beUnited nieuws Overbruggingskrediet corona kan weer worden aangevraagd

Overbruggingskrediet corona kan weer worden aangevraagd

Het online aanvraagportaal voor de Corona-OverbruggingsLening (COL) is weer geopend. Tot 1 februari 2021 kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb-ondernemingen zich aanmelden voor overbruggingskrediet, dat zal worden verstrekt door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

De COL is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers die in financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de coronapandemie. In totaal is er € 300 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s, die als doel hebben het versterken van de regionale en lokale economie, overbruggingsleningen tussen de € 50.000 en € 2 miljoen.

Start-up, scale-up of innovatieve onderneming

Willen ondernemingen voor de COL-regeling in aanmerking komen, dan moeten zij een startup, scale-up of innovatieve mkb-onderneming zijn, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd is. De COL-faciliteit staat ook open voor mkb-ondernemingen die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen –  denk aan ingehouden winsten –  en geen bancaire financieringsrelatie hebben.

Regeling verlengd

Aanvragen voor de COL waren in eerste instantie mogelijk tot eind september 2020. Na beoordeling van alle aanvragen blijkt nog een bedrag van ruim € 35 miljoen onbenut te zijn. Het kabinet heeft besloten om de regeling te verlengen tot uiterlijk 30 juni 2021.

Beoordeling volgens de tendersystematiek

Een onderneming moet het volgende aanleveren bij de ROM van de eigen provincie om voor een COL in aanmerking te komen:

  • een goedgekeurde of samengestelde jaarrekening 2018;
  • een goedgekeurde of samengestelde jaarrekening 2019;
  • het aanvankelijke business plan 2020;
  • de aanvankelijke begroting 2020;
  • actuele tussentijdse cijfers 2020;
  • een structuurschema;
  • de bestaande leningsovereenkomst (indien van toepassing);
  • een CV van de directie.

Aanvragen zullen volgens de tendersystematiek beoordeeld worden: de ROM’s zullen aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie weegt de aanvragen tegen elkaar af.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Redactie beUnited
De redactie van beUnited (re)post actueel Ondernemersnieuws op de nieuwspagina van beUnited, het krachtigste zakelijke netwerk van, vóór en dóór MKB ondernemers, directeuren en managers in Nederland.

Geef een reactie