Covid 19 20 leugens

Covid | 20 Leugens

Mythe #1:

Het virus is nieuw.

Realiteit: Het virus is nauw verwant aan wijd circulerende betacoronavirussen en deelt 65-70% gemeenschappelijk genetisch materiaal.

Mythe #2:

Iedereen is vatbaar (immunologisch naïef).

Realiteit: Reeds bestaande of kruisimmuniteit is wijdverspreid en bovendien genieten kinderen bijna universeel van robuuste aangeboren immuniteit.

Mythe #3:

Het virus is dodelijk. Recente peilingen onthulden dat het gemiddelde lid van het publiek gelooft dat het infectiesterftecijfer (IFR) 20 tot 38% is.

Realiteit: De studie van Ioannidis, de meest uitgebreide tot nu toe, onthult dat de wereldwijde IFR voor jongeren onder de 70 0,05%is, met bijna alle dodelijke slachtoffers met ernstige comorbiditeiten. Voor het mediane risicolid van de populatie is de IFR minder dan 0,01%, wat betekent dat voor de meeste mensen het risico verwaarloosbaar is.

Mythe # 4:

Lockdowns zijn effectief in het verminderen van sterfgevallen.

Realiteit: Meer dan 50 studies hebben aangetoond dat lockdowns geen materieel gunstig effect hebben op de Covid-mortaliteit en dat ze de algehele sterfteresultaten verslechteren wanneer niet-Covid-nevenschade wordt meegerekend. Lockdown had geen plaats in eerdere richtlijnen voor volksgezondheid of pandemische respiratoire virussen, bestaande als een randidee onder mensen die pleitten voor gemilitariseerde benaderingen van pandemieën die volledig in tegenspraak waren met de volksgezondheid en epidemiologische praktijk en theorie.

Mythe #5:

Stoffen maskermandaten zijn effectief.

Realiteit: De meest uitgebreide studie tot nu toe, door de Europese CDC, toonde aan dat bijna alle papieren die het gebruik van stoffen maskers ondersteunden van lage bewijskracht waren en de meeste tekenen van vooringenomenheid vertoonden. De WHO gaf toe dat de ommekeer over de effectiviteit van maskers politiek gemotiveerd was. Er is geen teken in de internationale epidemische gegevens van de werkzaamheid van maskers. Gedragswetenschappelijke teams hebben aangetoond maskers te hebben ingezet als een instrument van psychologische oorlogsvoering (om de naleving van volksgezondheidsmaatregelen te vergroten). Maskering als broncontrole is niet consistent met aerosoloverdracht.

Mythe #6:

Overdracht gebeurt door druppels en fomites, dus maskers, ontsmetting, stickers, sociale afstand en perspex schermen zijn effectief.

Realiteit: De meest uitgebreide studie tot nu toe, door het Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, vond geen bewijs ter ondersteuning van druppel- en fomitetransmissie. Aerosoltransmissie via de lucht heeft de meest bewijskrachtige ondersteuning, net als voor andere respiratoire virussen. Bijna alle tegenmaatregelen die tegen hoge kosten worden ingezet, hebben geen basis in de wetenschap.

Mythe #7:

Asymptomatische overdracht is een aanjager van de epidemie.

Realiteit: Primair bewijs suggereert dat het tegenovergestelde het geval is – dat asymptomatische geïnfecteerde mensen kleine innocula delen, gunstig handelend om de immuunherkenning te verspreiden en te stimuleren. Asymptomatische gevallen zijn zeer zelden indexgevallen bij ziekteoverdracht en iets minder zelden van infectieoverdracht.

Mythe #8:

PCR-testen bij hoge cyclusdrempels zijn geschikt. Een positief resultaat bewijst een geval van ziekte of causaliteit bij een overlijden

Realiteit: PCR-testen zijn niet geschikt/bevoegd voor de diagnose van COVID, of detectie van “gevallen”, infecties of besmettelijkheid. In het bijzonder is het, wanneer het wordt ingezet bij hoge “cyclusdrempels”, gevoelig voor het genereren van epidemiologische valse positieven, met ernstige economische gevolgen.

