beUnited nieuws Staat moet bevolking correct informeren over “vaccin”

Eis Kort Geding | Staat moet bevolking correct informeren over “vaccin”

Aanstaande woensdag staan Viruswaarheid en de staat voor vierde keer binnen een week tegenover elkaar voor de rechter. Dit keer eist de actiegroep dat de Staat de bevolking naar waarheid informeert over de coronavaccinatie. Burgers hebben het recht te weten dat zij deelnemen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek met een voorwaardelijk toegelaten middel waarvan de risico’s onvoldoende bekend zijn. De voorlichting is incompleet en misleidend.

Informatieverstrekking lijkt reclamecampagne

De informatieverstrekking heeft volgens de actiegroep veel weg van een reclamecampagne. Advocaat mr. J. van der Weijst, die optreedt namens Viruswaarheid: “De staat handelt onrechtmatig. Er is zelfs geen sprake van een vaccin, volgens de definitie gaat het hier om gentherapie. Bovendien beweert de staat dat het middel is goedgekeurd. Dat is niet zo. De Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft slechts een voorwaardelijke en tijdelijke toelating verleend.”

Strijd met regelgeving

Van der Weijst: “De Geneesmiddelenwet bepaalt dat reclame voor geneesmiddelen rationeel gebruik moet bevorderen. De overheid spiegelt het publiek echter voor dat je even een spuitje moet halen om je vrijheid terug te krijgen. Dat heeft niets met voorlichting te maken. Het recht op volledige informatie is noodzakelijk om een bewuste keuze te kunnen maken. Zo is het de vraag of mensen het middel zouden nemen als zij weten dat er goed werkende medicijnen bestaan.”

De staat handelt onrechtmatig. Er is zelfs geen sprake van een vaccin, volgens de definitie gaat het hier om gentherapie. Bovendien beweert de staat dat het middel is goedgekeurd. Dat is niet zo. De Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft slechts een voorwaardelijke en tijdelijke toelating verleend.”

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Uit de EMA-toelating volgt dat de vaccinatiecampagne feitelijk een fase 3-studie is. De wet stelt strenge voorwaarden aan een medisch onderzoek. Zo moet elke deelnemer goed geïnformeerd worden dat hij deelneemt aan een onderzoek en welke risico’s daaraan verbonden zijn. Daarbij is de bij dit middel gebruikte mRNA-techniek nooit eerder gebruikt voor vaccinatiedoeleinden. Volgens Viruswaarheid zwijgt de overheid hierover.

Geestelijk gehandicapten

Voor handelingsonbekwame mensen zoals geestelijk gehandicapten en demente ouderen zijn de wettelijke regels nog strenger. De wet is gebaseerd op de uitgangspunten van de Neurenbergcode. In beginsel mogen zij nooit deelnemen aan een medisch onderzoek. Hen hieraan onderwerpen is een misdrijf.

Veiligheid

Volgens het RIVM krijgt 98% van de met corona geïnfecteerde personen geen of nauwelijks klachten. Het toedienen van een experimenteel vaccin aan mensen die niet tot de risicogroep behoren, is daarmee ontoelaatbaar. Zij lopen een risico op bijwerkingen terwijl het virus voor hen volkomen ongevaarlijk is.  Een groot deel van de mensen ervaart na toediening bijwerkingen. Volgens de bijsluiter kan bijvoorbeeld verlamming optreden. Ook kregen mensen heftige allergische reacties met soms de dood tot gevolg.

 Niet onderzocht

Veel potentiële risico’s werden niet onderzocht. Zo is de interactie met andere geneesmiddelen en vaccins onbekend. Evenmin werd het middel beoordeeld op veiligheid voor personen met afweerstoornissen. De gevolgen op de lange termijn en de duur van de bescherming zijn niet bekend.

De zitting vindt plaats bij de Rechtbank Den Haag op 24 februari om 14.00 uur. Een livestream is aangevraagd.

meer lezen

20210129 Brief_AANT_demiss_M-P_Rutte 20210129154612489 

Dagvaarding

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Nieuws Het wordt tijd voor een strategie op basis van ratio en gezond verstand

Het wordt tijd voor een strategie op basis van ratio en gezond verstand

Wat zegt het feit dat de gemiddelde leeftijd van #coronaslachtoffers hoger ligt dan de levensverwachting bij geboorte over het door Nederland gevoerde #coronabeleid?

Kwetsbaren zijn niet beschermd

Ongeveer de helft van de slachtoffers viel in verpleeghuizen terwijl slechts één op de tien 80-plussers in een verpleeghuis woont. Het is de overheid tot op heden niet gelukt de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen.

