Coulance kabinet inzake uitgestelde belastingschuld NOW TVL houdt een keer op

Het kabinet roept zo’n 73.000 ondernemers dringend op om hun uitgestelde belastingschuld te gaan aflossen. De Belastingdienst heeft van deze groep namelijk nog geen euro teruggezien sinds de aflossingstermijn is gestart. Er is wel enige coulance, maar die houdt een keer op. Hoe gaat het in het algemeen met de afwikkeling van de coronasteunregelingen?

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid een groot steunpakket opgetuigd om het bedrijfsleven in de benen te houden. Belangrijke steunpilaren daarvan zijn de loonkostensubsidie NOW, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het bijzonder uitstel van belastingbetaling.

Ruim 100.000 ondernemers met betaalachterstand

Ondernemers hebben gretig gebruikgemaakt van het belastinguitstel. In totaal stond het bedrijfsleven uiteindelijk voor een slordige € 20 miljard in het krijt bij de Belastingdienst. Uiterlijk op 1 oktober 2022 moesten ruim 226.300 ondernemingen starten met het terugbetalen van hun uitgestelde schuld, waar ze in principe 5 jaar de tijd voor hebben. Het ministerie van Financiën heeft nu een eerste tussenstand (pdf) opgesteld, met als peildatum 27 februari 2023.

Enkele cijfers:

 • De totale openstaande schuld is gedaald van € 19,6 miljard naar € 17,2 miljard.

 • Bijna 22.000 ondernemers hebben hun schuld al volledig afgelost. Ruim 138.700 ondernemingen liggen prima op schema met de aflossing.

 • Ruim 103.500 ondernemingen hebben een betaalachterstand. Daarvan hebben er meer dan 73.400 nog geen enkele aflossing gedaan.

De redenen voor de betaalachterstand lopen uiteen, zo hoort de Belastingdienst tijdens contact met ondernemers. Een deel van de ondernemers heeft simpelweg geen geld, en anderen zijn niet bekend met de verplichting om af te lossen. Er is ook nog een groep die bewust niets doet, omdat zij rekenen op een algehele kwijtschelding van de schulden.

Deel ondernemingen bouwt nieuwe belastingschuld op

Vooral de groep van ruim 73.400 ondernemingen die nog niets heeft afgelost baart de Belastingdienst zorgen. Als er straks bij die volledige groep ingevorderd moet gaan worden, zet dat een enorme druk op de capaciteit van de fiscus. Capaciteit die er eigenlijk maar mondjesmaat is.

Ook zorgwekkend vindt de fiscus de 18.300 ondernemingen die én een betaalachterstand hebben én weer nieuwe belastingschulden maken. Er zijn naar schatting 14.000 ondernemingen die nog helemaal niets hebben afgelost én nieuwe schulden opbouwen. Het kabinet roept ondernemingen met een betaalachterstand nu eerst dringend op om snel af te gaan lossen. Of zich bij de Belastingdienst te melden als terugbetalen niet lukt. Dan zijn er namelijk nog verzachtende opties, zoals een betaalpauze of de mogelijkheid om per kwartaal af te lossen in plaats van per maand.

Er is nu nog enige coulance, want de fiscus zal de komende tijd eerst nog brieven sturen naar ondernemers om alsnog werk te maken van de aflossing. Maar vanaf medio mei wordt er zwaarder geschut ingezet. Voor ondernemingen die tegen die tijd nog geen actie hebben ondernomen, wordt vanaf dat moment de betalingsregeling in fases ingetrokken.

Afwikkeling NOW en TVL in laatste fase

Naast het belastinguitstel is de overheid ook bezig met het afwikkelen van andere steunmaatregelen, zoals de NOW en de TVL. Deze regelingen zitten in de laatste fase, waarbij definitief wordt vastgesteld of de uitbetaalde subsidie terecht is. Als bij deze definitieve vaststelling blijkt dat ondernemingen niet aan de voorwaarden voldoen, moeten zij mogelijk subsidie terugbetalen.

De tijdvakken voor de TVL zijn inmiddels afgesloten. Voor het laatste staartje van de NOW (artikel) kunnen organisaties nog tot en met 2 juni 2023 de gegevens aanleveren voor de definitieve vaststelling.