Mythe #9:

COVID is onbehandelbaar. Niets kan worden gedaan totdat een patiënt in het ziekenhuis aankomt, waarna ze moeten worden beademd en remdesivir moeten krijgen.

Realiteit: Vroege interventie in het venster van 6-8 dagen wanneer de ziekte zijn ontstekingsfase ingaat, is opmerkelijk effectief gebleken, waardoor het aantal sterfgevallen drastisch wordt verminderd. Remdesivir en vroege beademing hebben velen gedood. Off-label medicijnen hebben in veel studies werkzaamheid aangetoond, maar zijn het doelwit van voor de hand liggende propaganda door farmaceutische bedrijven en gevangen media.

Mythe # 10:

De vaccins voorkomen materieel transmissie.

Realiteit: Door hun werkingsmechanisme kunnen injecteerbare vaccins de overdracht niet wezenlijk voorkomen en doen ze dat ook niet . Dit is niet eens een claim van hun fabrikanten, maar van politici en conflicterende wetenschappers. Er is geen bewijs voor transmissiereductie in de internationale epidemische gegevens. Het argument “groter goed” is onjuist.

Mythe # 11:

De vaccins zijn ongeveer 95% effectief.

Realiteit: Manipulatie van de onderzoeken om uitgesproken initiële negatieve werkzaamheid als gevolg van immunosuppressie te verbergen, is alomtegenwoordig. De werkelijke werkzaamheid is lager dan aangegeven, en blijkbaar ook negatief na 20 weken of zo. “Real world studies” verdubbelen deze fout door de onlangs gevaccineerden als niet-gevaccineerd te behandelen, een stap die niets minder dan een grove wetenschappelijke fraude vertegenwoordigt.

Mythe # 12:

De vaccins zijn zo veilig dat niemand zou moeten aarzelen om er een te nemen.

Realiteit: De vaccins hebben in meerdere landen ongekende niveaus van bijwerkingen veroorzaakt. De werkingsmechanismen voor deze bijwerkingen zijn bekend. We hebben voortdurend meldingen van opzettelijke en draconische onderdrukking van het melden van bijwerkingen in Zuid-Afrika en elders, en van een omerta in de zalen van de volksgezondheid. Er kan een groep mensen zijn voor wie de voordelen groter zijn dan de schade, maar totdat onze verzoeken om gegevenstransparantie zijn ingewilligd, is het moeilijk te zeggen hoe groot deze groep is.

Mythe #13:

Iedereen zal baat hebben bij vaccinatie.

Realiteit: De huidige vaccins kunnen de horde nemen voor netto voordeel voor de kwetsbare, niet-herstelde minderheid. De meerderheid van de bevolking, inclusief de jongeren en de herstelden, lijdt netto schade door vaccinatie.

Mythe # 14:

Natuurlijke immuniteit is minder breed, duurzaam en sterk dan synthetische immuniteit.

Realiteit: Door zijn werkingsmechanismen is synthetische immuniteit veel smaller dan natuurlijk. Natuurlijke immuniteit verleent steriliserende immuniteit op middellange termijn, terwijl synthetische immuniteit dat niet kan. Door een beroep te doen op een groter bereik van immuunrespons, kan worden aangenomen dat natuurlijke immuniteit een duurzamere en flexibelere (tegen varianten) bescherming biedt dan synthetische.

Mythe # 15:

Wetenschap is een instelling en de perspectieven van haar autoriteiten zijn onfeilbaar en definitief.

Realiteit: Wetenschap is een proces dat alleen verloopt door robuuste vermoedens en kritiek.

Mythe # 16:

Lange COVID is een ongewoon en gevaarlijk onderdeel van de epidemie.

Realiteit: Sequelae lijken niet vaker voor te komen bij COVID dan bij andere respiratoire virussen. Waar Lang COVID-klinieken zijn gevestigd, zijn ze stilletjes gesloten, onbenut.

Mythe #17:

Indamming is mogelijk voor besmettelijke respiratoire virussen.

Realiteit: Zero-COVID-beleid heeft gefaald waar het ook is geprobeerd. Dierlijke reservoirs maken ze zinloos.

Mythe #18:

Pandemieën gaan vaker voorkomen omdat er meer contact is tussen mens en dier en omdat mensen meer met elkaar verbonden zijn.

