‘Luck is what happens when preparation meets opportunity’

“Luck is what happens when preparation meets opportunity – Seneca”

‘Ik heb heel veel data in mijn bedrijf, kunnen jullie daar een keer naar kijken? Mijn gevoel zegt mij dat we hier wat mee moeten….’

Hoe vaak wij deze vraag van onze klanten krijgen ben ik vergeten te tellen en deze vraag is zeer relevant want de wereld digitaliseert in rap tempo (exponentieel). Er zijn dus ook steeds meer nieuwe verbindingen of logische verbanden te leggen en er is veel meer data direct beschikbaar. Daarnaast zie je dat gebruik van technologie als dagelijks hulpmiddel toeneemt, we zijn er de laatste tijd ook een beetje toe gedwongen om meer en anders gebruik te maken van Zoom, Teams, webinars, video vergaderingen…

Super interessant is nu dat deze toename van digitale toepassingen direct zorgt dat typisch menselijke eigenschappen als creativiteit, empathie, intelligentie, bewustzijn, etc… steeds belangrijker worden. Daar kan je dus het verschil maken! Sorry voor de heren onder ons: dames zijn hier van nature veel beter in en dat zie je ook vertaald naar de effectiviteit van de huidige generatie politici.

Maar dat verschil even ter zijde, hoe maak je dan verschil door toepassing van data en bijvoorbeeld het begrip creativiteit? Waar mag je aan denken en hoe start je heel voorzichtig het denkproces?

Creativiteit is net als intelligentie een heel divers en slecht begrepen, laat staan onderbouwd, begrip. Filosoof Kevin Kelly heeft hier veel over gezegd en geschreven, een kenmerkend voorbeeld is het verschil tussen de intelligentie van een mens en een eekhoorn, die tot jaren na het begraven van zijn nootjes deze nog terug weet te vinden. Dus het intelligent maken van bedrijfsomgevingen is ook een andere abstractie van intelligentie dan wij die ons voor kunnen stellen. Het zit hem dus in de combinatie van mensen en machines als hulpmiddelen.

Toegespitst op creativiteit kunnen we nu drie vormen onderscheiden:

Verkennende creativiteit – groei zit aan de randen van je organisatie, op het grensvlak met de buitenwereld, maar je blijft binnen de (spel)regels van het systeem en dus je bedrijf. Kijkend naar automatisering en data analyse kan je hier tot 97% accurate voorspellingen, efficiency en vergaande automatisering behalen. Iedere analyse zou dan ook hier moeten starten en je kijkt bijvoorbeeld naar interne procesverbeteringen, upgrade van software of het uitrollen van nieuwe toepassingen.

Combinerende creativiteit – het combineren van twee of meerdere concepten en dus het toepassen van de (spel)regels uit wereld 1 in wereld 2 en omgekeerd. Je vindt een verband tussen datasets en gaat via business modelling of design thinking modellen aan de slag. Het goed uitschrijven van zogeheten customer journeys is een start met als voorbeelduitkomst een nieuw product, extra omzet en een nieuwe afzetmarkt.

Transformationele creativiteit – waar zit de game changer, de fase overgang? We veranderen alle regels van het spel, verlaten de oude uitgangspunten van voorgaande generaties. De uitkomst kan dan een nieuwe Google of een andere BigTech firma zijn waar men nu middels wetgeving grip op probeert te krijgen?

Het is dus van levensbelang om naar de data te kijken en daar nieuwe zaken uit proberen te halen, met de BigTech bedrijven werkt het de andere kant op: zij hebben enorm veel data en doen daar nog niet heel veel mee. Waarom niet? Ze kennen de spelregels binnen branches, niches en specifieke bedrijven (nog) niet, maar zodra dat wel het geval is…. Hoe kijk je met dit in het achterhoofd naar de samenwerking tussen Google en Deutsche Bank?

Hoe ga je aan de slag? Waar denk je aan? Een lijstje met aandachtspunten:

 1. Verkennen is per definitie het opschuiven van bestaande grenzen
 2. Je moet je huidige omgeving kennen en vooral begrijpen
 3. Zoek naar stukjes wetenschap en onderzoek en combineer ze
 4. Deel ideeën én problemen (multidisciplinair en transparant) -> zoek naar verbanden
 5. Maak er een strategisch speerpunt van
 6. Leer dat het een iteratief proces is:
  1. waar je dus meerdere malen gaat falen en
  2. het veel langer duurt dan verwacht voor er resultaat is
 7. Maar zonder risico’s behaal je ook geen rendement

Meer weten over (data) toepassingen? Neem contact met ons op