doorbreken met Evolutie Systeem Hilde Kroon Mediation

Doorbreken waar anderen opgeven

Ben jij Professioneel Conflictoplosser?

Ben je (hr) manager, consultant, psycholoog, trainer, coach, mentor, therapeut, mediator, advocaat, notaris? 

Heb je wel eens te maken met ‘lastige klanten’, die vastzitten in de slachtoffer- of dadermodus? Mensen die niets doen met alles wat je ze aangeeft? Met frustratie, machteloosheid, energieverlies en verlies van je cliënt/zaak tot gevolg.  

Je rugzak vol met methoden en tools en toch lukt het niet om bij deze lastigste ‘klanten’ de doorbraak te bewerkstelligen. Je denkt: “Ik heb alles gedaan!”.  Je geeft het op. Ze zijn gewoon te eigenwijs.

Een techniek om ego te buigen

Maar toch, je hebt nog niet alles gedaan! Je hebt nog niet de interventies uit het Evolutie Systeem toegepast. Ben jij een conflictoplosser die een stap verder wil gaan? Wil jij doorbreken waar anderen opgeven? Wil je je vaardigheden aanscherpen om ook in deze moeilijkste gevallen een doorbraak te bereiken?

Er bestaat namelijk een techniek om ego te buigen, 

  • zonder veel getouwtrek
  • zonder veel tijd- en energieverlies
  • zonder zélf druk, dwang of dreiging uit te oefenen.

Wat je nodig hebt, is een vanzelfsprekend, intuïtief systeem, waarmee je je cliënt/klant/medewerker, structureel begeleidt naar een nieuw perspectief dat toegang geeft tot de optimale oplossing.

Dat systeem is het multi-dimensionale groeimodel: Het Evolutie Systeem.

Evolutie Systeem Hilde Kroon Mediation

 

EVOLUTIE SYSTEEM

Het Evolutie Systeem is de rode draad uit talloze systemen, modellen, methoden uit (alternatief)psychologische, (rechts)filosofische en esoterische bronnen, teruggebracht tot dit eenvoudig 3-Pijler model met drie stappen. 

Het volgt onze ontwikkeling als mens via kind-fase, door de puberteitsfase, naar volwassenheid. Het is ook van toepassing op methoden en producten en diensten. Denk maar aan het gezegde als een nieuw product gelanceerd wordt: “De kinderziekten moeten er nog uit”. 

In onderstaande tabel een eerste indruk van wat de pijlers inhouden. Er zijn uiteraard veel meer kenmerken en diepere lagen om de pijlers goed te onderscheiden.

 

Methoden in het Evolutie Systeem

Alle methoden – teruggebracht tot de kern – passen in het Evolutie Systeem.  Elke methode volgt immers het verzamelen (inventariseren), het onderscheiden (onderzoeken) en het verheffen (verbeteren). 

Conflictoplossingsmethoden zoals rechtspraak, onderhandelen, mediation, maar ook methoden voor innerlijke conflictoplossing die in psychologie of therapie gebruikt worden: Systemisch werk, NLP, MatriX, EFT, EMDR, Byron Katie, Ken Wilber etc. Methoden die in het bedrijfsleven worden gebruikt voor optimaliseren van bedrijfsprocessen: Lean, Agile etc. 

Natuurlijk is het niet de bedoeling alle wijsheden in alle andere methoden over boord te gooien. Elke methode past in één van de Pijlers, afhankelijk van de intentie van de interventies die gehanteerd worden.  Elke methode heeft zo zijn kracht om te helpen een bepaalde fase te doorlopen, maar mist vaak interventies in één van de Pijlers. Dit maakt dat mensen terugvallen in weerstand en in de echt lastige situaties de doorbraak toch niet blijvend is of helemaal niet plaatsvindt. 

Het Evolutie Systeem biedt het grotere kader en daarbinnen zit de verfijning. Andere methoden kunnen opgerekt en aangevuld worden met interventies om zelfs in de lastigste situaties een doorbraak te bereiken.  Het maakt duidelijk waar iets ontbreekt en iets extra’s ingezet kan worden om een doorbraak te bereiken.

Hoe subtieler je het gaat zien, hoe meer je eruit haalt. En hoe groter de kaders, hoe meer begrip. De inzichten die het Evolutie Systeem brengt en de interventies die eruit afgeleid kunnen worden, kunnen ingezet worden om andere methoden te verrijken, verbreden en verdiepen. 

Evolutie Systeem Hilde Kroon Mediation 1e pijler

PAS JIJ IN EEN SYSTEEM?

Het Evolutie Systeem geeft dus het grotere plaatje weer, waar alles in past. 

