beUnited Blog 5 Tips voor mensen in tijden van rouw Mahsa Jafari

5 Tips voor mensen in tijden van rouw

Laat het verdriet toe

1. Het is oké om je terug te trekken. Het is oké dat je het leven anders ervaart als voorheen. Het is oké dat ‘leuke dingen’ even niet leuk meer zijn. Het is oké om je te voelen zoals je je nu voelt. Het is ook oké om jezelf tijdelijk te verdoven (werk, relaties, sport). Maar uit eigen ervaring weet ik dat vroeg of laat je emoties geuit willen worden. Er is geen goede of foute manier om te rouwen en iedereen doet het op zijn of haar eigen manier.

Overtuigingen

2. Je overtuigingen zijn NIET per se de waarheid. Er komen betere dagen aan.

Om hulp vragen

3. Vraag om hulp als je er zelf niet uitkomt, en wacht daarbij niet totdat je een dieptepunt hebt bereikt. Je hoeft dit proces niet alleen te doorlopen. Er zijn zoveel liefdevolle mensen om je heen die jou willen steunen. Laat het toe, gun het jezelf als je hier behoefte aan hebt. Dit kan leiden tot diepe connecties. Als je je over een tijdje weer goed voelt, zijn dit de mensen die je nooit meer zal vergeten. En altijd op een speciale manier zal blijven koesteren.

Wat zou diegene tegen je zeggen?

4. Denk aan de persoon die je bent verloren. Wat zou hij/zij tegen je zeggen als diegene je nu zou zien? Kan diegene trots op je zijn?

Tijd

5. Neem alle tijd en ruimte die jij nodig hebt. Tijd heelt misschien de wond, maar het litteken blijft. En elke keer als je weer over de wond wrijft, doet het pijn. Maar je kunt de toekomst (op z’n tijd) wel een nieuwe invulling geven.

Ben je het zat om je te voelen zoals je je voelt? Dan ben je misschien klaar om kleine stapjes te maken richting je nieuwe toekomst. In een periode van rouw is het ontzettend belangrijk om je immuunsysteem te versterken met gezonde voeding. Zorg ervoor dat je de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. Ik snap dat je misschien geen energie hebt om lang in de keuken te staan, of überhaupt aan eten te denken. Misschien heb je totaal geen eetlust, of eet je juist veel ongezonde voeding als je je slecht voelt. Of maak je juist kant-en-klare maaltijden. Afhankelijk van het proces waarin je zit. Laat het dan iemand voor je doen.

Een gezonde leefstijl heeft hét verschil gemaakt in mijn rouwproces, waardoor ik mij weer gelukkig en fit ben gaan voelen. En dit gaat jou ook helpen. Daarom geef ik voedingsadvies op maat gericht op rouw. Leefstijlfactoren zoals beweging, slaap en stress-management zijn hier ook een belangrijk onderdeel van.

Kom je er zelf niet uit? Dan is dit hét moment om actie te ondernemen.

Twijfel je nog? Download dan hier mijn e-book waarin ik mijn 7 healthy habits deel waarmee je handvaten krijgt om je weer gelukkig en gezond te voelen na een impactvolle gebeurtenis. Of vraag vrijblijvend een impact call aan om kennis te maken.

Op Instagram deel ik dagelijks voeding en leefstijltips voor mensen in rouw.

Volg je me al?

beUnited Blog HOE 'GREAT' IS DE 'GREAT RESET' VAN WORLD ECONOMIC FORUM

Hoe ‘GREAT’ is de ‘Great Reset’ van World Economic Forum?

De COVID-19-crisis biedt volgens directeur Klaus Schwab van het World Economic Forum kansen voor een hervorming van de wereldeconomie. Hoogleraar Bob de Wit aan Nyenrode Business Universiteit waarschuwt dat deze ‘Great Reset’ vooral de belangen van digitech-, financiële en farmaceutische bedrijven dient in een wereldorde waarin nationale staten en democratische controle ondergeschikt zijn.

Vooruitlopend op de publicatie van zijn boek COVID-19: The Great Reset op 9 juli 2020, presenteerde World Economic Forum (WEF) voorman Klaus Schwab in juni 2020 zijn voorstel om de COVID-19-pandemie aan te grijpen voor een hervorming van de wereldeconomie. Dit zou volgens Schwab hoogstnoodzakelijk zijn.

Het beloofde optimistische vooruitzicht luidt als volgt: verhoogde duurzaamheid, minder sociale ongelijkheid en stakeholderkapitalism[1]De timing van het boek was opmerkelijk, aangezien de pandemie nog geen half jaar gaande was – onvoldoende tijd voor de ontwikkeling en publicatie van het 282 pagina’s tellende boek. Dit deed velen vermoeden dat de crisis werd aangegrepen om een reeds ontwikkelde ‘Great Reset’ te propageren.

Hoe ‘GREAT’ is de ‘Great Reset’ van World Economic Forum?

DeWit-Klaus Schwab speaking at World Economic Forum Annual Meeting, 22Jan2020-WEF-Boris Baldinger-Flickr

Om de Great Reset mogelijk te maken is volgens Schwab een “nieuwe economische en politieke orde” noodzakelijk; een nieuwe maatschappelijke orde dus.[2] De bestaande nadruk op natiestaten wat betreft het nemen van economische en politieke beslissingen – al dan niet in supranationale verbanden – moet worden vervangen door governance op wereldschaal, ook wel een wereldregering of ‘New World Order’ genoemd.[3]

Historisch gezien is het een begrijpelijke ontwikkeling: beslissings­bevoegdheden en macht zijn door de eeuwen heen ‘opgeschaald’ van lokaal naar regionaal (waaronder provincies en kantons) naar nationaal niveau. Daaropvolgend werden in het industriële tijdperk vele ondernemingen internationaal – mede als gevolg van technologische ontwikkelingen die het afleggen van grote afstanden mogelijk maakten, waardoor afzetgebieden konden worden vergroot en de productiekosten verlaagd.

Hierdoor nam in het publieke domein het belang van afstemming tussen natiestaten sterk toe. Bovendien konden belangrijke vraagstukken zoals de plastic soep, biodiversiteit en klimaatproblemen alleen nog op wereldschaal worden aangepakt door ‘global institutions’.

