beUnited wenst alle zelfstandig ondernemers fijne feestdagen en een fijne jaarwisseling toe

beUnited wenst alle mkb & zzp ondernemers een zelfstandige toekomst toe

beUnited wenst alle zelfstandig mkb & zzp ondernemers fijne feestdagen, een fijne jaarwisseling en een zelfstandige toekomst toe met

 • een alternatief voor een (toekomstige) samenleving dan waarin enkel nog een handvol grote multinationals en ngo’s hun stempel zetten.
 • een lokale & regionale circulaire samenleving waar zelfstandig ondernemerschap ruim baan heeft.
 • een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, inventiviteit en creativiteit wordt gewaardeerd, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.
Wie bang is krijgt ook klappen boek Maurice de Hond

‘Ondernemers dupe van falend coronabeleid overheid’

Verketterd en verguisd. Gedurende twee jaar coronacrisis was Maurice de Hond roepende in de woestijn. Op basis van data en wetenschappelijke onderzoeken verkondigde hij al aan het begin van de pandemie dat de besmetting plaatsvond via aerosolen. Niet via grote druppels zoals RIVM-baas Jaap van Dissel koppig volhield, zelfs nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de fout erkende en het risico van aerosolen onderstreepte.

Rode kaart

In zijn vandaag verschenen autobiografie ‘Wie bang is krijgt ook klappen’ rekent de bekende opiniepeiler af met het verleden. 286 pagina’s over het veelbewogen leven van de voormalige voetbalscheidsrechter die tot z’n 73e nog op hoog niveau amateurvoetbal heeft gefloten. De rode kaart die hij Van Dissel heeft gegeven, wordt hem niet in dank afgenomen. Daarnaast schetst Maurice het aangrijpende verhaal over het verlies van zijn eerste vrouw Jasmin op 30 jarige leeftijd en zijn zoon Marc in 2020. Door de plezierige schrijfstijl word je meegezogen in het turbulente leven van de politieke kenner, zijn goede banden met Hans Wiegel en Lodewijk Asscher, de opkomst en ondergang van zijn bedrijf Newconomy, zijn precieze voorspellingen over de opkomst van internet in 1995 en andere hoogte- en dieptepunten.

Het boek kost 25 euro en is te bestellen op maurice.nl

Sjoemelrekenmodellen

‘Tijdens de coronacrisis is er enorm gesjoemeld met rekenmodellen. De meest zwarte scenario’s werden berekend, die compleet onwaarschijnlijk waren. Maar het beleid werd daarop wel afgestemd, waardoor er vele commerciële activiteiten onnodig onmogelijk werden gemaakt. Door dit falend coronabeleid van de overheid hebben ondernemers het zwaar gehad. Tallozen zijn failliet of staan op het randje. Anderen zitten tot de nek toe in de schulden. Allemaal door beleid dat niet vooral was gebaseerd op deugdelijk onderzoek, maar vooral op paniek.’

Einde der Tijden

‘In het Catshuis presenteerde Van Dissel elke keer nog zwartere cijfers, waardoor de angst erin werd gehouden. Slechts enkele bewindslieden die wel kunnen rekenen en zich niet lieten hypnotiseren, hadden door dat het wel heel erg creatief rekenwerk was. Intern werd dat zondagse praatje van Van Dissel het ‘Einde der Tijden-showtje’ genoemd. Maar niemand durfde zijn mond open te doen. De afgelopen 2,5 jaar durfden velen zich niet uit te spreken. Er zijn heel veel verstandige deskundigen in Nederland die het volkomen oneens waren met het coronabeleid. Alleen durfden ze dat niet publiekelijk te zeggen want dan zou het een gevalletje worden van “functie elders”.

Luchtzuiveraars

De geboren Amsterdammer schudt onbegrijpend zijn hoofd in zijn prachtig ingericht appartement aan de Amstel. De Cubaanse origine van zijn echtgenote vertaalt zich in tropische kleuren en sprankelende kunstwerken. De deuren naar het terras staan op het kiertje en verspreid in de kamer staan 3 luxe ventilatoren en luchtzuiveraars. Beneden op de kade leggen studenten van de roeivereniging hun kano in het water.

Nederlaag

‘In de talkshows zaten elke dag dezelfde gezichten die de onheilstijdingen van het RIVM bevestigden. Ik had graag willen aanschuiven maar door mijn afwijkende mening was ik persona non grata in de landelijke media. Ik werd afgedaan als een BN’er met slechts een mening, of dat, zoals Angela de Jong in april 2020 schreef, ik blijkbaar een LOI-cursus virologie had gevolgd. En dat ik maar een simpele opiniepeiler ben Maar eigenlijk ben ik dataspecialist met een een specialisatie in technieken en methoden van onderzoek. Ik lees belangrijke studies van over de hele wereld, verzamel de data, analyseer deze om patronen te herkennen en die op basis van de studies te verklaren. Wat het onderwerp van die data is maakt niet echt uit, kiezers of besmettingendata zijn data. Maar mijn op data gebaseerde conclusies werden volkomen genegeerd door het RIVM, OMT en overheid. Van Dissel zette zijn hakken zo stevig in het zand met zijn grote druppels dat erkennen dat ik gelijk heb met aerosolen een persoonlijke nederlaag zou worden. En nu ik achteraf in alle opzichten gelijk heb, word ik nog steeds gemeden.’

Wie bang is krijgt ook klappen boek Maurice de Hond 2

Desinformatie

Een goede relatie van De Hond en eveneens een van de meest geciteerde wetenschappers op het gebied van corona en aersolen haalt flink uit naar VWS. Prof. Jose-Luis Jimenez van de universiteit van Colorado beschuldigt de Nederlandse overheid van het verspreiden van desinformatie. ‘De overheid heeft een compleet achterhaald begrip van de overdracht van COVID19. Er is geen enkel bewijs voor de overdracht via oppervlakten. Het Amerikaanse CDC vertelt ons al een jaar dat dat hoogst zeldzaam is.’ Tegelijkertijd prijst Jimenez het onderzoek van Maurice, waarvan hij stelt dat naar zijn weten Maurice de eerste is geweest, die concludeerde dat vrijwel alle besmettingen door de lucht plaats vinden.

Lockdowns onnodig

‘De lockdowns waren op basis van de cijfers een volledige overkill. Zeker de laatste in december 2021 was meer dan genant. Als enige land in heel Europa gingen we plotseling vlak voor Kerst op slot. Daar was helemaal geen noodzaak toe. Het was een pure paniekmaatregel. Op basis van een compleet fout voorspellingsmodel, die geen rekening hield met de mildheid van Omikron, werd door het OMT aangedrongen op een volledige lockdown dat klakkeloos werd overgenomen door de regering. Dit heeft veel ondernemers, die nog hoop hadden op een goede Kerstomzet over het randje van de afgrond geduwd.’

‘We leden aan het Bergamo-syndroom. Doordat we begin maart 2020 werden opgeschrikt door de afschuwelijke taferelen in Bergamo was vrijwel iedereen doodsbang geworden. Het psychologisch effect van doodsangst is dat je adviezen van degenen van wie je denkt dat zij het het beste weten blindelings opvolgt.’

‘De lockdowns waren gewoon een totale uiting van enerzijds paniek en anderzijds ridicule rekenmodellen. In veel gevallen was zo’n lockdown wat uitstel, vertraging van covid. Het had ook vele nadelige gevolgen. Zo zijn er nu meer patiënten met kanker omdat deze ziekte niet voortijdig werd gesignaleerd. We mochten of konden niet naar de huisarts tijdens de pandemie. En anderen waren te bang om in de wachtkamer besmet te worden. Veel ziektes werden dus niet op tijd gesignaleerd.’

Medisch personeel genoeg

‘Winkels en horeca bleven ook dicht om te voorkomen dat ziekenhuizen overbezet raakten en vanwege tekort aan medisch personeel. Mijn voorstel was om de lege RAI met het nieuwe hotel daarnaast in te zetten als Covid-ziekenhuis. Met medisch personeel uit een aantal verre landen, waar Covid-19 toen niet heerste.t Uit Cuba waar mijn vrouw vandaan komt en waar de gezondheidszorg heel goed is. Cubaanse specialisten en verpleegkundigen stonden klaar om het vliegtuig in te stappen. Maar toenmalig minister Tamara van Ark weigerde het aanbod omdat het zo’n twee jaar zou duren voordat deze buitenlandse artsen een BIG-registratie zouden krijgen. Deze opmerking typeert de hele situatie tijdens corona. Met een pennestreek kon men de avondklok invoeren, maar tijdelijk de BIG-registratie eisen aanpassen was onmogelijk. Zo kon men zich selectief verschuilen achter bureaucratische regels.