“Maar waarom weer een model, systeem, methode?”, hoor ik je al zeggen. Niemand wil in een systeem geplaatst worden. Niets zo vervelend als een label opgeplakt te krijgen. Dat voelt beperkend en doet afbreuk aan onze diversiteit.

Toch zitten we er allemaal in. Als je wel eens van systemisch werk hebt gehoord, weet je dat we deel uitmaken van allerlei systemen: een relatie, een gezin, familie, werkomgeving, maatschappij, de wereld. 

Bezien vanuit een nog groter – holistisch – perspectief zitten we allemaal in de ‘eenheid’.  Dat is alles wat er is: een heel groot systeem, zonder grenzen. Er is dus geen ontsnappen aan! 

We zitten erin en we kunnen er niet uit.

Maar ook hier is er natuurlijk een beter perspectief. Om het even welk systeem we bedenken, zelfs als het de grote eenheid is, dient enkel om inzicht en begrip te krijgen, om een situatie te verbeteren. Elk systeem lost daarmee ook weer op als het zijn functie heeft volbracht. 
De eenheid is alles en het is niets.

Er zijn er talloze systemen, methoden en technieken. Steeds ten dienste van het inzicht om een situatie, product of dienst te verbeteren.

De reden waarom we het lastig vinden om in een systeem geplaatst te worden, is de angst om veroordeeld te worden (these). De andere kant is dat we het handig is om gebruik te kunnen maken van een systeem om inzicht te krijgen.  (antithese). De synthese is dat we er allemaal onderdeel uitmaken en dat we ‘het’ allemaal vroeg of laat wel leren. Als we al veroordeeld worden, is dat het probleem van de ander of we zijn het feitelijk zelf die onszelf veroordelen.

Deze manier van kijken (these, antithese, synthese) is een voorbeeld van groei door het Evolutie Systeem.

GEWELDLOZE COMMUNICATIE IN HET EVOLUTIE SYSTEEM

Een voorbeeld van het plaatsen van een methode in het Evolutie Systeem ter verduidelijking. Hoe kan een methode in het Evolutie Systeem geplaatst worden op basis van de intentie van de interventie?

We nemen een populaire en prachtige methode om de eerste pijler wat te verduidelijken.

Geweldloze Communicatie

Geweldloze communicatie is een prachtige methode om bewust te worden van de manier waarop je communiceert en wat de intentie daarachter is.

Het doel is zonder macht- en manipulatiespelletjes simpelweg de ander een verzoek te doen of de ander aan jouw wensen tegemoet wil komen. Dus geen ‘oorlog’ meer, niet meer in woorden, niet meer in daden en zelfs niet meer in intentie. Zorg voor elkaar staat voorop.

Dit is al veel verfijnder dan de conflictoplossingsmethoden uit voor ons Westerse mensen gelukkig vroegere tijden, maar in andere plaatsen in de wereld nog steeds veel voorkomend: oorlog en moord, vechten tot de dood er op volgt. Hoewel al heel veel beter, is het ‘gevecht’ in de rechtszaal, ook niet schoon! De één wint, de ander verlies. De één krijgt gelijk, de ander niet. Toch kan het zin hebben een rechter in te schakelen. Voor sommige mensen brengt het rust dat een ander beslist wat het beste is (de andere kant). Als men zich daarbij neer kan leggen is het conflict ook opgelost. De ander geeft op of berust. Heel vaak zien we echter, dat de degene die in het ongelijk wordt gesteld teleurgesteld en boos is en dat hetzelfde conflict dan later opnieuw of in andere vorm oplaait.

methoden in de eerste pijler van het Evolutie Systeem Hilde Kroon Mediation

Geweldloze communicatie is dus een veel ‘verhevener’ vorm van conflict oplossen dan oorlog voeren of een rechtszaak beginnen. Je doet een verzoek aan de ander en hoopt dat deze ander dat wil inwilligen of wil praten over de mogelijkheden daarvoor.

Dit is een voorbeeld van het groeien door de eerste pijler van het Evolutie Systeem: we groeien in conflictoplossing van oorlog voeren (1) naar de rechter laten beslissen (2) tot het onderling uitpraten en een verzoek doen (3).

Maar wat als de ander het verzoek niet inwilligt? Wat als de ander zegt: “Bekijk het maar!”? “Ik heb er geen zin in!”
In dat geval moeten we de invulling van onze behoefte bij iemand anders halen, die het ons wel wil geven.

In die zin is het een ‘afhankelijke’ methode. Je bent nog steeds afhankelijk van een ander om jouw behoefte te vervullen.

Wat als er niemand is, die dat wil? Dan zullen we het zelf moeten oplossen.