Het gaat dan om subsidies over de periode november-december 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

In antwoord op Kamervragen (pdf) laat het kabinet weten dat uitvoerders RVO (voor de TVL)  en UWV (voor de NOW) zich coulant zullen opstellen bij terugbetaling van de subsidies. Er is daarbij deels maatwerk mogelijk. Organisaties die in de knel komen doen er dus verstandig aan om contact op te nemen om te zien of er oplossingen mogelijk zijn.

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
MKB kan vanaf 21 maart Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) aanvragen

MKB kan vanaf 21 maart Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) aanvragen

Een kleine 62.000 duizend mkb ondernemingen kunnen vanaf 21 maart 2023 subsidie aanvragen ter compensatie van hun gestegen energiekosten.

De steunregeling, Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) ) die het kabinet in oktober aankondigde, geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022 tot eind dit jaar. Het ministerie van Economische Zaken heeft dat dinsdagochtend bekendgemaakt.

MKB-bedrijven die aan de voorwaarden voldoen krijgen 50 procent van de energiekosten boven een bepaalde drempelprijs vergoed, tot een maximum van 160.000 euro. In aanmerking komen bedrijven met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro, bij wie de energiekosten minstens zo hoog zijn als 7 procent van hun omzet. De drempelprijs bedraagt 1,19 euro per kuub gas en 35 eurocent per kilowattuur stroom.

De regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) moet net als het energieprijsplafond voor particulieren voorkomen dat bedrijven ten onder gaan aan de flink gestegen energiekosten. MKB-bedrijven die veel elektriciteit en gas verbruiken zijn onder andere bakkers (ovens), tuinders (stookkosten) en slagers (vriezers). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit.

Bedrijven die van de TEK-regeling gebruikmaken krijgen binnen twee weken 50 procent van de voor hen berekende subsidie op hun rekening gestort. Als volgend jaar blijkt dat ze te veel subsidie hebben ontvangen, moeten ze het overschot terugbetalen. Ondernemers die meer energie verbruiken dan vooraf berekend krijgen juist een nabetaling.

Overstappen om op de vaste energie lasten te besparen

In plaats van af te wachten of en hoeveel compensatie de overheid geeft kan je vaak een veel snelle besparing op je energierekening realiseren door je aan te sluiten bij een inkoopcollectief, het verminderen van het gecontracteerd vermogen of het aantal aansluitingen. Voor sommige bedrijven kan overstappen van energieleverancier duizenden euro’s besparen op jaarbasis.


beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen?  

Wilt u ook overstappen om op de vaste energie lasten te besparen?

Word lid en neem dan contact met onze partner op en laat uw voordeel berekenen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Stichting Denktank en Advies NPI-DPI | De Nederlandse democratie is uit balans.

Stichting NPI-DPI | De Nederlandse democratie is uit balans.

Stichting Denktank en Advies NPI-DPI is opgericht om de belangen van belastingbetalers te behartigen. 

Correcte democratische werking

Het politieke bestel heeft politici gecreëerd die zichzelf belangrijker vinden dan de bevolking. Stichting NPI-DPI is opgezet om bedrijven en burgers zeggingskracht terug te geven en blijvend een correcte democratische werking te bestendigen.

De Nederlandse democratie is uit balans.

De politieke belangenbehartiging voor burgers en bedrijven staat op laag niveau in Nederland. Er waait politiek een wind die rechtstreeks tegen belangen van burgers en bedrijven ingaat. Het is nodig dat belastingbetalers voor hun belang opkomen, anders schaden andere krachten in politiek en maatschappij hun belangen in steeds grotere mate. De Nederlandse democratie is uit balans.

Stichting NPI-DPI

Stichting NPI-DPI verzorgt de manier om voor het belang van burgers en bedrijven op te komen. Daartoe biedt NPI-DPI, politieke abonnementen aan. Met behulp van deze politieke abonnementen, beïnvloedt stichting NPI-DPI politici en stuurt zij aan op verandering van beleid ten gunste van burgers, bedrijven, de Nederlandse democratie en samenleving. De stichting is gevestigd in Gorinchem.