Realiteit: Verstedelijking en commerciële landbouwpraktijken hebben het contact tussen mens en dier verminderd. Onderlinge verbondenheid van mensen betekent dat veel milde virussen wereldwijd worden verspreid, waardoor immuunsystemen meer dodelijke varianten herkennen die kunnen ontstaan. Vergelijk dit met het lot van de inheemse volkeren van Zuid-Amerika toen ze voor het eerst werden blootgesteld aan Europese ziekten.

Mythe # 19:

Het verminderen van verspreiding vermindert sterfgevallen

Realiteit: Het verminderen van de verspreiding door de mobiliteit van de niet-kwetsbaren te beperken, verschuift de ziektelast op de kwetsbaren, waardoor meer van hen worden neergeslagen voordat endemische aard is bereikt.

Mythe #20:

Escalatie van waargenomen dreiging is in het belang van de volksgezondheid.

Realiteit: Waargenomen dreiging drijft hysterie, wat leidt tot uitgesproken en dodelijke nocebo-effecten (effecten van negatieve verwachtingen op uitkomsten, het tegenovergestelde van placebo-effecten).

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beunited COVID-19 paspoorten zijn 'onlogisch' en 'moeten worden verbannen'

COVID-19 paspoorten zijn ‘onlogisch’ en ‘moeten worden verbannen’

COVID-19-vaccinpaspoorten worden over de hele wereld uitgerold in verschillende landen, staten en regio’s. Het is een eenvoudig concept – geen prik, geen toegang.

De belofte? Bewegingsvrijheid en een manier om de economie te heropenen. Maar alleen voor de volledig gevaccineerden.

De niet-gevaccineerden worden verbannen uit pubs, restaurants, sportscholen, kapsalons, bioscopen, concerten en internationale vluchten – de lijst gaat maar door.

De premier van Australië zegt:“Als je niet bent gevaccineerd, vertegenwoordig je een groter risico voor de volksgezondheid voor jezelf, voor je familie en voor je gemeenschap.”

Victoriaanse premier Dan Andrews zegt:“Er komt een gevaccineerde economie en je mag meedoen als je gevaccineerd bent”, en bevestigde onlangs dat de regels tot ten minste 2023van kracht zouden zijn.

Voorstanders zeggen dat het de openbare veiligheid beschermt. Degenen die zich eraan houden, moeten worden beloond met vrijheden en degenen die dat niet doen, moeten hun privileges worden ingetrokken. Ze ontkennen dat het dwang is, ze zeggen dat mensen kunnen ‘kiezen’ om deel te nemen, en dat het vergelijkbaar is met het tonen van je paspoort bij de douane.

Anderen zeggen dat het een vorm van geïnstitutionaliseerde segregatie is. Het remt de vrije keuze (mijn lichaam, mijn keuze) en onderwerpt gezagsgetrouwe burgers ten onrechte aan strafmaatregelen. Velen vrezen dat het een demoraliserende afglijding signaleert naar discriminatie, medische apartheid, fascisme of totalitarisme.

Er is straf voor niet-naleving – soms streng. In Frankrijk bijvoorbeeld, zullen niet-gevaccineerde mensen die niet-essentiële locaties (cafés, bioscopen, restaurants) betreden zonder paspoort, zes maanden gevangenisstraf of $ 16.000 boete krijgen.

Vandaar dat het debat over vaccinpaspoorten voortwoedt en protesten doorgaan in de straten met een zwaarbewapende politieaanwezigheid.

Er is veel geschreven over vaccinpaspoorten sinds ze voor het eerst werden voorgesteld, waaronder een snelle reactie in de BMJ die ik eerder dit jaar samen met mijn collega prof. Peter Gøtzsche heb geschreven.

Sindsdien zijn er meer gegevens van over de hele wereld binnengestroomd en daaruit blijkt dat de drang naar vaccinpaspoorten wordt ondersteund door ongegronde wetenschappelijke claims en aanhoudende desinformatie.

Prikken stoppen de overdracht niet

Ons werden vaccins beloofd met een werkzaamheid van 90%, maar toen de zeer overdraagbare deltavariant de overhand kreeg, veranderde dat het spel.

