McKinsey 50 % MKB failliet in 2021

McKinsey: 50% MKB failliet in 2021

MKB-bedrijven vormen de ruggengraat van de Europese economie. Meer dan 66% van de beroepsbevolking is er in werkzaam en ze dragen voor meer de helft bij aan het bruto nationaal product. Meer dan de helft van de 2200 ondervraagde Europese MKB-bedrijven maakt zich zorgen over het voortbestaan, en vreest niet meer actief te zijn over 12 maanden.

Onderzoek McKinsey

Dat blijkt uit onderzoek van McKinsey onder MKB-bedrijven in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De cijfers zijn ronduit dramatisch:
  • 70% gaf aan dat de inkomsten zijn gedaald als gevolg van de coronacrisis, met domino-effecten tot gevolg;
  • 20% is bang leningen niet meer af te kunnen lossen en medewerkers te moeten ontslaan
  • 28 % vreest investeringen te moeten annuleren.
McKinsey: 50% MKB failliet in 2021
Foto: McKinsey

In totaal was meer dan 50% van de ondervraagden van mening dat hun bedrijf niet langer dan twaalf maanden zou kunnen overleven, ondanks het feit dat 20% van de ondervraagden al gebruik had gemaakt van de verschillende vormen van overheidssteun om hun financiële problemen te verlichten, zoals belastingvoordelen of betalingen aan verlofpersoneel.

11% verwacht zelfs binnen een half jaar failliet te gaan.

Deze bezorgdheid is het grootst bij de grote bedrijven (50-249 werknemers) in Italië en Frankrijk, waar 21% verwacht binnen zes maanden faillissement te moeten aanvragen. Van de industriële sectoren verwachten de logistieke bedrijven het vaakst failliet te gaan, met 22%.

Verschillen per land

De meerderheid van de ondervraagde bedrijven zag de inkomsten dalen, maar per land zijn er wel verschillen. Zo werden het Italiaanse en Spaanse MKB het zwaarst getroffen, hier zag Italië de inkomsten dalen met 30% en Spanje met 33 %. In Duitsland was dit 23 %. De Duitse ondernemers zijn ook positiever gestemd over de nabije toekomst. Liefst 39 procent betitelt de economie als ‘sterk’. In andere landen is de stemming veel somberder.

Er waren ook verschillen tussen de landen over de mate waarin de pandemie gevolgen heeft voor de financiële positie van het MKB, waardoor de mogelijkheid om personeel te behouden of leningen te betalen in het gedrang komt. Zo behoort het Spaanse MKB consequent tot de meer pessimistische ondernemingen. 30% van de Spaanse MKB-bedrijven maakt zich zorgen over de mogelijkheid om leningen terug te betalen, tegenover 14% in Duitsland.

Ook vreest 38 % van de Spaanse bedrijven dat ze hun werknemers niet zouden kunnen behouden, een percentage dat in Duitsland en Frankrijk slechts zestien procent bedraagt.

Opmerkelijk is ook dat in heel Europa gemiddeld 14% van de bedrijven zei dat ze moeite hadden met het inplannen van personeel, deels omdat er zoveel mensen met ziekteverlof waren of in quarantaine moesten gaan.

Drie scenario’s

Het aantal kleine en middelgrote ondernemingen dat uiteindelijk niet overleeft, zal in grote mate afhangen van het onzekere verloop van de pandemie in de toekomst en van de tol die deze zal eisen van de bedrijfsinkomsten.

Daarom heeft McKinsey de deelnemers aan de enquête gevraagd om na te gaan hoe het met hun bedrijf zou gaan in drie verschillende scenario’s, waarbij de inkomsten stabiel blijven, dalen of stijgen. Zij rapporteerden het volgende:

  • Als de inkomsten stabiel blijven, vreest 55 % van de bedrijven dat ze tegen september 2021 zullen sluiten.
  • Als de situatie zou verslechteren en de inkomsten met nog eens tien tot dertig % zouden dalen, zou 77 % van de MKB ondernemingen tegen september 2021 hun activiteiten kunnen stopzetten.
  • Als de situatie zou verbeteren en de inkomsten met tien tot dertig % zouden toenemen, zou 39 %t van de MKB ondernemingen tegen september 2021 toch failliet kunnen gaan.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Redactie beUnited
De redactie van beUnited (re)post actueel Ondernemersnieuws op de nieuwspagina van beUnited, het krachtigste zakelijke netwerk van, vóór en dóór MKB ondernemers, directeuren en managers in Nederland.

Geef een reactie