hoe werkt gebruikelijk loon dga beUnited column

Hoe werkt gebruikelijk loon dga?

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) moet voor werkzaamheden in de eigen bv een jaarsalaris in de aangifte loonheffing opnemen. Dat salaris moet gebruikelijk zijn voor de werkzaamheden die je doet. Dit wordt ook wel gebruikelijk loon dga genoemd. Het minimumbedrag stijgt in 2023 naar € 51.000. Maar waarom is het gebruikelijke loon eigenlijk ingesteld? En hoe ga je slim om met je dga-salaris?

Waarom is het gebruikelijk loon dga ingesteld?

Een dga is directeur-grootaandeelhouder van zijn eigen bv en tegelijk ook werknemer daarvan. Om te voorkomen dat je jezelf maar een schijntje als salaris zou uitkeren, is er een regeling voor gebruikelijk loon opgenomen in de wet. Hierdoor moet je als dga in de loonaangifte een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor je functie en werkzaamheden.

Je kunt als directeur-grootaandeelhouder – iemand een aanmerkelijk belang van meer dan 5 procent van de aandelen in een bv – door deze regeling niet zomaar afstand kan doen van salaris of jezelf een lager loon geven dan redelijk is in de branche.

De Belastingdienst wil op die manier voorkomen dat je als dga geen loon aan jezelf betaalt, maar alleen (fiscaal lage belast) dividend uitkeert. Het is belangrijk om als dga de regeling nauwkeurig toe te passen. De bewijslast dat je loon marktconform is, ligt namelijk bij jou.

Hoe kun je gebruikelijk loon dga vaststellen?

Je kunt je gebruikelijk loon als dga op verschillende manieren vaststellen. Uit deze 3 opties, kies je het hoogste bedrag:

  • Het normbedrag van minimaal € 51.000.
  • 100 procent van het loon van iemand met een vergelijkbare functie in de bv.
  • Het loon van de werknemer met het hoogste salaris in je bedrijf.

Stijging minimum dga salaris in 2023

Deze wettelijke ondergrens – het normbedrag gebruikelijk loon – is in 2023 gestegen naar € 51.000. Vorig jaar bedroeg dit nog € 48.000. Een flinke verhoging dus.

Dat is niet voor iedere dga goed nieuws, omdat dat in deze tijden van inflatie een extra lastenverzwaring voor je bedrijf betekent. In 2019, 2020 en 2021 bleef het minimumsalaris nog stabiel op € 46.000. Ook je partner moet een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor haar of zijn werkzaamheden in de bv.

Stijging doelmatigheidsmarge in 2023

Het loon van de dga moet vanaf 2023 minimaal 100 procent zijn van het loon van iemand van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in zaak. Dit wordt ook wel de doelmatigheidsmarge genoemd en bedroeg in 2022 nog 75 procent.

Daarnaast moet je loon minimaal even hoog zijn als de meestverdienende werknemer en hoger of gelijk zijn aan de wettelijke ondergrens.

Hoe werkt het dga salaris van een startende ondernemer?

Tot 1 januari 2023 konden dga’s van start-ups drie jaar lang het wettelijke toegestane minimumloon krijgen in plaats van een marktconform salaris. Met deze regeling hoopte de overheid steun te bieden aan innovatieve startende ondernemers die nog maar weinig winst maken.

Deze uitzonderingsregeling is in 2023 verdwenen, omdat er nauwelijks gebruik van werd gemaakt. Wel bestaat er overgangsrecht, zodat de start-up de volle drie jaar kan volmaken. Een dga die de regeling in 2022 heeft toegepast, kan dat dus ook nog in 2023 en 2024 doen.

Hoe ga je slim om met dga-salaris?

Het gebruikelijk loon is geen in beton gegoten wet. In specifieke gevallen is het mogelijk om jezelf (tijdelijk) een lager gebruikelijk loon uit te keren.

Heb je vragen over hoe je binnen jouw onderneming het best kan omgaan met het dga-salaris? Win dan advies in bij onze partner oamkb. Of neem contact op met onze helpdesk.

beUnited

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. 

  • beUnited wil een alternatief voor een (toekomstige) samenleving waarin enkel nog een handvol grote multinationals en ngo’s hun stempel zetten.
  • beUnited is voor een lokale & regionale circulaire samenleving waar zelfstandig ondernemerschap ruim baan heeft.
  • beUnited is voor een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, inventiviteit en creativiteit wordt gewaardeerd, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.

Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen en word lid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Pancras Pouw

(groot)vader, ondernemer, visionair, inspirator, vrijdenker, levenskunstenaar, verbinder, golfer

Een ervaren visionaire bestuurder/directeur die weet wat het is om (eind) verantwoordelijk te zijn voor een organisatie en gewend is om de strategie te bepalen en deze operationeel weet te vertalen naar doelen. Beschikt over een buitengewoon groot (social) netwerk en is zeer succesvol gebleken bij het uitrollen van "new business".

Een daadkrachtige persoonlijkheid, out of the box denker die de lijnen helder edoch daadkrachtig uitzet en daarbij vertrouwt op c.q. gebruik maakt van de kwaliteiten van het team en de organisatie.

Een echte stimulator met een heldere open leiderschapsstijl met een bewezen strategisch, financieel/bedrijfseconomisch en organisatorisch inzicht. En in de vervulde rollen/opdrachten verantwoordelijk geweest voor het initiëren van beleid en leiding geven aan de uitvoering, aan reorganisaties en het bedenken, opzetten en uitrollen van nieuwe organisatie(onderdelen), concepten, producten, diensten en marketingactiviteiten.

Geef een reactie