Hoewel ze het risico op ziekenhuisopnames en sterfgevallen kunnen verlagen, hebben de vaccins gefaald in de belangrijkste uitkomst die nodig is voor een effectief paspoortsysteem – d.w.z. ze kunnen niet voorkomen dat mensen het virus oplopen, noch kunnen ze overdracht voorkomen.

Toen volledig gevaccineerde mensen voor het eerst ‘doorbraakinfecties’ begonnen te ervaren, waren de volksgezondheidsautoriteiten er snel bij om ze af te doen als ‘zeldzame’ gevallen. Maar nu is het een ander verhaal.

De gegevens uit het Verenigd Koninkrijk, Israël en Singapore laten zien dat dit enkele van de meest gevaccineerde landen zijn, en toch ervaren ze enkele van de hoogste percentages baanbrekende infecties ter wereld.

Enkele van de meest zorgwekkende gegevens zijn afkomstig van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid. Terwijl delta halverwege het jaar door de bevolking scheurde, werd gemeld dat het vaccin van Pfizer slechts 39% effectief was in het voorkomen van infecties en 41% effectief in het voorkomen van symptomatische ziekten, een daling ten opzichte van eerdere schattingen van 64% slechts twee weken eerder.

Ondanks het zorgwekkende bewijs dat vaccinpaspoorten zeer twijfelachtig maakt, hebben sommige regeringen wetgeving gesmeed.

Zelfs de W.H.O onderschrijft digitale vaccinpaspoorten niet. “WHO is geen voorstander van de eis van bewijs van COVID-19-vaccinatie om te kunnen reizen”, klonende het onlangs.

In september schafte Denemarken als eerste Europese land vaccinpaspoorten af. De Britse premier flirtte ook met het idee om vaccinpaspoorten te schrappen, maar nu COVID-19-gevallen stijgen onder volledig gevaccineerde mensen, aarzelt de regering opnieuw.

Systeem is dodelijk gebrekkig

Terwijl de lockdownbeperkingen in twee van de dichtstbevolkte steden van Australië (Melbourne en Sydney) worden versoepeld, hebben de premiers van de staat nu het digitale paspoortschema uitgerold.

Maar de regels die de functie van deze digitale paspoorten ondersteunen, zijn dodelijk gebrekkig.

Zo mogen volledig gevaccineerde mensen en mensen met een medische vrijstelling –zie voorbeelden– toegang krijgen tot niet-essentiële locaties (pubs, restaurants, sportscholen, enz.), terwijl niet-gevaccineerde mensen verboden zijn.

Het is wetenschappelijk ongegrond om te suggereren dat niet-gevaccineerde mensen met een medische vrijstelling minder risico vormen voor anderen dan niet-gevaccineerde mensen zonder medische vrijstelling.

Ondertussen mogen zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen boodschappen doen in dezelfde supermarkt of het openbaar vervoer nemen, zonder segregatie.

Ook moet iedereen die van en naar Australië reist binnen 48-72 uur na het instappen van de vlucht een bewijs van een negatieve PCR COVID-19-test tonen, zelfs als ze dubbel zijn gevaccineerd, om de mogelijke verspreiding naar andere passagiers te voorkomen – zelf een opname die volledig gevaccineerde mensen nog steeds aan anderen kunnen doorgeven.

Voorstanders duwen terug

Voorstanders hebben teruggedrongen door te zeggen dat de vaccins de overdracht misschien niet “stoppen”, maar ze “verminderen” het tenminste. Ze stellen dat als minder mensen de infectie oplopen, minder mensen het kunnen doorgeven. Op het eerste gezicht is het logisch – het enige probleem is dat gegevens uit de echte wereld het tegenovergestelde suggereren.

Het meest recente rapport van de Website van de Britse overheid laat duidelijk zien dat, ondanks verminderde ziekenhuisopnames en sterfgevallen, gevaccineerde mensen ouder dan 30 jaar twee keer zoveel kans hebben om besmet te raken met COVID-19 dan niet-gevaccineerde mensen (zie grafiek)

Een andere complicatie die door voorstanders over het hoofd kan worden gezien, is dat de door vaccins geïnduceerde immuniteit tegen delta snel afneemt.