In de geschiedenis hebben vaker transities naar een nieuwe maatschappelijke orde plaatsgehad

Het toenemende belang van supranationale vraagstukken leidde tot een explosie van het aantal niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). In honderd jaar tijd steeg het aantal ngo’s van ongeveer 400 tot meer dan 40.000 (het exacte aantal is onbekend), met een geschat gezamenlijk budget van 25 tot 30 miljard euro.[4] Deze organisaties werden steeds belangrijker in de nationale en internationale besluitvorming.[5]

Het historische verloop van maatschappelijke transities
In de geschiedenis hebben vaker transities naar een nieuwe maatschappelijke orde plaatsgehad. Die transities waren het gevolg van een verandering van de primaire bron van economische waarde-creatie; oftewel, een verandering van de economische bedrijvigheid die voor een stad, regio of nationale staat het belangrijkste is.[6]

Er valt onderscheid te maken tussen vier verschillende maatschappijgolven: Society 1.0 tot Society 4.0.[7] In de agrarische samenleving – Society 1.0 – vond de grootste waarde-creatie plaats door het ontginnen van land, waardoor de economische macht lag bij de eigenaren van land. Dit leidde tot een feodale samenleving met een kleine, rijke en machtige elite van landeigenaren.

Tijdens deze feodale agrarische samenleving nam het economische belang van handel toe. Er ontstonden diverse handelssteden waar de waarde-creatie geheel of grotendeels door handel plaatsvond. Op nationaal niveau werd in Nederland handel gaandeweg de belangrijkste bron van waarde-creatie.

De Republiek werd een van de machtigste en rijkste landen ter wereld

In 1588 werd de ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ opgericht: de start van Society 2.0. De maatschappelijke inrichting van de Republiek werd gebaseerd op de toenmalige primaire bron van waarde-creatie: internationale handel. Het leidde tot een succesvolle periode; de Republiek werd zelfs een van de machtigste en rijkste landen ter wereld en wordt daarom (in Nederland) ook wel de ‘Gouden Eeuw’ genoemd.

Met de uitvinding van de eerste machine in 1764, de Spinning Jenny, ontstond gaandeweg een nieuwe en nog krachtigere bron van economische waarde-creatie: industriële productie. Toen dit de primaire bron van waarde-creatie werd, leidde dit middels een ‘industriële revolutie’ tot de industriële samenleving, oftewel, Society 3.0.

DeWit-2012 Olympics opening ceremony, Industrial Revolution scene-BarneyMoss-WikimediaCommons

Twee factoren werden maatschappelijk dominant: kapitaal (vanwege de grote vraag naar investeringsgeld) en arbeid (omdat veel mensen nodig waren in de industriële productie). De noodzaak om in een industriële samenleving een balans te vinden tussen de factoren arbeid en kapitaal werd bestudeerd door vele denkers, wat leidde tot diverse mogelijke maatschappijmodellen zoals socialisme, marxisme, leninisme en kapitalisme.

In 2021 staan er geen industriële bedrijven meer in de top van ‘s werelds grootste ondernemingen

In de meest succesvolle industriële samenlevingen werd gekozen voor het kapitalisme, in combinatie met de invoering van een vorm van partijendemocratie waarin burgers konden stemmen op arbeid (links) of kapitaal (rechts). In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is een tweepartijensysteem ingevoerd, terwijl in Nederland partijen ontstonden op links (arbeid), rechts (kapitaal), of ergens in het midden met een meestal levensbeschouwelijke basis.

De transitie naar Society 4.0
Vandaag de dag, in 2021, is industriële productie niet meer de belangrijkste bron van economische waarde-creatie en bevinden zich geen industriële bedrijven meer in de top van ‘s werelds grootste ondernemingen. De grootste ondernemingen zijn vooral digitech-bedrijven (zoals Apple en Google), beleggers en banken (zoals Berkshire Hathaway en JP Morgan Chase) en farmaceutische bedrijven (zoals Johnson & Johnson en Pfizer).[8]

DeWit-Google Headquarters in Ca, 2009-Shawn Collins-Flickr

Zoals het geval in vorige maatschappelijke transities valt te verwachten dat andere bronnen van waarde-creatie zullen leiden tot de transitie van een industriële samenleving (Society 3.0) naar een volgende samenlevingsvorm die zich de komende jaren zal gaan vormen: Society 4.0.

Een aantal veranderingen zal van invloed zijn op de vorming van een nieuwe samenleving onder de noemer van Society 4.0. Ten eerste zal naar verwachting de factor arbeid in belang afnemen, waardoor het balanceren tussen arbeid en kapitaal veel minder relevant wordt.[9]

Als gevolg hiervan zal ten tweede het partijen-democratische systeem (het voor ons bekende democratische partijstelsel) steeds minder effectief zijn, en mogelijk zelfs tot politieke en maatschappelijke versplintering leiden.

De transitie naar Society 4.0 zal mogelijk zelfs tot politieke en maatschappelijke versplintering leiden

Ten derde is de machtsverhouding tussen nationale staten en de grootste waarde-creërende ondernemingen veranderd in het voordeel van de laatsten, en zal deze verhouding nog verder verschuiven. Deze ondernemingen zijn immers geen nationale maar mondiale spelers, en een aantal van hen zijn inmiddels groter, rijker en machtiger dan veel landen.

Ten vierde neemt het belang van wereldwijde governance – in tegenstelling tot nationale governance – van mondiale spelers toe, en met name van de Verenigde Naties en ngo’s.

DeWit-Flags being prepared for UN General Assembly General Debate, 17Sept2017-UN Photo-Kim Haughton-Flickr

Als gevolg van de veranderende machtsverhouding passen de mondiale spelers zich steeds minder aan de diversiteit van nationale wetten en regels aan. Steeds meer leggen deze ondernemingen hun regels op aan klanten in terms and conditions, gedragen zich als ‘regelgevende instanties’ en worden daarom ook wel aangeduid met de term corporate-states. Deze corporate-states streven naar voor hen zo gunstig mogelijke en wereldwijd uniforme regels in natiestaten.[7]

De huidige New World Order wordt gevormd door corporate-states, door een aantal NGOs zoals Artsen zonder grenzen, Amnesty International, Greenpeace en de Bill & Melinda Gates Foundation, door internationale organisaties als World Economic Forum en World Health Organisationen door de Verenigde Naties.

