Zorg dat je bedrijf in 2023 geen subsidies en regelingen misloopt

Ondernemers wees in 2023 scherp op regelingen en subsidies!

Voor veel investeringen kun je subsidie aanvragen. Of je kunt profiteren van regelingen waarmee je makkelijker een krediet krijgt. De praktijk laat echter zien dat veel ondernemers niet op de hoogte zijn van de regelingen en subsidiepotjes. Daarom een overzicht van subsidies en regelingen voor 2023.

Hulp voor ondernemers

Het is duidelijk dat veel ondernemers het in deze tijd niet makkelijk hebben. De coronacrisis was nog maar net voorbij of we belandden met elkaar in de volgende crisis: de koopkrachtcrisis, onder andere door de gestegen energieprijzen. Wat kun je doen als je het moeilijk hebt?

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Zelfstandig ondernemers kunnen bijstand aanvragen bij hun plaatselijke gemeente: de Bbz. Deze financiële ondersteuning kun je ook aanvragen als je een bedrijf start vanuit de bijstand of een uitkering.

Bedrijf starten vanuit WAO

Zit je in de WAO en wil je een bedrijf starten? Dan kun je in veel gevallen hulp aanvragen bij het UWV. Deze instantie kan je hulp bieden in de vorm van:

  • Starterskrediet
  • Aanvulling van inkomen
  • Vergoeding van bepaalde nodige voorzieningen

Natuurlijk moet je voor deze hulp aan voorwaarden voldoen.

Coaching mkb’ers

Als je het door de nasleep van de coronacrisis financieel moeilijk hebt, kun je gratis (tot eind 2022) coaching aanvragen bij de stichting Ondernemersklankbord. Deze stichting kan je helpen bij dingen als het voorkomen van een faillissement, groeien en bedrijfsopvolging.

Fiscale regelingen

Natuurlijk wil je nooit meer belasting betalen dan noodzakelijk. Om de belastingaangifte zo laag mogelijk te houden, zijn er verschillende fiscale regelingen voor ondernemers in het leven geroepen.

Kleineondernemersregeling

De Kleineondernemersregeling (KOR) is een regeling voor ondernemers die het klein en eenvoudig willen houden. Heb je een jaaromzet van minder dan € 20.000? Dan kun je ervoor kiezen mee te doen aan de KOR. Door de Kleineondernemersregeling hoef je geen btw te berekenen en je kunt een simpeler administratie voeren.

Wil je meedoen met de KOR? Dan moet je je uiterlijk 4 weken van tevoren aanmelden bij de Belastingdienst. Dus als je er begin 2023 mee wilt starten, zorg dan dat je de aanvraag uiterlijk 1 december bij de Belastingdienst hebt liggen.

Ondernemersaftrek

Ondernemen komt met risico’s maar ook met voordelen. Een belangrijk voordeel: aftrekposten. De ondernemersaftrek bestaat uit meerdere vormen van aftrek:

  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
  • Meewerkaftrek
  • Stakingsaftrek

Voor bovenstaande aftrekposten moet je voldoen aan het urencriterium.

Mkb-winstvrijstelling

Daarnaast is de mkb-winstvrijstelling een belangrijke aftrekpost: deze winstvrijstelling verlaagt de winst met 14 procent, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, past de Belastingdienst deze mkb-winstvrijstelling automatisch toe.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die je als ondernemer niet wilt missen. Bij deze aftrekpost geldt namelijk dat je fors belastingvoordeel krijgt als je investeert in bedrijfsmiddelen. Met deze investeringen kun je de winst drukken, waardoor je minder belasting betaalt.

Op jaarbasis moet je minstens een bepaald bedrag investeren in je onderneming om voor de KIA in aanmerking te komen. In 2022 was dit een bedrag van minstens € 2.401 met een bedrag van minstens € 450 per investering.

Kredieten en financiering

Om succesvol te kunnen ondernemen, heb je soms krediet nodig. De overheid snapt dat. Daarom zijn er allerlei regelingen die je kunt gebruiken om makkelijker aan geld te komen. Natuurlijk moet je wel een goed plan hebben om deze regelingen te kunnen gebruiken. Een overzicht:

Borgstelling mkb kredieten (BMKB)

De BMKB is een regeling waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat borg staat voor een deel van het krediet. Dat betekent dat je bij de bank sneller of meer geld kunt lenen om de investeringen te kunnen doen.

