beUnited Missie

Missie

Ondernemers, directeuren en managers in het klein (KB) & midden- en kleinbedrijf (MKB) verenigen, inspireren, informeren en verbinden, dat is de missie van beUnited.

Dit met als doel om de leden van de community te helpen bij het verder professionaliseren, versterken en vergroten van het eigen bedrijf en om op verantwoorde en duurzame wijze waarde te creëren.

beUnited doet dat door middel van het faciliteren van een breed scala on- en offline, de onderneming ondersteunende, mogelijkheden w.o.;

 • verzorgen van netwerkevenementen,
 • leggen van contacten,
 • bieden van producten & diensten,
 • bieden van opleidingen en trainingen,
 • bieden van kennis,
 • bieden van support,
 • bieden van belangenbehartiging,
 • publiceren van informatie
 • leveren van content,
 • entameren van initiatieven
 • etc