Alle wijzigingen Belastingplan 2021 overzichtelijk op een rij

Alle wijzigingen Belastingplan 2021 overzichtelijk op een rij

De belastingregels voor werk zijn onder andere arbeidskorting, heffingskorting, het basistarief inkomstenbelasting, scholingskosten etc. Ben jij als ondernemer goed op de hoogte van de veranderingen in  de werk gerelateerde belastingen en heffingen? Wat de gevolgen zijn voor je medewerkers? Alle wijzigingen uit het Belastingplan 2021 overzichtelijk op een rij.

Op Prinsjesdag 2020 kwam het kabinet met het Belastingplan 2021. Onderdeel daarvan zijn wijzigingen van de arbeidskorting, heffingskorting, ouderenkorting en zelfstandigenaftrek en een lager basistarief voor de inkomstenbelasting.

Ook hoeven werkgevers mede vanwege de coronacrisis geen loonheffing meer te betalen over scholingskosten van ex-werknemers. Wat houden de aanpassingen precies in en wat zijn de gevolgen voor werkenden?

Arbeidskorting stijgt

 De verhoging van de arbeidskorting die was gepland voor 2022, is een jaar naar voren gehaald. Deze verhoging is in het voordeel van zowel werknemers als zelfstandigen. Het moet werken meer lonend maken. De maatregel komt bovenop de al eerder geplande verhoging voor 2021. De arbeidskorting hangt af van het arbeidsinkomen. De arbeidskorting is in 2021 voor alle werkenden met een arbeidsinkomen tot 105.736 euro gestegen. De arbeidskorting kent drie knikpunten bij een arbeidsinkomen van 10.108 euro, 21.835 euro en 35.652 euro. Het maximumbedrag aan arbeidskorting stijgt met 184 euro, 242 euro en 386 euro tot respectievelijk 463 euro, 3.837 euro en 4.205 euro bij deze drie knikpunten. Vervolgens daalt hij tot nul bij een arbeidsinkomen van 105.736 euro.

Toename algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting (AHK) neemt in 2021 met 126 euro toe tot 2.837 euro voor inkomens tot 21.043 euro. Vanwege een extra verhoging neemt de AHK toe voor mensen met een inkomen tot 68.507 euro. De AHK kent hierbij een dalend verloop voor inkomens tussen 21.043 euro en 68.507 euro. Hiermee profiteren lagere inkomens het meeste van de verhoging van de AHK.

Ouderenkorting gaat omhoog

Ook de ouderenkorting gaat vanaf 2021 omhoog. Deze geldt voor iedereen die uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt. De maximale ouderenkorting is in 2021 met 81 euro gestegen naar 1.703 euro. Ouderen met een jaarinkomen tot 49.323 euro plukken hier de vruchten van. De hogere ouderenkorting is relevant voor (het inkomen van) AOW’ers die blijven werken of werknemers die binnenkort de AOW-leeftijd bereiken.

Zelfstandigenaftrek gaat extra snel omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat in stappen sneller en meer omlaag, bovenop een al eerder ingezette afname. Vanaf 2021 wordt de aftrek jaarlijks lager, totdat deze in 2036 uitkomt op 3.240 euro. Oorspronkelijk zou de afname plaatsvinden tot 5.000 euro in 2028. Per 1 januari 2021 is de zelfstandigenaftrek verlaagd van 7.030 naar 6.670 euro. Het kabinet wil met de verlaging de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandigen verminderen.

Lager basistarief inkomstenbelasting

In 2021 is het basistarief in de inkomstenbelasting gedaald van 37,35 procent naar 37,10 procent. Dit tarief geldt voor inkomens tot 68.507 euro. Het toptarief wijzigde niet en is 49,50 procent gebleven. Tussen 2022 en 2024 gaat het percentage van het basistarief verder omlaag, tot uiteindelijk 37,03 procent. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben voordeel van deze daling.

Scholingskosten ex-werknemers

Mensen die door de coronacrisis hun werk verliezen, moeten zich zo makkelijk mogelijk kunnen omscholen. Werkgevers betalen daarom sinds 2021 geen loonheffing meer over scholingskosten van ex-werknemers na het beëindigen van het dienstverband. Als werkgever mag je de scholingskosten onbelast vergoeden als onderdeel van een sociaal plan.

Daarnaast mag de ex-werknemer eventueel na het dienstverband overgebleven scholingsbudget nog gebruiken. De belastingdienst toetst of werknemers de scholing volgen om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren met als doel het verdienen van een inkomen. Je geeft de scholingskosten op als eindheffing bij contractbeëindiging in de werkkostenregeling.

Goed afscheid

Investeer in de om- of bijscholing van een vertrekkende werknemer. Zo neemt deze op een goede manier afscheid en heb je meteen een ambassadeur voor je organisatie. Het is ook goed voor de motivatie en betrokkenheid van je overgebleven werknemers. Zij zien namelijk dat je op een nette manier met vertrekkend personeel omgaat. Met de juiste leercultuur houd je jouw medewerkers én organisatie up-to-date.

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print