Ondernemers bundelen krachten op platform voor vaccinvrije toegang

Keuze Vrij Bij Mij en beUnited slaan handen ineen voor keuzevrijheid bedrijfsleven

Keuze Vrij Bij Mij en beUnited hebben een strategisch partnership gesloten met als doel dat zoveel mogelijk MKB bedrijven zich uitspreken voor een vrije samenleving waarin niemand wordt buitengesloten. ‘Nu miljoenen mensen op basis van individuele keuzes over lichaam en gezondheid worden uitgesloten van deelname aan de maatschappij, wordt het tijd voor ondernemers te laten zien dat men staat voor een samenleving zonder polarisatie en medische discriminatie.’ aldus Pancras Pouw (beUnited) 

Weten waar men terecht kan voor bezoek aan café, restaurant, winkel, dokter of tandarts

Op het platform van Keuze Vrij Bij Mij zijn bedrijven en instellingen te vinden die hun deur altijd voor iedereen open hebben staan, ongeacht of iemand wel of niet gevaccineerd of getest is. ‘Wij steunen dit platform ten volle.’ zegt Pancras Pouw oprichter van beUnited.nl, het krachtigste zakelijke netwerk van, vóór en dóór MKB ondernemers, directeuren en managers in Nederland. ‘Mensen moeten weten waar ze terecht kunnen voor uitgaan, boodschappen, dokters- of tandartsbezoek, de kapper of waar men ook behoefte aan heeft.’ Pouw vervolgt ’Wij zullen Keuze Vrij Bij Mij daarom actief onder de aandacht brengen, we hopen dat MKB ondernemers durven te laten zien dat zij voor een vrije samenleving zonder uitsluiting staan.’

Wij zullen Keuze Vrij Bij Mij daarom actief onder de aandacht brengen, we hopen dat MKB ondernemers durven te laten zien dat zij voor een vrije samenleving zonder uitsluiting staan

Meer ondernemers durven zich uit te spreken

‘We zien gelukkig dat steeds meer ondernemers zich durven uit te spreken voor een vrije samenleving zonder medische apartheid.’  stelt Olaf Weller. ‘Ondernemers die de moed hebben om te kiezen voor dat wat menselijk is en goed voelt in plaats van zich te laten leiden door angst. Naast het in kaart brengen van het aanbod van bedrijven en dienstverleners waar je altijd welkom bent, wil Keuze Vrij Bij Mij een rol spelen om dit bewustzijn te vergroten. Samen kunnen we de wereld creëren  die we voor ogen hebben.’ Inmiddels registreerden zich al duizenden MKB bedrijven, ZZP-ers, dienstverleners en zorgverleners op keuzevrijbijmij.nl

We zien gelukkig dat steeds meer ondernemers zich durven uit te spreken voor een vrije samenleving zonder medische apartheid

Partnership hoognodig

‘Helaas is dit partnership hoognodig. Belangenorganisaties zoals MKB Nederland en VNO-NCW spelen inmiddels zelf voor dokter, werken actief mee met het opvoeren van sociale druk en wakkeren, door het beleid van de overheid blind te volgen, polarisatie, discriminatie en medische apartheid aan’, aldus Pouw. Dit terwijl er meer dan genoeg reden is om hier zeer kritisch over te zijn en juist de belangen van ondernemers en de samenleving als geheel voorop te stellen.’ aldus Weller. ‘Met dit partnership tussen Keuze Vrij Bij Mij en beUnited laten we de belangrijke verbindende geluiden horen die breed leven onder ondernemers. Want, wie wil er nu een samenleving waarin angst, controle en uitsluiting de norm zijn? Wij niet in ieder geval.’ sluit Pouw af.

Want, wie wil er nu een samenleving waarin angst, controle en uitsluiting de norm zijn? Wij niet in ieder geval.’

beUnited Memberships

 

Pancras Pouw

(groot)vader, ondernemer, visionair, inspirator, vrijdenker, levenskunstenaar, verbinder, golfer

Een ervaren visionaire bestuurder/directeur die weet wat het is om (eind) verantwoordelijk te zijn voor een organisatie en gewend is om de strategie te bepalen en deze operationeel weet te vertalen naar doelen. Beschikt over een buitengewoon groot (social) netwerk en is zeer succesvol gebleken bij het uitrollen van "new business".

Een daadkrachtige persoonlijkheid, out of the box denker die de lijnen helder edoch daadkrachtig uitzet en daarbij vertrouwt op c.q. gebruik maakt van de kwaliteiten van het team en de organisatie.

Een echte stimulator met een heldere open leiderschapsstijl met een bewezen strategisch, financieel/bedrijfseconomisch en organisatorisch inzicht. En in de vervulde rollen/opdrachten verantwoordelijk geweest voor het initiëren van beleid en leiding geven aan de uitvoering, aan reorganisaties en het bedenken, opzetten en uitrollen van nieuwe organisatie(onderdelen), concepten, producten, diensten en marketingactiviteiten.

Geef een reactie