Naast de BMKB is er ook de BMKB-Groen, speciaal bedacht voor ondernemers die willen verduurzamen om lagere energiekosten te hebben. Voor zowel de BMKB als de BMKB-Groen geldt dat je als ondernemer aan de voorwaarden moet voldoen.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling)

Voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten van middelgrote en grote bedrijven is er de GO-regeling. Via deze regeling kun je een bedrag van € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen lenen.

Bij deze regeling krijgt de bank een Staatsgarantie voor 50 procent van de lening. Minder risico dus voor de bank en meer financieringsruimte voor je bedrijf.

Vroegefasefinanciering (VFF)

Vroegefasefinanciering is financiering voor onder andere mkb’ers en innovatieve starters die hulp nodig hebben om een goed uitgewerkt plan van de conceptfase naar de startfase te brengen.

In een paar stappen kun je checken of je in aanmerking komt voor de VFF.

Innovatiekrediet

Als je werkt aan een veelbelovende innovatie kun je gebruikmaken van Innovatiekrediet. Kun je aantonen dat je product of innovatie onder andere een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse economie, dat het haalbaar is en dat het binnen vijf jaar op de markt kan komen? Dan kun je dit krediet onder voorwaarden aanvragen.

Internationaal zakendoen

Doe je zaken over de grens? Ook dan kun je bepaalde regelingen benutten.

Dutch Good Growth Fund (DFFG)

Je wilt investeren in een ontwikkelingsland of een opkomende markt. Dan kun je mogelijk een beroep doen op het Dutch Good Growth Fund. Het DGGF is beschikbaar voor specifieke landen. Check dus of jouw land erbij staat.

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Als je zakendoet in het buitenland, maar de financiering niet in orde kunt krijgen, kun je mogelijk een beroep doen op het Dutch Trade and Investment Fund. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan het DTIF leningen, garanties en exportfinancieringen verzorgen.

IMVO-vouchers

MVO Nederland stelt IMVO-vouchers van maximaal € 10.000 beschikbaar aan bedrijven die hun internationale handel willen verduurzamen. Je kunt een IMVO-voucher gebruiken om een adviseur in te huren die je gaat helpen duurzamer te worden in je internationale handel.

Brexit Adjustment Reserve

Ondernemers die kosten hebben gemaakt om aan de Brexit-eisen te voldoen, kunnen daarvoor subsidie krijgen via het EU-steunfonds Brexit Adjustment Reserve (BAR). Je kunt aanspraak maken op de BAR als je zaken doet – of hebt gedaan – met het Verenigd Koninkrijk. Vaak gaat het om importeurs, exporteurs of bedrijven in de logistieke dienstverlening. 

Investeren in innovatie en duurzaamheid

Duurzaamheid en innovatie zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan bij de overheid. Vandaar dat er heel wat regelingen zijn voor als je het over een duurzamere boeg wilt gooien. We zetten een paar belangrijke regelingen in de vorm van aftrek en subsidies voor je op een rij.

Innovatiebox

De innovatiebox is een fiscale regeling voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen én winst maken uit innovatieve activiteiten. Over deze winst hoef je namelijk minder winst te betalen.

Je doet dit door immateriële activa (bijvoorbeeld kosten voor speur- en ontwikkelingswerk, octrooien etc.) in de innovatiebox te plaatsen. In dat geval betaal je slechts 9 procent belasting over de winst uit innovatieve activiteiten.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De kans is groot dat je als bedrijf kijkt naar de mogelijkheden om te verduurzamen, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame energie als hernieuwbare elektriciteit, CO2-reductie of energiezuinige technieken.

Als dat zo is, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor Energie-investeringsaftrek. Deze aftrek is niet misselijk: je kunt zo’n 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

MIA en Vamil

Ook bij de Milieu-investeringsaftrek (MIA) geldt: fiscaal voordeel als je investeert in duurzaamheid. Bij de MIA gaat het vooral over milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Een groot deel van de investering mag je in mindering brengen op je winst.

