Stichting Coronaclaim MKB eist accountability en rechtvaardigheid

Stichting Coronaclaim MKB eist accountability en rechtvaardigheid

Stichting Coronaclaim MKB eist van de overheid accountability en rechtvaardigheid voor de schade als gevolg van door de overheid opgelegde coronamaatregelen. Door verplichte sluitingen, beperkte openstellingen en een markt die als gevolg van de coronamaatregelen onvoorspelbare verschuivingen heeft doorgemaakt, hebben ondernemers grote schade geleden. Veel ondernemers worden nog dagelijks geconfronteerd met de negatieve gevolgen. De stichting gaat juridische procedures starten om tot een eerlijke verdeling van de schade te komen.

Door de coronamaatregelen van de overheid hebben alle MKB- en Zzp-ondernemers in meer of mindere mate schade geleden. MKB- en Zzp- ondernemers zijn naar schatting €30 miljard aan inkomsten misgelopen, hebben €6 miljard aan extra leningen en ingeteerd vermogen opgebouwd en zijn met €20 miljard belastingschulden opgescheept. De overheid is al begonnen met het terugvorderen van de coronaleningen. Het invorderen van de opgebouwde €20 miljard belastingschuld is weliswaar opgeschort tot april 2024, maar hangt nog steeds als een zwaard van damocles boven het hoofd van de MKB- en Zzp-ondernemers.

Stichting Coronaclaim MKB vreest dat, nu de beloofde parlementaire enquête op de lange baan is geschoven, veel verantwoordelijke Kamerleden en ministers de politiek verlaten en onafhankelijke onderzoekers nog altijd de toegang tot informatie wordt ontzegd of ontmoedigd, de vragen over accountability en rechtvaardigheid niet of nauwelijks beantwoord zullen worden. Als de overheid het niet zelf doet, doen wij het wel aldus Pancras Pouw, voorzitter van Stichting Coronaclaim MKB.

Stichting Coronaclaim MKB wil dat de overheid verantwoording aflegt over de coronamaatregelen en bereidt samen met juristenkantoor Fyner een uitgebreide en goed onderbouwde aansprakelijkheid voor, gericht op het juridisch begrip onrechtmatige overheidsdaad, internationale mensenrechten en het begrip “fair balance”. Met veel maatregelen heeft de overheid het eigendomsrecht van de ondernemer geschonden. Het gaat daarbij om artikel 14 van de Grondwet en artikel 1 van het Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens (EVRM) en de fundamentele vrijheden. Alle ondernemers met schade kunnen zich aanmelden. Wij zullen transparant het aanmeldingsproces begeleiden, we gaan alle aanmeldingen bestuderen en daaruit vorderingen opstellen.; aldus Jos Roose, directeur Fyner.

Oproep

Stichting Coronaclaim MKB stelt dat elke MKB- en Zzp- ondernemer in meer of mindere mate schade heeft opgelopen en roept MKB- en Zzp-ondernemers massaal op een kosteloze schademelding te doen als gevolg het niet nakomen van beloften door toenmalig VWS-minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte bij het afkondigden van de coronamaatregelen. Sinds maandag 12 september 2023 hebben al 85 ondernemers kosteloos het aanmeldingsformulier op Coronaclaim.nl ingevuld en verzonden.

2 miljoen MKB- en Zzp- ondernemers

Er zijn bijna 2 miljoen MKB- en Zzp-ondernemers in Nederland. Zij zorgen voor 71% van de werkgelegenheid, innovatie en welvaart. MKB- en Zzp-ondernemers zijn de grootste werkgever van Nederland, het is dan ook onbegrijpelijk dat MKB- en Zzp-ondernemers in de politiek niet de aandacht en van de overheid niet de support krijgen die ze verdienen. Vanuit de politiek en overheid verwachten we helaas niet veel actie. Daarom zijn we genoodzaakt om via de rechter accountability en rechtvaardigheid af te dwingen; aldus Pancras Pouw.

Over Stichting Coronaclaim MKB

 De stichting Coronaclaim MKB is een initiatief Pancras Pouw, oprichter en CEO van de onafhankelijke MKB-belangenorganisatie beUnited, met bijna 40.000 leden, een krachtige stem in de politiek. De stichting wordt ondersteund door het maatschappelijk betrokken juristenkantoor Fyner van Jos Roose, directeur eigenaar.

Pancras Pouw

(groot)vader, ondernemer, visionair, inspirator, vrijdenker, levenskunstenaar, verbinder, golfer

Een ervaren visionaire bestuurder/directeur die weet wat het is om (eind) verantwoordelijk te zijn voor een organisatie en gewend is om de strategie te bepalen en deze operationeel weet te vertalen naar doelen. Beschikt over een buitengewoon groot (social) netwerk en is zeer succesvol gebleken bij het uitrollen van "new business".

Een daadkrachtige persoonlijkheid, out of the box denker die de lijnen helder edoch daadkrachtig uitzet en daarbij vertrouwt op c.q. gebruik maakt van de kwaliteiten van het team en de organisatie.

Een echte stimulator met een heldere open leiderschapsstijl met een bewezen strategisch, financieel/bedrijfseconomisch en organisatorisch inzicht. En in de vervulde rollen/opdrachten verantwoordelijk geweest voor het initiëren van beleid en leiding geven aan de uitvoering, aan reorganisaties en het bedenken, opzetten en uitrollen van nieuwe organisatie(onderdelen), concepten, producten, diensten en marketingactiviteiten.

Geef een reactie