Sluit je aan!

Sluit je aan

beUnited behartigt als belangenorganisatie, ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP. Belangenbehartiging van Zelfstandig (MKB) Ondernemers in Nederland is niet of nauwelijks goed georganiseerd, o.a. fiscale en sociale wetgeving, stimulering- & subsidieregels sluiten zelden aan bij de Ondernemerspraktijk.

Samen Sterk

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin multinationals hun stempel zetten.

Uitgangs- & Standpunten
beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart. De koers van beUnited stoelt op onze uitgangs- & standpunten.

Sluit je aan

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen.

Als ZZP Ondernemer

Je bent ZZP Ondernemer,  je kunt je vinden in onze uitgangs- & standpunten en je wilt je persoonlijk aansluiten!

Als MKB Ondernemer

Je bent MKB Ondernemer,  je kunt je vinden in onze uitgangs- & standpunten en je wilt je persoonlijk aansluiten!

Als Lokale Ondernemersvereniging

Vertegenwoordig je een lokale ondernemers vereniging en kan je je vinden in onze uitgangs- & standpunten?  beUnited gaat graag de samenwerking aan om elkaar te versterken en meer te realiseren.

Als Landelijk Branche Organisatie

Vertegenwoordig je een branche- , beroeps-, ledenorganisatie en kan je je vinden in onze uitgangs- & standpunten?  beUnited gaat graag de samenwerking aan om elkaar te versterken en meer te realiseren.

Als supporter

Is een lidmaatschap van beUnited niet mogelijk maar steun je onze uitgangs- & standpunten, wordt dan supporter door het doneren van een geldbedrag. Je bepaalt zelf het bedrag waarmee je beUnited steunt. 

beUnited Memberships

Zorg samen met ons dat de stem van MKB-bedrijven daadwerkelijk gehoord zal worden. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin MKB-ondernemers respect en medewerking verdienen. 

Praat mee, bepaal mee en doe mee.

Door bij ons aan te sluiten creëer je invloed op onze standpunten, agenda en de onderwerpen waarvoor of waartegen wij in actie komen. Via onze website, community, in-mail, nieuwsbrief, Social media en events houden wij je op de hoogte van onze activiteiten.

Ik wordt donateur van beUnited

In gezamenlijkheid

Alleen met een duidelijke gezamenlijke stem kunnen we invloed uitoefenen op de politiek en het ondernemersklimaat in Nederland beter maken.

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart.

Een beUnited Membership helpt jou om je als ondernemers nog krachtiger te verenigen, inspireren, informeren en te verbinden en voegt daarmee waarde toe aan jouw bedrijf.

Wij hebben jouw Membership nodig om jou, zo optimaal mogelijk, te ondersteunen, jouw ondernemersbelangen te behartigen en de verandering te realiseren die voor MKB-bedrijven nodig is.

Wat bieden wij vanuit onze Memberships? 

 • Belangenbehartiging
 • Maandelijkse Business bijeenkomsten
 • Ronde tafelgesprekken
 • Inspiratie Businesslunch
 • Inspirerende sprekers
 • Inspirerende thema’s
 • Ondernemers Helpdesk
 • beUnited University
 • beUnited Webinars
 • beUnited Community
 • beUnited Congressen
 • Bedrijfspagina op beUnited.nl
 • Lezing(en) geven op Netwerkevents
 • Post op Social media beUnited
 • Bloggen op beUnited.nl
 • Product plaatsen in de shop

Membership Voorwaarden

 • Het beUnited Membership staat open voor alle, in of buiten Nederland gevestigde natuurlijke personen, rechtspersonen of niet-rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen die gratis Community Member zijn.
 • Een betaald Membership is niet verplicht, wel gewenst.
 • beUnited vraagt aan alle haar betalende members een maandelijkse bijdrage.
  • 60% van de maandelijkse bijdrage is voor de organisatie, secretariaat, medewerkers, organiseren bijeenkomsten en belangenbehartiging. 
  • 40% van de maandelijkse bijdrage zal worden gestort op een derdenrekening. Vanuit dit budget financieren wij landelijke campagnes en indien noodzakelijk voeren wij politieke lobby’s of juridische acties om beleid dat niet in het belang is van ondernemers te veranderen.
 • Betaling van de maandelijkse Membership fee vindt via automatische afschrijving plaats.
 • Een beUnited Membership is per kalendermaand opzegbaar.
 • Algemene Voorwaarden

 • Gebruikers Voorwaarden

 • Privacy Reglement

 • beUnited Community

beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Bij beUnited gaan we uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. beUnited is de krachtigste onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, waarbij de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. 

beUnited telt inmiddels bijna 40.000 Members, 25 partners, 81 actieve ambassadeurs en is, met ruim 600 events per jaar, al een partij om rekening mee te houden.

Als belangenorganisatie wil beUnited, medio 2030, met ruim 1000. 000 Members een partij zijn waar men bestuurlijk niet omheen kan.

beUnited is…. omdat wij samen zijn!

0 Events
0 Partners
> 0 Members
0 Ambassadeurs
0 Locaties
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print