Er is op wereldschaal geen democratisch feedbacksysteem om de belangen van burgers te dienen

Geen van deze sleutelspelers – corporate-states, NGOs, internationale organisaties en VN – zijn echter democratieën. Er is op wereldschaal geen democratisch feedbacksysteem om de belangen van burgers te dienen, anders dan indirecte nationale vertegenwoordiging in internationale instituties door niet-gekozen politici.

Grote landen – vooral China en de Verenigde Staten – zijn nog machtig genoeg om invloed te hebben op deze maatschappelijke ontwikkeling op wereldschaal, maar andere natiestaten zijn dat niet meer.

DeWit-De toenmalige Amerikaanse president Trump arriveert in Davos voor het World Economic Forum in januari 2020. U.S. Embassy Bern, Switzerland

Europa zou eventueel een rol kunnen spelen, maar daarvoor is volgens voormalig premier Jan Peter Balkenende “een nieuw Europees verhaal nodig”:[10] De EU is weliswaar een monetaire unie met open grenzen, maar kan onvoldoende een vuist maken in het machtsspel op wereldschaal.

Onrustige transitiejaren
De geschiedenis heeft geleerd dat elke overgang naar een volgende maatschappijvorm gepaard is gegaan met onzekerheid, onrust, tegengestelde belangen en verschillende maatschappijvisies.[7] Het machtsvacuüm tussen twee maatschappijvormen heeft vaak geleid tot confrontaties, crises en revoluties.

Soepel afscheid nemen van oude structuren en in harmonie de toekomst omarmen is veel mensen niet gegeven

Het heeft ook geleid tot oorlogen wanneer er mensen of groepen opstonden die een bepaalde maatschappijvisie wilden afdwingen, desnoods met veel geweld. Zij beschouwden het machtsvacuüm als een ‘opportunity’ om de samenleving een bepaalde visie op te leggen en hun positie te versterken.

Soepel afscheid nemen van oude structuren en in harmonie de toekomst omarmen is veel mensen niet gegeven. Een belangrijke factor hierbij is dat het nu juist de bestaande machthebbers zijn die geen belang hebben bij de transitie naar Society 4.0 en zich een andere maatschappijvorm niet kunnen voorstellen. Op dezelfde manier behoorden de feodale leiders tot de allerlaatsten die de mogelijkheid, noodzaak en wenselijkheid van een handelsrepubliek konden voorstellen.[11]

DeWit-Seminar van het IMF over ‘Big Tech and the Future of Finance’ in 2019. IMF – Flickr

In de huidige transitie naar Society 4.0 zijn dezelfde transitiepatronen zichtbaar, met betogingen en demonstraties van burgers (zoals de ‘gele hesjes’), en met vele nieuwe burgerinitiatieven op diverse maatschappelijke thema’s. In het huidige systeem van partijpolitieke besluitvorming neemt het aantal partijen toe wat leidt tot een verspintering in het parlement – ook wel ‘bubbeldemocratie’ genoemd. Dit bemoeilijkt de politieke democratische besluitvorming op ‘oude’ maar ook ‘nieuwe’ thema’s. De partijendemocratie op nationaal niveau, die is ingerichte op de industriële samenleving, moet worden getransformeerd naar een samenleving op wereldschaal, ingericht voor wereldspelers.

Transitie naar een world government
The Great Reset van Klaus Schwab is het voorstel van de World Economic Forum aan de wereldgemeenschap over hoe de toekomstige samenleving eruit moet zien. Dit is gebaseerd op de belangen van de internationale corporate-states die in Society 4.0 de grootste economische waarde creëren: ondernemingen in (vooral) digitech, finance en farma.[8]

Het betekent een transitie naar een world government waarin nationale staten ondergeschikt zijn

Het betekent een transitie naar een world government waarin nationale staten ondergeschikt zijn en waarin internationale organisaties, NGOs en de VN wereldwijd de publieke regie krijgen.

Daarnaast zal in deze transitie stakeholder capitalism belangrijk worden, wat de belangen van een beperkte groep stakeholders zal dienen- een groep die geld en macht inzet om de in gevaar zijnde Planet Earth te verduurzamen.[12]

De COVID-19-crisis is een actuele real-life case van de door Klaus Schwab gewenste toekomstige maatschappelijke wereldorde, waarin internationale organisaties de regie nemen. In februari 2020 meldde de World Health Organization dat in Wuhan een uiterst dodelijk en besmettelijk virus de wereld zou overspoelen’.[13]

De World Economic Forum heeft de pandemie vervolgens aangegrepen om The Great Reset te versnellen. De corporate-states profiteren van de maatregelen door een verkoopexplosie van vaccins en testen, omzetrecords bij digitale technologiebedrijven en hoge rendementen van globale investeerders en beleggers.

In The Great Reset[14] is geen rol weggelegd voor democratische feedback-mechanismen om de belangen van het overgrote deel van de burgers in de wereld te kunnen dienen. De bedoelingen klinken nobel: “You’ll own nothing. And you’ll be happy.”[15] Echter komt de voorgestelde maatschappijvorm neer op een Great Elite Reset: een feodale maatschappijvorm op wereldschaal. Hoe ‘Great’ is dan de Great Reset van World Economic Forum eigenlijk voor burgers?

Bron; Clingendael Spectator

Deze bijdrage in  Clingendael Spectator is deels gebaseerd op het boek ‘Society 4.0: Resolving eight key issues to develop a citizens society’ (VMN, 2021) van Professor Bob de Wit.

29 april a.s. lezing & Signeersessie

Boekcover Society 4.0: Resolving eight key issues to develop a citizens society

Professor Bob de Wit zal, donderdag 29 april, tijdens BitterBallenBorrel Nieuwegein, live;

 • een lezing houden over zijn boek Society 4.0
 • het gekochte boek Society 4.0, signeren 

Reserveren verplicht

BitterBallenBorrel Nieuwegein is van origine laagdrempelig netwerken zonder verplichtingen maar, op basis van de COVID-19 richtlijnen, is reserveren verplicht.

