beUnited samen werken aan behoud zelfstandig ondernemerschap

Vakbond zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers verdienen echte politieke vertegenwoordiging. 

beUnited is een moderne proactieve vakbond van, vóór en dóór > 39.000 zelfstandig zelfstandig ondernemers, die samen werken aan het behoud van zelfstandig ondernemerschap in Nederland.

beUnited zorgt dat de stem van zelfstandig ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen.

Samen Werken

beUnited staat voor samen werken;

 • samenwerken aan duurzaam zelfstandig ondernemerschap
 • samenwerken aan waarde scheppend sociaal ondernemerschap
 • samenwerken in zelfstandigheid
 • samenwerken aan eigenaarschap
 • samenwerken aan verantwoordelijkheid voor mens en samenleving
 • samenwerken aan een efficiënt en profijtelijk resultaat.

Wat wil beUnited

beUnited wil een overheidsbeleid dat staat voor een duurzaam lokaal, regionaal & landelijk zelfstandig ondernemersklimaat d.m.v.:

 • onafhankelijke belangenbehartiging 
 • deskundige ondersteuning
 • professionele erkenning
 • rechtvaardige beleid, wet en regelgeving
 • mensgerichte samenleving 
 • gezamenlijke invloed op politiek en media.  

Wat doet beUnited

beUnited streeft er naar haar invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid om dat duurzame ondernemersklimaat te bevorderen en ervoor te zorgen dat zelfstandige ondernemers een eerlijke kans krijgen om te gedijen en op verantwoorde en duurzame wijze waarde te creëren d.m.v.:

 • toegankelijke Informatie
 • inhoudelijke Support
 • belangenbehartiging
 • ondersteunende Services

Sluit je aan bij beUnited

Zelfstandig ondernemers verdienen een vakbond die hun belangen echt behartigt in plaats van teveel verwevenheid met de politiek.

Zorg samen met ons dat de stem van de zelfstandig ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. 

Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen.