelaten zijn er in de afgelopen tien jaar maar weinig partijen gaan nadenken over hoe we het best online zouden moeten samenwerken. Natuurlijk hebben we steeds meer handige softwaretools gekregen. ICT giganten zoals Google kunnen ons precies vertellen hoe we in een succesvol team door mindfulness onze werkdruk onder controle kunnen houden. Software as a service reduceert en beheerst onze ICT kosten , maar hoe dat we het best online kunnen samenwerken? Hoe kan het toch zijn dat we geen doeltreffend antwoord hebben op zo iets elementairs? Samenwerken en werken.

Methodiek en standaardisatie

Samenwerken en werken. Binnen en buiten een organisatie. Onafhankelijk van plaats en tijd. Het moge duidelijk zijn dat dat alles vraagt om afspraken en werkprocedures. Om misverstanden en fouten te voorkomen, om effectief en efficiënt te kunnen samenwerken moet er duidelijkheid en overeenstemming zijn over hoe dat we moeten samenwerken. Er is nood aan een methodiek en aan standaardisatie. Als Jan anders werkt dan Piet dan kun je er vrij zeker van zijn dat er heel veel mis kan gaan.

De ISO, de International Standards Organization, is verantwoordelijk voor een veelheid aan normen voor een groot aantal belangrijke zaken. Voorbeelden daarvan zijn kwaliteitsbeheer, milieubeheer, energiebeheer, gezondheids- en veiligheidsnormen , voedselveiligheid en IT bewaking. Maar vreemd genoeg zijn er geen gestandaardiseerde normen voor zulke belangrijke zaken als werk- en kennisbeheer. Wél is er op 1 maart 2017 de ISO 44.000 norm “Principles for successful collaborative business relationship management” gepubliceerd. Deze standaard geeft echter alleen richtlijnen voor de implementatie van een organisatiestructuur om tot een samenwerking van twee of meer organisaties te kunnen komen. Het zegt helemaal niets over de wijze waarop het samen werken op zich gerealiseerd moet worden.

Netwerkorganisatie

Medio 2010 begonnen wij, een aantal Internet ondernemers van het eerste uur, ons af te vragen hoe je het best kon samenwerken in een netwerkorganisatie. Hoe dat je dat vanuit verschillende locaties kon doen. Onder de projectnaam Conciglio werd in relatief korte tijd een allereerste opzet voor een methodiek ontworpen die online samenwerking op projecten mogelijk moest maken. Een functioneel ontwerp voor een samenwerkingsplatform werd gemaakt maar door beperkte financiering werd het platform nooit helemaal afgebouwd. Het bleek ook niet nodig te zijn.

In Silicon Valley waren Dustin Moskovitz en Justin Rosenstein aan hetzelfde idee gaan werken. Moskovitz, medeoprichter van Facebook, had die onderneming in 2008 verlaten uit onvrede over de manier waarop er werd samengewerkt in software ontwikkeling. Het moest anders en hij  kon als kersverse miljardair de nieuwe ontwikkelingen niet alleen uit eigen middelen betalen, hij werd daarenboven ook nog eens voorzien van het nodige durfkapitaal.

De eerste bèta versie van Asana kwam in november 2011 op de markt en wij zijn vanaf dat moment zeer enthousiaste gebruikers geworden. De focus werd verlegd van alleen projectmanagement naar algeheel werkmanagement. Een belangrijk aspect voor inzichten in meer algemene standaardisatie.

Met het Asana platform kunnen allerhande werkzaamheden voor iedere vorm van organisatie optimaal worden geconfigureerd. Het biedt de individuele gebruiker een compleet overzicht over al zijn activiteiten. Asana heeft daarmee individueel taakbeheer in netwerken met een efficiënte online samenwerking technisch mogelijk gemaakt. Vandaag bevat het platform heel veel functionaliteiten maar er is zeker geen sprake van een duidelijke werkmethodiek of standaardisatie. Jan en Piet kunnen doen waar ze zin in hebben.

Conciglio

De ontwikkeling van het Conciglio gedachtegoed heeft nooit stilgestaan. Er is in de afgelopen 10 jaar veel geëxperimenteerd met verschillende organisatievormen en projecten. Er is wat dat betreft heel veel geleerd. Het heeft geleid tot de ontwikkeling van een filosofie én een methodiek die nu effectief en efficiënt online samenwerken mogelijk maakt. De primaire basis wordt daarbij gevormd door individueel taakbeheer en is geïnspireerd door GTD, Getting Things Done, van David Allen. Het online samenwerken kan doordat iedereen op het platform activiteiten en projecten kan initiëren en wel of niet kan delen met anderen op verschillende niveaus. De Conciglio methodiek standaardiseert individueel taakbeheer en het online samenwerken in én tussen organisaties. Het waarborgt de hoogst mogelijke productiviteit zonder overbelasting van teams of medewerkers. Het voorkomt stress en burn-out.

Met de ontwikkeling en recente nieuwe inzichten in Conciglio kennisbeheer (PKM) wordt integratie met Conciglio werkbeheer mogelijk gemaakt. Dat betekent “denken en doen” vanuit één eigen omgeving op je PC en van waaruit je ook nog eens optimaal kunt samenwerken met anderen.