Er gelden wel er beperkingen voor wat betreft het maximum aantal deelnemers. Reserveer dus direct aan want vol = vol, reserveren kan enkel via de website.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Jouw stem telt je bent niet monddood

Ga stemmen | Jouw stem telt, je bent niet monddood

Ga stemmen

Een ieder die denkt zal zien dat,

– Jouw stem telt,
– Jij niet monddood bent, 
– kan laten weten hoe Jij er tegen aan kijkt v.w.b;

 • Lockdown
 • Vaccinatieplicht
 • Covid Paspoort
 • Kinderteststraten
 • Avondklok
 • Testbewijs

Jouw stem telt,  je bent niet monddood

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

mini-webinar| Hoe maak ik mijn bedrijf succesvol over de grens.

Hoe maak ik mijn bedrijf succesvol over de grens.

Videoregistratie van het mini-webinar “Hoe maak ik mijn bedrijf succesvol over de grens” bij beUnited BitterBallenBorrel op 11 maart 2021.

mini-webinar van 20 minuten

Leer in deze 20 minuten durende videoregistratie waarom je je product of dienst in het buitenland aan de man zou moeten brengen, hoe je dat doet, waar je op moet letten en wat voor hulp er hiervoor is.

Lizanne Jakobs van Brilliant Work

Dit mini-webinar bij BitterBallenBorrel is gegeven door Lizanne Jakobs, oprichter van Brilliant Work, bedrijfscoaches en adviseurs. Brilliant Work helpt ondernemers en management teams, bij het realiseren van omzetgroei in Nederland, in het buitenland en bij het verbeteren van de interne bedrijfsvoering. De meeste trajecten via Brilliant Work zijn op gesubsidieerde basis.

Lizanne Jakobs is tevens Ambassadeur BitterBallenBorrel Arnhem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Het belang van gezonde voeding bij rouw

Als eerst; wat is rouw? 💭

Volgens Wikipedia:

“Rouw is een emotionele reactie als gevolg van een verlies, in het bijzonder het verlies van een naaste”

Rouw is misschien een onderwerp waar we niet al te graag bij stilstaan. Maar zo belangrijk om dit meer bespreekbaar te maken. De impact van rouw is enorm. Zowel mentaal als fysiek. Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Ja ook jij. Het is nou eenmaal onderdeel van het leven.

Rouwcurve van Elisbeth Kubler-Ross

In mijn proces kwam ik de rouwcurve van Elisbeth Kubler-Ross tegen. Ik vond dit super interessant want onbewust had ik alle fases doorlopen. Vanaf dat moment begon ook mijn zelfreflectie op mijn gedrag van de afgelopen jaren.

Rouw geeft een enorme inspanning op je lichaam en geest door de hoge stress. Hierdoor heb je ook een minder goed functionerend immuunsysteem. En laat een gezonde leefstijl nou net datgene zijn dat je immuunsysteem een boost geeft! Daar hoort gezonde voeding bij.

Stress en Eetlust

Ook heeft je stress niveau direct invloed op je eetlust. Daarom kun je de eerste paar dagen na een verlies vaak geen hap door je keel krijgen. Logisch want je brein focust zich op het probleem, wat op dat moment prioriteit heeft.

Na een periode kun je ook de leegte die je vult proberen op te vullen met ongezonde voeding; denk aan comfort food (of andere externe factoren). Om even niet verdrietig te willen zijn. Vaak voel je je daarna nog ellendiger (ook wel; geanticipeerde spijt).

Juiste Voedingsstoffen

Juist wanneer het immuunsysteem in tijden van rouw minder goed functioneert, is het ontzettend belangrijk om de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen! Zodat je je fysiek langzaam beter gaat voelen. En meer meer energie, meer uit je dagen kunt halen ❤️

Persoonlijk heeft een gezonde leefstijl hét verschil gemaakt in mijn rouwproces. Daar hoort gezonde voeding bij, hieruit is ook mijn passie ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat het hebben van een goede gezondheid het allerbelangrijkst is in het leven. En dat gun ik jou ook.

Persoonlijk heeft een gezonde leefstijl hét verschil gemaakt in mijn rouwproces.

Als je tot hier hebt gelezen, dankjewel. Je bent het waard om voluit te leven! ✨

Wil je voedingsadvies op maat gericht op rouw? Vraag dan nu vrijblijvend een impact call aan. Ook ben ik te volgen op Instagram @health.impact.mahsa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Test my site on google afbeelding van !Bewust sociaal op web

Waarom je meteen een Gatsby-website zou moeten hebben!

Test my site on google afbeelding van !Bewust sociaal op web

Waarom je meteen een Gatsby-website zou moeten hebben!

Volgens Google zijn performance en laadsnelheid op een mobiel, rankingfactoren. Factoren waardoor je website op een iets hogere plek in Google´s zoeklijsten komt. Handig als je door je klanten gevonden wilt worden. Ook handig als je niet veel geld wilt besteden aan Adwords. Toen ik mijn bedrijf begon, was de ideale laadsnelheid op een mobiel, 3 sec bij 3G. Nu inmiddels 2 jaar verder is dit 1 sec bij 4G. Mijn website gebouwd met Gatsby was al behoorlijk snel met 1,4 sec. Groot was dan ook mijn vreugde dat met de nieuwe update van Gatsby v2 naar v3 dit 1,1 sec werd. Bijna ideaal dus!  

Elke vermindering in laadtijd is winst

Voor diegene die bij dit kleine succesje van 300 ms sneller hun wenkbrauwen optrekken even het volgende. Voor Mobify, een Canadees salesforce-bedrijf, leidde elke 100 ms vermindering van de laadsnelheid van de homepage tot een toename van 1,11% in sessie-gebaseerde conversie. Met andere woorden een actie waarvan je wilt dat bezoekers van je website deze uitvoeren. Bijvoorbeeld het invullen van een infoformulier. Dit leverde volgens Web.dev, de website van Google devellopers een gemiddelde jaarlijkse omzetstijging van bijna $ 380.000 op. Kun je nagaan wat 300 ms zou kunnen opleveren! Dus ja voor mij grootte reden tot blijdschap.

