beUnited strategisch partnership met PZO voor Betere positie zelfstandig ondernemers

Strategisch Partnership met PZO

Het strategisch Partnership met PZO heeft tot doel om, de kans op het op verantwoorde, duurzame wijze waarde creëren voor de ondernemer, het zelfstandig ondernemerschap en de onderneming(en) te vergroten.

PZO

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) is een in 2002 opgerichte Lobby organisatie voor zelfstandig ondernemers, met als doel; belangenbehartiging op onderwerpen die zelfstandig ondernemers en ondernemerschap aan gaan. PZO is een vereniging van, voor en door haar leden. In Den Haag en Brussel, bij ministeries, de Tweede Kamer en door een zetel in de SER praat PZO mee over belangrijke onderwerpen die ondernemers en het ondernemerschap aan gaan.

Lobbypositie PZO

De lobbypositie van PZO in Den Haag en Brussel is sterk. Door het smeden van allianties bundelen zij de krachten om goede resultaten neer te zetten.

 • De PZO zetel in de SER zorgt er voor dat ze steeds meer aandacht kunnen vragen ondernemersvraagstukken.
 • Het PZO lidmaatschap van de EFIP – het Europese forum voor zelfstandig professionals – zorgt er voor dat ze onze stem in Europa goed horen.

beUnited

beUnited is het krachtigste zakelijke netwerk vóór en dóór  MKB ondernemers, directeuren en managers in Nederland.

 • beUnited brengt haar community leden, bij meer dan 600 jaarlijkse (on- & offline) events & activiteiten, samen.
 • beUnited ondersteund haar leden bij het professionaliseren, versterken & vergroten van de eigen onderneming(en).
 • beUnited faciliteert haar leden, samen met Partners, een breed scala on- en offline activiteiten, producten & diensten. 
 • beUnited ondersteund haar leden bij het op verantwoorde wijze, duurzame waarde creëren voor de ondernemer, het zelfstandig ondernemerschap en de onderneming

Hoofdlijnen Strategisch Partnership

 • PZO wordt Partner van beUnited en stelt haar lobbypositie ter beschikking aan de leden van beUnited.
 • PZO stelt haar ledendiensten ter beschikking van de daarvoor betalende leden van beUnited.
 • beUnited zal de PZO ledendiensten gaan toevoegen aan een of meerdere beUnited Membership opties.
 • beUnited wordt lid van PZO en treed toe tot het dagelijkse bestuur van PZO.
 • beUnited gaat deel uit maken van het Platform ZZP, het platform waar ook de branche organisaties van VNO-NCW en MKB Nederland zijn vertegenwoordigd.

Wat betekent dat voor de beUnited leden

Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal spelen er veel zaken voor ondernemers en het ondernemerschap. Door het strategisch Partnership met PZO kan beUnited, naast het brede scala on- en offline activiteiten, producten & diensten, ook de belangen van haar leden behartigen.

beUnited Lobby agenda

beUnited zal begin 2021 gaan starten met een pilot om een specifieke beUnited lobby agenda op te stellen. Door on- & offline  onze leden te raadplegen en goed naar zelfstandig ondernemers te luisteren, verwachten wij een krachtige lobby agenda te kunnen samenstellen.

Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal

De beUnited Lobby Agenda brengen wij vervolgens onder de aandacht, praten en denken we mee en zorgen we er voor dat de stem van beUnited leden, via PZO, wordt vertegenwoordigt op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Laat je stem horen

Herken je je in onze visie en wil jij ook

 • een betere positie voor zelfstandig ondernemers waarbij eigen verantwoordelijkheid centraal staat.
 • actief betrokken en mede verantwoordelijkheid zijn voor de beUnited Lobby Agenda

Laat dan jouw stem doorklinken via het krachtigste MKB netwerk in Nederland.

Pancras Pouw
Founder & Chief

Aanmeldingsformulier