You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it’s worth it in the end because once you get there, you can move mountains.  _Steve Jobs_

In de komende weken zal ik geïnspireerd door bovenstaande uitspraak van Steve Jobs het Conciglio gedachtegoed en de ervaringen van de afgelopen 10 jaar in mijn blogs gaan delen. Ik ben daarbij heel erg nieuwsgiering hoe jij als lezer, manager of ondernemer, het thuiswerken in de afgelopen anderhalf jaar ervaren hebt. Wat de belangrijkste problemen zijn geweest en hoe daarmee is om gegaan. Ik zal dan in mijn blogs daar (anoniem) de nodige aandacht aan besteden.

Vragen, terugkoppeling of reacties kunnen altijd worden toegestuurd via het onderstaande Asana formulier. Alle reacties worden zo voor mij automatisch zichtbaar als een taak zonder dat ik überhaupt mijn email hoef na te kijken. Antwoord wordt zo te allen tijde gegarandeerd! Probeer het maar en bedenk hoe handig dit is! 😊

Asana reactieformulier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nederland moet aftrek zzp’er en rente offeren voor EU-miljarden

De zelfstandigen- en hypotheekrenteaftrek moeten worden versoberd om voor Europese coronasteungelden in aanmerking te komen. Hoewel in beide aftrekposten al is gesnoeid, concludeert Hoekstra uit ‘informele contacten’ dat Brussel nog niet tevreden is.

Nederland moet offers brengen op twee politiek gevoelige onderwerpen om in aanmerking te komen voor bijna €6 mrd aan coronahulpgeld uit Europa. Een verdere versobering van zowel de hypotheekrenteaftrek als de zelfstandigenaftrek ‘zijn naar verwachting nodig om een positieve beoordeling te krijgen’, schrijft demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) maandag aan de Tweede Kamer.

Hoewel altijd al duidelijk was dat ook Nederland hervormingen moet doorvoeren om aanspraak te kunnen maken op het coronaherstelfonds, is niet eerder zo stellig geformuleerd dat de aanpak van deze twee aftrekposten noodzakelijk is voor de Europese miljarden. Het betekent extra munitie voor voorstanders van dergelijke hervormingen bij de lopende kabinetsformatie, die vooral bij D66 te vinden zijn.

EU-landen krijgen pas geld uit het herstelfonds als ze hervormingen doorvoeren — een eis die Nederland zelf had gesteld om een jaar geleden akkoord te gaan met het fonds. Voor alle landen bestaat al jaren een lijstje aanbevelingen en bij Nederland staan er diverse zaken op: niet alleen de aftrek, maar ook belastingontwijking en uitgaven aan onderzoek. De Europese Commissie vindt die nog steeds allemaal belangrijk, blijkt uit de brief van Hoekstra.

‘Informele contacten’

Maar ‘uit informele contacten die in het voorjaar hebben plaatsgevonden met de Commissie’ blijkt dat Brussel ‘waarschijnlijk met name kritisch zal kijken naar hervormingen die invulling geven aan de uitdagingen op de Nederlandse arbeids- en woningmarkt’, aldus Hoekstra in de brief. Als voorbeelden noemt de demissionaire CDA-bewindsman vervolgens de zelfstandigenaftrek en de hypotheekrenteaftrek.

Nederland heeft relatief veel zzp’ers op de arbeidsmarkt (ruim 12%, tegen 10% gemiddeld in de EU). Volgens sommige economen komt dat door de fikse belastingkorting — de aftrek was tot voor kort ruim €7000 per jaar — die het erg aantrekkelijk maakt om eigen baas te zijn. Vorig jaar is al besloten die aftrek meer dan te halveren, al wordt deze ingreep uitgesmeerd over een periode tot 2036.

Bij de hypotheekrente is de Nederlandse aftrek ook hoog ten opzichte van de belastingvoordeeltjes die in andere EU-landen wordt gegeven. Al eerder is besloten om de aftrek in te perken: straks mag de rente alleen over de lage belastingschijf worden afgetrokken.

Ingrepen niet ver genoeg

Hoewel er dus al gesnoeid is in beide aftrekposten, concludeert Hoekstra uit gesprekken in Brussel dat het nog niet ver genoeg is gegaan. Hoe ver nieuwe ingrepen moeten gaan om groen licht te krijgen voor het Europese geld, staat niet in de brief. Hoekstra verwijst verder ook naar de formerende partijen.

Al eerder was duidelijk dat Nederland niet dit kalenderjaar al zijn plannen klaar heeft. Hoekstra denkt echter tijd genoeg te hebben, want de voorstellen moeten uiterlijk in de zomer van volgend jaar in Brussel liggen ter beoordeling. Daarmee lijkt Nederland het laatste EU-land te worden dat zijn voortellen klaar heeft.

Hoekstra schrijft ook waar Nederland het Europese geld mogelijk aan gaat besteden. Ambtenaren hebben een lijstje projecten samengesteld die in aanmerking komen.

Waterstofeconomie

Prominent op dat lijstje staat het ontwikkelen van een waterstofeconomie. Die staat met een post van €2,5 mrd op de ‘ambtelijke verkenning’. Die plannen tellen op tot ruim €13 mrd, dus het is nog niet duidelijk welke uiteindelijk worden gekozen.