Een recente studie wees uit dat drie maanden nadat ze volledig waren gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, mensen“geen bewijs van verschil in overdracht vertoonden in vergelijking met die bij niet-gevaccineerde personen.”

Dit heeft de autoriteiten gemotiveerd om aan te dringen op boostershots. Britten boven de 50 en andere kwetsbare groepen krijgen al een derde dosis van het vaccin aangeboden om de pandemie in de wintermaanden uit te rijden en Israël bereidt zich al voor op een vierde dosis van het vaccin.

Victorianen kregen van premier Dan Andrews te horen dat mensen tegen 2022 “boostervaccinpaspoorten” moesten verwachten en inwoners van Sydney kregen van de Chief Health Officer van de staat te horen dat ze voor onbepaalde tijdaan boostershots zouden moeten wennen.

Stille verspreiders?

Dus, waarom hebben gevaccineerde mensen twee keer zoveel kans om besmet te raken met COVID-19 dan niet-gevaccineerde mensen, volgens Britse gegevens?

Veel verklaringen zijn plausibel, maar een circulerende theorie is dat de vaccins de ernst van de ziekte kunnen verminderen en de symptomen kunnen dempen, wat leidt tot meer asymptomatische infecties. Omdat gevaccineerde mensen zich beschermd voelen door het vaccin, kunnen ze ook minder preventieve maatregelen nemen.

Daarom, als vaccinpaspoorten gevaccineerde mensen toestaan (mogelijk onbewust dat ze besmettelijk zijn) om zich te mengen, te reizen, verpleeghuizen, restaurants, sportscholen enz. te bezoeken, kunnen ze onbewust‘stille verspreiders’worden.

Ron Law, een risico- en beleidsadviseur, schreef een snelle reactie in de BMJ waarin hij dit beschreef als “het doden van de kanarie in de kolenmijn.”

Hij schreef: “Klinische proeven hebben aangetoond dat Covid-19-vaccins symptomen zoals hoesten onderdrukken. Als de vaccins de symptomen stoppen, maar de overdracht niet stoppen, dan zijn we onze waarschuwing kwijt. Geen thuisblijven ‘voor het geval dat’. Geen testen om onze COVID-19-status te achterhalen. Geen zelfisolatie om anderen te beschermen… Gevaccineerde maar besmette mensen gaan gewoon door met hun dagelijkse bezigheden om anderen te besmetten.”

Langdurige natuurlijke immuniteit

Vaccinpaspoorten houden geen rekening met “langdurige” immuniteit tegen natuurlijke infecties. Naar schatting hebben bijna 220 miljoen mensen COVID-19 opgelopen en hersteld, wat betekent dat ze een robuuste ‘natuurlijke immuniteit’ hebben ontwikkeld.

Sommige landen staan toe dat mensen die eerder besmet zijn geweest met COVID-19 een ‘tijdelijk’ paspoort ontvangen – tot 6 maanden in Israël, Australië en het VK – waarna wordt aangenomen dat de immuniteitsstatus van de persoon is verlopen of afgenomen zoals door vaccins geïnduceerde immuniteit.

Een recente pre-print studie toonde echter aan dat natuurlijke immuniteit een langere en sterkere bescherming tegen delta-infectie verleende, vergeleken met mensen met een door het Pfizer-vaccin geïnduceerde immuniteit met twee doses.

Ook suggereerde een studie gepubliceerd in The Lancet Microbe dat natuurlijke immuniteit een mediane duur van 16 maanden zou kunnen duren.

Sommigen hebben zelfs betoogd dat er een ander aspect van het immuunsysteem is dat “celgemedieerde immuniteit” wordt genoemd en waarvan bekend is dat het duurzamer is. Na de SARS-uitbraak van 2003 ontdekten onderzoekers bijvoorbeeld T-cellen die tot 17 jaar lang waren geprepareerd als reactie op het SARS-virus.

Plan heeft mogelijk averechts gewerkt

Aanvankelijk was het doel van vaccinpaspoorten om de weg vrij te maken voor economisch herstel en de vrijheden van mensen te herstellen met behoud van een veilige gemeenschap.