Samen-leving

De crisis was een kans geweest om van de samenleving weer een echten samen-leving te maken. In plaats van beperkende maatregelen voor iedereen hadden we ons kunnen richten op de kwetsbaren. Zorg dat ouderen en zieken geen risico lopen door bijvoorbeeld boodschappen voor ze te doen door buurtgenoten. Dan hoeven ze niet naar de supermarkt met het risico blootgesteld te worden aan het virus. En dan had het gewone alledaagse leven voor de rest van ons land zijn doorgang kunnen hebben. Maar in plaats dat we samen werkten aan het goed doorstaan van de pandemie, werden we eerder tegen elkaar uitgespeeld. Door de veel te harde maatregelen van het OMT en RIVM ontstond er een polarisatie en kwamen mensen lijnrecht tegenover elkaar te staan.’

Ventilatie

Als je al zoals Van Dissel en het OMT niet gelooft in de belangrijke rol van de overdracht via aerosolen, is goede ventilatie ook een brug te ver. De Hond: Als er voortdurend frisse lucht binnenkomt adem je maar weinig in van de uitgeademde lucht, inclusief virussen, van anderen. Ook hogere luchtvochtigheid kan ervoor zorgen dat het virus niet lang blijft zweven ‘. Bovendien zijn er ventilatiesystemen die virussen uit de lucht zuiveren. Had hiervoor een plan bedacht met een keurmerk. Dan hadden horecazaken en winkels gewoon open kunnen blijven. Duitsland heeft fors geïnvesteerd in geavanceerde ventilatiesystemen op scholen en zorginstellingen.  In Nederland was men heel halfslachtig bezig met af en toe een raampje openzetten.

In juni 2020 heb ik het deltaplan ventilatie geschreven om werkplekken, winkels en openbare ruimte veilig te maken. Als je daar de juiste apparatuur inzet en een protocol voor maakt met een certificering, en de garantie dat men dan altijd open mag blijven, dan is dat voldoende aanmoediging voor ondernemers om hierin te investeren. Maar door de onduidelijkheid van de overheid bleef dat uit.’

‘Ik hoop dat de overheid heeft geleerd dat een aantal zaken ingrijpend moet veranderen. Op het moment dat er zich een crisis voordoet, moet je onmiddellijk een crisisorganisatie optuigen. Dat betekent dat de gewone regels tijdelijk niet meer gelden. Ook is het massaal en centraal verzamelen van data cruciaal om te volgen wat er aan de hand is en hoe een en ander zich zal ontwikkelen. Je moet het vergelijken met een oorlogssituatie. Dan moet je één eenhoofdige leiding hebben. Nu lopen er talloze organisaties door elkaar heen die apart worden aangestuurd. We hadden ook beter de hele gezondheidszorg tijdelijk moeten nationaliseren, inclusief de ziekenhuizen. Dan komt de financiele afrekening later wel.’

Sluit je aan!

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen.

Deze tijd roept steeds meer vragen op, er word steeds minder naar zelfstandig mkb & zzp ondernemers geluisterd, de antwoorden zijn steeds moeilijker te krijgen. Deze tijd vraagt om extra tegenkracht.

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden, sluit je aan en word lid.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Belasting eindejaarstips 2022 oamkb partner beUnited

Belasting eindejaarstips 2022 | oamkb

Er gaat volgend jaar ook in de belastingen weer veel veranderen. Profiteer daarom nu nog van de belasting eindejaarstips, geschreven door de fiscalist van oamkb, landelijk partner van beUnited Je leest ze allemaal op onze site of in de download van het e-book van oamkb.

INVESTERINGSAFTREK

Check of je in 2022 of in 2023 wilt investeren. Afhankelijk van wat je dit jaar hebt geïnvesteerd kun je zien of het voordeliger is om nu nog te investeren, of volgend jaar:

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2022

VORM EEN HERINVESTERINGSRESERVE

Als je bedrijfsmiddelen verkoopt moet je belasting betalen over de boekwinst. Behalve als je opnieuw wil investeren, dan kun je een herinvesteringsreserve vormen. De herinvestering moet dan wel binnen 3 jaar plaatsvinden en je moet je besluit hebben vastgelegd.

VORM VOORZIENINGEN

Het tarief voor de vennootschapsbelasting stijgt in 2023. De eerste schijfgrens wordt verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Het tarief in de eerste schijf gaat omhoog van 15% (2022) naar 19% (2023). Het tarief over winst boven de eerste schijf blijft 25,8%. Je kunt dus beter in 2022 winst laten vallen dan in 2023. Dit is natuurlijk afhankelijk van de fiscale winst die je in 2022 en 2023 maakt.

Manieren om de winst zoveel mogelijk tegen het lage tarief te belasten kunnen zijn:

 • verbreken van een fiscale eenheid, zodat de winst zakelijk kan worden toegerekend over de BV’s;
 • per activiteit een BV oprichten, of per filiaal een BV oprichten;
 • vormen van voorzieningen in 2023 om in 2023 de winst te verlagen. Plan dan ook de winst na 2024;

ONBELASTE VERGOEDINGEN I.P.V. EEN BONUS BIJVOORBEELD

 • Je mag werknemers fiscaal voordelig belonen door een onbelaste vergoeding te geven voor maaltijden (onderweg of tijdens overwerk), cursussen of zakenreizen. Ook kan een personeelsfeest op de werkplek vrijwel belastingvrij plaatsvinden en mag je zakelijke reizen belastingvrij vergoeden. Ook de fiets van de zaak is voordelig. Verder mag je schade of verlies van persoonlijke zaken belastingvrij vergoeden, als deze tijdens de dienstbetrekking is ontstaan.
 • Je kunt voordelig producten uit eigen bedrijf aan je werknemers verkopen of geven. De korting mag dan maximaal 20% van de waarde van het product bedragen met een maximum van € 500,-  per werknemer.
 • In 2023 is er meer ruimte om werknemers belastingvrij te belonen. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt met ingang van 2023 verhoogd van 1,7% naar 3% tot een loonsom van € 400.000 en over het meerdere 1,18%. Een DGA mag ook gebruik maken van deze mogelijkheid.

INNOVATIE IN JE BEDRIJF BETEKENT MINDER BELASTING BETALEN

Wanneer je binnen je bedrijf bezig bent met de ontwikkeling van innovatieve en/of vernieuwende activiteiten, zoals productie, software en ICT, dan kun je in aanmerking komen voor een lagere winstbelasting (9% in 2022) en een verlaging van de loonheffing via de WBSO. Voor deze voordelen moet je een S&O-verklaring aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

LET OP DE LAATSTE BTW AANGIFTE

Bij de laatste BTW aangifte van het jaar moet je rekening houden met de correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak, een eventuele correctie van de btw-aftrek op personeelsverstrekkingen en btw-belaste verhuur.

Heb je hulp nodig op deze punten, of andere zaken rondom belastingadvies? Neem dan snel contact met ons op en profiteer van een gratis adviesgesprek.

BELASTINGADVIES EINDEJAARSTIPS 2022 SPECIAAL VOOR DE BV

DIVIDEND AAN DE PARTNER VAN DE DGA

Als je DGA bent en je partner niet werkt, dan kun je dividend uitkeren uit je BV en deze fiscaal aan je partner toerekenen (bijvoorbeeld € 10.000). Hiermee maakt jouw partner gebruik van de heffingskortingen. De uitkering is vrijwel belastingvrij.

Maak hiervan nog in 2022 gebruik. In 2023 wordt de algemene heffingskorting afhankelijk van het verzamelinkomen, waardoor dit voordeel voor de niet-verdienende partner in de meeste situaties zal komen te vervallen.

LENEN VAN JE BV

Er moet een zakelijke overeenkomst met zekerheid en een zakelijke rente worden overeengekomen (met notulen) wanneer je van je BV leent. In 2023 mag je als DGA nog maar maximaal € 700.000,- van je BV lenen met uitzondering van leningen voor een eigen woning. De eerste peildatum is 31 december 2023. Leen je meer dan € 700.000 van jouw BV, dan moet je het meerdere aangeven als dividend in box 2, waarover je 26,9% inkomstenbelasting moet betalen.