Meer informatie over de Nederlandse democratie en werkwijze van NPI-DPI;

beUnited is mede bestuurder bij Stichting Denktank en Advies NPI-DPI

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
MKB kan vanaf 21 maart Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) aanvragen

De Tegemoetkoming Energiekostenregeling (TEK 2023)

Maatregelen voor hoge energieprijzen & ondersteuning mkb-grootverbruikers

Het kabinet is eind 2022 gekomen met een pakket van maximaal € 3,1 miljard voor middelgrote en kleine bedrijven die veel energie verbruiken. Hoe kom je als ondernemer in aanmerking voor het steunpakket? Wanneer opent het loket? En welke andere maatregelen zijn getroffen?

De overheid wil de groep mkb’ers helpen die het hardst geraakt zijn door de stijgende energieprijzen. Denk bijvoorbeeld aan energie-intensieve bedrijven als bakkers, slagers en tuinders.

Het pakket ‘De Tegemoetkoming Energiekostenregeling‘ (TEK) is alleen bedoeld voor bedrijven met maximaal 250 werknemers in dienst. Ook geldt het steunpakket voor hoge energieprijzen pas wanneer de prijs van gas hoger ligt dan € 1,19 per m³ en/of de prijs van een kilowattuur elektriciteit hoger ligt dan 35 cent.

Het voorschotpercentage van de maximale tegemoetkoming is in februari 2023 verlaagd van 60% naar 50%. Dit heeft te maken met positieve ontwikkelingen op de energiemarkt. Zo is de gasprijs flink gedaald.

Aan welke andere voorwaarden moet je voldoen?

Je bedrijf komt in aanmerking voor de compensatie van hoge energieprijzen als je – naast de eerder genoemde voorwaarden – aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De energiekosten bedragen ten minste 7% van je omzet
 • Je onderneming heeft maximaal 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen
 • Je moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel

Oorspronkelijk waren de energiekosten 12,5% van de omzet, maar onder druk van veel mkb-organisaties en mkb-bedrijven is dat verlaagd tot 7% van de omzet.

De rekensom wordt gemaakt met zogeheten modelprijzen voor gas en elektriciteit. Die zijn voor gas € 2,41 per m³ en voor elektriciteit € 0,59 per kWh. 

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat geeft aan dat de maatregelen voor hoge energieprijzen alleen bedoeld zijn voor in de kern gezonde bedrijven. “Deze bedrijven willen vaak wel energiebesparende maatregelen nemen en verduurzamen, maar ontkomen door het type productieproces of dienstverlening niet aan een hoog energieverbruik.”

Veel bedrijven nemen het heft in eigen hand met energiebesparende maatregelen om de kosten te drukken. Bijvoorbeeld door (tijdelijk) minder te produceren of energiebesparende producten aan te schaffen, zoals zonnepanelen.

Wat krijg je precies vergoed?

Als je aan de voorwaarden van het steunpakket voldoet, wordt de helft van de stijging in energiekosten gecompenseerd. Hiervoor geldt per onderneming een maximumbedrag van € 160.000.

Dit geldt ook voor agrarische bedrijven. Eerder was voor deze branche het maximum vastgesteld op maximaal € 62.000.

Wat is de Tegemoetkoming Energiekostenregeling?

De regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is in oktober 2022 aangekondigd. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet. De regeling is later onder druk van mkb-organisaties verruimd.

Voor welke periode geldt de TEK?

De TEK-regeling biedt tijdelijke ondersteuning en is bedoeld voor de energiekosten in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Op dit moment kun je nog geen TEK aanvragen.

Wat nou als je niet in aanmerking komt voor de TEK?

Naast de energie-intensieve bedrijven zijn er een aantal ondernemers die niet in aanmerking komen voor het steunpakket. Maar ze kampen wél met een hogere energierekening. Val jij onder deze groep? Dan bestaan er andere maatregelen die meer financiële ruimte moeten bieden. Naast eerder aangekondigde koopkrachtmaatregelen zijn er verschillende maatregelen die bedrijven meer financiële ruimte moeten bieden.

1. Prijsplafond gas en elektra

Zo geldt het aangekondigde prijsplafond niet alleen voor particulieren, maar gelden ook voor kleinverbruikers zoals zzp’ers, winkels en een deel van het kleine mkb. Het prijsplafond is op 1 januari 2023 in werking getreden en compenseert een deel van de hoge energiekosten.

2. Belastingdienst geeft belastinguitstel

Om kleine en middelgrote bedrijven meer financiële ruimte te bieden, gaat de Belastingdienst soepeler om met verzoeken tot belastinguitstel.

