robotics rpa

Robotics – waar hebben we het eigenlijk over?

Sinds het populair worden van de software die gepaard gaat met Robotics Process Automation, het wordt vaak afgekort als RPA en in eerste instantie verschenen er artikelen waarin het ‘robotics-in-finance’ werd genoemd. Het heeft niets met robots te maken als in de metalen machines zoals we die uit films kennen of die in assemblagehallen auto’s voor ons in elkaar lassen. Er zijn wel overeenkomsten aan te wijzen tussen robots van metaal of software versies, zoals het routinematig afhandelen van taken of het gebruik van data om routinematig procesafwijkingen te corrigeren of financiële allocatie te doen.

Maar waar komt dan die fascinatie vandaan voor nagenoeg alles wat met robots te maken heeft? Wanneer is dat begonnen, wat zijn nu echt de mogelijkheden met RPA en waar gaat het in de toekomst naartoe?

Eind vorig jaar was ik in Bordeaux en heb daar o.a. een tentoonstelling bezocht in het technologie- en wetenschapsmuseum (Cap Sciences, link: http://www.cap-sciences.net/au-programme/exposition/robots) en hier werden een aantal zaken duidelijk neergezet:

 • Er is al het idee van machines die routinematige taken van mensen overnemen sinds de klassieke oudheid, een replica van een ‘serveer robot’ werd in Frankrijk getoond en is in de collagefoto te zien, ongeveer 250 jaar voor de start van onze jaartelling;
 • Je kan de robotisering in ruwweg vier ontwikkelstadia indelen:
 1. Automatisering van machine taken (beetje de machines en tools zoals je die in de Indiana Jones films ziet);
 2. Science fiction films waarin vooral slechte of bovenmenselijke eigenschappen aan machines worden toegeschreven;
 3. Huishoudelijke- en bedrijfstaken, de laatste vooral in combinatie met digitale techniek en waar de werkomgeving voor mensen bijzonder onaangenaam is (diepzee, routinematige assemblagehal, een Mars lander, etc.);
 4. Software routines die als robotica worden omschreven en waar men makkelijk data analyse in kan zetten om routines te verbeteren, machine learning techniek op basis van historische data is hier een mooi voorbeeld van.
 • Het woord robot is van oorsprong afkomstig uit het Slavisch taalgebied en betekent zoveel als ‘werken’ of ‘taak uitvoeren’ en komt voor het eerst voor in een Tsjechisch toneelstuk R.U.R. ‘Rossum’s Universal Robot’ van Karel Capek. Wanneer je het toneelstuk in één zin samenvat dan krijg je ‘Thus by simplifying the man, he created the robot’ en dat is precies wat we vandaag de dag met RPA en eigenlijk alle robotica ook doen;
 • Er zijn in alle lagen van de samenleving voor- en tegenstanders van automatisering en robotisering, dat is door alle eeuwen heen hetzelfde gebleken.

Dus routinematige handelingen overnemen of op voor mensen onmogelijke plekken aan de slag? Heel in het kort is dat wel hoe we nu met robotica en RPA aan de slag gaan. Ook hier is de domeinexpertise noodzakelijk, hier kan een eerste stap gemaakt worden in het bepalen van processen die voor automatisering in aanmerking komen en dan is het zaak om te kijken of RPA een goede oplossing is voor het automatiseren van processen.  RPA is zeker geen eindoplossing maar moet worden gezien als een tussenfase in de automatisering van processen, de basisinsteek moet altijd zijn dat het bestaande systeemlandschap en bijbehorende infrastructuur als uitgangspunt dienen voor de geautomatiseerde oplossingen.

Een aantal voorwaarden die dan helpen om dit goed te bekijken:

 1. Zorg voor een burning platform, zonder aanwijsbare noodzaak is automatisering bij voorbaat kansloos;
 2. Domein expertise blijft nog lang nodig, al is het alleen maar om data analyse resultaten in een lokale omgeving (met unieke historie) te doorgronden;
 3. Wanneer je met data analyse aan de slag gaat en processen wilt selecteren moet je in het achterhoofd houden wat de beperkingen van de analyse zijn, zie hiervoor ook mijn eerdere blog;
 4. Start met een proces wat je heel goed kent, waarin je makkelijk alle applicaties kan betrekken. Je kan dan direct (real time) zien welke verandering welk gevolg heeft, snel schakelen en eventueel bijsturen;
 5. Simplificeer de problematiek niet teveel (standaard project valkuil), uiteindelijk zal de complexe realiteit terugkomen met alle gevolgen van dien;
 6. Kijk verder dan de kostenbesparing, zeker wanneer vanuit data analyse (proces mining) naar verbetering wordt gezocht is een nieuwe variant in het business model met omzet groei tot gevolg vaak veel lucratiever dan het snijden in kosten en eventuele FTE-besparing.

Zoals in een eerdere blog aangegeven zal dit inderdaad banen gaan kosten, maar (citaat): “niet meer of minder dan in vorige ontwikkelstappen het geval is geweest. Natuurlijk zal het de manier waarop wij ons werk doen veranderen, ons efficiënter maken en kosten verlagen. Het zal ervoor zorgen dat sommige functies overbodig worden, maar veel van de taken waarvoor deze technologie wordt ingezet waren simpelweg niet eerder mogelijk vanwege de complexiteit of de schaal.”

Wilt u meer weten over robotica of RPA? Neem dan direct contact met ons op.

Igor Wortel

My resume and working experience is very broad, mail me to get more information: igor@phalanxes.eu or surf www.phalanxes.com

Specialties: Project management, people management, oil industry, mining engineering, outsourcing, credit, process (automation) management, training, private equity, legislation, volunteer, chairman, board member, people manager, professional, factoring, training, lecturing, BigData, (financial) analytics, AI, robotics, internet of everything, BlockChain, Business Model Innovation, IoT

Geef een reactie