Stichting Coronaclaim.nl MKB persbericht

Stichting Coronaclaim MKB wil sanering €20 miljard belastingschuld

P E R S B E R I C H T

Stichting Coronaclaim MKB wil sanering €20 miljard belastingschuld

AMSTERDAM, dinsdag 15 maart 2022
Door de coronamaatregelen van de overheid zitten MKB-ondernemers met €20 miljard belastingschulden opgescheept. Daarbij is er €6 miljard aan extra leningen en ingeteerd vermogen opgebouwd en is er naar schatting €30 miljard aan gemiste inkomsten. De Stichting Coronaclaim MKB wil dat de overheid deze schuldenberg saneert. Daartoe bereidt de claimorganisatie een bodemprocedure voor op basis van bestaand recht voor compensentatie bij overheidsingrijpen.

‘Gedupeerde MKB-ondernemers hebben niet alleen een gigantische belastingschuld, ze hebben ook hun spaarrekeningen moeten leegtrekken; betalingsregelingen bij verhuurders en andere kredietverstrekkers moeten treffen. Velen hebben zelfs leningen bij vrienden en familie moeten aangaan’, stelt initiatiefneemster Pascale Petiet. Samen met het Amsterdamse advocatenkantoor bereidt ze de rechtszaak voor.

Rekening verdelen

Petiet: ‘De coronamaatregelen zijn door de overheid genomen om de gezondheid van de hele bevolking te beschermen en gezondheidszorg is een zaak van ons allemaal. MKB-ondernemers zijn uiteindelijk de financieel gedupeerden van de coronacrisis. Stichting Coronaclaim MKB vindt dat het tijd wordt om de balans op te maken na 2 jaar en de rekening te verdelen.’

Zonder compensatie komt er een golf van faillissementen aan dat weer gevolgen heeft voor andere ondernemingen. Er zijn 274.000 ondernemingen met belastingschulden. De totale belastingschuld van 20 miljard bedraagt 5,8% van de rijksbegroting.

Onbezoldigd

‘Voor een MKB-ondernemer is het verhalen van de schade bij de Staat in zijn eentje vrijwel onbetaalbaar. Maar met een heleboel ondernemers samen lukt dat wel. Daarom is stichting Coronaclaim MKB een crowdfunding gestart om de rechter de schade te laten vaststellen. We hebben €450.000 nodig voor een bodemprocedure tegen de Staat. Het bestuur werkt onbezoldigd voor de stichting. We willen niets verdienen aan andermans ellende. En de advocaten ontvangen een bescheiden vergoeding. We werken al ruim een jaar aan de zaak. De juridische argumenten voor compensatie zijn gevonden in zowel Nederland als Europees recht.’

Schrijnende gevallen

Voor een bijdrage van €450 kunnen ondernemers hun schade claimen op coronaclaim.nl. Hieruit worden 10 tot 20 schrijnende maar representatieve voorbeelden geselecteerd zodat de rechter hier uitspraak over kan doen. De overige deelnemers krijgen beschikking over het juridisch dossier zodat individueel de schade kan worden geclaimd. Ook kan de actie worden gesteund door geld te doneren op Getfunded.

2 miljoen MKB’ers

Pouw: ‘Er zijn bijna 2 miljoen MKB’ers in Nederland. Zij zorgen voor 71% van de werkgelegenheid, innovatie en welvaart. Het MKB is daarmee de grootste werkgever van Nederland, en het is dan ook onbegrijpelijk dat het MKB niet de aandacht krijgt in de politiek en niet de support krijgt van de overheid die het verdient. Vanuit de politiek verwachten we helaas niet veel actie. Daarom zijn we genoodzaakt om via de rechter onze schade aan te kaarten. De rechtszaak gaat niet over de coronamaatregelen maar uitsluitend over de compensatie voor MKB-ondernemers.

Over Stichting Coronaclaim MKB

De stichting Coronaclaim MKB is een initiatief van Pascale Petiet, Pancras Pouw en Erik Koper. Petiet is CEO van financieel dienstverlener oamkb. Pouw is oprichter, CEO en voorzitter van MKB-belangenorganisatie beUnited, met meer dan 40.000 leden een krachtige stem in de politiek. Koper is eigenaar van de winkels Gute Laune en bevlogen mkb-ondernemer. De stichting wordt ondersteund door het maatschappelijk betrokken advocatenkantoor Brandeis.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Uitgestelde belastingschuld leidt in 4e kwartaal 2021 tot faillissementspiek

Aan het mirakel van de grootste economische krimp van na de oorlog en een laagterecord aan faillissementen gaat toch een eind komen. Volgens een op 17 februari verschenen rapport van accountant PwC en de Leidse universiteit moet Nederland zich in het vierde kwartaal van 2021 schrap zetten voor een faillissementsgolf. Reden: het innen van miljarden aan uitgestelde belastingschuld.

Kabinet kan gevolgen coronamaatregelen niet langer verhullen

Dankzij tientallen miljarden overheidssteun, uitstel van belastingplicht en rechters die onberispelijke faillissementsaanvragen naar de prullenmand verwijzen, is het kabinet er tot nu in geslaagd de gevolgen van de coronamaatregelen te camoufleren. Maar eind dit jaar kan de impact van de coronacrisis niet langer verhuld worden, verwachten experts van accountant PwC en de Leidse universiteit. De tweede Bijzonder Beheer Barometer die zij vandaag publiceren maakt duidelijk dat inning van uitgestelde belastingschuld veel bedrijven in het vierde kwartaal van 2021  de das om zal doen.

Belastingdienst heeft 13,2 miljard aan uitstel verleend

In de nieuwe uitgave van de Barometer hijst het panel zonder aarzelen de stormbal: het zal veel drukker worden op de afdeling Bijzonder Beheer van de grootbanken. In het derde kwartaal van 2021 zal het hoogtepunt worden bereikt. Drie maanden later volgt een piek in het aantal faillissementen. In lijn met de vorige BB-Barometer worden de horeca, groot- en detailhandel, cultuur en recreatie genoemd als de sectoren waar de verwachte toestroom naar bijzonder beheer het hoogst is. Het verleende belastinguitstel bedroeg op 31 december 2020 al 13,2 miljard euro. Dit bedrag is sindsdien verder toegenomen.

ICT en financiële dienstverlening profiteren van coronacrisis

Opvallend is dat de directe invloed van de coronacrisis afneemt. Nog maar 42 procent van de experts geeft aan dat de coronacrisis de belangrijkste oorzaak is van de financiële problemen waar bedrijven mee kampen. In november vorig jaar lag dit percentage nog op 66 procent. Andere redenen, zoals (door de coronacrisis) veranderd consumentengedrag en een verouderd verdienmodel, worden belangrijker naarmate de situatie langer aanhoudt. Er zijn ook sectoren die juist profiteren van de coronacrisis. Het panel noemt ICT en financiële dienstverlening als sectoren waarbij de verwachte instroom bij bijzonder beheer het minst is.

Vraag om hulp

Zorg dat het snel duidelijk wordt of je in de toekomst in de betalingsproblemen komt en hoe groot dit probleem is. Wat wordt dan de volgende stap?

Voor veel ondernemers is dit een moeilijke stap. Immers, als ondernemer ben je gewend om je problemen zelf op te lossen. De huidige onzekere tijd maakt echter dat je als ondernemer anders moet acteren dan je gewend was. Ga daarom in gesprek met een adviseur die je daadwerkelijk kan ondersteunen en oplossingsrichtingen kan bieden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print