Overstap naar Gatsby leverde tijdswinst op

In het begin had ik een website gemaakt met Bootstrap 4. Dat is simpel gezegd software waarvan je met onderdelen heel snel websites kunt bouwen, die optimaal draaien op een smartphone. Ideaal dus. Dacht ik toen. Performance cijfers gemeten met Lighthouse, de tool van Google, waren hoog. Laadsnelheid op mobiel kwam echter amper bij de 3 sec. Ondanks de besteden uren aan optimaliseren van de afbeeldingen. Frustraties liepen op totdat ik gewezen werd op Gatsby, een statische website. De tijd voor en tijdens Corona heb ik dus benut om dit eens nader te bestuderen en onder de knie te krijgen. Met als resultaat 1,1 sec en alle Lighthouse indictatoren groen op 100%.

performance Lighthouse !Bewust social op web
performance Lighthouse !Bewust social op web

Voor ondernemers zoals ik, is Gatsby perfect

Voor mij is Gatsby perfect. Natuurlijk als je in eigen beheer heel uitgebreide marketingcampagnes wilt opzetten. Of als je een op maat gemaakte database voor datamining wilt opzetten. Of als je een heel interactieve website wilt, dan zou ik Gatsby links laten liggen. Mijn website heeft de optie om blogs te plaatsen en ook een portfolio gedeelte. Daarnaast bestaat mijn marketingactie uit een gratis e-book en een optie om een afspraak met me in te plannen. Hij kan gekoppeld worden met een eenvoudig dashboard voor de blogs en afhankelijk van je wens het updaten van enkele gedeeltes van je website. Voor mij is dat voldoende. Wil je meer weten neem dan contact met me op.

 

 

Iwan Koenderman

!Bewust sociaal op web

0622196160

info@bewustsociaalopweb.nl

https://bewustsociaalopweb.nl

“When all you’ve got is a hammer, every problem looks like a nail.”

‘De pandemie heeft de digitalisering versnelt’ wordt vaak in een hosanna stemming verkocht, er zijn grenzen en barrières doorbroken. Jarenlange vertraging in technologische ontwikkeling is in een sneltreinvaart opgepakt. De lineair denkende en zich ontwikkelende mens heeft een denkbeeldig sprongetje gemaakt richting exponentiele technologie. Het meest bekende plaatje dat hier bij past staat hieronder:

Maar is al deze ontwikkeling wel zo blij-makend? Inmiddels hoor ik weer vaker geluiden om mij heen die aangeven dat het kantoor, de collega’s, het netwerken, de collegezaal en zelfs de machine met de belabberde koffie worden gemist. Maar wat missen we dan echt? Het is toch zoveel beter om niet te reizen? Andere vraag die ik dan graag wil stellen: waarom zijn we dan zoveel meer prikkelbaar? Terwijl we aan veel minder prikkels worden blootgesteld? Door het vele scherm-werk en nauwelijks fysieke interactie zijn alle prikkels feitelijk sterk geconditioneerd, waarom dan toch die collectieve irritaties?

Door de gecreëerde bubbels verbinden we ons via het scherm op een andere manier met de buitenwereld. Een die is gebaseerd op permanente fixatie. De aandacht wordt lange tijd gericht op dezelfde plek, het scherm. Door de conditionering van nagenoeg alle informatie die binnen komt is iedere zoektocht succesvol, wat je ook zoekt. Het gebrek aan verandering van omgeving zorgt voor het niet verleggen van fixatie en ontbreken van veel relativering. Dit proces is precies wat nodig is voor innovatie, product-ontwerp, design en als onderdeel aanpassingen in het verdienmodel tot stand komen. Gevisualiseerd zien deze ontwerpmodellen er uit als een aanéénschakeling van convergerende en divergerende bewegingen:

Daar komt nog bij dat we in deze tijd, naast de conditionering, met onze neus op nog een eigenschap van digitale media worden gedrukt: ze zorgen ervoor dat we veel meer binnenkrijgen dan we kunnen afvoeren. Er is een discrepantie tussen de input aan digitale impulsen en wat we ermee kunnen doen. Lang niet alles wat we via ons beeldscherm te zien en te horen krijgen, kan zijn weg vinden in een reactie. Er is te veel om op te reageren. Filosoof Rüdiger Safranski schreef ooit: ‘Handelen is het ontlastende antwoord op een prikkel.’ En dat mis je dus als je achter je scherm zit. Alles wat je aan prikkels krijgt, kan niet worden vertaald in handelingen, nieuwe businessmodellen voor je onderneming, ideeën tijdens fysieke bijeenkomsten. Daarvoor zijn de grenzen van het scherm en de muren van het huis te klein.

We hebben de buitenwereld nodig als tegenwicht voor de fixatie en broodnodige innovatie. Als middel om de balans te herstellen tussen wat we absorberen en kunnen afvoeren. Al die opgebouwde prikkels kunnen weer worden opgenomen door een horizon of een bitterbal tijdens een borrel.

beUnited Blog Als een vis op het droge happend naar lucht Eveline van Dongen

Als een vis op het droge, happend naar lucht!

We zitten vast in een fuik en in plaats van terug te zwemmen richting vrijheid, zwemmen we er verder in. We komen steeds meer vast te zitten, mogelijk met de dood als noodlottig resultaat. Ik noem dit bewust een resultaat, wat het is geen gevolg, noch een bijwerking. Het is het trieste toekomstbeeld dat voor ons ligt en het resultaat is van jarenlange voorbereiding.

We zijn bereid alles op te geven

Door onze drang naar controle, aangewakkerd door wanhoop en angst, zijn we bereid alles op te geven. Niet alleen de vrijheid van onszelf, maar ook die van de ander en vooral die van onze kinderen.

We zijn bereid om:
 • onszelf te isoleren, te laten traceren en commanderen.
 • mee te doen aan gedrag en medische experimenten.
 •  te vervreemden van onszelf en van anderen.
 • anderen op afstand te houden en uit te sluiten.

We maken daarmee onze samenleving en iedere menselijkheid kapot.