Goed om te weten: de MIA is een aanvulling op de standaard afschrijving.

Combineer je de MIA  met de Vamil, dan mag je tot 75 procent van de investering willekeurig afschrijven (dus niet gespreid). Daarmee kan het voordeel nog aantrekkelijker worden.

Andere duurzame subsidies

Er zijn op het moment dus heel wat subsidies voor duurzaamheid. Om er nog een paar belangrijke te noemen:

  • Hernieuwbare Energietransitie (HER+): subsidie voor vernieuwende projecten die bijdragen tot minder CO2-uitstoot
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): subsidie voor het verwarmen van je bedrijfspand door middel van een warmtepomp, zonneboiler, windturbine of zonnepanelen

Groenfonds financiering

Wil je investeren in een project dat bijdraagt aan de circulaire economie? Dan kun je in veel gevallen lenen tegen een lagere rente bij een bank uit het Groenfonds. Andere projecten waarvoor je een financiering uit het Groenfonds kunt aanvragen zijn bijvoorbeeld energietransitie en kringlooplandbouw.

Opleidingen

Je moet je misschien bijscholen om de laatste ontwikkelingen in de markt te volgen. Of misschien is het wel nodig om een carrièreswitch te maken.

STAP-budget

Bijna iedereen in Nederland heeft recht op een STAP-budget. Het is een budget van € 1.000 dat je mag besteden aan bijscholing, training of een cursus. Je mag dit budget gebruiken bij een aanbieder die in het STAP-scholingsregister staat. 

Wees scherp op regelingen en subsidies voor ondernemers

Dit is een selectie van alle mogelijkheden die er zijn voor mkb’ers en zzp’ers in Nederland. Ga je iets ondernemen? Ga dan eerst na of er een regeling is. Voor een completer overzicht kun je het best kijken op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Waarschijnlijk bespaar je daarmee een hoop tijd én geld. En dat is mooi meegenomen.

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Ondernemers Regelingen Corona per 01 oktober 2020

Ondernemers regelingen Corona per 1 oktober

De economische gevolgen van de huidige coronacrisis worden door nagenoeg alle ondernemers gevoeld. In maart presenteerde het kabinet het eerste noodpakket, welke werd opgevolgd door noodpakket 2.0. Op 28 augustus 2020 werd het steun- en herstelpakket voor onze economie gepresenteerd. Door deze ‘update’ zijn een aantal regelingen veranderd of ten einde gekomen. Om concreet te maken wat dit voor jou als ondernemer betekent hebben we de laatste updates op een rijtje gezet.

Uitstel van betaling belasting

Heb je vanwege corona uitstel van betaling van belastingen gekregen? Goed nieuws. Op verzoek van de Tweede Kamer is er nogmaals gekeken naar de termijn om af te lossen. Deze is verlengd van 24 naar 36 maanden en er hoeft pas vanaf 1 juli 2021 betaald te worden in plaats van 1 januari 2021. Ook is het mogelijk om de uitstel die al aangevraagd is te verlengen tot 1 januari.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO-3)

Toets op beschikbare geldmiddelen

Er werd aangekondigd dat er per 1 oktober 2020 een aanvullende toets op beschikbare geldmiddelen plaats zou vinden. Dit wordt vooralsnog niet doorgevoerd vanwege de extra maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden. De toets zal in overleg met verschillende instanties wellicht op een later moment worden doorgevoerd. De TOZO 3-uitkering is dan ook waarschijnlijk later dan 1 oktober 2020 aan te vragen (met terugwerkende kracht).

Aanvragen met terugwerkende kracht

TOZO 3 kan, in tegenstelling tot TOZO 1 en 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De uitkering voor het levensonderhoud kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerking tot maximaal 1 oktober 2020 worden aangevraagd.

Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van TOZO 3 worden aangevraagd vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Dus, doe je de aanvraag op 12 december 2020, dan kun je de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

Het is met ingang van 1 december 2020 niet meer mogelijk om nog een TOZO-uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Terugbetalen bij controle

Er worden controles uitgevoerd. Blijkt bij zo’n controle dat je teveel hebt ontvangen? Dan moet je terugbetalen. In het ergste geval kan dit betekenen dat je veel terug moet betalen, zorg er dus voor dat je alle wijzigingen door blijft geven. Dit geldt naast inkomen ook voor alle andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op je uitkering. Denk bijvoorbeeld aan je gezinssamenstelling.