Ze hebben echter alleen gewerkt om naleving van vaccins af te dwingen en een tweeledig systeem te creëren dat waarschijnlijk een aanzienlijke, negatieve invloed zal hebben op het vertrouwen in vaccins. Zoals auteurs van een recent artikel gepubliceerd in het tijdschrift Vaccines schreven:

“Controlemaatregelen, zoals binnenlandse vaccinpaspoorten, kunnen schadelijke effecten hebben op de autonomie, motivatie en bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren”, schreven de auteurs.

“Beleid moet streven naar een sterk gevaccineerde bevolking door de autonome motivatie van individuen om zich te laten vaccineren te ondersteunen en boodschappen van autonomie en verbondenheid te gebruiken, in plaats van druk en externe controles uit te oefenen.”

Politici vechten voor hun volk

Vorige week spraken verschillende leden van het Europees Parlement (EP-leden) in het openbaar over hun sterke bezwaren tegen de onevenredige handhaving van het digitale Covid-certificaat van Europa.

“Vandaag staan we allemaal voor de verdediging van de mensenrechten in Europa. We moeten het samen doen, en we moeten het nu doen. We kunnen niet langer wachten omdat veel mensen lijden, hun baan verliezen, veel gezinnen hun recht verliezen om geld te hebben om te leven,” zei de Italiaanse Europarlementariër Francesca Donato.

De groep europarlementariërs uit een spectrum van politieke partijen en uit landen als Duitsland, Kroatië, Italië en Roemenië brak de gelederen om de voortdurende schending van de mensenrechten te veroordelen.

De Duitse minister Christine Anderson, europarlementariër, leek ongelovig dat democratische regeringen deze weg zouden volgen.

“Waar ik me zorgen over maak, is het soort regeringen dat deze crisis uitbuit om burgerlijke vrijheden te beteugelen en bepaalde privileges te verlenen of niet,” zei Anderson, zich afvragend waarom iemand het idee van verplichte mandaten en paspoorten zou steunen.

Een van de redenen die ze voorstelde, is dat velen het voorrecht hebben om nooit onder een communistisch regime te hebben geleefd (vooral voor Australiërs) en daarom worden democratie en rechtsstaat als vanzelfsprekend beschouwd.

“We moeten meer doen om te vechten voor dit recht op vrijheid en daarom moeten deze fundamentele principes, die zijn verankerd in de basiswet van de grondwet in Duitsland, niet worden gezien als privileges die door de regering worden gegeven en vervolgens kunnen worden ingetrokken,” zei Anderson.

De Kroatische Europarlementariër Ivan Sinčić beschreef het digitale paspoort “als een licentie om zich te verspreiden en te infecteren” die “een vals gevoel van veiligheid” geeft, omdat het de persoon niet beschermt tegen het krijgen of verspreiden van het virus.

Sinčić sloot af door te zeggen dat vaccinpaspoorten volledig “onlogisch” zijn, “niet wetenschappelijk” en “moeten worden opgegeven”.

Ter afsluiting van de persconferentie hield de Roemeense europarlementariër Cristian Terheş een gepassioneerde toespraak over waarom we de voortdurende schending van individuele rechten moesten inperken.

Zoals iemand die uit een voormalig communistisch land kwam met een onderdrukt volk Terheş zei: “We hebben sinds de val van het communisme geen protest voor vrijheid gehad… nu zien we overal in Europa, Italië, Frankrijk, Spanje mensen – opnieuw vechtend voor vrijheid. Niet voor hogere lonen, alleen de simpele behoefte aan vrijheid en vrijheid.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited nieuws Staat moet bevolking correct informeren over “vaccin”

Eis Kort Geding | Staat moet bevolking correct informeren over “vaccin”

Aanstaande woensdag staan Viruswaarheid en de staat voor vierde keer binnen een week tegenover elkaar voor de rechter. Dit keer eist de actiegroep dat de Staat de bevolking naar waarheid informeert over de coronavaccinatie. Burgers hebben het recht te weten dat zij deelnemen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek met een voorwaardelijk toegelaten middel waarvan de risico’s onvoldoende bekend zijn. De voorlichting is incompleet en misleidend.