De dood van onze samenleving lag al op de loer, maar nu is die nabij. De komst van het vaccinatiepaspoort en de testsamenleving met groene en rode vinkjes is het net dat de fuik verder afsluit en ontsnappen onmogelijk lijkt te maken.

Zie je wel, hoor je ze denken, we waren goed voorbereid

Diverse politici en OMT leden staan te trappelen bij deze unieke kans om de samenleving veiliger te maken. Dat dit al jaren was gepland, maakt de euforie alleen maar groter. Ze geven elkaar een welgemeend schouderklopje en lachend drinken ze er wat op. Zij mogen dit namelijk wel. Ook zonder test of vaccinatie.

Alles loopt volgens plan.

Een digitaal identificatiebewijs stond namelijk al in de wet, de corona-app van De Jonge werkt hiervoor perfect, het paspoort was al besteld, en iedereen die is getest of gevaccineerd staat al in het centraal registratieregister.

Het is slechts één technische koppeling die ons nog scheidt van dit bizarre plan, dat ons teruggooit in de geschiedenis.

Rutte gaf wel aan dat er nog gedebatteerd moet worden hierover en dat zoiets niet zomaar is opgezet. Toch komt er binnen 2 weken al een voorstel voor dit coronapaspoort. Dat natuurlijk door de meesten partijen zal worden bejubeld.

Want zoals Kaag zegt: laten we een voorbeeld nemen aan Israël. En met Wilders aan kop, wordt dan collectief voorgestemd.

Ondertussen kapt een boze De Jonge het echte debat af door ieder kritisch geluid te overschreeuwen met de term nepnieuws.

En zo zijn menselijkheid en mensenrechten verworden tot een gevaar voor de volksgezondheid.

Geen ontkomen aan

Niemand kan meer ontkomen aan het feit dat dit nieuwe normaal niet meer tijdelijk is en ook niet zo was bedoeld. Ondanks de woorden van Kaag die als verkiezingsstunt opeens enige vorm van mens in zich lijkt te hebben. Rutte en De Jonge doen overigens daarvoor geeneens moeite.

Rutte is nu een merk en de Jonge gewoon lekker zichzelf. Die geniet van deze tijd van ultiem machtsvertoon en had deze periode voor geen goud willen missen.

Ze hoeven zich overigens ook geen zorgen te maken. Ondanks dat ze op Social Media worden uitgekotst en menig burger nu wel doorheeft dat zij hun macht wel erg fijn vinden en hun belangen verre van bovenaan het prioriteitenlijstje staan, ligt er, als we de peilingen mogen geloven, voor Rutte een megawinst in het vooruitzicht.

Wat hem uitstekend uitkomt, want nu de Raad van Europa zich nadrukkelijk en overduidelijk heeft uitgesproken tegen welke vorm dan ook van (in)directe vaccinatieplicht, staat het opzij kunnen schuiven van uitspraken van deze Mensenrechten Raad wél op het prioriteitenlijstje van de VVD.

Zo komt de Great Reset rap dichterbij.

De crisis gaat dan ook niet over het bestrijden van een virus, maar over het bereiken van complete controle over het leven. Dat daarmee ook de individuele mens zijn vrijheid, zijn bezit en iedere vorm van spiritueel bewustzijn kwijtraakt kun je wel scharen onder bijwerkingen.

Lastig voor de burger, maar ook weer zo’n succesmomentje voor de machthebbers.

Mensenrechten aan de kant

Want nadat zij jarenlang zich nog enigszins aan de mensenrechten moesten houden, hebben ze nu eindelijk een reden om die volledig aan de kant te schuiven.

En uit angst geeft de bevolking ze nog graag op. Het is een continue win-win, helaas echter voor slechts één groep. Voor de rest lijkt er geen weg terug.

Toch kunnen we leren van onze geschiedenis.

Nederland staat bekend als waterland. Bekend om zijn dijken en waterbeheer. Het land dat weet dat je water niet moet willen tegenhouden, maar ermee moet leren leven. Het land dat door schade en schande heeft geleerd dat water moet stromen. Het land dat weet dat als je het natuurlijk verloop onder begeleiding zijn gang laat gaan, dat dan het land het meest vruchtbaar is.

Laten we dus stoppen met de controle, stoppen met strijden en stoppen met elkaar dit aandoen.

Een ieder heeft de keuze

Een ieder heeft de keuze om uit de fuik te zwemmen en zijn eigen vrijheid te heroveren door weer mee te gaan stromen met het leven, in plaats van happend naar lucht te wachten op de dood.

Als we dit echter als groep doen, breken we samen het net, krijgt iedereen zijn vrijheid terug en komt er inderdaad een great reset, maar dan één vanuit liefde, verbinding en gezondheid in brede zin.

Wij samen.
Jij en ik.
In liefde.

Eveline Van Dongen
Jurist, coach, auteur

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

123 dagen

Al 123 dagen in lockdown. Ongelofelijk en helaas waar en saai.

Toegegeven de omgeving is supermooi. Ik ben dol op bergen en meren. Die zijn er genoeg hier. Heel veel bergen. In verschillende hoogtes. Ontelbare meren. En allen strijden om de titel mooiste meer van….

Al die tijd mocht ik wandelen en fietsen. Fietsen terwijl ik geen fiets heb valt weg. Dus vele uren wandelen. Er wordt gesproken dat kappers op 1 maart weer open mogen. De regio president van Beieren, meneer Söder is zeer sceptisch. Dus of de regels ook hier versoepelen is nog even afwachten.

Over een datum wanneer hotels weer mogen openen durft nog niet eens iemand te dromen. Pasen zal het niet worden. Pinksteren. Heel heel misschien. Bizar.

Ik ben mij zeer bewust dat ik het nog niet zo slecht heb. Maar toch. Alle dagen zijn al maanden hetzelfde. Zonder doel. Zonder reden. Ik ben ondertussen nog te lui om mij verveelt te voelen.

Blogs schrijven. Video’s maken. Lezen. Wandelen. Spaans leren. En druk bezig om met 50 fitter te zijn.

Hoe? Sporten. Weerstandsbanden heb ik gekocht. Van die mooie gekleurde elastieken. Dat was het leuke kleurrijke onderdeel. Of je telt mijn rode hoofd ook mee.