3. Kabinet wil helpen verduurzamen met groene aftrekposten

Het kabinet heeft ook plannen om bedrijven te helpen verduurzamen, zodat het energieverbruik omlaag gaat. Er komt extra geld beschikbaar voor diverse groene aftrekposten.

4. Voorschotten van financiële dienstverleners

Financiële dienstverleners, zoals banken, zijn bereid om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen van voorschotten door ondernemers die later in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekostenregeling.

Alleen bedrijven die in de kern gezond zijn komen in aanmerking voor zo’n voorschot. De kans is groot dat er wel gewoon rente over de lening betaald wordt. De overheid staat niet garant en er bestaat altijd een risico dat een bedrijf tussentijds failliet gaat.

5. Overstappen om op de vaste energie lasten te besparen

Een snelle besparing op je energierekening kan jouw bedrijf realiseren door aan te sluiten bij een inkoopcollectief, het verminderen van het gecontracteerd vermogen of het aantal aansluitingen. Voor sommige bedrijven kan overstappen van energieleverancier duizenden euro’s besparen op jaarbasis.

Samen met beUnited regelen wij de contractovername en energie overstap tot in de puntjes, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken en direct kan profiteren van uw lage energiekosten.

Wilt u ook overstappen om op de vaste energie lasten te besparen?

Neem dan contact met ons op en laat uw voordeel berekenen.


beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen.
Ik word lid!


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf beUnited

Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf?

Wij bieden beUnited leden een vast contract aan voor een periode van 5 jaar

Een snelle besparing op je energierekening kan jouw bedrijf realiseren door aan te sluiten bij een inkoopcollectief, het verminderen van het gecontracteerd vermogen of het aantal aansluitingen.

Voor sommige bedrijven kan overstappen van energieleverancier duizenden euro’s besparen op jaarbasis.

Wij regelen de contractovername en energie overstap tot in de puntjes, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken en direct kan profiteren van uw lage energiekosten.

Vergelijk onderstaande tarieven met uw eigen tarieven voor een indicatie.

“Er zijn inmiddels al meer dan 2000 bedrijven overgestapt waar we gemiddeld € 5.000,- per jaar voor kunnen besparen”.

Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf beUnited

Wilt u ook overstappen om op de vaste energie lasten te besparen?

Neem dan contact met ons op en laat uw voordeel berekenen.


beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen.
Ik word lid!


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
hoe werkt gebruikelijk loon dga beUnited column

Hoe werkt gebruikelijk loon dga?

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) moet voor werkzaamheden in de eigen bv een jaarsalaris in de aangifte loonheffing opnemen. Dat salaris moet gebruikelijk zijn voor de werkzaamheden die je doet. Dit wordt ook wel gebruikelijk loon dga genoemd. Het minimumbedrag stijgt in 2023 naar € 51.000. Maar waarom is het gebruikelijke loon eigenlijk ingesteld? En hoe ga je slim om met je dga-salaris?

Waarom is het gebruikelijk loon dga ingesteld?

Een dga is directeur-grootaandeelhouder van zijn eigen bv en tegelijk ook werknemer daarvan. Om te voorkomen dat je jezelf maar een schijntje als salaris zou uitkeren, is er een regeling voor gebruikelijk loon opgenomen in de wet. Hierdoor moet je als dga in de loonaangifte een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor je functie en werkzaamheden.

Je kunt als directeur-grootaandeelhouder – iemand een aanmerkelijk belang van meer dan 5 procent van de aandelen in een bv – door deze regeling niet zomaar afstand kan doen van salaris of jezelf een lager loon geven dan redelijk is in de branche.

De Belastingdienst wil op die manier voorkomen dat je als dga geen loon aan jezelf betaalt, maar alleen (fiscaal lage belast) dividend uitkeert. Het is belangrijk om als dga de regeling nauwkeurig toe te passen. De bewijslast dat je loon marktconform is, ligt namelijk bij jou.

Hoe kun je gebruikelijk loon dga vaststellen?

Je kunt je gebruikelijk loon als dga op verschillende manieren vaststellen. Uit deze 3 opties, kies je het hoogste bedrag:

 • Het normbedrag van minimaal € 51.000.
 • 100 procent van het loon van iemand met een vergelijkbare functie in de bv.
 • Het loon van de werknemer met het hoogste salaris in je bedrijf.