 INNERLIJK CONFLICT

Als de ander weigert mee te werken, gaan we zien dat onze behoefte een innerlijk conflict is. Zolang we het bij de ander zoeken, zijn we ‘afhankelijk’ en kunnen we teleurgesteld en gekwetst raken.

Wil de ander wel in onze behoefte voorzien én wij in de behoefte van de ander, dan ervaren we de eenheid. Het helemaal in elkaar op kunnen gaan, loyaliteit, vertrouwen en zekerheid.

Zijn we al vaker teleurgesteld in de loyaliteit van anderen, dan gaan we het op een gegeven moment opgeven. We gaan vanzelf eerst voor onszelf kiezen, want we zijn al zo vaak gekwetst!  We zetten nu eerst onszelf voorop, maar de wens en het verlangen om in verbinding te zijn met een ander blijft. Je zoekt nu iemand die dezelfde normen en waarden heeft als jij! Zal het dit keer toch mogelijk zijn!!

Goed beschouwd is dit laatste proces de overgang van de eerste pijler naar de tweede pijler van bewustzijn in horizontale groei. De groei van oorlog via rechter, naar geweldloze communicatie is de verticale (verdiepingsgroei) in de eerste pijler.

We maken ons langzaam los van de afhankelijkheid en gaan kiezen voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Van daaruit willen we ons wel met de ander verbinden, maar we willen ons niet meer in de ander verliezen. We willen nu een partner die ons respecteert en wij respecteren de ander.

INNERLIJK CONFLICT (helpen) OPLOSSEN MET HET EVOLUTIE SYSTEEM

Er zijn een heleboel manieren om dit innerlijk conflict en het ‘trauma’ van de afwijzing, hechtingsproblematiek, de dans van het aantrekken en afstoten, op te lossen. Alle methoden hiervoor bestaan in de diepste kern weer uit de 3 stappen van het Evolutie Systeem.

Het gaat in al deze technieken en methoden namelijk om drie stappen uit het Evolutie Systeem. De 1-2-3 Opgelost methode uit het Evolutie Systeem is daarom een snelle manier om problemen en (innerlijke) conflicten op te lossen. Het overzicht en inzicht lost in feite het probleem op. 

De Professionele Conflictoplosser kan betrokkene(n) hierin begeleiden. Dat is de meerwaarde, de Toegevoegde Waarde. Daarvoor is nodig dat je zelf redelijk goed in staat bent om stabiel in de derde pijler te blijven.

JE EIGEN EVOLUTIE en die van anderen helpen VERSNELLEN?

De manier waarop we met conflicten en onze innerlijke conflicten omgaan, zegt iets over ons ‘bewustzijnsniveau’.  Gelukkig zijn we – zeker hier in het Westen – al zover ontwikkeld, dat we kunnen onderhandelen om tot een compromis te komen. 

Veruit de meeste mensen (70%) zit stabiel in de eerste pijler. Een relatief groot deel van de mensen in Nederland zit al aardig stabiel in de tweede pijler (25%). We zijn dan meestal ook goed in staat om de verschillende kanten van de medaille te zien en een compromis te sluiten. We zijn niet voor niks het land van het Poldermodel.

En lukt het ons maar zelden om de tegenstellingen echt te overstijgen met een win-win oplossing (derde pijler). Het gebeurt regelmatig dat we ons verscheurd voelen tussen wat onze omgeving van ons verwacht (eerste pijler) en wat we zelf willen (tweede pijler).

Door als conflictoplosser bewust te werken met de pijlers uit het Evolutie Systeem, jouw plek en die van anderen daarin en de stap naar een hoger niveau (tot in detail) te kennen, kun je je eigen evolutie én die van anderen enorm versnellen.

Het voordeel daarvan is dat je cliënt of medeweker langer voldoening en geluk ervaart, door het overzicht en inzicht dat deze krijgt in werk- en levenssituaties,  snel problemen kan oplossen en anderen daarbij kan helpen en win-win kan bereiken.

 

 

Ben je Professioneel Conflictoplosser?

Wil je een stap extra zetten en doorbreken waar anderen opgeven?  

Heb je interesse in opleiding of training in de interventies uit het Evolutie Systeem? De opleidingen hierin worden o.a. erkend door Mediation Federatie Nederland (MFN), Nederlandse Orde van Advocaten, ADR, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie e.a. met 8 tot 12 PE punten.

Vind je de materie gewoon interessant?

Volg het webinar “Conflicten Oplossen”  op woensdag 14 april a.s. om 19.00 uur voor verdere kennismaking en verdieping.

Conflicten Oplossen! beUnited Webinar door Hilde Kroon ZZP MKB Nederland