‘Gezonde mensen massaal vaccineren is onverantwoord.’ | Theo Schetters

Ad Verbrugge in gesprek in met immunoloog en vaccinatiedeskundige Theo Schetters over vaccineren. “We nemen teveel aan dat alles zomaar goed zal gaan.”

Pas wanneer iedere Nederlander is ingeënt – aldus de overheid – kan het normale leven weer worden opgepakt.

Terwijl het verzet tegen de lockdown groeit wordt de rol van universele vaccinatie steeds belangrijker. Pas wanneer iedere Nederlander is ingeënt – aldus de overheid – kan het normale leven weer worden opgepakt. Aan deze nauwe benadering kleeft echter het risico van een overhaaste tenuitvoerlegging. Wat weten we nu eigenlijk van de nieuwe technieken die zijn gebruikt om de vaccins te produceren? Hebben die uiteindelijk invloed op de lichaamseigen immuniteit? En is het wel zo dat gevaccineerde mensen het virus niet meer door kunnen geven? Of blijven zelfs zij ontvankelijk voor nieuwe mutaties? Deze vragen stelt ook Theo Schetters in gesprek met Ad Verbrugge: “Er wordt nu een aanpak gepusht waarover nog veel onzeker is. Maar er zijn alternatieven; waarom overwegen we die niet?”

“Er wordt nu een aanpak gepusht waarover nog veel onzeker is. Maar er zijn alternatieven; waarom overwegen we die niet?”

Schetters stelt voorop dat het coronavirus te vergelijken is met een zware griep. “Een zware griep rechtvaardigt het niet om een product op de markt te laten waarvan je het veiligheidsprofiel niet kent. Dat doe je bij noodgevallen. Maar waar is nu het noodgeval?” Tachtig procent van de mensen die besmet raken hebben geen klachten. Zij die wel hard worden geraakt hebben vaak onderliggend leed.

Tachtig procent van de mensen die besmet raken hebben geen klachten

Daar komt bij dat de gemiddelde leeftijd van de coronadoden nagenoeg gelijk aan de gemiddelde overlijdensleeftijd überhaupt. Het idee dat de meeste mensen geholpen zouden zijn met een vaccin is voor Schetters dan ook onduidelijk. “Mensen die geen risico lopen moet je niet onnodig vaccineren,” waarschuwt hij. Want “zelfs als je een vaccin vindt dat werkt, gaat dan het virus de wereld uit? Daar heb ik sterk mijn vraagtekens bij.”

“Mensen die geen risico lopen moet je niet onnodig vaccineren”

Mede daarom laakt Schetters het gebrek aan debat rondom het vaccin. “We zitten in een angstcultuur,” zegt hij. Mensen durven zich niet uit te spreken, met zeer eenzijdig geïnformeerde aanpak als resultaat. “We kunnen niet zomaar toelaten dat een beleid doorgedrukt wordt dat enorme schade toebrengt aan de maatschappij, en waarvan de effectiviteit nog niet is aangetoond.”

“We zitten in een angstcultuur”

Schetters stelt daarom een aantal alternatieven voor, in het bijzonder een intensivering van het onderzoek naar infectie-bestrijdende middelen. “Ik pleit ervoor dat er serieuzer wordt gekeken naar het gebruik van ivermectine op mensen die ziek zijn,” zegt Schetters. Gezonde mensen moeten met corona gaan leren leven in plaats van het te willen overwinnen: “Je moet concluderen dat je dit virus niet zomaar de wereld uitkrijgt.” Een vreemde toekomst met Theo Schetters.

“Je moet concluderen dat je dit virus niet zomaar de wereld uitkrijgt.”

 • 1:49 Hoe heb jij het Gelderlander artikel van Jona Walk en Bert Mulder gelezen
 • 5:20 Hoe verklaar je nu de situaties in het VK of Brazilië? Is Corona niet toch erg gevaarlijk?
 • 7:34 Is voor jou de coronaproblematiek vooral een kwestie van schaal?
 • 9:33 Nu houdt de Engelse variant inmiddels flink huis in het VK. Hoe kijk jij daar tegenaan?
 • 12:21 Hoe kijk jij aan tegen de vaccinatieplannen? Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig?
 • 17:05 Wat betekenen nu die succespercentages van de vaccins, met name in de praktijk?
 • 20:31 Het aantal sterfgevallen in Israël en het VK neem wel af. Hoe zie jij dat?
 • 25:21 Blijf er nu ook ná vaccinering een risico dat je het virus doorgeeft?
 • 27:16 Zullen we met het virus moeten leren leven?
 • 32:28 Zie jij een verschil tussen immuniteit door vaccinatie en natuurlijk immuniteit?
 • 38:30 Wat voor impact hebben de maatregelen nu op ons immuunsysteem? 41:30 Zijn er nu risico’s verbonden aan de nieuwe vaccintechnologie die we gebruiken?
 • 45:36 Wat doet een vaccinatie nu precies met je lichaam?
 • 50:04 Je had het net over de korte termijn. Zijn er ook lange termijn effecten bekend?
 • 54:37 Is er een alternatief?
 • 1:02:03 Hoe kijk jij ernaar dat het gesprek over alternatieven zo moeilijk op gang komt?

Bron — De Nieuwe Wereld TV 

Pancras Pouw

(groot)vader, ondernemer, visionair, inspirator, vrijdenker, levenskunstenaar, verbinder, golfer

Een ervaren visionaire bestuurder/directeur die weet wat het is om (eind) verantwoordelijk te zijn voor een organisatie en gewend is om de strategie te bepalen en deze operationeel weet te vertalen naar doelen. Beschikt over een buitengewoon groot (social) netwerk en is zeer succesvol gebleken bij het uitrollen van "new business".

Een daadkrachtige persoonlijkheid, out of the box denker die de lijnen helder edoch daadkrachtig uitzet en daarbij vertrouwt op c.q. gebruik maakt van de kwaliteiten van het team en de organisatie.

Een echte stimulator met een heldere open leiderschapsstijl met een bewezen strategisch, financieel/bedrijfseconomisch en organisatorisch inzicht. En in de vervulde rollen/opdrachten verantwoordelijk geweest voor het initiëren van beleid en leiding geven aan de uitvoering, aan reorganisaties en het bedenken, opzetten en uitrollen van nieuwe organisatie(onderdelen), concepten, producten, diensten en marketingactiviteiten.

Geef een reactie