Competentie vlakken DIAMOND methodiek

University powered by beUnited

1 organisatie aansturen

Leerdoel

Verbeteren van het aansturen van een organisatie (onderdeel) op basis van een visie en te realiseren doelen.

Andere benamingen:

 • Bestuursvaardigheid,
 • Organisatiegericht aansturen,
 • Organisatie sensitiviteit,
 • Synergie creëren

Voor welke functies:

Algemeen directeur, Bestuurssecretaris, CEO, 


 

2 Accurater werken

Leerdoel

Verbeteren van het altijd aan de regels houden en nauwkeurig & zorgvuldig werken.

Andere benamingen:

 • Detailgericht,
 • Nauwkeurig,
 • Omgang met details

Voor welke rollen

Laborant, Juridisch medewerker, Kwaliteitscontroleur


 

3 Beter Adviseren

Leerdoel

Het verbeteren van het helpen van anderen door middel van het geven van advies.

Andere benamingen:

 • Coaching,
 • Demonstreren,
 • Didactische vaardigheden,
 • Feedback geven, 

Voor welke rollen

Coach, Leraar, Trainer, Huiswerkbegeleider

4 Verbeteren Analytisch vermogen

Leerdoel

Verbeteren van het ontleden van informatie en het leggen van verbanden.


Andere benamingen:

 • Analytische vaardigheden,
 • Causaliteitsanalyses,
 • Conceptueel denken,
 • Interpretatie, 

Voor welke rollen

Data-analist, Stedenbouwkundige, SEO-Specialist