Werkgevers krijgen meer subsidie voor lonen via NOW

Werkgevers krijgen meer subsidie voor lonen via NOW

Het demissionair kabinet heeft een uitbreiding van de NOW aangekondigd. Een werkgever kan in het eerste en tweede kwartaal van 2021 maximaal 85% van de loonsom vergoed krijgen. Ook zijn versoberingen van de NOW in het tweede kwartaal teruggedraaid.

Met de verlenging van de huidige lockdown tot en met 9 februari en de invoering van de roemruchte avondklok, heeft het kabinet besloten het steun- en herstelpakket voor de economie flink te verruimen. Dit schrijven de demissionaire ministers en staatssecretarissen van Financiën, Sociale Zaken en Economische Zaken in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer. Met de uitbreiding wil het kabinet zo veel mogelijk werkgevers en hun werknemers door de komende periode heen helpen. De vergoeding van de loonsom in de NOW wordt verhoogd van 80% naar 85%. Ook heeft het kabinet besloten de afbouw van de NOW voor het tweede kwartaal terug te draaien.

Vrijstelling loonsom blijft 10% in tweede kwartaal

Met de verhoging van de loonsomvergoeding wil het kabinet ondernemingen extra in de loonkosten tegemoetkomen als hun omzet daalt als gevolg van de coronamaatregelen. Zowel in het eerste als het tweede kwartaal van 2021 kan de werkgever maximaal 85% van de loonsom vergoed krijgen. Daalt de loonsom in het eerste en tweede kwartaal met maximaal 10%, dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van het subsidiebedrag. De vrijstelling van de loonsom zou in het tweede kwartaal verhoogd worden naar 20%, maar blijft nu dus maximaal 10% bedragen.
Om in aanmerking te komen voor de NOW moet de werkgever in zowel het eerste als tweede kwartaal een minimaal omzetverlies van 20% hebben (dit was 30% in kwartaal twee). Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in beide kwartalen gebaseerd op tweemaal het dagloon.

Uitbetaling vergoeding kan iets langer duren

Het aanvraagtijdvak voor de maanden oktober tot en met december 2020 is inmiddels gesloten. UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor het inmiddels vierde aanvraagtijdvak te openen op 15 februari. Werkgevers kunnen van 15 februari tot en met 14 maart NOW-subsidie aanvragen voor de maanden januari, februari en maart. De ministers schrijven in de Kamerbrief dat de werkgever na het indienen van de aanvraag, gewoonlijk binnen een aantal dagen een voorschot ontvangt als hij aan de voorwaarden voldoet. Om de nieuwe verhoging van de vergoeding mee te kunnen nemen in de voorschotten, bestaat de kans dat de eerste uitbetalingen een aantal dagen later worden overgemaakt dan werkgevers gewend zijn van eerdere NOW-uitbetalingen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print