Eerder al waarschuwden diverse hoofdrolspelers in de energiewereld in het FD dat Nederland veel te weinig geld uitgeeft aan waterstof, een energiedrager die nodig is om de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen mogelijk te maken. Met waterstof is immers opslag mogelijk van energie, wat nodig is omdat de zon niet altijd schijnt en het niet altijd waait. Tot nu toe heeft het kabinet €100 mln uitgetrokken voor waterstof. Dat er nu €2,5 mrd op het Europese lijstje staat, geeft aan dat het onderwerp inmiddels veel serieuzer wordt genomen.

Een ander groot punt is de bouw van een nieuwe reactor om medische isotopen te maken, als vervanger van ‘Petten’. Daarvoor staat €1 mrd genoteerd. Op de lijst staat geen kernreactor om energie op te wekken — die zou trouwens zeer veel duurder zijn en is politiek veel gevoeliger.

Andere mogelijkheden om het Europese geld aan uit te geven zijn isolatie van overheidsgebouwen — opmerkelijk genoeg willen de ambtenaren vooral kazernes verduurzamen — en geld voor ‘een leven lang leren’. Ook zou er geld kunnen richting stimulering van warmtepompen in woningen, ter vervanging van cv-installaties.

Klik hier voor de link naar het originele artikel. 

beunited COVID-19 paspoorten zijn 'onlogisch' en 'moeten worden verbannen'

COVID-19 paspoorten zijn ‘onlogisch’ en ‘moeten worden verbannen’

COVID-19-vaccinpaspoorten worden over de hele wereld uitgerold in verschillende landen, staten en regio’s. Het is een eenvoudig concept – geen prik, geen toegang.

De belofte? Bewegingsvrijheid en een manier om de economie te heropenen. Maar alleen voor de volledig gevaccineerden.

De niet-gevaccineerden worden verbannen uit pubs, restaurants, sportscholen, kapsalons, bioscopen, concerten en internationale vluchten – de lijst gaat maar door.

De premier van Australië zegt:“Als je niet bent gevaccineerd, vertegenwoordig je een groter risico voor de volksgezondheid voor jezelf, voor je familie en voor je gemeenschap.”

Victoriaanse premier Dan Andrews zegt:“Er komt een gevaccineerde economie en je mag meedoen als je gevaccineerd bent”, en bevestigde onlangs dat de regels tot ten minste 2023van kracht zouden zijn.

Voorstanders zeggen dat het de openbare veiligheid beschermt. Degenen die zich eraan houden, moeten worden beloond met vrijheden en degenen die dat niet doen, moeten hun privileges worden ingetrokken. Ze ontkennen dat het dwang is, ze zeggen dat mensen kunnen ‘kiezen’ om deel te nemen, en dat het vergelijkbaar is met het tonen van je paspoort bij de douane.

Anderen zeggen dat het een vorm van geïnstitutionaliseerde segregatie is. Het remt de vrije keuze (mijn lichaam, mijn keuze) en onderwerpt gezagsgetrouwe burgers ten onrechte aan strafmaatregelen. Velen vrezen dat het een demoraliserende afglijding signaleert naar discriminatie, medische apartheid, fascisme of totalitarisme.

Er is straf voor niet-naleving – soms streng. In Frankrijk bijvoorbeeld, zullen niet-gevaccineerde mensen die niet-essentiële locaties (cafés, bioscopen, restaurants) betreden zonder paspoort, zes maanden gevangenisstraf of $ 16.000 boete krijgen.

Vandaar dat het debat over vaccinpaspoorten voortwoedt en protesten doorgaan in de straten met een zwaarbewapende politieaanwezigheid.

Er is veel geschreven over vaccinpaspoorten sinds ze voor het eerst werden voorgesteld, waaronder een snelle reactie in de BMJ die ik eerder dit jaar samen met mijn collega prof. Peter Gøtzsche heb geschreven.

Sindsdien zijn er meer gegevens van over de hele wereld binnengestroomd en daaruit blijkt dat de drang naar vaccinpaspoorten wordt ondersteund door ongegronde wetenschappelijke claims en aanhoudende desinformatie.

Prikken stoppen de overdracht niet

Ons werden vaccins beloofd met een werkzaamheid van 90%, maar toen de zeer overdraagbare deltavariant de overhand kreeg, veranderde dat het spel.

Hoewel ze het risico op ziekenhuisopnames en sterfgevallen kunnen verlagen, hebben de vaccins gefaald in de belangrijkste uitkomst die nodig is voor een effectief paspoortsysteem – d.w.z. ze kunnen niet voorkomen dat mensen het virus oplopen, noch kunnen ze overdracht voorkomen.

Toen volledig gevaccineerde mensen voor het eerst ‘doorbraakinfecties’ begonnen te ervaren, waren de volksgezondheidsautoriteiten er snel bij om ze af te doen als ‘zeldzame’ gevallen. Maar nu is het een ander verhaal.

De gegevens uit het Verenigd Koninkrijk, Israël en Singapore laten zien dat dit enkele van de meest gevaccineerde landen zijn, en toch ervaren ze enkele van de hoogste percentages baanbrekende infecties ter wereld.

Enkele van de meest zorgwekkende gegevens zijn afkomstig van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid. Terwijl delta halverwege het jaar door de bevolking scheurde, werd gemeld dat het vaccin van Pfizer slechts 39% effectief was in het voorkomen van infecties en 41% effectief in het voorkomen van symptomatische ziekten, een daling ten opzichte van eerdere schattingen van 64% slechts twee weken eerder.