Informatieverstrekking lijkt reclamecampagne

De informatieverstrekking heeft volgens de actiegroep veel weg van een reclamecampagne. Advocaat mr. J. van der Weijst, die optreedt namens Viruswaarheid: “De staat handelt onrechtmatig. Er is zelfs geen sprake van een vaccin, volgens de definitie gaat het hier om gentherapie. Bovendien beweert de staat dat het middel is goedgekeurd. Dat is niet zo. De Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft slechts een voorwaardelijke en tijdelijke toelating verleend.”

Strijd met regelgeving

Van der Weijst: “De Geneesmiddelenwet bepaalt dat reclame voor geneesmiddelen rationeel gebruik moet bevorderen. De overheid spiegelt het publiek echter voor dat je even een spuitje moet halen om je vrijheid terug te krijgen. Dat heeft niets met voorlichting te maken. Het recht op volledige informatie is noodzakelijk om een bewuste keuze te kunnen maken. Zo is het de vraag of mensen het middel zouden nemen als zij weten dat er goed werkende medicijnen bestaan.”

De staat handelt onrechtmatig. Er is zelfs geen sprake van een vaccin, volgens de definitie gaat het hier om gentherapie. Bovendien beweert de staat dat het middel is goedgekeurd. Dat is niet zo. De Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft slechts een voorwaardelijke en tijdelijke toelating verleend.”

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Uit de EMA-toelating volgt dat de vaccinatiecampagne feitelijk een fase 3-studie is. De wet stelt strenge voorwaarden aan een medisch onderzoek. Zo moet elke deelnemer goed geïnformeerd worden dat hij deelneemt aan een onderzoek en welke risico’s daaraan verbonden zijn. Daarbij is de bij dit middel gebruikte mRNA-techniek nooit eerder gebruikt voor vaccinatiedoeleinden. Volgens Viruswaarheid zwijgt de overheid hierover.

Geestelijk gehandicapten

Voor handelingsonbekwame mensen zoals geestelijk gehandicapten en demente ouderen zijn de wettelijke regels nog strenger. De wet is gebaseerd op de uitgangspunten van de Neurenbergcode. In beginsel mogen zij nooit deelnemen aan een medisch onderzoek. Hen hieraan onderwerpen is een misdrijf.

Veiligheid

Volgens het RIVM krijgt 98% van de met corona geïnfecteerde personen geen of nauwelijks klachten. Het toedienen van een experimenteel vaccin aan mensen die niet tot de risicogroep behoren, is daarmee ontoelaatbaar. Zij lopen een risico op bijwerkingen terwijl het virus voor hen volkomen ongevaarlijk is.  Een groot deel van de mensen ervaart na toediening bijwerkingen. Volgens de bijsluiter kan bijvoorbeeld verlamming optreden. Ook kregen mensen heftige allergische reacties met soms de dood tot gevolg.

 Niet onderzocht

Veel potentiële risico’s werden niet onderzocht. Zo is de interactie met andere geneesmiddelen en vaccins onbekend. Evenmin werd het middel beoordeeld op veiligheid voor personen met afweerstoornissen. De gevolgen op de lange termijn en de duur van de bescherming zijn niet bekend.

De zitting vindt plaats bij de Rechtbank Den Haag op 24 februari om 14.00 uur. Een livestream is aangevraagd.

meer lezen

20210129 Brief_AANT_demiss_M-P_Rutte 20210129154612489 

Dagvaarding

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Nieuws Het wordt tijd voor een strategie op basis van ratio en gezond verstand

Het wordt tijd voor een strategie op basis van ratio en gezond verstand

Wat zegt het feit dat de gemiddelde leeftijd van #coronaslachtoffers hoger ligt dan de levensverwachting bij geboorte over het door Nederland gevoerde #coronabeleid?

Kwetsbaren zijn niet beschermd

Ongeveer de helft van de slachtoffers viel in verpleeghuizen terwijl slechts één op de tien 80-plussers in een verpleeghuis woont. Het is de overheid tot op heden niet gelukt de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen.

Ontwrichting levens is wel geslaagd

Waar het kabinet o.a. wel in is geslaagd is het ontwrichten van gezonde bedrijven en van de levens van gezonde kinderen, jongeren en gezinnen.