Ontwrichting levens is wel geslaagd

Waar het kabinet o.a. wel in is geslaagd is het ontwrichten van gezonde bedrijven en van de levens van gezonde kinderen, jongeren en gezinnen.

Levensverwachting en leeftijd overlijden Covid-10 volgens CBS

Coronastrategieën

In de Z-landen: Zweden, Zuid-Korea, Zwitserland, Taiwan en Japan (knipoog naar #eventothier) zijn de scholen open gebleven of maar één keer gesloten.

Twee #coronastrategieën bleken effectief:

  1. Zweden en Zwitserland maakten zich niet erg druk over besmettingen, maar benadrukten het belang van beschermen van risicogroepen;
  2.  Zuid-Korea en Taiwan hebben zich het rambam getest (ook mensen zonder klachten) en isoleerden besmettelijke mensen.

Nederland heeft eigenlijk geen strategie.

Nederland heeft eigenlijk geen strategie, wat op zich logisch zou kunnen zijn gezien de levensverwachting en leeftijd overlijden Covid-10 volgens CB. Het lijkt er meer op dat, vanuit emotie i.p.v. ratio de ene maatregel op de ander wordt gestapeld.

Nu is er daar de avondklok aan toegevoegd, dit zonder enige garantie dat bv. 8 februari de (basis)scholen & bedrijven weer open mogen en burgers (met name) jongeren weer wat meer lucht krijgen om gewoon te leven. 

Verharding maatschappij

Dit met als gevolg verharding van de maatschappij waarbij burgers, in steeds grotere mate, tegen over elkaar en de overheid komen te staan, de overheid verhard in haar reacties en er inmiddels dagelijks forse rellen in tientallen steden plaats vinden. Een grof geweld gebezigd door voor- en tegenstanders van anti-lockdown protesten is onze rechtsstaat onwaardig.

Tijd voor strategie op basis van ratio en gezond verstand

Het wordt tijd voor een strategie waarbij ratio, gezond verstand en emotie hand in hand gaan, in plaats van enkel emotie en angst. Een strategie, niet enkel gericht op vaccinatie, maar met inbegrip van openheid, bewezen werkende medicijnen en technische faciliteiten.beUnited Nieuws Het wordt tijd voor een strategie op basis van ratio en gezond verstand

Bronnen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on xing
beUnited Blog Oversterfte 2020 zeer gering

Oversterfte ondanks Covid-19 gelukkig zeer gering

Op 29 december 2020 publiceerde het CBS  (onder een angstwekkende kop) dat er in 2020 tot en met week 51 ruim 162.000 mensen overleden waren, en dat, in 2020, met name door Covid-19 er een oversterfte zou zijn van 13.000 mensen.

Wat is oversterfte

Oversterfte is een (tijdelijke) stijging van het sterftecijfer (het aantal sterfgevallen) in een bepaalde periode ten opzichte van de statistische verwachting(en). Meestal is een oversterfte toe te schrijven aan omgevingsverschijnselen zoals hittegolven, koude periodes, epidemieën, (virus) pandemieën (vooral grieppandemieën), hongersnood of oorlog.

Dat er door Covid-19 sprake zou zijn van een oversterfte van 13.000 mensen in 2020 klinkt dan ook heel plausibel, maar klopt dat wel als je de CBS realiteit naast de eigen statische CBS verwachtingen (prognose) zet.

CBS prognose 2020

De CBS prognose over 2020 is dat er minimaal 164.087 mensen overlijden. De komende 10 jaar zal dit, door vergrijzing, oplopen tot 174.762 per jaar. Deze CBS prognose van het aantal overleden mensen in 2020 is eenvoudig terug te vinden op Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming. 

beunited blog CBS Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Vergelijk realiteit – prognose overleden mensen

t/m week 51week 52realiteitPrognoseverschil 
162.0003176165176164.0871.089

Conclusie

Zoals gezegd is een oversterfte een (tijdelijke) stijging van het sterftecijfer (het aantal sterfgevallen) in een bepaalde periode ten opzichte van de statistische prognoses.

CBS bewering onjuist

Kijkend naar bovenstaand vergelijk realiteit – prognose overleden mensen is de angstaanjagende bewering van het CBS, een oversterfte van 13.000 mensen door Covid-19 onjuist. De oversterfte is ondanks Covid-19 gelukkig zeer gering, 1098 mensen (0,6 %) i.p.v.  13.000 ( 7,9 %).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on xing