Ondanks het zorgwekkende bewijs dat vaccinpaspoorten zeer twijfelachtig maakt, hebben sommige regeringen wetgeving gesmeed.

Zelfs de W.H.O onderschrijft digitale vaccinpaspoorten niet. “WHO is geen voorstander van de eis van bewijs van COVID-19-vaccinatie om te kunnen reizen”, klonende het onlangs.

In september schafte Denemarken als eerste Europese land vaccinpaspoorten af. De Britse premier flirtte ook met het idee om vaccinpaspoorten te schrappen, maar nu COVID-19-gevallen stijgen onder volledig gevaccineerde mensen, aarzelt de regering opnieuw.

Systeem is dodelijk gebrekkig

Terwijl de lockdownbeperkingen in twee van de dichtstbevolkte steden van Australië (Melbourne en Sydney) worden versoepeld, hebben de premiers van de staat nu het digitale paspoortschema uitgerold.

Maar de regels die de functie van deze digitale paspoorten ondersteunen, zijn dodelijk gebrekkig.

Zo mogen volledig gevaccineerde mensen en mensen met een medische vrijstelling –zie voorbeelden– toegang krijgen tot niet-essentiële locaties (pubs, restaurants, sportscholen, enz.), terwijl niet-gevaccineerde mensen verboden zijn.

Het is wetenschappelijk ongegrond om te suggereren dat niet-gevaccineerde mensen met een medische vrijstelling minder risico vormen voor anderen dan niet-gevaccineerde mensen zonder medische vrijstelling.

Ondertussen mogen zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen boodschappen doen in dezelfde supermarkt of het openbaar vervoer nemen, zonder segregatie.

Ook moet iedereen die van en naar Australië reist binnen 48-72 uur na het instappen van de vlucht een bewijs van een negatieve PCR COVID-19-test tonen, zelfs als ze dubbel zijn gevaccineerd, om de mogelijke verspreiding naar andere passagiers te voorkomen – zelf een opname die volledig gevaccineerde mensen nog steeds aan anderen kunnen doorgeven.

Voorstanders duwen terug

Voorstanders hebben teruggedrongen door te zeggen dat de vaccins de overdracht misschien niet “stoppen”, maar ze “verminderen” het tenminste. Ze stellen dat als minder mensen de infectie oplopen, minder mensen het kunnen doorgeven. Op het eerste gezicht is het logisch – het enige probleem is dat gegevens uit de echte wereld het tegenovergestelde suggereren.

Het meest recente rapport van de Website van de Britse overheid laat duidelijk zien dat, ondanks verminderde ziekenhuisopnames en sterfgevallen, gevaccineerde mensen ouder dan 30 jaar twee keer zoveel kans hebben om besmet te raken met COVID-19 dan niet-gevaccineerde mensen (zie grafiek)

Een andere complicatie die door voorstanders over het hoofd kan worden gezien, is dat de door vaccins geïnduceerde immuniteit tegen delta snel afneemt.

Een recente studie wees uit dat drie maanden nadat ze volledig waren gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, mensen“geen bewijs van verschil in overdracht vertoonden in vergelijking met die bij niet-gevaccineerde personen.”

Dit heeft de autoriteiten gemotiveerd om aan te dringen op boostershots. Britten boven de 50 en andere kwetsbare groepen krijgen al een derde dosis van het vaccin aangeboden om de pandemie in de wintermaanden uit te rijden en Israël bereidt zich al voor op een vierde dosis van het vaccin.

Victorianen kregen van premier Dan Andrews te horen dat mensen tegen 2022 “boostervaccinpaspoorten” moesten verwachten en inwoners van Sydney kregen van de Chief Health Officer van de staat te horen dat ze voor onbepaalde tijdaan boostershots zouden moeten wennen.

Stille verspreiders?

Dus, waarom hebben gevaccineerde mensen twee keer zoveel kans om besmet te raken met COVID-19 dan niet-gevaccineerde mensen, volgens Britse gegevens?

Veel verklaringen zijn plausibel, maar een circulerende theorie is dat de vaccins de ernst van de ziekte kunnen verminderen en de symptomen kunnen dempen, wat leidt tot meer asymptomatische infecties. Omdat gevaccineerde mensen zich beschermd voelen door het vaccin, kunnen ze ook minder preventieve maatregelen nemen.

Daarom, als vaccinpaspoorten gevaccineerde mensen toestaan (mogelijk onbewust dat ze besmettelijk zijn) om zich te mengen, te reizen, verpleeghuizen, restaurants, sportscholen enz. te bezoeken, kunnen ze onbewust‘stille verspreiders’worden.

Ron Law, een risico- en beleidsadviseur, schreef een snelle reactie in de BMJ waarin hij dit beschreef als “het doden van de kanarie in de kolenmijn.”

Hij schreef: “Klinische proeven hebben aangetoond dat Covid-19-vaccins symptomen zoals hoesten onderdrukken. Als de vaccins de symptomen stoppen, maar de overdracht niet stoppen, dan zijn we onze waarschuwing kwijt. Geen thuisblijven ‘voor het geval dat’. Geen testen om onze COVID-19-status te achterhalen. Geen zelfisolatie om anderen te beschermen… Gevaccineerde maar besmette mensen gaan gewoon door met hun dagelijkse bezigheden om anderen te besmetten.”

