Missie is belangenbehartiging mkb en zzp ondernemers

Belangenorganisatie

beUnited is een belangenorganisatie die de belangen vertegenwoordigt van ondernemers in Nederland, w.o. het MKB, Horeca. Boeren, Retail en ZZP. 

Zelfstandig Ondernemers zijn grootste werkgever

Zelfstandig (MKB) Ondernemers zijn de grootste werkgever in Nederland.

Desondanks is de belangenbehartiging van het MKB niet of nauwelijks goed georganiseerd. Politieke partijen hebben niet of nauwelijks beleid gericht op (MKB) Ondernemers. De politieke verwevenheid met de huidige belangenbehartigers is te groot. Fiscale en sociale wetgeving, stimulering- & subsidieregels sluiten zelden aan bij de werkelijke Ondernemerspraktijk.

beUnited omzet, toegevoegde waarde en werkgelegenheid naar grootteklasse periode 2020

Doel

Het creëren van een onafhankelijke belangenorganisatie die zich gedraagt als een echte belangenbehartiger voor zelfstandig (MKB) ondernemers en branches in Nederland.

Belangenorganisatie beUnited

beUnited gaat zich dan ook van een netwerkorganisatie transformeren naar een krachtige onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandig (MKB) Ondernemers.

Als netwerkorganisatie telt beUnited inmiddels bijna 40.000 Members, 25 partners, 81 actieve ambassadeurs en is, met ruim 600 events per jaar, al een partij om rekening mee te houden. Als belangenorganisatie wil beUnited, medio 2030, met ruim 1000. 000 Members een partij zijn waar men bestuurlijk niet omheen kan.

Waarom?

In Nederland zijn er diverse partijen die zeggen op te komen voor de zelfstandig (MKB) ondernemers in Nederland te weten:

  • VNO-NCW (grootbedrijf/multinationals) via haar merk MKB Nederland (aangesloten brancheorganisaties);
  • ONL (individuele ondernemers);
  • PZO en ZZP Nederland (zelfstandig ondernemer);
  • Regionale ondernemersverenigingen (lokaal);

Via een uitgebreid en ondoorzichtig netwerk van commissies, platforms en werkgroepen wordt, onder de regie van VNO NCW het beleid van/voor Ondernemers in Nederland bepaald. De definitieve lobby koers verloopt via de leden zijnde vertegenwoordigers van de aangesloten brancheorganisaties. Een perfecte brij van tegengestelde belangen waardoor er eigenlijk weinig van de grond komt in het belang van ondernemers.

Wat hebben ze met elkaar gemeen:

Ondanks het feit dat zij zeggen op te komen voor ondernemers fungeren deze voor het oog. De meeste belangenorganisaties zijn in de praktijk een verlengstuk van politiek Den Haag. De verwevenheid met de politiek is te groot. Dat is ook de reden dat al deze organisaties min of meer hetzelfde verkondigen met betrekking tot:

  • Agenda 2030
  • Diversiteit
  • Inclusiviteit
  • Klimaat
  • Circulair
  • Europa

Allemaal politiek correcte termen en plannen volledig passend binnen het kabinetsbeleid. Het belang van de (MKB) Ondernemer wordt echter niet meegewogen terwijl deze hardwerkende ondernemers wel de rekening krijgen gepresenteerd van deze ambitieuze plannen. Plannen waarvan de haalbaarheid en doelmatigheid ter discussie staat. 

De huidige vermeende belangenorganisaties zijn laten hun hoofd te snel hangen voor de politiek maar doen stevige uitspraken voor de bühne om de achterban tevreden te houden. Zonder slag of stoot of enig verzet dragen al deze vermeende belangenorganisaties het (onnavolgbare) globalistische overheidsbeleid uit ondanks het besef dat dit beleid de ondergang van veel (MKB) Ondernemers betekent. organisatie

beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Bij beUnited gaan we uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. beUnited is de krachtigste onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, waarbij de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. beUnited is…. omdat wij samen zijn!

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print