Voor leningen voor de eigen woning bij jouw eigen BV die je na 2022 aangaat, moet je aan jouw BV een hypotheek verstrekken. Doe je dat niet, dan tellen die woningleningen toch ook mee voor de € 700.000-grens.

Heb je meer dan € 700.000 geleend van jouw BV? Ga dan na of je over het deel boven € 700.000 dividend moet aangegeven in jouw aangifte inkomstenbelasting 2023.
En maak een aflossingsplan!

Let op: ook leningen aan je partner en verbonden personen (zoals je kinderen) moeten worden meegeteld.

LENEN AAN JE BV

Als je als DGA een vordering op je BV hebt, dan moet je aan de BV hierover rente berekenen. Deze rente is belast in box 1 en voor de BV fiscaal aftrekbaar. Fiscaal is dit ongunstig omdat box 1 een hoger belastingpercentage heeft dan de BV volgens de vennootschapsbelasting. Tot een vordering van € 17.500,- hoef je geen rente te rekenen. Het is dus handig om de vordering niet hoger dan € 17.500,-  te laten uitkomen.

ALS JE BORG STAAT VOOR JE BV

Als je als DGA in privé borg hebt gesteld voor financieringen aan de BV, dan moet hierover een borgstellingsvergoeding door de BV aan jou als DGA worden betaald. Dit is  belast in box 1, dus meestal niet gunstig. Wanneer je dit niet doet kan de Belastingdienst dit voor 5 jaar corrigeren. Als je als DGA in privé wordt aangesproken voor de lening van de BV, dan is deze normaal gesproken aftrekbaar in box 1. Wanneer er geen zakelijke borgstellingsvergoeding is voldaan dan is de lening meestal niet aftrekbaar.

LET OP BIJ DIVIDENDUITKERINGEN

Als je dividend uit je BV aan jezelf uitkeert moet de uitkeringstoets worden gedaan. Dat betekent dat het bestuur moet beoordelen of de BV na de dividenduitkering de opeisbare schulden, dus schuldeisers, nog kan betalen. Met andere woorden: is er genoeg eigen vermogen in de BV om de dividenduitkering te doen? Zonder uitkeringstoets is het risico groter dat de dividenduitkering moet worden terugbetaald of dat je als DGA in privé aansprakelijk wordt gesteld.

INKOMSTENBELASTING OVER DIVIDENDUITKERING UIT EIGEN BV VANAF 2024

Vanaf 2024 wordt in box 2 (aanmerkelijk belang) een tweeschijventarief inkomstenbelasting ingevoerd. Over de eerste € 67.000 inkomen in box 2 (bijvoorbeeld dividend uit jouw eigen BV) wordt het belastingtarief 24,5%, daarboven 31%.

Het gecombineerde tarief vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting over dividenduitkeringen vanaf 2024:

GEBRUIKELIJK LOON VANAF 2023 NAAR 100%

Als je werkt voor jouw eigen BV, moet je een gebruikelijk loon ontvangen. Dat mag in 2022 niet lager zijn dan het hoogste van de volgende bedragen:

 • het loon van jouw meestverdienende werknemer
 • € 48.000
 • 75% van het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Vanaf 2023 moet je een loon uit jouw BV ontvangen dat 100% gelijk moet zijn aan het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking, als dat meer is dan het loon van de meestverdienende werknemer en € 48.000.

De belastingdienst lijkt niet de capaciteit te hebben om het loon van alle DGA’s met ingang van 2023 te controleren of corrigeren.

Leg in ieder geval een goede onderbouwing van jouw loon vast, als je dat nog niet hebt gedaan.

BELASTINGADVIES EINDEJAARSTIPS 2022 SPECIAAL VOOR DE EENMANSZAAK EN VOF

REISKOSTENAFTREK NAAR € 0,21 PER KILOMETER IN 2023

Met ingang van 2023 wordt de aftrek voor zakelijk gereden kilometers met een privéauto verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer en naar 0,22 per kilometer in 2024.

Voor werknemers gaat de reiskostenvergoeding per kilometer ook naar die bedragen.

Advies: spreek met je werknemers de gewijzigde bedragen af en leg die vast in de arbeidsvoorwaarden of het algemene arbeidsvoorwaardenreglement.

ONDERNEMERSFACILITEITEN STEEDS VERDER VERLAAGD

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren afgebouwd van € 6310 in 2022 naar € 900 in 2027. In 2023 is de zelfstandigenaftrek € 5030.
Het tarief in de BV stijgt ook. Het lijkt dat de BV voor veel ondernemers met een winst vanaf ongeveer € 100.000 nog steeds fiscale voordelen biedt. Laat je bij deze afweging goed informeren.

Voor meer informatie over belastingadvies en wat wij hierin voor je kunnen betekenen, lees hier verder.

Wil je direct contact met ons opnemen voor een antwoord op jouw vragen over de bedrijfsvoering en belastingadvies? Neem dan hier contact met ons op.

VANAF 2023 NIET MEER TOEVOEGEN AAN OUDEDAGSRESERVE

Met ingang van het belastingjaar 2023 is het niet meer mogelijk om toe te voegen aan een fiscale oudedagsreserve (FOR) op de balans. Ondernemers kunnen op die manier ‘sparen voor hun oudedag in de onderneming’. Veel ondernemers vergeten dat de oudedagsreserve naast een leuke aftrekpost, ook een inkomstenbelastingclaim in de toekomst inhoudt.

Voor DGA’s is het al met ingang van 1 juli 2017 niet meer mogelijk pensioen op de balans van hun BV op te bouwen. Nu geldt hetzelfde voor ondernemers zonder BV: als je wil sparen voor een periodieke uitkering bij pensioen, dan moet je dat doen door echt premies te betalen aan een pensioenfonds (ondernemerspensioen) of een bank of verzekeraar voor een lijfrente.

FOR-standen die tot 2023 zijn gevormd, worden op de normale wijze afgewikkeld. Die blijven dus bevroren op de balans en kunnen worden omgezet in een lijfrente bij een bank of verzekeraar, of bij omzetting van de onderneming in een BV: een lijfrente bij de eigen BV. Zonder omzetting naar een lijfrente moet de FOR-stand uiterlijk bij staking van de onderneming tot de winst worden gerekend.

Maak nog in 2022 gebruik van de aftrekpost voor de FOR. En laat dat onderdeel zijn van jouw plan voor pensioenopbouw.

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING – DIT JAAR NOG HET BEDRIJF OVERDRAGEN?

Het kabinet heeft aangekondigd in het voorjaar van 2023 met een voorstel te komen om ongewenste belastingconstructies en oneigenlijk gebruik van fiscale faciliteiten te bestrijden. Daarin komt ook de bedrijfsopvolgingsregeling aan de beurt. Die regeling geeft een vrijstelling voor het schenken en erven van ondernemingsvermogen en mogelijkheden tot uitstel van inkomstenbelastingheffing bij overdracht van ondernemingsvermogen. Vrijgesteld van schenk- en erfbelasting is ondernemingsvermogen tot € 1.134.403 en 83% van de waarde van het ondernemingsvermogen daarboven.

Bepaald zal gaan worden dat verhuurd onroerend goed niet meer onder de regeling kan vallen. Dat is nu al vaak niet het geval, maar ondernemingsgewijs verhuurd onroerend goed valt nu nog wel en straks niet meer onder de BOR-regeling. Verdere versoberingen vallen ook te verwachten.

De urgentie om toch dit jaar nog te handelen, wordt veroorzaakt door een initiatiefwetsvoorstel van enkele kamerleden, waarin vergelijkbare versoberingen zijn opgenomen. Of het zal worden aangenomen en of dat nog dit jaar zal gebeuren, is niet zeker. Maar als dat gebeurt, wordt de bedrijfsopvolgingsregeling mogelijk al met ingang van 2023 sterk versoberd.

Is de bedrijfsopvolging al gevorderd? Probeer het proces van bedrijfsoverdracht dan nog vóór 2023 af te ronden.

Wil je de aangekondigde versobering van schenking en vererving van ondernemingsvermogen niet afwachten? Kijk dan nog dit jaar wat je kunt doen voor zoveel mogelijk fiscaal voordeel.

Wil je direct contact met ons opnemen over hoe je jouw onderneming fiscaal zo voordelig mogelijk kunt overdragen? Neem dan hier contact met ons op.