Stijging minimum dga salaris in 2023

Deze wettelijke ondergrens – het normbedrag gebruikelijk loon – is in 2023 gestegen naar € 51.000. Vorig jaar bedroeg dit nog € 48.000. Een flinke verhoging dus.

Dat is niet voor iedere dga goed nieuws, omdat dat in deze tijden van inflatie een extra lastenverzwaring voor je bedrijf betekent. In 2019, 2020 en 2021 bleef het minimumsalaris nog stabiel op € 46.000. Ook je partner moet een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor haar of zijn werkzaamheden in de bv.

Stijging doelmatigheidsmarge in 2023

Het loon van de dga moet vanaf 2023 minimaal 100 procent zijn van het loon van iemand van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in zaak. Dit wordt ook wel de doelmatigheidsmarge genoemd en bedroeg in 2022 nog 75 procent.

Daarnaast moet je loon minimaal even hoog zijn als de meestverdienende werknemer en hoger of gelijk zijn aan de wettelijke ondergrens.

Hoe werkt het dga salaris van een startende ondernemer?

Tot 1 januari 2023 konden dga’s van start-ups drie jaar lang het wettelijke toegestane minimumloon krijgen in plaats van een marktconform salaris. Met deze regeling hoopte de overheid steun te bieden aan innovatieve startende ondernemers die nog maar weinig winst maken.

Deze uitzonderingsregeling is in 2023 verdwenen, omdat er nauwelijks gebruik van werd gemaakt. Wel bestaat er overgangsrecht, zodat de start-up de volle drie jaar kan volmaken. Een dga die de regeling in 2022 heeft toegepast, kan dat dus ook nog in 2023 en 2024 doen.

Hoe ga je slim om met dga-salaris?

Het gebruikelijk loon is geen in beton gegoten wet. In specifieke gevallen is het mogelijk om jezelf (tijdelijk) een lager gebruikelijk loon uit te keren.

Heb je vragen over hoe je binnen jouw onderneming het best kan omgaan met het dga-salaris? Win dan advies in bij onze partner oamkb. Of neem contact op met onze helpdesk.

beUnited

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. 

 • beUnited wil een alternatief voor een (toekomstige) samenleving waarin enkel nog een handvol grote multinationals en ngo’s hun stempel zetten.
 • beUnited is voor een lokale & regionale circulaire samenleving waar zelfstandig ondernemerschap ruim baan heeft.
 • beUnited is voor een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, inventiviteit en creativiteit wordt gewaardeerd, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.

Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen en word lid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Wat iedereen zou moeten weten over de verenigde naties

De Verenigde Naties rollen momenteel Agenda 2030 uit, met de beruchte “duurzaamheidsdoelen”. Dit wereldwijde project wil elk aspect van het menselijk bestaan volledig veranderen: voedsel, seksualiteit, familie, werk, financiën, gezondheid, onderwijs, alles! Dit zal zogenaamd een einde maken aan armoede, honger, ongelijkheid, ziekte en andere slechte dingen.

Een voormalig uitvoerend directeur die twee decennia bij de VN werkte, vertelt een ander verhaal. Hij legt uit dat de VN wordt gecontroleerd door criminelen die de VN gebruiken om zichzelf te verrijken en de mensheid tot slaaf te maken.

Bekijk onderstaande video

“de geheimen van de verenigde naties”.

beUnited

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. 

 • beUnited wil een alternatief voor een (toekomstige) samenleving waarin enkel nog een handvol grote multinationals en ngo’s hun stempel zetten.
 • beUnited is voor een lokale & regionale circulaire samenleving waar zelfstandig ondernemerschap ruim baan heeft.
 • beUnited is voor een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, inventiviteit en creativiteit wordt gewaardeerd, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.

Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen en word lid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf?

Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf?

Wij bieden een vast contract aan voor een periode van 5 jaar

beUnited kan een snelle besparing op jouw energierekening realiseren door een samenwerking met het inkoopcollectief  Collectiviteitskorting. Deze dienstverlening is voor leden van beUnited geheel kosteloos!

“Er zijn inmiddels al meer dan 2000 MKB bedrijven overgestapt waar we gemiddeld € 5.000,- per jaar voor kunnen besparen”.