Langdurige natuurlijke immuniteit

Vaccinpaspoorten houden geen rekening met “langdurige” immuniteit tegen natuurlijke infecties. Naar schatting hebben bijna 220 miljoen mensen COVID-19 opgelopen en hersteld, wat betekent dat ze een robuuste ‘natuurlijke immuniteit’ hebben ontwikkeld.

Sommige landen staan toe dat mensen die eerder besmet zijn geweest met COVID-19 een ‘tijdelijk’ paspoort ontvangen – tot 6 maanden in Israël, Australië en het VK – waarna wordt aangenomen dat de immuniteitsstatus van de persoon is verlopen of afgenomen zoals door vaccins geïnduceerde immuniteit.

Een recente pre-print studie toonde echter aan dat natuurlijke immuniteit een langere en sterkere bescherming tegen delta-infectie verleende, vergeleken met mensen met een door het Pfizer-vaccin geïnduceerde immuniteit met twee doses.

Ook suggereerde een studie gepubliceerd in The Lancet Microbe dat natuurlijke immuniteit een mediane duur van 16 maanden zou kunnen duren.

Sommigen hebben zelfs betoogd dat er een ander aspect van het immuunsysteem is dat “celgemedieerde immuniteit” wordt genoemd en waarvan bekend is dat het duurzamer is. Na de SARS-uitbraak van 2003 ontdekten onderzoekers bijvoorbeeld T-cellen die tot 17 jaar lang waren geprepareerd als reactie op het SARS-virus.

Plan heeft mogelijk averechts gewerkt

Aanvankelijk was het doel van vaccinpaspoorten om de weg vrij te maken voor economisch herstel en de vrijheden van mensen te herstellen met behoud van een veilige gemeenschap.

Ze hebben echter alleen gewerkt om naleving van vaccins af te dwingen en een tweeledig systeem te creëren dat waarschijnlijk een aanzienlijke, negatieve invloed zal hebben op het vertrouwen in vaccins. Zoals auteurs van een recent artikel gepubliceerd in het tijdschrift Vaccines schreven:

“Controlemaatregelen, zoals binnenlandse vaccinpaspoorten, kunnen schadelijke effecten hebben op de autonomie, motivatie en bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren”, schreven de auteurs.

“Beleid moet streven naar een sterk gevaccineerde bevolking door de autonome motivatie van individuen om zich te laten vaccineren te ondersteunen en boodschappen van autonomie en verbondenheid te gebruiken, in plaats van druk en externe controles uit te oefenen.”

Politici vechten voor hun volk

Vorige week spraken verschillende leden van het Europees Parlement (EP-leden) in het openbaar over hun sterke bezwaren tegen de onevenredige handhaving van het digitale Covid-certificaat van Europa.

“Vandaag staan we allemaal voor de verdediging van de mensenrechten in Europa. We moeten het samen doen, en we moeten het nu doen. We kunnen niet langer wachten omdat veel mensen lijden, hun baan verliezen, veel gezinnen hun recht verliezen om geld te hebben om te leven,” zei de Italiaanse Europarlementariër Francesca Donato.

De groep europarlementariërs uit een spectrum van politieke partijen en uit landen als Duitsland, Kroatië, Italië en Roemenië brak de gelederen om de voortdurende schending van de mensenrechten te veroordelen.

De Duitse minister Christine Anderson, europarlementariër, leek ongelovig dat democratische regeringen deze weg zouden volgen.

“Waar ik me zorgen over maak, is het soort regeringen dat deze crisis uitbuit om burgerlijke vrijheden te beteugelen en bepaalde privileges te verlenen of niet,” zei Anderson, zich afvragend waarom iemand het idee van verplichte mandaten en paspoorten zou steunen.

Een van de redenen die ze voorstelde, is dat velen het voorrecht hebben om nooit onder een communistisch regime te hebben geleefd (vooral voor Australiërs) en daarom worden democratie en rechtsstaat als vanzelfsprekend beschouwd.

“We moeten meer doen om te vechten voor dit recht op vrijheid en daarom moeten deze fundamentele principes, die zijn verankerd in de basiswet van de grondwet in Duitsland, niet worden gezien als privileges die door de regering worden gegeven en vervolgens kunnen worden ingetrokken,” zei Anderson.

De Kroatische Europarlementariër Ivan Sinčić beschreef het digitale paspoort “als een licentie om zich te verspreiden en te infecteren” die “een vals gevoel van veiligheid” geeft, omdat het de persoon niet beschermt tegen het krijgen of verspreiden van het virus.

Sinčić sloot af door te zeggen dat vaccinpaspoorten volledig “onlogisch” zijn, “niet wetenschappelijk” en “moeten worden opgegeven”.

Ter afsluiting van de persconferentie hield de Roemeense europarlementariër Cristian Terheş een gepassioneerde toespraak over waarom we de voortdurende schending van individuele rechten moesten inperken.

Zoals iemand die uit een voormalig communistisch land kwam met een onderdrukt volk Terheş zei: “We hebben sinds de val van het communisme geen protest voor vrijheid gehad… nu zien we overal in Europa, Italië, Frankrijk, Spanje mensen – opnieuw vechtend voor vrijheid. Niet voor hogere lonen, alleen de simpele behoefte aan vrijheid en vrijheid.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Verbeelding is belangrijker dan kennis (Albert Einstein)

In de afgelopen weken heb ik geschreven over kennisbeheer en ons tweede brein. Naar het eind van het jaar toe zal ik in 10 delen gaan schrijven over online samenwerking en het belang van individueel netwerkmanagement. Dan kunnen we in 2022 het beste uit onszelf gaan halen én er een relaxed stressvrij leven op nahouden. Hoe mooi is dat.

