beUnited MKB Meetups

beUnited MKB Meetups

beUnited is…. omdat wij zijn!
Bij beUnited gaan we uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. beUnited is de krachtigste belangenorganisatie van, vóór en dóór het MKB, waar de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. beUnited is…. omdat wij zijn!

MKB Sector
Het MKB bestaat in totaal uit meer dan 1,9 miljoen bedrijven, van eenmansbedrijven (ZZP) tot bedrijven met 250 medewerkers, nationaal tot internationaal opererend met circa 7 miljoen werknemers en een totale jaarlijkse omzet van circa 1000 miljard euro. Er is dus maar één welvaartsmotor in Nederland en dat is het MKB. De wereld van ondernemerschap en arbeidsmarkt is onomkeerbaar veranderd. In die steeds sneller veranderende omgeving trachten MKB ondernemers ieder voor zich te anticiperen op de marktdynamiek. De gezamenlijke kracht van MKB ondernemerschap dient ingezet worden door de, nationale en internationale, groeikansen van het MKB optimaal te steunen in plaats van te belasten met vele regels en risico’s en te betrekken bij de digitale, energie- en klimaattransitie.

MKB Community
beUnited is een moderne proactieve community van, vóór en dóór het MKB, die belangenbehartiging, samenwerking en kennisuitwisseling bevordert. Ruim 150 (veelal) vrijwillig participerende ondernemers & partners zetten dagelijks hun competenties in, om anderen te verenigen, inspireren, informeren, verbinden, ondersteunen bij het professionaliseren, versterken & verbeteren van het ondernemerschap en de MKB ondernemersbelangen te behartigen.

beUnited MKB Meetups
Deel uitmaken van netwerken, elkaar, in een informele sfeer, face to face te ontmoeten en te spreken, is van groot belang voor MKB ondernemers. beUnited MKB Meetups (voorheen BitterBallenBorrel® ) – sinds 2011 dé MKB netwerkbijeenkomst van Nederland – organiseert jaarlijks meer dan 300 zakelijke MKB meetups op B2B locaties
beUnited MKB Meetups biedt de MKB ondernemers, directieleden en managers in de Community, de mogelijkheid zich te verenigen, te netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden.

Veilig
beUnited MKB Meetups zijn veilige bijeenkomsten die worden georganiseerd binnen het wettelijk kader van de WOM.

Diversiteit
Omdat zakelijke netwerken gebaat is bij diversiteit en kwantiteit, is beUnited van mening dat er per MKB meetup, minimaal 50 deelnemers aanwezig zijn, liefst in wisselende samenstelling

Format Meetups
beUnited MKB Meetups wil MKB ondernemers, directeuren en managers in een informele setting samen brengen, het programma is er dan ook op gericht om de deelnemers op iedere locatie zo optimaal mogelijk met elkaar te laten netwerken met minimale (centrale) verstoringen c.q. onderbrekingen.

17.00 – 18.00 uur Netwerken
18.00 – 18.30 uur lezing
18.30 – 19.45 uur Netwerken
19.45 – 20.00 uur Verloting & Pitch
20.00 – 21.30 uur Start natafelen

Dorpsplein
beUnited MKB Meetups zijn het spreekwoordelijk dorpsplein waar MKB ondernemers, directeuren en managers elkaar lokaal/regionaal, in informele setting kunnen ontmoeten, kennis & informatie kunnen delen en samen ideeën kunnen genereren. B2B ondernemerschap staat daarbij centraal.

Laagdrempelig
beUnited MKB Meetups zijn laagdrempelige zakelijke bijeenkomsten zonder verplichte lidmaatschap(kosten) en vinden vindt 1 x per maand op diverse locaties in Nederland plaats, altijd op een dinsdag- of donderdagavond en altijd van 17.00 tot 20.00 uur. aansluiten kan er bij de meeste locatie worden nagetafeld.

Kosten
Bij beUnited MKB Meetups zijn het programma, de organisatie, de begeleiding en de bitterballen van Kroketterij de Bourgondiër gratis en ook de parkeerplekken zijn bij de meeste locaties gratis. Je betaald vooraf wel de kosten van een vast (all-in) bedrag voor het onbeperkt nuttigen van het zogenaamde Nederlands assortiment dranken en (als je daar voor kiest) de prijs voor het eten bij het natafelen. De kosten voor het drinken en eten kunnen per locatie anders zijn.

Reserveren verplicht
Reserveren is bij beUnited MKB Meetups verplicht en kan enkel via de eventpagina op de website. Bij reservering betaal je de aangegeven all-in voucher prijs voor de dranken en (als je daar voor kiest) het eten.

Non-Refund Policy

Voor reserveringen bij beUnited MKB Meetups geldt een non-refund policy, m.a.w. er zullen bij niet verschijnen en/of annuleren geen terugbetalingen plaatsvinden.

Organisatie
De operationele organisatie van een lokale beUnited MKB Meetup is in handen van twee of meer Ambassadeurs (lokale/regionale ondernemers) binnen het beUnited Team. Dit Team organiseert, in samenwerking met de Locatie Partner, de lokale meetup, draagt zorg voor een geslaagd zakelijke bijeenkomst, is het aanspreekpunt én de verbindende schakel tussen de aanwezige ondernemers en beUnited

Contact
Ben je geïnteresseerd om als locatiepartner, Ambassadeur of Spreker onze Partner te worden, neem dan contact met ons op.

Aanmelden
Maandelijks maken meer dan 2000 MKB ondernemers, directeuren en managers, gebruik van de mogelijkheid om tijdens beUnited MKB Meetups te netwerken, contacten te leggen, onderhouden & versterken en kennis op te doen. Wilt je ook netwerken, discussiëren, ondernemen of meedenken.

Kijk dan hieronder waar & wanneer er een beUnited MKB Meetup in de buurt is

Aankomende Evenementen

1 2 3 4 5 6 7