Voor sommige mkb bedrijven kan overstappen van energieleverancier duizenden euro’s besparen op jaarbasis. Wij regelen de contractovername en energie overstap tot in de puntjes, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken en direct kan profiteren van uw lage energiekosten.

Vergelijk onderstaande tarieven met uw eigen tarieven voor een indicatie.

Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf beUnited

Samenwerking Collectiviteitskorting en beUnited

Collectiviteitskorting is een collectief met professionals in energie en verduurzaming. De organisatie richt zijn werkzaamheden aan ondernemers in Nederland.

Collectiviteitskorting is een samenwerking aangegaan met beUnited om leden in Nederland de mogelijkheid te geven zich te voorzien van gas en stroom, voor een laag collectief tarief. In de huidige ontwikkelingen willen wij op deze wijze verenigingen een steuntje in de rug bieden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited wenst alle zelfstandig ondernemers fijne feestdagen en een fijne jaarwisseling toe

beUnited wenst alle mkb & zzp ondernemers een zelfstandige toekomst toe

beUnited wenst alle zelfstandig mkb & zzp ondernemers fijne feestdagen, een fijne jaarwisseling en een zelfstandige toekomst toe met

 • een alternatief voor een (toekomstige) samenleving dan waarin enkel nog een handvol grote multinationals en ngo’s hun stempel zetten.
 • een lokale & regionale circulaire samenleving waar zelfstandig ondernemerschap ruim baan heeft.
 • een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, inventiviteit en creativiteit wordt gewaardeerd, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.
Wie bang is krijgt ook klappen boek Maurice de Hond

‘Ondernemers dupe van falend coronabeleid overheid’

Verketterd en verguisd. Gedurende twee jaar coronacrisis was Maurice de Hond roepende in de woestijn. Op basis van data en wetenschappelijke onderzoeken verkondigde hij al aan het begin van de pandemie dat de besmetting plaatsvond via aerosolen. Niet via grote druppels zoals RIVM-baas Jaap van Dissel koppig volhield, zelfs nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de fout erkende en het risico van aerosolen onderstreepte.

Rode kaart

In zijn vandaag verschenen autobiografie ‘Wie bang is krijgt ook klappen’ rekent de bekende opiniepeiler af met het verleden. 286 pagina’s over het veelbewogen leven van de voormalige voetbalscheidsrechter die tot z’n 73e nog op hoog niveau amateurvoetbal heeft gefloten. De rode kaart die hij Van Dissel heeft gegeven, wordt hem niet in dank afgenomen. Daarnaast schetst Maurice het aangrijpende verhaal over het verlies van zijn eerste vrouw Jasmin op 30 jarige leeftijd en zijn zoon Marc in 2020. Door de plezierige schrijfstijl word je meegezogen in het turbulente leven van de politieke kenner, zijn goede banden met Hans Wiegel en Lodewijk Asscher, de opkomst en ondergang van zijn bedrijf Newconomy, zijn precieze voorspellingen over de opkomst van internet in 1995 en andere hoogte- en dieptepunten.

Het boek kost 25 euro en is te bestellen op maurice.nl

Sjoemelrekenmodellen

‘Tijdens de coronacrisis is er enorm gesjoemeld met rekenmodellen. De meest zwarte scenario’s werden berekend, die compleet onwaarschijnlijk waren. Maar het beleid werd daarop wel afgestemd, waardoor er vele commerciële activiteiten onnodig onmogelijk werden gemaakt. Door dit falend coronabeleid van de overheid hebben ondernemers het zwaar gehad. Tallozen zijn failliet of staan op het randje. Anderen zitten tot de nek toe in de schulden. Allemaal door beleid dat niet vooral was gebaseerd op deugdelijk onderzoek, maar vooral op paniek.’

Einde der Tijden

‘In het Catshuis presenteerde Van Dissel elke keer nog zwartere cijfers, waardoor de angst erin werd gehouden. Slechts enkele bewindslieden die wel kunnen rekenen en zich niet lieten hypnotiseren, hadden door dat het wel heel erg creatief rekenwerk was. Intern werd dat zondagse praatje van Van Dissel het ‘Einde der Tijden-showtje’ genoemd. Maar niemand durfde zijn mond open te doen. De afgelopen 2,5 jaar durfden velen zich niet uit te spreken. Er zijn heel veel verstandige deskundigen in Nederland die het volkomen oneens waren met het coronabeleid. Alleen durfden ze dat niet publiekelijk te zeggen want dan zou het een gevalletje worden van “functie elders”.