Individueel netwerkmanagement, dat is zeker geen contradictie in terminus. Het heeft ook weer alles te maken met het Conciglio denken en doen. Het beheer van onze kennis en onze activiteiten. Maar voordat ik in het volgend artikel in zal gaan op online samenwerking en netwerkorganisatie deze week eerst de aandacht nog even op iets anders!

Conceptontwikkeling

Iemand heeft een idee en in het beste geval wordt er voor de ontwikkeling van een product, een nieuwe dienst of project eerst een marktonderzoek gedaan. Ondanks de enthousiaste inzet van alle medewerkers en de beschikking over voldoende financiële middelen slaat het uiteindelijk resultaat van alle inspanningen niet aan. Project mislukt!

Een jarenlang succesvolle onderneming met mooie producten en diensten, een duidelijke focus op expansie, schaalvergroting en winstmaximalisatie komt plotseling onverwachts én heel erg snel in zwaar weer terecht. Hoe kan dat nou?

Niet zelden ligt de oorzaak bij conceptontwikkeling…… Of beter gezegd het ontbreken ervan in het gehele proces van business development.

Huh. Wat is dan conceptontwikkeling precies?

Het ontwikkelen van concepten wordt vaak verward met het genereren van ideeën. Daarbij worden onder meer brainstormsessies ingezet. Maar een idee is nog geen concept. Verwarring ontstaat ook regelmatig met de initiatieffase bij het ontwikkeling van producten, diensten en projecten. Conceptontwikkeling is echter veel meer! Het gaat om de ontwikkeling van concepten op zich. Het is een methodiek, een manier van werken en gestructureerd denken om te kunnen komen tot innovatieve oplossingen. Het is een creatief denkproces en kent een gedeeltelijke overlap met aan één kant trendwatching en aan de andere kant marktonderzoek. Het is een afgebakend vakgebied binnen business development.

Het eindresultaat van conceptontwikkeling is de conceptdefinitie en het conceptboek. Het laatste geeft input voor de verdere ontwikkeling van producten, diensten of projecten. Het levert daarbij richtlijnen voor de bewaking van het concept.

Is dat allemaal nu wel nodig?

Ik ben van mening dat als je iets doet het maar beter goed kunt doen. Toch zeker als het gaat om de toekomst en vernieuwing. Conceptontwikkeling is dus nodig om optimaal in te kunnen spelen op ontwikkelingen en trends. Om duidelijkheid te krijgen dat er geen kansen blijven liggen en om de juiste definitie te geven aan het marktonderzoek alvorens je begint met ontwikkelen van je MVP. Conceptontwikkeling vooraf zorgt er ook voor dat je bestaande producten en diensten voortdurend kunt verbeteren. Het gehele proces wordt opgedeeld in drie fasen: Analyse, Ontwerp en Realisatie.

Analyse

Het analyseproces bestaat uit vier onderdelen, DOTS, wat staat voor doelgroepen, opdrachtgever, trends en sectoren.  Bij de verschillende doelgroepen brengen we specifieke manifeste waarden in kaart en dat levert een definitie op van personas of ijkpersonen. Daarnaast kan er een beeld worden gemaakt van de identiteit van de initiatiefnemer. Geschiedenis of achtergrond, cultuur, missie, visie, waarden en marktpositie zijn verschillende aspecten die daarbij in acht moeten worden genomen. Het trendonderzoek speelt zich af op drie verschillende niveaus: mega, macro en microtrends. Tenslotte wordt er gekeken naar verschillende sectoren. De analyse levert een zogenaamde “valuefit”  op waar per doelgroep opportuniteiten, pijnpunten en oplossingen worden samengevat.

Ontwerp

In de ontwerpfase wordt vanuit de valuefit een conceptstatement opgesteld van waaruit meerdere concept ontwerpen worden ontwikkeld. Deze bestaan uit waardeproposities voor de verschillende doelgroepen gedefinieerd in concepten, pijnverzachters en voordeelverschaffers.

Realisatie

Het conceptboek omvat alle relevante informatie over het conceptontwerp dat nodig is om over te kunnen gaan tot nader marktonderzoek en tot de definitieve ontwikkeling. Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde: conceptdragers, communicatie, organisatie, fysieke omgeving, materialisatie en netwerken.  De structuur van het conceptboek volgt een Osterwalder Business Model Canvas (BMC).

In het eerste hoofdstuk staat de WAT-vraag centraal. Hierin moet specifiek worden aangegeven wat de centrale conceptdrager (product of dienst) is. Het tweede hoofdstuk WIE gaat gedetailleerd in op de beoogde doelgroepen. Er wordt gebruik gemaakt van de resultaten uit de doelgroep analyses. In het derde hoofdstuk HOE wordt duidelijk hoe de implementatie van het conceptontwerp georganiseerd wordt. Kort samenvattend. De primaire conceptdrager komt in H1 terug,  communicatie in H2. Fysieke omgeving, materialisatie, netwerken en organisatie in H3. In hoofdstuk vier tenslotte wordt de financiële balans opgemaakt. Onderdeel van dit hoofdstuk is een voorlopige en globale investerings- en exploitatiebegroting. Het geheel brengt je inzichten in nieuwe concepten.