BELASTINGADVIES EINDEJAARSTIPS 2022 OVER PARTICULIER VERMOGEN

EIGENWONINGSCHENKING – SCHENK DIT JAAR IN IEDER GEVAL AL EEN DEEL

Er komt met ingang van 2024 een einde aan de mogelijkheid om belastingvrij te schenken voor de eigen woning aan personen tussen 18 en 40 jaar. Met ingang van 2023 wordt de woningschenkingvrijstelling verlaagd van € 106.671 naar € 28.947 en met ingang van 2024 wordt de woningschenkingvrijstelling afgeschaft.

Wil je jouw kinderen (of anderen) nog tot maximaal € 106.671 onbelaste schenkingen doen voor de aankoop of verbouwing van de woning, of voor aflossing van de eigenwoningschuld? Doe dat dan in 2022.

Het is ook mogelijk om in 2022 een deel te schenken en in 2023 een tweede deel, tot maximaal € 106.671.

De geschonken bedragen moeten wel overgemaakt worden, maar hoeven pas binnen twee jaar na de schenking te worden gebruikt voor de woning.

Heb je al eerder aan dezelfde persoon een eigenwoningschenking gedaan? Kijk dan goed of je nu nogmaals onbelast kunt schenken.

Wil je direct contact met ons opnemen over hoe je jouw schenkingen het beste kunt plannen? Neem dan hier contact met ons op.

BOX 3 VANAF 2023 – LAAG RENDEREND NIET-SPAARGELD UIT BOX 3

Vanaf 2023 valt er niet meer te kiezen tussen het huidige wettelijke systeem van de vermogensrendementsheffing en de forfaitaire spaarvariant. De forfaitaire spaarvariant komt tegemoet aan het Kerstarrest, waarin de Hoge Raad heeft bepaald dat de vermogensrendementsheffing een te zware belastingheffing teweegbrengt voor spaargeld.

Het vermogensrendement over bank- en spaarrekeningen wordt gesteld op het gemiddelde maandelijkse rentepercentage op deposito’s voor huishoudens met een opzegtermijn van maximaal 3 maanden (in 2023 vooralsnog 0,01%).

Het vermogensrendement over alle andere bezittingen wordt gesteld op het langetermijnrendement voor onroerende zaken, aandelen en obligaties (vooralsnog 6,17% voor 2023).

Voor schulden wordt het rentepercentage gesteld op het gemiddelde maandelijkse rentepercentage voor woninghypotheken (vooralsnog 2,50% voor 2023).

Binnen deze nieuwe berekeningswijze is het fiscaal voordelig om laagrenderend niet-spaargeld uit box 3 te halen. Dat kan bijvoorbeeld door te beleggen in een BV (geen spaar-BV maar een beleggings-BV). Ook kan je ervoor zorgen dat op de waardepeildatum 1 januari 2023 beleggingen worden omgezet naar lager belast spaargeld.

Let op: zet je binnen een periode van 3 maanden rond de peildatum ‘overige bezittingen’ in box 3 om naar spaargeld en vervolgens weer terug naar overige bezittingen, dan wordt jouw tijdelijke extra spaargeld toch als overige bezittingen belast.

Laat je informeren over het besparen van box-3-heffing en zorg er zo mogelijk voor dat je jouw overige bezittingen in box 3 verlaagt.

LEEGWAARDERATIO HOGER MET INGANG VAN 2023

Eigenaren van woningen die worden verhuurd aan huurders die huurbescherming genieten, geven die woningen op voor een gedeelte van de WOZ-waarde, de zogenoemde leegwaarderatio. Die leegwaarderatio is gebaseerd op de verhouding van de kale huurprijs ten opzichte van de WOZ-waarde. Voor tijdelijke huurcontracten wordt de leegwaarderatio afgeschaft. En bij verhuur aan gelieerde partijen wordt ook de volle WOZ-waarde belast. In alle overige gevallen wordt de leegwaarderatio verhoogd.

Het wordt fiscaal minder aantrekkelijk om in box 3 woningen te verhuren. Eenvoudige oplossingen zijn er niet. Laat je adviseren over jouw beleggingsstrategie en laat jouw box-3-heffing narekenen.

INVESTEREN IN ZONNEPANELEN ZONDER ADMINISTRATIEF GEDOE? WACHT TOT 2023

Ben je van plan zonnepanelen te laten installeren op jouw woning? En wil je geen formulier Opgaaf zonnepaneelhouders invullen een btw-aangifte doen? Wacht dan nog even tot 2023. Met ingang van 2023 geldt een btw-nultarief voor leveringen, intracommunautaire verwervingen, invoer en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

PAND KOPEN? OVERDRACHTSBELASTING IN 2022 2,4% LAGER DAN IN 2023

Het algemene tarief overdrachtsbelasting gaat in 2023 omhoog van 8% naar 10,4%. Dat tarief geld voor alle onroerende zaken, behalve voor woningen bestemd voor eigen gebruik.

Ben je dus van plan om te investeren in onroerende zaken en is het mogelijk nog dit jaar de eigendom ervan te verkrijgen? Doe dat dan en bespaar daarmee 2,4% overdrachtsbelasting.

BELASTINGADVIES EINDEJAARSTIPS 2022 OVER PARTICULIER VERMOGEN

VERSOBERING VAN DE 30%-REGELING MET INGANG VAN 2024

De 30%-regeling voor ingekomen werknemers wordt per 1 januari 2024 beperkt tot de zogenoemde Balkenende-norm. In 2022 bedraagt deze € 216.000 op jaarbasis.

Voor ingekomen werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast, wordt de aftopping van de 30%-regeling pas vanaf 1 januari 2026 toegepast.

Met ingang van 2023 moet voor zowel ingekomen als uitgezonden werknemer per kalenderjaar worden gekozen voor vergoeding van extraterritoriale kosten op declaratiebasis of op basis van de 30%-regeling.

Komt een werknemer langer werken voor jouw bedrijf voor een salaris van meer dan de Balkenendenorm? Zorg dan dat deze werknemer al in december 2022 wordt verloond met toepassing van de 30%-regeling.

E-book

download oamkb E-book BelastingEindejaarstips 2022

Heb jij na het lezen van dit e-book toch nog hulp nodig? Neem dan contact met op met oamkb en laat je helpen door een belastingadviseur van oamkb.

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Regel zo snel mogelijk de inschrijving in het UBO-register

Europese rechter: Informatieverstrekking van het ubo-register per direct on hold.

Het Europees Hof van Justitie heeft dinsdag bepaald dat het Ubo-register op slot moet voor het grote publiek. De rechter vindt dat openbare toegankelijkheid de privacy van bedrijfseigenaren en aandeelhouders in ernstige mate aantast. Overheden zoals de Belastingdienst of transactiewaakhond FIU mogen nog wel in het register, die in alle Europese lidstaten werd opgericht voor witwas- en fraudebestrijding.

De wettelijk verplichte registratiedatabase behelst een overzicht van alle personen die uiteindelijk eigenaar zijn van een bedrijf, of daar zeggenschap over hebben. De uitspraak is een grote meevaller voor familiebedrijven en aandeelhouders, die al jaren tegen de registratie ageren, omdat ze vinden dat hun hele hebben en houwen daarmee op straat komt te liggen. ‘Ik hoop dat dit een eerste stap is in de bezinning van Brussel.

Uitgangspunt tot nu

Het uitgangspunt was tot nu toe: “jij bent een boef tenzij je het tegendeel bewijst”’, reageert Peter Arensman, ondernemer en voorzitter van de CDA Businessclub. De papierwinkel en Ubo-regelgeving is volgens hem ‘volledig doorgeschoten’.

“jij bent een boef tenzij je het tegendeel bewijst”’

De Europese rechter geeft Arensman grotendeels gelijk, en stelt in de uitspraak dat grondrechten van bedrijfseigenaren worden geschonden via de openbaarmaking van hun persoonlijke gegevens. De zaak was aangespannen door een Luxemburgse vennootschap die in het geweer was gekomen tegen de registratieplicht. De uitspraak raakt alle Europese lidstaten die Ubo-registers hebben ingesteld, bevestigt een woordvoerder van het Hof. ‘Dit slaat de grondslag weg onder de Europese richtlijn waarop deze landen hun nationale Ubo-wetten hadden gebaseerd.’