Ik sport met video’s van YouTube. Een voorbeeld volgen. Anders ben ik niet zo goed in het uitvoeren van de oefeningen.

Mijn motoriek is niet al te goed lijkt het. Vele jaren geleden had ik dat al eens ontdekt bij steps. Oefeningen met benen. Prima. Oefeningen voor armen. Prima. Oefeningen waarbij de benen de ene kant op moeten en dat de armen iets heel anders moeten doen. Verwarrend. Nou niet alleen verwarrend. Als het kon zou ik lichamelijk in de knoop raken.

En dan moet ik als een Houdini proberen weer alleen uit de knoop komen. Ik ben een beelddenker. Jij ook?

Sommige onderdelen zijn voor het evenwicht. Okay. Eenvoudig zien die er soms uit. Tot ik bijna omval.

Echt ik vermaak mij op zich prima alleen.

Ik lach om mijn eigen klungelige uitvoering.

En dit zijn nog steeds de oefeningen voor beginners. Van een niveau hoger durf ik alleen maar te dromen.

Welterusten.

bestuurlijk onvermogen

Artikel – Stem voor de staat, niet voor een nepbedrijf

De coronabestrijding maakt het bestuurlijk onvermogen van de overheid extra zichtbaar. Deze verkiezingen moeten gaan over de onttakeling van de publieke zaak, schrijft Marc Chavannes.

Februari 2020. Het zorgeloos begonnen decennium slaat om in dodelijke science fiction. Een lokale epidemie in Wuhan duikt op in Noord-Italië en wordt razendsnel een wereldwijde Plaag. Nederland van beneden de grote rivieren hoste er nog even op los en er werd in Tirol nog flink geaprèskied, maar toen hielp ontkennen niet meer. Gelukkig was er een kabinet van stavast dat er alles aan deed om ons te beschermen. Op basis van wetenschappelijk advies en gezond verstand, meer dan eens uitgevoerd met de natte vinger.

 

Bijvoorbeeld bij het instellen van de avondklok.

Het was zo’n moment waarop je besefte: goed dat we onafhankelijke rechters hebben die kijken of zo’n ingrijpende maatregel in overeenstemming met het recht is genomen. De Tweede Kamer was al akkoord. Zoals vaker het afgelopen coronajaar was de besluitvorming rommelig en de parlementaire controle gebrekkig.

Zo kwam het meeste coronabeleid tot stand. Informeel gebracht als onvermijdelijk. Of was het vooral klunzig, opgesierd door een iets te positief zelfbeeld?

Mondkapjes, een dagelijks verschijnsel in Azië, waren voor ons niet nodig. We hadden ze ook niet. Na cruciaal treuzelen werd een lockdown afgekondigd, een intelligente nog wel, hoezo ook al weer? In verpleeghuizen had Magere Hein intussen vrij spel. Schoolkinderen waren niet besmettelijk, hoewel… Testen, ach ja, misschien wel nuttig, maar we kregen het maanden niet voor elkaar op de vereiste schaal.

 

Meebesturen

De Tweede Kamer kwam vertraagd uit haar schuilkelder en ging regelmatig in kleine bezetting met het kabinet in debat over de coronamaatregelen. In de gegroeide traditie van meebesturen, werd het vooral Hugo de Jonge doorzagen over praktische details.

Het ging zelden over de oorzaken van de razendsnelle mondialisering van een epidemie, de verziekte verhouding tussen mens, natuur en dier. Laat staan over de onmacht van de eigen overheid, de krappe ziekenhuiscapaciteit in tijden van nood en de gebrekkige mogelijkheid tot regie van de minister van Volksgezondheid.

Zolang vaccins nog niet in zicht waren werd ook geen degelijk plan ontwikkeld om ze te bestellen en toe te dienen. Verrassend snel bleken ze in aantocht. Die Wilde Britten gingen vrijwel direct over tot prikken, zo nodig in koude kathedralen.

De Nederlandse coronaminister en zijn ambtenaren zaten eindeloos met iedereen te overleggen hoe ze het zouden doen. Sloom maar zorgvuldig. Die vlugprikkers deden aan showbusiness.

Het was een zoveelste teken dat het ministerie van VWS zowel de medische als de praktische kennis mist voor zulke grootschalige operaties. Defensie, dat in 2009 de inentingscampagne tegen de Mexicaanse griep had geleid, werd genegeerd. De huisartsen, die jaarlijks op grote schaal griepinjecties verzorgen, moesten dimmen.

De GGD’s kregen de taak; zij bleken sterk gedecentraliseerd en organisatorisch verwaarloosd – hun ict-drama was er maar één bewijs van. De verantwoordelijke minister herzag het schema voortdurend op verzoek van steeds weer andere rechthebbenden met een sterke lobby.

 

Consultantisering

Wat moeten we hier mee op weg naar de stembus? Alles. Het is nodig dat de verkiezingen gaan over waarom zoveel uitvoerende taken van de overheid in het honderd lopen, over de onttakeling van de publieke zaak, de consultantisering van de overheid. Het is tijd voor een herwaardering van wat we wel en niet van de publieke dienst mogen verwachten.

Vóór iedereen in de remedies vlucht voor actuele probleempjes. En de door de coronacrisis aan het licht gebrachte tekortkomingen afdoet als pandemie-incidenten.

‘Testen, ach ja, misschien wel nuttig, maar we kregen het maanden niet voor elkaar op de vereiste schaal’

Op een dieptepunt van het collectieve coronahumeur stuurde Mark Rutte zijn derde kabinet langs het vaccinatiemoeras bekwaam de vluchtstrook in. Aftreden en demissionair doorregeren tot de verkiezingen van midden maart behoedde hem voor een pijnlijk Kamerdebat waarin hij echt verantwoording had moeten afleggen voor tien jaar toeslagterreur – de perfecte metafoor van het door hem belichaamde idee dat de overheid een bedrijf is dat efficiënt en zuinig-op-de-centen gemanaged moet worden. Met de burger als klant en kostenpost, zoals oud-vice-president van de Raad van State Tjeenk Willink altijd zegt: ‘De roep om een snelle oplossing is altijd vals’

Natuurlijk, er was een Kamerdebat over het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Iedereen beleed zijn of haar ontzetting. De medewerkers van de Belastingdienst kregen nog eens een veeg uit de pan, met aantekening discriminatie. De Kamer onderkende de noodzaak van een volwaardige parlementaire enquête. Asscher en Wiebes trokken zich de collectieve schuld het meeste aan en verlieten het toneel. Destijds regeringspartij PvdA betaalt, na de dreunende verkiezingsnederlaag van 2017, in de oppositie opnieuw de zwaarste prijs.

