beUnited nieuws KB kampt met grote financiële problemen MKB midden & Kleinbedrijf

KB kampt met grote financiële problemen

Het gaat niet goed met het kleinbedrijf. Zo is te lezen in de tweede publicatie van de Kleinbedrijf Index dat bijna 30% van het kleinbedrijf technisch failliet is. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat ruim 50% een loon onder het bijstandsniveau heeft en dat 54% van ondernemers over onvoldoende financiële middelen beschikt om de onderneming te kunnen voortzetten.

Het Midden & Kleinbedrijf (MKB) vertegenwoordigd als sector 99% van het totale bedrijfsleven en bestaat uit totaal meer dan 1,9 miljoen bedrijven, nationaal tot internationaal opererend (in alle branches) met circa 7 miljoen werknemers daarvan is 66,3% zzp’er en 33,6% ondernemer met max. 250 werknemers.

Kleinbedrijf Index

De Kleinbedrijf Index is een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool Utrecht. Vier keer per jaar wordt gepeild onder de kleinbedrijven hoe zij ervoor staan. In de tweede uitgave van de Kleinbedrijf Index, waar meer dan 1.000 ondernemers aan hebben deelgenomen, is te lezen dat ruim 50% van alle ondernemers een ondernemersloon onder het bijstandsniveau heeft. Vooral in de horeca, detailhandel en zorg liggen de lonen fors lager dan in andere sectoren.

Rekeningen niet op tijd betaald

In het kleinbedrijf beschikt op dit moment 54% over onvoldoende financiële middelen om de onderneming te kunnen continueren. Meer dan de helft van de ondernemers is niet meer altijd in staat om rekeningen op tijd te betalen. Het is niet verwonderlijk dat dit vooral te zien is in de horeca, waar driekwart van de ondernemingen op het punt staat om failliet te vallen als gevolg van de coronapandemie. De technische beroepsbeoefenaren en de zakelijke dienstverlening staan er relatief gezien het beste voor, maar zelfs hier geldt dat zo’n 40% onvoldoende middelen heeft om de onderneming te kunnen voortzetten.

Inkomenssteun en risicokapitaal nodig

In de Kleinbedrijf Index is ook te lezen dat er een snelle afname is te zien van de levensvatbaarheid van de kleinbedrijven in met name de horeca en de detailhandel. Ook blijkt dat vooral starters en ondernemers zonder personeel hard worden geraakt. Directe inkomenssteun en risicokapitaal – bijvoorbeeld achtergestelde leningen – lijken nodig om een forse toename in bedrijfsbeëindigingen, faillissementen en privé schuldsaneringen te voorkomen.

In de Kleinbedrijf Index (pdf) wordt ook gepleit voor een royale Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), zonder bijvoorbeeld een partnertoets.

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print