Verbeelding is belangrijker dan kennis.

Deze uitspraak is van een van de grootste denkers ooit. We mogen echter niet voorbij gaan dat aan Einstein zijn inbeeldingsvermogen een systematische manier van denken en analyse vooraf is gegaan. Het leverde hem de concepten die hem als eerste tot zijn uitzonderlijke inzichten en bevindingen brachten. Conceptontwikkeling is volgens mij naast kennis een investering in inzichten. Inzichten die je behoeden voor het maken van fouten maar bovenal je een zakelijk strategisch voordeel kunnen brengen. Het maakt je, zoals tegenwoordig vaak gepopulariseerd wordt, beweeglijk en veerkrachtig.

Tot gauw, PJ 15 oktober 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zzp’ers geven politiek Den Haag dikke onvoldoende

De politiek lijkt na zes maanden met een demissionair kabinet te hebben gefunctioneerd nu eindelijk tot een ‘nieuw’ kabinet te zijn gekomen, waarbij de coalitie wederom bestaat uit de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Dit zal hoogstwaarschijnlijk ten goede komen aan de daadkracht voor het Nederlandse bedrijfsleven. Als het aan de zzp’ers ligt, moet er echter nog een hoop gebeuren wil de landelijke politiek hun vertrouwen terugwinnen.

Nederland telt een beroepsbevolking van ongeveer 9 miljoen mensen, waarvan ruim 1,1 miljoen professionals als zelfstandige zonder personeel (zzp) actief zijn. De afgelopen jaren is deze groep een groot deel van zijn vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt, niet alleen door het geklungel in de formatiepogingen van de afgelopen maanden, maar ook door het jarenlange wanbeleid binnen het zelfstandigenlandschap.

Wet DBA

Het meest prangende voorbeeld: in mei 2016 werd de Wet DBA ingevoerd. Deze wet heeft als belangrijk doel de schijnzelfstandigheid (mensen die verkapt in loondienst zijn, maar als zelfstandig professional opereren) tegen te gaan. Tegelijkertijd moest de nieuwe wet zelfstandigen ook meer zekerheid bieden, door het gat tussen loondienst en zzp-werk te verkleinen.

Los van de vraag of de nieuwe wet zijn doelstellingen wel of niet heeft weten te behalen – hier bestaat veel discussie over – is één ding echter duidelijk: vijf jaar na dato is er nog steeds geen sprake van een breed gedragen kader en gecontroleerde handhaving.

Ondertussen blijft de politiek het onderwerp voor zich uitschuiven. Tot woede van zzp-belangenbehartigers. Zo zei het Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO) in een reactie op de recente kamerbrief van demissionair minister Wouter Koolmees naar de Tweede Kamer: “Zelfstandigen hebben ruim vier jaar aangedrongen op duidelijke en vernieuwende regelgeving en zijn niets verder gekomen. Belangrijke besluiten op het dossier Wet DBA worden overgelaten aan een nieuw kabinet. En dat kan nog wel even duren.”

Ook is er veel te doen rondom het zwabberende beleid. Zo is er veel gesleuteld aan modelovereenkomsten, werd het plan om een minimumtarief in te voeren door het kabinet later geschrapt, bestaat er veel kritiek op de webmodule voor bedrijven (momenteel in de pilotfase), en leeft er nog meer kritiek.

Krediet verspeeld

Voor veel hoogopgeleide zzp’ers heeft de politiek met deze gang van zaken zijn krediet verspeeld. In een survey van HeadFirst Group, gehouden onder ruim tweehonderd zelfstandig professionals, komt naar voren dat ze de vertrouwensrelatie met de landelijke politiek een score geven van 4,6 op een schaal van één tot tien.

Dit lage vertrouwen is niet enkel het gevolg van de puinhoop rondom de Wet DBA, zegt Han Kolff, CEO bij HeadFirst Group. Zo twijfelen zzp’ers over de deskundigheid van de beleidsmakers en of ze wel in staat zijn vraagstukken op de arbeidsmarkt op te lossen.

Niet gehoord

Het gevoel “niet gehoord te worden” is een ander belangrijk kritiekpunt van zp’ers. Volgens de enquête ervaren zij dat er voornamelijk wordt geluisterd naar de traditionele polderpartijen, zoals vakbonden en werkgeversorganisaties. Daarnaast storen zp’ers zich aan het feit dat alle typen zzp’ers over één kam worden geschoren en er in politiek Den Haag een negatief beeld hangt rondom zp’ers.

Kolff zegt dat er volop werk aan de winkel is, en draagt ook zelf een oplossing voor: “Geef zp’ers een zelfstandige plek in de SER en ga laagdrempelig in gesprek met alle type zzp’ers die Nederland rijk is.”

Ook buiten de zzp-doelgroep ligt de politiek onder vuur. Eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau toonde aan dat het vertrouwen in de politiek in het eerste halfjaar van 2021 op een historisch dieptepunt staat. De vastgelopen formatie, de aanpak van het coronabeleid en de politieke nasleep van de toeslagenaffaire zijn hierbij de meeste genoemde oorzaken.

Klik hier voor de link naar het originele artikel.

