beUnited MKB Lobby

beUnited is…. omdat wij zijn!

Bij beUnited gaan we uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. beUnited is de krachtigste belangenorganisatie van, vóór en dóór het MKB, waar de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. beUnited is…. omdat wij zijn!

Belangenbehartiging,  nationaal en internationaal

beUnited, met ruim 38.000 members, de krachtigste zakelijk community voor het zelfstandig MKB in Nederland, behartigd jouw belangen op nationaal en internationaal niveau.

Door het smeden van allianties met andere belangen-, branche- en netwerkorganisaties bundelen wij de krachten om goede resultaten neer te zetten. Dat zorgt ervoor dat we ook daar steeds meer aandacht kunnen vragen voor zaken die het MKB belangrijk zijn en kunnen wij belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving wegnemen. Onze positie in Den Haag is sterk.

MKB is dé welvaartsmotor in Nederland

Het MKB bestaat in totaal uit meer dan 1,9 miljoen bedrijven, van eenmansbedrijven (ZZP) tot bedrijven met 250 medewerkers, nationaal tot internationaal opererend met circa 7 miljoen werknemers en een totale jaarlijkse omzet van circa 1000 miljard euro.

Er is dus maar één welvaartsmotor in Nederland en dat is het MKB. De wereld van ondernemerschap en arbeidsmarkt is onomkeerbaar veranderd. In die steeds sneller veranderende omgeving trachten MKB ondernemers ieder voor zich te anticiperen op de marktdynamiek.

De gezamenlijke kracht van MKB ondernemerschap dient ingezet worden door de, nationale en internationale, groeikansen van het MKB optimaal;

  • te steunen in plaats van te belasten met vele regels en risico’s;
  • te betrekken bij de digitale, energie- en klimaattransitie.

Positie

Zelfstandig MKB ondernemers zijn van grote waarde voor onze economie en samenleving.

MKB ondernemers kiezen heel bewust en in vrijheid voor het ondernemerschap, hebben innovatiekracht en voegen waarde toe aan de maatschappij, hebben een ferme positie op en maken daarmee een onmiskenbaar onderdeel uit van de arbeidsmarkt. Met hun kennis en ervaring en hun flexibiliteit brengen ze organisaties verder.

MKB ondernemers hebben recht op erkenning van de verdiende positie. De generieke wetgeving en maatregelen die nu op hen worden losgelaten passen niet meer bij de diversiteit in ondernemerschap.

Groei

MKB bedrijven krijgen in sneltreinvaart te maken met de uitdagingen van globalisering, digitalisering, robotisering en zo meer. 

De indruk bestaat dat veel zelfstandig MKB ondernemers alleen werken. Niets is minder waar. MKB ondernemers werken steeds meer samen in nieuwe werkvormen, ad hoc dan wel duurzaam, en vaak in coöperaties.

In de wet- en regelgeving worden deze samenwerkingsvormen regelmatig niet erkend en daardoor missen zelfstandigen mogelijkheden en kansen.
Daarnaast is het, om werkgelegenheid te kunnen creëren, nodig om groei van ondernemers te stimuleren

Fiscaal

De diversiteit onder zMKB ondernemers is enorm. Dit uit zich onder meer in de reden van starten, sector, beroep, inkomen, mate van bescherming en wat ze nodig hebben. De diversiteit van de vraagstukken zijn daarmee ook een gegeven. Een one-size-fits-all oplossing is niet het antwoord.

Fiscale faciliteiten dienen MKB ondernemerschap en de ondernemers te stimuleren en mogen niet leiden tot oneigenlijke aantrekkingskracht van het ondernemerschap. De rechtsvorm is nu leidend voor de belastingvorm, terwijl het ondernemerschap leidend zou moeten zijn.

Zekerheden

De wijze waarop mensen hun arbeidzame leven inrichten is in de afgelopen decennia flink veranderd. De combinatie van een dienstverband met het MKB ondernemerschap of de afwisseling daartussen komt steeds vaker voor.

Daarom moeten we op een andere manier naar ons stelsel kijken om MKB ondernemer de zekerheden te kunnen bieden die ze nodig hebben zoals een goede basisvoorziening tegen arbeidsongeschiktheid, de mogelijkheid van leven lang ontwikkelen, maar ook het verkrijgen van een hypotheek.

Denk mee

beUnited is het krachtigste zakelijk community voor het MKB in Nederland.

Herken je je in onze visie en zijn er zaken die jou als zelfstandig ondernemer raken?

beUnited kan met belangenbehartiging net voor jou het verschil betekenen.

Maak jouw keuze uit een van de beUnited Memberships, neem contact op, en denk met ons mee.

Pancras Pouw
Founder

0
Events
0
Partners
0
Members
0
Ambassadeurs
0
Locaties