De administratieve afronding van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

De administratieve afronding van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

De administratieve afronding van de NOW houdt in dat de definitieve berekening van de tegemoetkoming aangevraagd dient te worden.

In 2022 en de twee voorgaande jaren werd de helpdesk van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vooral gebeld met vragen over de verschillende coronasteunmaatregelen. Ook afgelopen jaar was de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) het onderwerp waar de accountant de meeste vragen over stelde. Niet verrassend, gezien de rol die de accountant speelt in de verantwoording van deze tegemoetkoming in de loonkosten.

In 2022 kwam de rijksoverheid met de NOW-regeling. Deze maatregel was bedoeld om ondernemers tegemoet te komen die te lijden hadden onder de coronabestrijdingsmaatregelen die de rijksoverheid had getroffen om het coronavirus het hoofd te bieden. Menig ondernemer kreeg door de maatregelen van de overheid te maken met omzetverlies en kon bij UWV aankloppen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Of het voorgeschoten bedrag terecht is, moet de ondernemer achteraf aantonen.

Extra werk voor de accountant

De NOW-verantwoording leidt tot extra werk voor de accountant. Een onderneming die een NOW-subsidie tussen € 40.000 en € 125.000 heeft ontvangen moet een derdenverklaring laten opstellen. Dat kan door een accountant, maar ook door een andere financieel adviseur, zoals de boekhouder.

Boven de € 125.000 moet een accountantsverklaring worden afgegeven en alleen de accountant is daartoe bevoegd. Het bedrag waar een ondernemer uiteindelijk recht op heeft hangt af van het daadwerkelijke verlies dat is geleden door inkomstenverdamping en de loonkosten.

Het is mogelijk om extra tijd aan te vragen voor de definitieve berekening

Werkgevers in beweging zetten

In januari 2023 maakte UWV bekend dat meer dan de helft van de werkgevers die tussen oktober 2020 en september 2021 gebruikmaakten van de NOW nog niet klaar was met de aanvraag van de definitieve berekening van de loonsubsidie. Om die reden lanceerde UWV een campagne om werkgevers in beweging te zetten.

Voor het aanvragen van de definitieve vaststelling van de NOW 3.1 t/m NOW 4 – de derde tot en met zesde aanvraagperiode – hadden ondernemers tot en met 22 februari de tijd. Of de accountant op een dergelijk korte termijn tijd had om de desbetreffende werkzaamheden te verrichten is nog maar de vraag. De meeste kantoren hebben het druk aan het begin van het jaar. Gelukkig is het mogelijk voor ondernemers om extra tijd aan te vragen voor het aanvragen van de definitieve berekening. Bij uitstel kunnen ondernemers dit nog tot en met 26 juli 2023 doen.

De verschillende aanvraagperiodes van de NOW

De NOW kent in totaal acht aanvraagperiodes:

 • Eerste aanvraagperiode (NOW 1): maart, april en mei 2020.
 • Tweede aanvraagperiode (NOW 2): juni, juli, augustus en september 2020.
 • Derde aanvraagperiode (NOW 3.1): oktober, november en december 2020.
 • Vierde aanvraagperiode (NOW 3.2): januari, februari en maart 2021.
 • Vijfde aanvraagperiode (NOW 3.3): april, mei en juni 2021.
 • Zesde aanvraagperiode (NOW 4): juli, augustus en september 2021.
 • Zevende aanvraagperiode (NOW 5): november en december 2021.
 • Achtste aanvraagperiode (NOW 6): januari, februari en maart 2022.

Grote financiële gevolgen

Het feit dat in januari nog de helft van de werkgevers een vaststelling moest aanvragen is zorgelijk. Blijft een vaststelling van de NOW uit, dan kan dit desastreuze gevolgen hebben voor een onderneming. De NOW-steun kan dan namelijk worden aangemerkt als onterecht en in dat geval wordt het volledig terugbetalen van het voorgeschoten bedrag een realistische optie.

Zeker gezien de naweeën van de coronapandemie en de gestegen energieprijzen is dat niet iets waar een ondernemer op zit te wachten. Dit kan voor veel ondernemers grote financiële gevolgen hebben en uiteindelijk zelfs tot een faillissement leiden.

Betalingsregeling aanvragen

Is de omzet hoger uitgevallen dan aanvankelijk werd verwacht of is de loonsom in de tussentijd gedaald, dan moet worden terugbetaald. Als het een ondernemer niet lukt om het bedrag in één keer te voldoen, dan kan bij UWV een betalingsregeling worden aangevraagd. Daarbij is het mogelijk om maandelijks of zelfs op een later tijdstip terug te betalen.