Luchtzuiveraars

De geboren Amsterdammer schudt onbegrijpend zijn hoofd in zijn prachtig ingericht appartement aan de Amstel. De Cubaanse origine van zijn echtgenote vertaalt zich in tropische kleuren en sprankelende kunstwerken. De deuren naar het terras staan op het kiertje en verspreid in de kamer staan 3 luxe ventilatoren en luchtzuiveraars. Beneden op de kade leggen studenten van de roeivereniging hun kano in het water.

Nederlaag

‘In de talkshows zaten elke dag dezelfde gezichten die de onheilstijdingen van het RIVM bevestigden. Ik had graag willen aanschuiven maar door mijn afwijkende mening was ik persona non grata in de landelijke media. Ik werd afgedaan als een BN’er met slechts een mening, of dat, zoals Angela de Jong in april 2020 schreef, ik blijkbaar een LOI-cursus virologie had gevolgd. En dat ik maar een simpele opiniepeiler ben Maar eigenlijk ben ik dataspecialist met een een specialisatie in technieken en methoden van onderzoek. Ik lees belangrijke studies van over de hele wereld, verzamel de data, analyseer deze om patronen te herkennen en die op basis van de studies te verklaren. Wat het onderwerp van die data is maakt niet echt uit, kiezers of besmettingendata zijn data. Maar mijn op data gebaseerde conclusies werden volkomen genegeerd door het RIVM, OMT en overheid. Van Dissel zette zijn hakken zo stevig in het zand met zijn grote druppels dat erkennen dat ik gelijk heb met aerosolen een persoonlijke nederlaag zou worden. En nu ik achteraf in alle opzichten gelijk heb, word ik nog steeds gemeden.’

Wie bang is krijgt ook klappen boek Maurice de Hond 2

Desinformatie

Een goede relatie van De Hond en eveneens een van de meest geciteerde wetenschappers op het gebied van corona en aersolen haalt flink uit naar VWS. Prof. Jose-Luis Jimenez van de universiteit van Colorado beschuldigt de Nederlandse overheid van het verspreiden van desinformatie. ‘De overheid heeft een compleet achterhaald begrip van de overdracht van COVID19. Er is geen enkel bewijs voor de overdracht via oppervlakten. Het Amerikaanse CDC vertelt ons al een jaar dat dat hoogst zeldzaam is.’ Tegelijkertijd prijst Jimenez het onderzoek van Maurice, waarvan hij stelt dat naar zijn weten Maurice de eerste is geweest, die concludeerde dat vrijwel alle besmettingen door de lucht plaats vinden.

Lockdowns onnodig

‘De lockdowns waren op basis van de cijfers een volledige overkill. Zeker de laatste in december 2021 was meer dan genant. Als enige land in heel Europa gingen we plotseling vlak voor Kerst op slot. Daar was helemaal geen noodzaak toe. Het was een pure paniekmaatregel. Op basis van een compleet fout voorspellingsmodel, die geen rekening hield met de mildheid van Omikron, werd door het OMT aangedrongen op een volledige lockdown dat klakkeloos werd overgenomen door de regering. Dit heeft veel ondernemers, die nog hoop hadden op een goede Kerstomzet over het randje van de afgrond geduwd.’

‘We leden aan het Bergamo-syndroom. Doordat we begin maart 2020 werden opgeschrikt door de afschuwelijke taferelen in Bergamo was vrijwel iedereen doodsbang geworden. Het psychologisch effect van doodsangst is dat je adviezen van degenen van wie je denkt dat zij het het beste weten blindelings opvolgt.’

‘De lockdowns waren gewoon een totale uiting van enerzijds paniek en anderzijds ridicule rekenmodellen. In veel gevallen was zo’n lockdown wat uitstel, vertraging van covid. Het had ook vele nadelige gevolgen. Zo zijn er nu meer patiënten met kanker omdat deze ziekte niet voortijdig werd gesignaleerd. We mochten of konden niet naar de huisarts tijdens de pandemie. En anderen waren te bang om in de wachtkamer besmet te worden. Veel ziektes werden dus niet op tijd gesignaleerd.’