De stand van zaken in de zakelijke dienstverlening (in 5 grafieken)

Softwarebedrijf Exact heeft de nieuwste editie van zijn zogeheten MKB Business Barometer uitgebracht, een terugkerend onderzoek naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen die spelen binnen het midden- en kleinbedrijf. Een greep uit de kernbevindingen voor de sector zakelijke dienstverlening.

De omzet van zakelijke dienstverleners

Het coronajaar 2020 was een zware periode voor veel zakelijke dienstverleners met discretionaire dienstverlening, waaronder consultants. Accountants en belastingadviseurs daarentegen leveren diensten die wat stabieler van aard zijn, omdat bedrijven nu eenmaal hun belastingverplichtingen moeten nakomen en hun financiële jaarverslagen van een onafhankelijke audit dienen te voorzien.

Over de hele linie bekeken had maar liefst 40% van de dienstverleners in 2020 te maken met een krimp in omzet, terwijl het aandeel groeiers bleef steken op 22%. Het aantal bedrijven dat het jaar afsloot met verlies bleef beperkt tot 24%, vooral vanwege de steunmaatregelen die door de overheid werden opgetuigd.

Voor 2021 zijn de verwachtingen echter een stuk positiever, zo blijkt uit recent onderzoek.

 

Uitdagingen binnen de branche

Een derde van de zakelijke dienstverleners geeft aan dat de acquisitie van nieuwe klanten hun grootste uitdaging vormt. Op plek twee staat de werving van nieuw personeel, een thema dat almaar belangrijker is geworden door de aantrekkende economie (maar ook steeds lastiger wordt door het groeiende tekort aan personeel).

Hoe projecten worden opgeleverd

Volgens de survey van Exact, die is gehouden onder leiders werkzaam bij 80+ zakelijke dienstverleners in het mkb-segment (denk aan accountantskantoren, consultancybureaus, ingenieursbureaus en IT-adviesbureaus), lukt het in circa driekwart van de gevallen om projecten op tijd, binnen budget en tegen de gewenste kwaliteit op te leveren.

Het aandeel van projecten dat niet volgens afspraken worden opgeleverd vertegenwoordigt echter een grote kostenpost voor opdrachtgevers en de sector zelf. Inhurende klanten krijgen de rekening gepresenteerd voor budgetoverschrijdingen, een latere oplevering of het moeten werken met oplossingen van mindere kwaliteit.

En omdat niet alle klanten bereid zijn om te betalen voor ‘mislukte projecten’ lopen zakelijke dienstverleners geld mis. Volgens de respondenten is aan het einde van de rit 12% van alle fees die gebudgetteerd worden niet factureerbaar – kortom de schadepost (bekend als ‘gederfde omzet’) loopt op tot in de miljarden (de consultancymarkt alleen al heeft een marktwaarde van €2 miljard).

De impact van corona op de bedrijfsvoering

Naast de druk op de omzet en winst, zorgt de Covid-19-pandemie ook voor grote veranderingen in de manier waarop er gewerkt wordt. Zakelijke dienstverleners zijn over het algemeen al langer bekend met digitaal en remote werken, waardoor voor deze groep de transitie soepeler is verlopen dan het geval was in andere sectoren.

Bij een groep van digitale koplopers binnen de branche leverde de transitie naar digitaal en thuiswerken “geen enkel probleem” op volgens de Exact-survey. De meeste bedrijven geven echter aan dat ze veranderingen hebben moeten doorvoeren in hun processen en systemen om de transitie te faciliteren. Te denken valt aan het verbeteren van digitale processen of (versneld) de overstap maken naar de cloud.

Net als in andere sectoren staat het investeren in betere thuiswerkmogelijkheden hoog op de agenda voor de komende maanden.

Het belang van digitalisering

Niet verrassend zien de respondenten digitalisering als een van de belangrijkste trends voor de komende jaren. Maar liefst 70% van de ondervraagde zakelijke dienstverleners verwacht dat technologische veranderingen een sterke impact zal hebben op het concurrentielandschap voor de komende jaren.

Dit heeft een effect op verschillende facetten. Om te beginnen digitaliseren klanten hun processen, met als gevolg dat zij ook steeds vaker zelf een digitale ervaring verlangen en verwachten. Ook speelt er een intern aspect: door het digitaliseren van hun eigen bedrijfsvoering (denk aan tools ter ondersteuning van business development, voor een betere project delivery of voor het automatiseren van bijvoorbeeld de facturatie) kunnen zakelijke dienstverlener een concurrentievoordeel realiseren.

Tot slot is er de impact op verdienmodellen. Zo komen steeds meer digital-first concurrenten op de markt die een stukje van de markt inpikken. Denk aan marktplaatsen of digitale netwerkbedrijven. Dit biedt anderzijds natuurlijk ook kansen. Zo kunnen digitale proposities zoals ‘as a service’ of een abonnementsmodel (bijvoorbeeld een maandelijkse fee voor een oplossing) ook bijdragen aan omzetgroei en onderscheidend vermogen.

Digitalisering is niet eenvoudig, erkennen de respondenten. Zo geven ze aan dat het vooral moeilijk is om processen te veranderen en om klanten mee te krijgen. Ook maken ze zich zorgen over privacy en beveiliging. Bovendien kampen sommige spelers met een verouderde IT-infrastructuur, waardoor ze niet snel en effectief kunnen inspelen op toekomstbestendige veranderingen.

Klik hier voor de link naar het originele artikel