Levensverwachting en leeftijd overlijden Covid-10 volgens CBS

Coronastrategieën

In de Z-landen: Zweden, Zuid-Korea, Zwitserland, Taiwan en Japan (knipoog naar #eventothier) zijn de scholen open gebleven of maar één keer gesloten.

Twee #coronastrategieën bleken effectief:

  1. Zweden en Zwitserland maakten zich niet erg druk over besmettingen, maar benadrukten het belang van beschermen van risicogroepen;
  2.  Zuid-Korea en Taiwan hebben zich het rambam getest (ook mensen zonder klachten) en isoleerden besmettelijke mensen.

Nederland heeft eigenlijk geen strategie.

Nederland heeft eigenlijk geen strategie, wat op zich logisch zou kunnen zijn gezien de levensverwachting en leeftijd overlijden Covid-10 volgens CB. Het lijkt er meer op dat, vanuit emotie i.p.v. ratio de ene maatregel op de ander wordt gestapeld.

Nu is er daar de avondklok aan toegevoegd, dit zonder enige garantie dat bv. 8 februari de (basis)scholen & bedrijven weer open mogen en burgers (met name) jongeren weer wat meer lucht krijgen om gewoon te leven. 

Verharding maatschappij

Dit met als gevolg verharding van de maatschappij waarbij burgers, in steeds grotere mate, tegen over elkaar en de overheid komen te staan, de overheid verhard in haar reacties en er inmiddels dagelijks forse rellen in tientallen steden plaats vinden. Een grof geweld gebezigd door voor- en tegenstanders van anti-lockdown protesten is onze rechtsstaat onwaardig.

Tijd voor strategie op basis van ratio en gezond verstand

Het wordt tijd voor een strategie waarbij ratio, gezond verstand en emotie hand in hand gaan, in plaats van enkel emotie en angst. Een strategie, niet enkel gericht op vaccinatie, maar met inbegrip van openheid, bewezen werkende medicijnen en technische faciliteiten.beUnited Nieuws Het wordt tijd voor een strategie op basis van ratio en gezond verstand

Bronnen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Blog Oversterfte 2020 zeer gering

Oversterfte ondanks Covid-19 gelukkig zeer gering

Op 29 december 2020 publiceerde het CBS  (onder een angstwekkende kop) dat er in 2020 tot en met week 51 ruim 162.000 mensen overleden waren, en dat, in 2020, met name door Covid-19 er een oversterfte zou zijn van 13.000 mensen.

Wat is oversterfte

Oversterfte is een (tijdelijke) stijging van het sterftecijfer (het aantal sterfgevallen) in een bepaalde periode ten opzichte van de statistische verwachting(en). Meestal is een oversterfte toe te schrijven aan omgevingsverschijnselen zoals hittegolven, koude periodes, epidemieën, (virus) pandemieën (vooral grieppandemieën), hongersnood of oorlog.

Dat er door Covid-19 sprake zou zijn van een oversterfte van 13.000 mensen in 2020 klinkt dan ook heel plausibel, maar klopt dat wel als je de CBS realiteit naast de eigen statische CBS verwachtingen (prognose) zet.

CBS prognose 2020

De CBS prognose over 2020 is dat er minimaal 164.087 mensen overlijden. De komende 10 jaar zal dit, door vergrijzing, oplopen tot 174.762 per jaar. Deze CBS prognose van het aantal overleden mensen in 2020 is eenvoudig terug te vinden op Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming. 

beunited blog CBS Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Vergelijk realiteit – prognose overleden mensen

t/m week 51week 52realiteitPrognoseverschil 
162.0003176165176164.0871.089

Conclusie

Zoals gezegd is een oversterfte een (tijdelijke) stijging van het sterftecijfer (het aantal sterfgevallen) in een bepaalde periode ten opzichte van de statistische prognoses.

CBS bewering onjuist

Kijkend naar bovenstaand vergelijk realiteit – prognose overleden mensen is de angstaanjagende bewering van het CBS, een oversterfte van 13.000 mensen door Covid-19 onjuist. De oversterfte is ondanks Covid-19 gelukkig zeer gering, 1098 mensen (0,6 %) i.p.v.  13.000 ( 7,9 %).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print