De minister van Financiën bevestigde dinsdagavond een Kamerbrief dat ze de Kamer van Koophandel heeft gevraagd om ‘per direct de informatieverstrekking van het ubo-register on hold te zetten’.

‘per direct de informatieverstrekking van het ubo-register on hold te zetten’.

Doelstelling steeds verder opgerekt

De uitspraak betekent dat de doelstelling van het Ubo-register vanaf nu weer veel beperkter moet worden uitgelegd, namelijk alleen ter bevordering van opsporing en witwasbestrijding, zegt complianceadviseur Maud Bökkerink. Het register dient daarmee niet meer ter ondersteuning van bijvoorbeeld de wetenschap of allerlei maatschappelijke organisaties. ‘De laatste jaren heeft het Europees Parlement die doelstelling steeds verder opgerekt, en ondernemers hebben daar zich fel tegen verzet. Dit is voor hen een grote overwinning.’

Ubo-register vanaf nu weer alleen ter bevordering van opsporing en witwasbestrijding

Anticorruptiewaakhond Transparency

International ijverde er juist voor dat Brussel bedrijfseigenaren zou verplichten tot nog meer transparantie, en reageert teleurgesteld op het arrest. ‘Dit is natuurlijk een tegenslag voor ons’, zegt directeur Lousewies van der Laan van de Nederlandse afdeling van Transparency International. Ze is wel opgelucht dat de rechter een uitzondering maakt voor journalisten en non-gouvernementele organisaties die een belangrijke rol spelen in witwasbestrijding en daarmee een ‘legitiem belang hebben om in het register onderzoek te doen’: zij behouden hun toegang.

Blote kont op het Binnenhof

De gegevens die niet meer voor iedereen zijn in te zien, betreffen bijvoorbeeld naam, woonplaats, nationaliteit en het belang dat een aandeelhouder heeft in een bedrijf. Marlies van Wijhe, directeur van het Zwolse Van Wijhe Verf, is er opgelucht over. ‘Eindelijk. Ik heb geen zin om alles aan iedereen te vertellen. Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd.’ De ondernemer had de aanval op het Ubo-register geopend met de opmerking: ‘we kunnen net zo goed in onze blote kont op het Binnenhof gaan staan.’

‘we kunnen net zo goed in onze blote kont op het Binnenhof gaan staan.’

Dikke streep door openbare toegankelijkheid

Belangenbehartiger Familiebedrijven Nederland (FBNed) leest in het arrest dat de hoogste Europese rechter ‘een dikke streep’ heeft gezet door de openbare toegankelijkheid van het Ubo-register. ‘Voor Nederland betekent dit dat het Ubo-register per direct niet meer openbaar toegankelijk mag zijn’, zegt directeur Albert Jan Thomassen. ‘Het is een te grote inbreuk op de privacy van aandeelhouders. De openbaarheid is niet nodig voor de bestrijding van fraude en witwassen.’

‘Voor Nederland betekent dit dat het Ubo-register per direct niet meer openbaar toegankelijk mag zijn’

Of banken hun toegang tot het register behouden was dinsdag niet direct duidelijk. Zowel het Ministerie van Financiën als de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) moesten de uitspraak nog bestuderen en konden de precieze gevolgen voor Nederland niet direct schetsen.

De invoering van het Ubo-register was een hobbelig proces. De aanmeldingen leidden bij de Kamer van Koophandel tot grote achterstanden in de administratie. Bovendien was er al twijfel over het nut van het register, omdat bijvoorbeeld financiële instellingen zelf al goed boekenonderzoek moeten doen. Die twijfel zal na de uitspraak van het Europees hof alleen maar groter zijn geworden.

Bron 

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Zorg dat je bedrijf in 2023 geen subsidies en regelingen misloopt

Ondernemers wees in 2023 scherp op regelingen en subsidies!

Voor veel investeringen kun je subsidie aanvragen. Of je kunt profiteren van regelingen waarmee je makkelijker een krediet krijgt. De praktijk laat echter zien dat veel ondernemers niet op de hoogte zijn van de regelingen en subsidiepotjes. Daarom een overzicht van subsidies en regelingen voor 2023.

Hulp voor ondernemers

Het is duidelijk dat veel ondernemers het in deze tijd niet makkelijk hebben. De coronacrisis was nog maar net voorbij of we belandden met elkaar in de volgende crisis: de koopkrachtcrisis, onder andere door de gestegen energieprijzen. Wat kun je doen als je het moeilijk hebt?

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Zelfstandig ondernemers kunnen bijstand aanvragen bij hun plaatselijke gemeente: de Bbz. Deze financiële ondersteuning kun je ook aanvragen als je een bedrijf start vanuit de bijstand of een uitkering.

Bedrijf starten vanuit WAO

Zit je in de WAO en wil je een bedrijf starten? Dan kun je in veel gevallen hulp aanvragen bij het UWV. Deze instantie kan je hulp bieden in de vorm van:

 • Starterskrediet
 • Aanvulling van inkomen
 • Vergoeding van bepaalde nodige voorzieningen

Natuurlijk moet je voor deze hulp aan voorwaarden voldoen.

Coaching mkb’ers

Als je het door de nasleep van de coronacrisis financieel moeilijk hebt, kun je gratis (tot eind 2022) coaching aanvragen bij de stichting Ondernemersklankbord. Deze stichting kan je helpen bij dingen als het voorkomen van een faillissement, groeien en bedrijfsopvolging.

Fiscale regelingen

Natuurlijk wil je nooit meer belasting betalen dan noodzakelijk. Om de belastingaangifte zo laag mogelijk te houden, zijn er verschillende fiscale regelingen voor ondernemers in het leven geroepen.

Kleineondernemersregeling

De Kleineondernemersregeling (KOR) is een regeling voor ondernemers die het klein en eenvoudig willen houden. Heb je een jaaromzet van minder dan € 20.000? Dan kun je ervoor kiezen mee te doen aan de KOR. Door de Kleineondernemersregeling hoef je geen btw te berekenen en je kunt een simpeler administratie voeren.

Wil je meedoen met de KOR? Dan moet je je uiterlijk 4 weken van tevoren aanmelden bij de Belastingdienst. Dus als je er begin 2023 mee wilt starten, zorg dan dat je de aanvraag uiterlijk 1 december bij de Belastingdienst hebt liggen.

Ondernemersaftrek

Ondernemen komt met risico’s maar ook met voordelen. Een belangrijk voordeel: aftrekposten. De ondernemersaftrek bestaat uit meerdere vormen van aftrek:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
 • Meewerkaftrek
 • Stakingsaftrek

Voor bovenstaande aftrekposten moet je voldoen aan het urencriterium.

Mkb-winstvrijstelling

Daarnaast is de mkb-winstvrijstelling een belangrijke aftrekpost: deze winstvrijstelling verlaagt de winst met 14 procent, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, past de Belastingdienst deze mkb-winstvrijstelling automatisch toe.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die je als ondernemer niet wilt missen. Bij deze aftrekpost geldt namelijk dat je fors belastingvoordeel krijgt als je investeert in bedrijfsmiddelen. Met deze investeringen kun je de winst drukken, waardoor je minder belasting betaalt.

Op jaarbasis moet je minstens een bepaald bedrag investeren in je onderneming om voor de KIA in aanmerking te komen. In 2022 was dit een bedrag van minstens € 2.401 met een bedrag van minstens € 450 per investering.

Kredieten en financiering

Om succesvol te kunnen ondernemen, heb je soms krediet nodig. De overheid snapt dat. Daarom zijn er allerlei regelingen die je kunt gebruiken om makkelijker aan geld te komen. Natuurlijk moet je wel een goed plan hebben om deze regelingen te kunnen gebruiken. Een overzicht:

Borgstelling mkb kredieten (BMKB)

De BMKB is een regeling waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat borg staat voor een deel van het krediet. Dat betekent dat je bij de bank sneller of meer geld kunt lenen om de investeringen te kunnen doen.

Naast de BMKB is er ook de BMKB-Groen, speciaal bedacht voor ondernemers die willen verduurzamen om lagere energiekosten te hebben. Voor zowel de BMKB als de BMKB-Groen geldt dat je als ondernemer aan de voorwaarden moet voldoen.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling)

Voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten van middelgrote en grote bedrijven is er de GO-regeling. Via deze regeling kun je een bedrag van € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen lenen.