 

Duizenddingendoekje

Mark Rutte en zijn VVD zeilen soeverein over het maaiveld en lijken het minst electoraal te worden afgerekend op al die jaren afgeven op de overheid, bezuinigen op vangnetten en al die jaren de burger overlaten aan de te weinig tot de orde geroepen krachten van de markt. Dat verzin ik niet, dat is de strekking van het verkiezingsprogramma 2021 van de partij van de premier.

Het is volgens de liberalen nu tijd dat bedrijven het evenwicht herstellen tussen de noodzaak winst te maken en de samenleving te dienen. Hoe moet dat? Met hulp van een ‘sterke overheid’ als marktmeester. Het woord ‘sterk’ staat 74 keer in het programma. De roep om een kleine (goedkopere) overheid is verstomd. We hebben nu behoefte aan niet een grotere overheid, maar een sterkere overheid.

Die sterke overheid is opeens het duizenddingendoekje van de VVD, die zonder zoiets als een schuldbekentenis overstapt op een etatisme waar de traditioneel linkse partijen hun vingers vroeger bij aflikten. De nadelen van het ongeremde kapitalisme waren vóór corona al voor de meesten zichtbaar, maar deze pandemie maakte binnen de kortste keren duidelijk dat het de overheid is die mensen en bedrijven op de been moet houden als economie en samenleving langdurig in pauzestand gaan.

De VVD maakt de draai op papier soepel, of de oude instincten in de praktijk zijn verdampt moet blijken. Het risico is bovendien levensgroot dat die sterkere overheid van de VVD er een wordt van nog meer regels en controle in plaats van een die erkent dat dokters, docenten en rechters, timmerlieden en haptonomen het vertrouwen terug moeten krijgen dat hen de afgelopen decennia is ontnomen. Eerst zien dan geloven dat de dominante partij die vijftig van de afgelopen zeventig jaar heeft geregeerd, zichzelf opnieuw kan uitvinden.

 

Depolitisering

Het CDA, dat na het verloren gaan van de verzuiling net zo medeverantwoordelijk is geweest voor het geloof in die verzakelijkte overheid als de VVD, zet nu losjes in een op „een betrouwbare en dienstbare overheid”. Onder het motto ‘Nu Doorpakken!’. Daar kunnen ze alle kanten mee uit. Een diep begrip voor wat er fout is gegaan met de publieke zaak spreekt er nog niet uit.

Oppositiepartijen laten na hun door de pandemie onderstreepte gelijk breed te incasseren. Ook zij komen in hun verkiezingsprogramma’s niet met een heldere analyse van de jarenlange depolitisering van de overheid die de burger als een te wantrouwen klant is gaan zien. Ook al is uit het Kieskompas te lezen dat de meeste partijen van rechts naar het midden zijn opgeschoven, er lijkt geen massale beweging naar linkse partijen op gang te komen.

Maar als het gaat om een actievere rol van de overheid is iedereen om. Op papier. Zonder te beschrijven hoe het zo gekomen is dat ministeries vooral processen willen besturen, maar niet meer zoveel afweten van hun onderwerp. Zelfs bij Justitie sprongen de wetgevende kwaliteiten de laatste maanden niet in het oog. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schreef af en toe een nota voor de minister, maar kon haar vier jaar lang niet aan effectieve beleidsmaatregelen helpen. Een tochtje langs de collega-ministeries brengt geen stralende vorderingen op terreinen als woningbouw of defensie – verkeer en vervoer werd soort van gered door de coronabel.

De coronacrisis maakte het bestuurlijk onvermogen van de overheid extra zichtbaar, maar bezorgde de regerende coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ook een a-politieke piketdienst die nu al bijna een jaar duurt. De Kamer liet zich in die managementmythe zuigen en kibbelde mee over maatregelen.

‘De politiek liet dit jaar, meer dan ooit, politieke keuzes onbenoemd’

Politiek niet in de zin van partijpolitiek, maar in de zin van keuzes maken over de inrichting van de samenleving, over rechtvaardigheid en gelijke kansen. Over waardering van kennis en vakmanschap, over herovering van respect voor goed werk – zonder targetterreur, normale verantwoording is genoeg.

Noch het coronabeleid noch de andere vastlopende staatstaken van vóór (en na) de pandemie kwamen dit jaar diepgaand ter sprake. In de diverse verkiezingsprogramma’s gaat het wel over vóór en na de coronacrisis, maar meer als aanduiding van een soort weeralarm. Er staat weinig over het fundamenteel misbruik dat de politiek de laatste decennia is gaan maken van de overheid en de wet, pakezels die korte termijn politieke- en imagodoelen moesten dienen. Erkenning daarvan is wel een voorwaarde voor herstel. Dat moet niet wachten op de drie aangezwengelde parlementaire enquêtes, die veel tijd kosten en voorspelbare zelfkastijding over een paar jaar opleveren.

Het wordt een epische taak voor al die nieuwe Kamerleden om straks na een inwerkperiode van een dag weerstand te gaan bieden aan de Haagse logica van tekenen bij het kruisje van een gedetailleerd regeerakkoord. Gewoon niet doen. Eisen dat het om principes gaat, de kansen van de crisis niet laten wegspoelen. Weg met de overheid als nepbedrijf.

Herover de overheid als openbaar plein waarop tegengestelde visies leiden tot een gemeenschappelijke definitie van wat het publiek belang is. Daar hoort het parlement de uitdrukking en bewaker van te zijn. Met regering en ministeries als uitvoerder. Dat is wat de meeste mensen hopen en verlangen.

Marc Chavannes is oud-redacteur van NRC en correspondent politiek van De Correspondent. Een uitgebreide versie van dit stuk is te lezen op De Correspondent. Klik hier voor het originele artikel