Bij een hoger omzetverlies krijgt een ondernemer een nabetaling, tenzij de loonsom lager is geworden of de ondernemer een aanvraag heeft gedaan voor bedrijfseconomisch ontslag.

Bezwaar maken tegen de definitieve berekening

Ondernemingen kunnen bezwaar maken tegen de beslissing van UWV over de definitieve berekening van de NOW. Dit moet binnen zes weken na de datum die in de beslissingsbrief staat.

Laat

Lukt het niet om op tijd een compleet bezwaar te versturen, dan kan een ondernemer alvast alle gegevens sturen met de mededeling dat het bezwaarschrift nog niet compleet is. Daarna krijgt de ondernemer extra tijd om een en ander aan te vullen.

Bezwaar maken kan online of op papier. Komt het bezwaar te laat binnen bij het UVW dan wordt het niet in behandeling genomen

Efficiënter werken

Het belang van het op orde hebben van de administratie en regelmatig contact hebben met de financieel adviseur wordt door de vaststelling van de NOW nog eens benadrukt. Uiteraard zal een goede accountant of boekhouder zelf het initiatief nemen om de ondernemer te herinneren aan de verplichting van het vaststellen van het NOW-bedrag.

Aangezien de NOW-verantwoording veel werk vraagt van de accountant werd in 2021 besloten om dit zo veel mogelijk te laten samenvallen met de werkzaamheden die de accountant verricht voor de jaarrekening. Zo kan de accountant efficiënter werken.

Langer de tijd

Dit jaar moeten ondernemers ook voor de NOW 5 en 6 een definitieve verantwoording indienen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte eind vorig jaar bekend dat het vaststellingsloket voor de NOW 5 langer openblijft. De deadline is verschoven van 22 februari naar 2 juni 2023 en is daarmee gelijkgetrokken met de uiterlijke indieningsdatum voor een vaststellingsaanvraag van de NOW 6.

Hierdoor krijgen ondernemers langer de tijd om een vaststellingsaanvraag in te dienen. De reden voor deze keuze is dat accountants op basis van het gecombineerde accountantsprotocol van de NOW 5 en NOW 6 sommige controlewerkzaamheden met betrekking tot de omzet kunnen combineren. Per NOW-periode blijft nog wel een afzonderlijke verklaring nodig.

Neem contact op met UWV voor hulp als terugbetaling echt niet lukt

Accountantsverklaring verplicht

De eisen voor de zevende (NOW 5) en achtste (NOW 6) aanvraagperiode zijn dezelfde. Een onderneming is verplicht om een accountantsverklaring te verstrekken:

 • bij een voorschot van € 125.000 of meer;
 • bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het voorschot).
 • als een onderneming onderdeel is van een groep of concern. De bedragen van alle aanvragen moeten dan bij elkaar worden opgeteld. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is;
 • bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep minder dan 20% omzetverlies heeft). De hoogte van het voorschot of de definitieve tegemoetkoming is dan niet van belang. Er is altijd een accountantsverklaring nodig.

De derdenverklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 40.000 en € 125.000 en bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 40.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).

Tips van UWV

Recent publiceerde UWV online tien tips voor het aanvragen van de definitieve berekening. Dit zijn:

 • Check de status in ‘Mijn NOW’.
 • Begin op tijd met de aanvraag.
 • Check met de NOW-checker of een verklaring wel vereist is.
 • Schakel de hulp in van een financieel adviseur.
 • Spreek af wie de aanvraag indient.
 • Ga na of de organisatie onderdeel is van een concern voor de NOW.
 • Bereken het omzetverlies op de juiste manier.
 • Maak eventueel gebruik van de terugbetaalmogelijkheden van UWV.
 • Neem contact op met UWV voor hulp als terugbetaling echt niet lukt.
 • Neem contact op met UWV bij het maken van een fout.

Eind aan de NOW-regeling

Hoewel deze tips werden gepubliceerd voor de verantwoording van NOW 3.1 tot en met NOW 4 zijn ze zeker ook te gebruiken voor de laatste verantwoordingen van NOW 5 en 6. Met de verantwoording van deze NOW-periodes komt er een eind aan de NOW-regeling. Hopelijk is dat ook het einde van de coronapandemie, die voor veel ondernemers tot grote zorgen heeft geleid.

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

beUnited wil een eerlijke compensatie voor schade vanwege de opgelegde coronamaatregelen en is daarom bestuurder bij Stichting coronaclaim MKB 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print