Bij deze regeling krijgt de bank een Staatsgarantie voor 50 procent van de lening. Minder risico dus voor de bank en meer financieringsruimte voor je bedrijf.

Vroegefasefinanciering (VFF)

Vroegefasefinanciering is financiering voor onder andere mkb’ers en innovatieve starters die hulp nodig hebben om een goed uitgewerkt plan van de conceptfase naar de startfase te brengen.

In een paar stappen kun je checken of je in aanmerking komt voor de VFF.

Innovatiekrediet

Als je werkt aan een veelbelovende innovatie kun je gebruikmaken van Innovatiekrediet. Kun je aantonen dat je product of innovatie onder andere een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse economie, dat het haalbaar is en dat het binnen vijf jaar op de markt kan komen? Dan kun je dit krediet onder voorwaarden aanvragen.

Internationaal zakendoen

Doe je zaken over de grens? Ook dan kun je bepaalde regelingen benutten.

Dutch Good Growth Fund (DFFG)

Je wilt investeren in een ontwikkelingsland of een opkomende markt. Dan kun je mogelijk een beroep doen op het Dutch Good Growth Fund. Het DGGF is beschikbaar voor specifieke landen. Check dus of jouw land erbij staat.

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Als je zakendoet in het buitenland, maar de financiering niet in orde kunt krijgen, kun je mogelijk een beroep doen op het Dutch Trade and Investment Fund. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan het DTIF leningen, garanties en exportfinancieringen verzorgen.

IMVO-vouchers

MVO Nederland stelt IMVO-vouchers van maximaal € 10.000 beschikbaar aan bedrijven die hun internationale handel willen verduurzamen. Je kunt een IMVO-voucher gebruiken om een adviseur in te huren die je gaat helpen duurzamer te worden in je internationale handel.

Brexit Adjustment Reserve

Ondernemers die kosten hebben gemaakt om aan de Brexit-eisen te voldoen, kunnen daarvoor subsidie krijgen via het EU-steunfonds Brexit Adjustment Reserve (BAR). Je kunt aanspraak maken op de BAR als je zaken doet – of hebt gedaan – met het Verenigd Koninkrijk. Vaak gaat het om importeurs, exporteurs of bedrijven in de logistieke dienstverlening. 

Investeren in innovatie en duurzaamheid

Duurzaamheid en innovatie zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan bij de overheid. Vandaar dat er heel wat regelingen zijn voor als je het over een duurzamere boeg wilt gooien. We zetten een paar belangrijke regelingen in de vorm van aftrek en subsidies voor je op een rij.

Innovatiebox

De innovatiebox is een fiscale regeling voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen én winst maken uit innovatieve activiteiten. Over deze winst hoef je namelijk minder winst te betalen.

Je doet dit door immateriële activa (bijvoorbeeld kosten voor speur- en ontwikkelingswerk, octrooien etc.) in de innovatiebox te plaatsen. In dat geval betaal je slechts 9 procent belasting over de winst uit innovatieve activiteiten.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De kans is groot dat je als bedrijf kijkt naar de mogelijkheden om te verduurzamen, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame energie als hernieuwbare elektriciteit, CO2-reductie of energiezuinige technieken.

Als dat zo is, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor Energie-investeringsaftrek. Deze aftrek is niet misselijk: je kunt zo’n 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

MIA en Vamil

Ook bij de Milieu-investeringsaftrek (MIA) geldt: fiscaal voordeel als je investeert in duurzaamheid. Bij de MIA gaat het vooral over milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Een groot deel van de investering mag je in mindering brengen op je winst.

Goed om te weten: de MIA is een aanvulling op de standaard afschrijving.

Combineer je de MIA  met de Vamil, dan mag je tot 75 procent van de investering willekeurig afschrijven (dus niet gespreid). Daarmee kan het voordeel nog aantrekkelijker worden.

Andere duurzame subsidies

Er zijn op het moment dus heel wat subsidies voor duurzaamheid. Om er nog een paar belangrijke te noemen:

 • Hernieuwbare Energietransitie (HER+): subsidie voor vernieuwende projecten die bijdragen tot minder CO2-uitstoot
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): subsidie voor het verwarmen van je bedrijfspand door middel van een warmtepomp, zonneboiler, windturbine of zonnepanelen

Groenfonds financiering

Wil je investeren in een project dat bijdraagt aan de circulaire economie? Dan kun je in veel gevallen lenen tegen een lagere rente bij een bank uit het Groenfonds. Andere projecten waarvoor je een financiering uit het Groenfonds kunt aanvragen zijn bijvoorbeeld energietransitie en kringlooplandbouw.

Opleidingen

Je moet je misschien bijscholen om de laatste ontwikkelingen in de markt te volgen. Of misschien is het wel nodig om een carrièreswitch te maken.

STAP-budget

Bijna iedereen in Nederland heeft recht op een STAP-budget. Het is een budget van € 1.000 dat je mag besteden aan bijscholing, training of een cursus. Je mag dit budget gebruiken bij een aanbieder die in het STAP-scholingsregister staat. 

Wees scherp op regelingen en subsidies voor ondernemers

Dit is een selectie van alle mogelijkheden die er zijn voor mkb’ers en zzp’ers in Nederland. Ga je iets ondernemen? Ga dan eerst na of er een regeling is. Voor een completer overzicht kun je het best kijken op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Waarschijnlijk bespaar je daarmee een hoop tijd én geld. En dat is mooi meegenomen.

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Regel zo snel mogelijk de inschrijving in het UBO-register

Regel zo snel mogelijk inschrijving in UBO-register

Het Bureau Economische Handhaving heeft de afgelopen maanden duizenden bedrijven en organisaties een brief gestuurd met de boodschap dat ze hun ontbrekende inschrijving in het UBO-register in orde moeten maken. 

Wettelijke verplichting

Het inschrijven van UBO’s is een wettelijke verplichting. Heb je een UBO (ultimate beneficial owner) niet geregistreerd? Dan riskeer je een boete van maximaal € 22.500. 

In de UBO-registers staat wie de eigenaar is van een organisatie of wie zeggenschap of een belang heeft. De registers helpen criminele activiteiten voorkomen en opsporen. Als ondernemer kun je nieuwe klanten of een nieuwe leverancier raadplegen in het UBO-register. Hierdoor weet je beter met wie je zakendoet. 

Geen prioriteit

Uit onderzoek blijkt dat voor ondernemers de inschrijving vaak geen prioriteit heeft en dat ze veronderstellen dat het ingewikkeld is. Ook privacyzorgen rondom het register spelen een rol. Toch is het belangrijk dat ondernemers hun UBO’s registreren. Wanneer je bijvoorbeeld een zakelijk krediet aanvraagt, zijn kredietverleners verplicht om UBO’s te controleren. 

Flinke Boete

Bedrijven zonder UBO-registratie kunnen een flinke boete krijgen. Heb je een brief van het Bureau Economische Handhaving ontvangen? Zorg dan de inschrijving in het UBO-register zo snel mogelijk wordt geregeld. In een bv met maar 1 bestuurder is het zo voor elkaar. In ingewikkelde gevallen, zoals bij een groep ondernemingen, kun je je beter laten adviseren door een accountant, belastingadviseur of notaris.

 

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
STAP-subsidie leidt tot faillissementen bij kleine opleidingsbedrijven

STAP-subsidie leidt tot faillissementen bij kleine opleidingsbedrijven

De STAP-subsidie benadeelt zzp’ers en kleine ondernemers en werkt concurrentievervalsing in de hand met faillissementen tot gevolg. Door het selectief verdelen van miljarden steun werkt de regering concurrentievervalsing in de hand. Met als gevolg het faillissement van honderdduizenden zelfstandige ondernemers.

Sinds het begin van de coronacrisis kiezen de regering en de Tweede Kamer ervoor om selectief grote bedragen aan financiële steun aan bepaalde groepen ondernemingen te verstrekken en aan anderen niet. Datzelfde zagen we opnieuw gebeuren tijdens Prinsjesdag.

De algemene trend sinds het begin van de coronacrisis is dat er vooral veel overheidsgeld gaat naar grote bedrijven, naar grootgebruikers en naar grootvervuilers. Daarnaast wordt er echter niet of nauwelijks financiële steun verleend aan de 1,5 miljoen zzp’ers en de 500.000 andere MKB-bedrijven. Die hebben vaak minder medewerkers in dienst en/of zijn eenpitters.