Medisch personeel genoeg

‘Winkels en horeca bleven ook dicht om te voorkomen dat ziekenhuizen overbezet raakten en vanwege tekort aan medisch personeel. Mijn voorstel was om de lege RAI met het nieuwe hotel daarnaast in te zetten als Covid-ziekenhuis. Met medisch personeel uit een aantal verre landen, waar Covid-19 toen niet heerste.t Uit Cuba waar mijn vrouw vandaan komt en waar de gezondheidszorg heel goed is. Cubaanse specialisten en verpleegkundigen stonden klaar om het vliegtuig in te stappen. Maar toenmalig minister Tamara van Ark weigerde het aanbod omdat het zo’n twee jaar zou duren voordat deze buitenlandse artsen een BIG-registratie zouden krijgen. Deze opmerking typeert de hele situatie tijdens corona. Met een pennestreek kon men de avondklok invoeren, maar tijdelijk de BIG-registratie eisen aanpassen was onmogelijk. Zo kon men zich selectief verschuilen achter bureaucratische regels.

Samen-leving

De crisis was een kans geweest om van de samenleving weer een echten samen-leving te maken. In plaats van beperkende maatregelen voor iedereen hadden we ons kunnen richten op de kwetsbaren. Zorg dat ouderen en zieken geen risico lopen door bijvoorbeeld boodschappen voor ze te doen door buurtgenoten. Dan hoeven ze niet naar de supermarkt met het risico blootgesteld te worden aan het virus. En dan had het gewone alledaagse leven voor de rest van ons land zijn doorgang kunnen hebben. Maar in plaats dat we samen werkten aan het goed doorstaan van de pandemie, werden we eerder tegen elkaar uitgespeeld. Door de veel te harde maatregelen van het OMT en RIVM ontstond er een polarisatie en kwamen mensen lijnrecht tegenover elkaar te staan.’

Ventilatie

Als je al zoals Van Dissel en het OMT niet gelooft in de belangrijke rol van de overdracht via aerosolen, is goede ventilatie ook een brug te ver. De Hond: Als er voortdurend frisse lucht binnenkomt adem je maar weinig in van de uitgeademde lucht, inclusief virussen, van anderen. Ook hogere luchtvochtigheid kan ervoor zorgen dat het virus niet lang blijft zweven ‘. Bovendien zijn er ventilatiesystemen die virussen uit de lucht zuiveren. Had hiervoor een plan bedacht met een keurmerk. Dan hadden horecazaken en winkels gewoon open kunnen blijven. Duitsland heeft fors geïnvesteerd in geavanceerde ventilatiesystemen op scholen en zorginstellingen.  In Nederland was men heel halfslachtig bezig met af en toe een raampje openzetten.

In juni 2020 heb ik het deltaplan ventilatie geschreven om werkplekken, winkels en openbare ruimte veilig te maken. Als je daar de juiste apparatuur inzet en een protocol voor maakt met een certificering, en de garantie dat men dan altijd open mag blijven, dan is dat voldoende aanmoediging voor ondernemers om hierin te investeren. Maar door de onduidelijkheid van de overheid bleef dat uit.’

‘Ik hoop dat de overheid heeft geleerd dat een aantal zaken ingrijpend moet veranderen. Op het moment dat er zich een crisis voordoet, moet je onmiddellijk een crisisorganisatie optuigen. Dat betekent dat de gewone regels tijdelijk niet meer gelden. Ook is het massaal en centraal verzamelen van data cruciaal om te volgen wat er aan de hand is en hoe een en ander zich zal ontwikkelen. Je moet het vergelijken met een oorlogssituatie. Dan moet je één eenhoofdige leiding hebben. Nu lopen er talloze organisaties door elkaar heen die apart worden aangestuurd. We hadden ook beter de hele gezondheidszorg tijdelijk moeten nationaliseren, inclusief de ziekenhuizen. Dan komt de financiele afrekening later wel.’

Sluit je aan!

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen.

Deze tijd roept steeds meer vragen op, er word steeds minder naar zelfstandig mkb & zzp ondernemers geluisterd, de antwoorden zijn steeds moeilijker te krijgen. Deze tijd vraagt om extra tegenkracht.

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden, sluit je aan en word lid.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print