Heroriëntatie voor ondernemers

De volgende fase binnen deze regeling start op 1 januari 2021. Daarin gaat het kabinet ondernemers voorbereiden op nieuwe stappen, eventueel als werknemer in loondienst. De komende maanden zal dit plan uit worden gewerkt door verschillende instanties zoals het SZW, VNG en Divosa.

Lening voor bedrijfskapitaal ná TOZO 1 en/of 2

Het maximum voor deze lening is €10.157,- voor TOZO 1, 2 en 3 gezamenlijk. Je kunt geen beroep doen op de lening voor bedrijfskapitaal als je surseance of faillissement hebt aangevraagd voor jezelf, je onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt.

Aflossen

De aflossing voor de lening voor bedrijfskapitaal op grond van TOZO 3 start op 1 januari 2021 als je vóór die datum een lening bedrijfskapitaal verstrekt krijgt. Krijg je de lening na 1 januari 2021, dan gaat de terugbetalingsverplichting in op de datum van verstrekking. Ook de rente gaat dan ‘lopen’.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Verlenging en einddatum

Per 1 oktober 2020 wordt de NOW-regeling met 3 tijdvakken van 3 maanden verlengd. Daarmee zal de regeling ten einde komen op 1 juli 2021.

Percentage omzetdaling

Vanaf januari 2021 moeten bedrijven een omzetdaling van ten minste 30% hebben, waar dat eerst 20% was.

Afbouw vergoedingspercentages tegemoetkoming loonkosten

De tegemoetkoming in de loonkosten zal worden afgebouwd. Over de resterende 9 maanden zullen de vergoedingspercentages worden verlaagd van 80%, naar 70% en vervolgens naar 60%.

Loonsom geleidelijk laten dalen (vrijstellingspercentage)

Het is mogelijk om, tegenover de afbouw van de vergoeding, de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20%. Dit gaat niet ten koste van de subsidie.

Korting NOW2

De korting die verstrekt werd op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen.

Maximaal te vergoeden dagloon

In het 3e tijdvak (april, mei en juni 2021) zal het maximaal te vergoeden loon per werknemer worden verlaagd naar max. 1 maal het dagloon.

NOW3 aanvragen

UWV houdt 16 november 2020 aan als streefdatum voor het eerstvolgende aanvraagtijdvak. Dan kun je met terugwerkende kracht een aanvraag indienen voor het 1e tijdvak, 1 oktober tot en met 31 december. Je kunt per tijdvak besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als je geen gebruik hebt gemaakt van NOW 1 of 2, kun je gebruik maken van deze regeling.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Verlenging en subsidiebedrag

Bedrijven kunnen de TVL-subsidie steeds voor 3 maanden aanvragen, per 3 maanden is er dan maximaal €90.000,- beschikbaar. Tijdvak 2 start op 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 december 2020. Tijdvak 3 start op 1 januari tot en met 31 maart 2021. Tijdvak 4 start op 1 april t/m 30 juni 2021.

TVL aanvragen

Subsidieperiode 1 loopt nog tot en met 30 september 2020 en kun je tot en met 30 oktober 2020 aanvragen. Voor iedere periode moet je een nieuwe aanvraag doen. Dit loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Bedrag vaste lasten

Je dient minimaal €3.000,- aan vaste lasten te hebben in 3 maanden in plaats van €4.000,- in 4 maanden. Onder vaste lasten vallen posten als huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen.

Afbouw

Na 1 januari 2021 zal de TVL gestaag worden afgebouwd en de grens voor omzetverlies zal in stappen worden verhoogd.

TOGS-regeling en TVL-regeling

Kwam je voor deze eerdere regelingen in aanmerking? Dan kun je ook gebruik maken van de TVL-verlenging. Je moet dan wel voldoen aan bepaalde voorwaarden, zie ook de lijst met SBI-codes van de RvO.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print