Selectief toekennen van STAP

Het gevolg is duidelijk, zoals bijvoorbeeld Irene de Haan van de Volkskrant ‘ontdekte’. Zij richtte het vizier op de gevolgen van het selectief toekennen van STAP-subsidies voor opleidingen van vooral grote opleidingsinstituten en andere gecertificeerde oude normaal-opleidingen.

Dat zit zo: de grote opleidingsinstituten hebben samen met oude normaal-certificeringsbureaus en DUO in Groningen bepaald voor welke opleidingen je als cursist die 1000 euro subsidie kunt gebruiken.

Het resultaat daarvan is: vooral voor oude normaalopleidingen van de grote opleidingsinstituten. Opleidingen die vaak trouwens a) heel duur zijn en b) vaak niet meer relevant zijn in crisistijd omdat er bijvoorbeeld al veel mensen met zo’n diploma of certificaat zijn. En je kunt deze 1000 euro zelfs krijgen voor gecertificeerde ‘leuke dingen’-cursussen.

De opleidingen van kleine opleidingsinstituten en zelfstandige opleiders duren vaak veel korter dan die van de grote gevestigde opleiders, en zijn ook nog eens goedkoper. Bovendien leveren ze vaak maatwerk op basis van losse klussen. Maar als je die als cursist wilt volgen, kun je geen 1000 euro STAP-subsidie krijgen omdat de opleiding ‘niet gecertificeerd is’. Nou ben ik bijvoorbeeld gecertificeerd docent CRKBO en heb ik mijn eerstegraadslesbevoegdheid Geschiedenis en economie. Maar dat telt niet volgens de experts. Dat vind ik niet erg, want ik leer (aankomende) ondernemers liever iets waar ze wel snel wat aan hebben in deze crisis. Maar dit terzijde.

Concurrentievervalsing en faillissementen

Het resultaat van deze overheidssteun is dat veel kleinere opleiders, docenten, trainers en coaches klanten mislopen en dus inkomsten verliezen. Waardoor ze nog meer in financiële problemen komen. Nu kregen veel zelfstandige ondernemers in onder andere die takken van sport al vaak niet of nauwelijks financiële steun in de vorm van Tozo-1 of 2 (ik heb zelf bijvoorbeeld 400 euro aan steun gekregen…) en nu sponsoren de regering en de Tweede Kamer ook nog eens hun grote concurrenten… uit de algemene middelen. Mede op advies van de oude normaal-topeconomen.

Dit is jammer genoeg slechts één voorbeeld uit vele, dat laat zien hoe overheidsingrijpen in crisistijd leidt tot concurrentievervalsing en faillissementen van middelgrote en kleine zelfstandige ondernemingen in het MKB.

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Er komt een faillissementsgolf aan onder de visspecialisten

Er komt een faillissementsgolf aan onder de visspecialisten

Geen calamares meer. Duurdere kibbeling en sluitende viswinkels. Visboeren hebben het moeilijk, de consument betaalt meer en heeft minder keuze. “Er komt een faillissementsgolf aan onder de visspecialisten”, zegt directeur Janneke Keuning van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV).

Het aantal viswinkels en viskramen is sinds 2017 behoorlijk stabiel. Zo kon er op 1 januari 2022 op 855 plekken in Nederland een broodje haring of kibbeling worden gekocht, blijkt uit de meest recente cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

Mensen in Doetinchem konden onder meer terecht bij de familie Zeefat. Al sinds 1964 staat deze familie met een viskraam op de markt en vorig jaar juni openden Shivan Khalaf en Miranda Zeefat een viswinkel net buiten het centrum. Maar hoewel mensen de weg naar de winkel wel wisten te vinden, besloot het echtpaar begin deze maand de deuren te sluiten.

Gestegen energieprijzen, duurdere inkoop

Een lot dat vlak daarvoor ook viswinkel De VisBaas in Doetinchem trof. De KvK kan nog niet zeggen hoeveel viswinkels en viskramen dit jaar zijn gestopt.

“De gestegen energieprijzen en duurdere inkoop maakten alles te duur”, verzucht Shivan Khalaf. “Toen we begonnen, betaalden we een paar honderd euro aan energie in de winkel. Dat was in september verdrievoudigd naar 1000 euro en het zou nog meer gaan worden.” 

Om de winkel open te houden, zouden de prijzen fors omhoog moeten. “Klanten zouden dan negen euro moeten betalen voor twee ons kibbeling, twee keer zoveel als nu. Dat wilden we niet”, legt Khalaf de keuze om de winkel te sluiten uit.

‘Dit gaat niet goed’

Keuning van de brancheorganisatie voorziet dat meer viswinkels en viskramen het voorbeeld van Shivan Khalaf en Miranda Zeefat gaan volgen. “Ongeveer 30 procent heeft nu een vast energiecontract, maar eind 2023 geldt dat nog voor minder dan één op de tien winkels. En omdat de huren gekoppeld zijn aan de inflatiecijfers, sluiten we huurverhogingen van 7 tot 8 procent niet uit.”

Ook wijst Keuning erop dat in januari het minimumloon omhoog gaat. “Waardoor de hogere schalen ook meer gaan verdienen. Tel hierbij het duurdere meel en bakolie door de oorlog in Oekraïne bij op en het is helder. Dit gaat niet goed.”

Dennis Beckers van Hoekmans Vis staat al tientallen jaren met zijn viskraam in Borculo en andere plaatsen in de Achterhoek. Hij onderschrijft de woorden van Keuning. “Het is erg moeilijk nu. Voor mij zijn de energieprijzen vijf keer zo hoog geworden. Het gaat kneiterhard.”

Hoekmans Vis in Borculo

Vriezer uitgezet

Beckers heeft een aantal drastische maatregelen genomen. “Onze vriezer hebben we uitgezet; we verkopen geen diepvriesproducten meer. Visfriet, garnalenkroketten en calamares zijn uit ons assortiment verdwenen.” 

Daarvoor in de plaats zijn maaltijd- en traiteurproducten gekomen, waarbij vis het duurste ingrediënt is, maar waar bijvoorbeeld ook groente in zit. “Hier zit wat meer marge op, dus dat biedt meer mogelijkheden”, legt Beckers uit.

Daarnaast heeft hij de prijzen van zijn resterende vaste visaanbod met gemiddeld vijfentwintig procent moeten verhogen. “Tweehonderd gram kibbeling kostte eerst 3,90 euro, nu 5 euro. Een broodje haring is gestegen van 3,50 euro naar 3,75 euro”, vertelt Beckers.

Prijzen omhoog

De familie Zeefat richt zich na het sluiten van de viswinkel weer op hun viskramen in Doetinchem, Hengelo (O) en Duitsland. Ook zij hebben maatregelen genomen.

“De inkoop is duur, dus bieden we minder verse vis aan. We focussen nu op haring, gebakken vis, kibbeling en gestoomde producten als makreel”, zegt Khalaf, die net als Beckers van Hoekmans Vis de prijzen omhoog heeft geschroefd. 

“Een broodje haring is 50 cent duurder en kost nu drie euro. Tweehonderd gram kibbeling kost nu 4,50 euro in plaats van 4 euro. Dat is dan wel inclusief saus.”

De kraam van de familie Zeefat

Faillissementsgolf

Zowel Khalaf als Beckers waken ervoor de prijzen nogmaals te verhogen, bang als ze zijn om de consument weg te jagen. Beckers zit strak op zijn inkoop en verkoop. “Door alle verkopen bij te houden, kan ik tot vier kilo nauwkeurig inkopen per week. Negentig procent van mijn verkoop gaat naar vaste klanten. Ik weet nu precies wat ik verkoop.”

Persoonlijk denkt Beckers dat het dieptepunt is geweest. Maar Keuning van de VNV gaat hier niet van uit. “Er komt een faillissementsgolf aan; meerdere visboeren gaan het niet redden.”

BRON

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
De kogel is eindelijk door de kerk: ook energie-intensieve bedrijven krijgen broodnodige financiële ondersteuning om de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden. Het kabinet komt met een pakket van maximaal € 3,1 miljard voor middelgrote en kleine bedrijven die veel energie verbruiken. Hoe kom je als ondernemer in aanmerking voor het steunpakket? Wanneer opent het loket? En welke andere maatregelen zijn getroffen?

Hoe werkt de Tegemoetkoming Energiekostenregeling (TEK)

De kogel is eindelijk door de kerk: ook energie-intensieve bedrijven krijgen broodnodige financiële ondersteuning om de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden. Het kabinet komt met een pakket van maximaal € 3,1 miljard voor middelgrote en kleine bedrijven die veel energie verbruiken. Hoe kom je als ondernemer in aanmerking voor het steunpakket? Wanneer opent het loket? En welke andere maatregelen zijn getroffen?

De overheid wil de groep mkb’ers helpen die het hardst geraakt zijn door de stijgende energieprijzen. Denk bijvoorbeeld aan energie-intensieve bedrijven als bakkers, slagers en tuinders. Het pakket ‘De Tegemoetkoming Energiekostenregeling‘ (TEK) is alleen bedoeld voor bedrijven met maximaal 250 werknemers in dienst. Ook geldt het steunpakket voor hoge energieprijzen pas wanneer de prijs van gas hoger ligt dan €1,19 per kuub en/of de prijs van een kilowattuur elektriciteit hoger ligt dan 35 cent.

Aan welke andere voorwaarden moet je voldoen?

Je bedrijf komt in aanmerking voor de compensatie van hoge energieprijzen als je – naast de eerder genoemde voorwaarden – aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De energiekosten bedragen ten minste 12,5% van de omzet
 • Het verbruik bedraagt minimaal 5.000 kuub gas en/of 50.000 kilowattuur aan stroom

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat geeft aan dat de maatregelen voor hoge energieprijzen alleen bedoeld zijn voor in de kern gezonde bedrijven. ‘Deze bedrijven willen vaak wel energiebesparende maatregelen nemen en verduurzamen, maar ontkomen door het type productieproces of dienstverlening niet aan een hoog energieverbruik.’

Veel bedrijven nemen het heft in eigen hand met energiebesparende maatregelen om de kosten te drukken. Bijvoorbeeld door (tijdelijk) minder te produceren of energiebesparende producten aan te schaffen, zoals zonnepanelen.

Wat krijg je precies vergoed?

Als je aan de voorwaarden van het steunpakket voldoet, wordt de helft van de stijging in energiekosten gecompenseerd. Hiervoor geldt per onderneming een maximumbedrag van € 160.000.

Ben je werkzaam in de agrarische sector? Dan ligt dit bedrag vanwege Europese regels lager. Voor deze branche is de afgesproken prijs vastgesteld op maximaal € 62.000.

Wanneer treden de maatregelen voor hoge energieprijzen in werking?

De precieze invulling van de Tegemoetkoming Energiekostenregeling volgt later en moet getoetst worden aan de Europese regels. Het loket om de steun aan te vragen gaat mogelijk pas in april 2023 open.

En al die andere mkb’ers die niet in aanmerking komen voor maatregelen tegen stijgende energieprijzen?

Naast de energie-intensieve bedrijven zijn er een heleboel ondernemers die niet in aanmerking komen voor het steunpakket. Maar ze kampen wél met een hogere energierekening. Val jij onder deze groep? Dan bestaan er andere maatregelen die meer financiële ruimte moeten bieden. Naast eerder aangekondigde koopkrachtmaatregelen zijn er verschillende maatregelen die bedrijven meer financiële ruimte moeten bieden.

1. Prijsplafond gas en elektra

Zo geldt het aangekondigde prijsplafond niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven (ook zpp’ers). Het prijsplafond treedt vanaf 1 januari 2023 in werking en compenseert een deel van de hoge energiekosten.

2. Belastingdienst geeft belastinguitstel

Om kleine en middelgrote bedrijven direct meer financiële ruimte te bieden, zal de belastingdienst de komende periode soepeler omgaan met verzoeken tot belastinguitstel.

3. Kabinet wil helpen verduurzamen met groene aftrekposten

Het kabinet heeft ook plannen om bedrijven te helpen verduurzamen, zodat het energieverbruik omlaag gaat. Er komt extra geld beschikbaar voor diverse groene aftrekposten.

4. Voorschotten van financiële dienstverleners

Financiële dienstverleners, zoals banken, zijn bereid om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen van voorschotten door ondernemers die later in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekostenregeling.

Alleen bedrijven die in de kern gezond zijn komen in aanmerking voor zo’n voorschot. De kans is groot dat er wel gewoon rente over de lening betaald wordt. De overheid staat niet garant en er bestaat altijd een risico dat een bedrijf tussentijds failliet gaat.

Steun voor particulieren en mkb

Tijdens Prinsjesdag kwam het kabinet al met een steunpakket voor huishoudens die door de hogere energierekening in de knel komen. Dat de steunmaatregelen voor mkb zo lang op zich liet wachten, heeft volgens het kabinet te maken met afbakening en complexiteit van het pakket. De betrokken ministers waren het lange tijd oneens over de exacte percentages van de regeling.

BRON

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) helpt mkb-ondernemers nauwelijks

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) helpt mkb-ondernemers nauwelijks

Het kabinet komt mkb-bedrijven met een torenhoge energierekening tegemoet, maar bijna niemand komt in aanmerking voor de steun die in Den Haag is bedacht. Daarmee dreigen financiële problemen voor veel ondernemers.

Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws langs 27 brancheverenigingen, zoals Metaalunie en Glastuinbouw Nederland en verschillende ondernemers die veel energie verbruiken.

Volgens alle brancheverenigingen is de zogenoemde Tegemoetkoming Energiekostenregeling (TEK) ontoereikend. Die moet vanaf november gaan gelden voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers en een jaaromzet tot 50 miljoen euro.

Het grootste struikelblok van de regeling is volgens de ondernemers dat minimaal 12,5 procent van de omzet op moet worden geslokt door de energierekening. Dat minimum wordt door velen niet gehaald. Maar die energierekening, die explodeert wel, zeggen ze.

Zo maakt de energierekening voor het schadeherstelbedrijf van Joost den Elzen ‘maar’ 10 procent uit van de omzet en dus heeft hij geen recht op compensatie. Ook al steeg die rekening van 300.000 euro naar ruim één miljoen euro per jaar. Vooral bij het spuiten van lak op auto’s wordt veel energie verbruikt.

“In de spuitcabine heb je de ideale temperatuur nodig van 21 graden, zodat de lak mooi vloeit. Vervolgens moet de lak uitharden bij 40 graden”, zegt hij. Dat kost veel gas, aldus de ondernemer.

Interen op reserves

Ook Wietse Wissema grijpt naast de TEK-regeling. Zijn bedrijf Alligator Plastics maakt en onderdelen voor onder meer zonnepanelen en verbruikt veel energie. Zijn energierekening ging van 400.000 euro naar zo’n 1,2 miljoen per jaar, maar daarmee komt hij nog niet aan 12,5 procent van zijn omzet. 

Daarom moet de ondernemer flink interen op zijn reserves. Als deze torenhoge prijzen blijven en hij krijgt geen compensatie, loopt hij het risico zijn fabriek op termijn te moeten sluiten, vreest de ondernemer. “Doodzone, want het is een gezond bedrijf.”

‘Bakkers houden dit niet lang vol’

Ook ambachtelijke bakkers komen niet aan de benodigde 12,5 procent, zegt de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV). Ook al hebben veel van hen een energierekening van 10.000 euro per maand en moeten zij interen op hun loon of spaargeld. Dat kunnen ze niet lang volhouden, vult de branchevereniging aan.

Branchevereniging Ambachtelijke Versdetailhandel Nederland (AVN) stuurde vorige week een noodkreet aan de Tweede Kamer: niemand van de 350 leden komt aan die 12,5 procent. 

De AVN hoopt op een gesprek met het kabinet en vooral aanpassing van de regels. De omzetgrens van 12,5 procent moet omlaag en er moet iets gebeuren voor ondernemers met meerdere vestigingen.

Wat houdt de TEK-regeling in?

TEK staat voor Tegemoetkoming Energiekosten, een compensatieregeling van de overheid voor energie-intensieve mkb-bedrijven. De voorwaarden:

 • Het bedrijf verbruikt jaarlijks minimaal 5000 kubieke meter gas of 50.000 kWh aan elektriciteit
 • Minimaal 12,5 procent van de omzet bestaat uit energiekosten
 • Het bedrijf heeft minder dan 250 werknemers
 • De jaaromzet is lager dan 50 miljoen euro
 • Er geldt een maximumvergoeding van 160.000 euro.
 • Ondernemers krijgen hun compensatievergoeding naar verwachting in april gestort.

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print