netelige kwesties MKB ZZP Nederland

De ondernemer in relatie: Netelige Kwesties

Hoe heb jij het geregeld?

Ondernemers zijn net mensen. We worden – zoals ieder ander – voor de vragen gesteld hoe we onze financiële zaken in onze relatie vorm willen geven. Mijn vragen aan jou: “Hoe regel jij de kosten van de huishouding? Wat valt daaronder? Verdelen jullie overgespaard inkomen of niet? Wat als de één meer verdiend dan de ander? Is dat eerlijk? Wat als de één een beslissing neemt, waar de ander niet helemaal achter staat? Leven jullie in de praktijk naar gemaakte afspraken? Waarom lukt dat wel of niet conform wat is beloofd? Welk effect heeft dat op je relatie?”

Belofte maakt schuld. 

In marketing maken we beloften. Beloften over hoe bepaalde producten of diensten ons helpen ons leven te verbeteren. Neem bijvoorbeeld producten en diensten die passief inkomen genereren. In de marketing daaromheen wordt aandacht besteed aan hoe dit je relatie kan redden, omdat je door passief inkomen meer tijd en energie hebt voor je gezin en hoe het je vrijheid en zelfstandigheid geeft. Blijkbaar zijn dit wensen die we allemaal hebben? 

Door aandacht te hebben voor wat mensen willen, de argumenten, belangen en verlangens van mensen, onze klanten, halen we ze binnen. Onze producten en diensten moeten voorzien in een (latente) behoefte. Elke verkoper en marketeer weet dit. Mediation is een proces dat argumenten, belangen en verlangens op een structurele manier naar boven haalt. Mediation is dus marketing. Het bedenken en verkopen van de best mogelijke oplossing voor een behoefte (innerlijk conflict van iets willen maar het nog niet hebben), zodat dat de ander zelf inziet en beseft dat hij het nodig heeft en bij de verkrijging ervan voldoening ervaart.

In onze relaties maken we ook beloften. We hebben de intentie onszelf en de ander te helpen in het leven om elkaars wensen en verlangens te verwezenlijken. Wat is dan dat belang en verlangen, de grote wens, de innerlijke behoefte van de ondernemer? Is dat een fijn gezinsleven? Is dat vrijheid? Is het gevoel van vrijheid en een gezinsleven überhaupt te combineren? Heel wat mensen ervaren de structuur en regels binnen een gezin als benauwend in plaats als vervullend. De één vindt werken fijn, voor de ander voelt het als een gevangenis of tenminste een verplichting. Voor de één is het beeld van de ouder die thuis voor de kinderen zorgt het ideaal, voor de ander het doemscenario. 

Wat is het verlangen van de ondernemer?

Marco werkte in het bedrijfsleven en kon door zijn inzicht opklimmen tot een hoge functie, met een goed salaris. Toch gaf hem dit geen echte bevrediging. Toen hij na een grote reorganisatie, waarbij het bedrijf werd verplaatst naar India, ontslag kreeg, zette hij zijn  eigen onderneming op. Het duurde lang voordat hij doorhad op welke manier hij het beste succes kon hebben. Zo lang, dat zijn relatie eronder leed, aangezien zijn inmiddels ex-vrouw, die in een goede baan floreerde, niet goed begreep wat hij nodig had om succesvol te zijn. Marco zelf eigenlijk ook niet. Hoewel hij ondertussen zorgde voor hun kinderen, boodschappen deed en elke avond voor het gezin kookte, wilde zij dat hij een weer baan zocht. De onderneming zou toch nooit een succes worden. Dit wierp zij hem steeds voor de voeten. Marco begon zich klein en minderwaardig te voelen en voelde zich al helemaal niet gewaardeerd door zijn vrouw, want hij werkte hard om zijn projecten van de grond te krijgen. Ook al lukte dat niet goed.

We worden ondernemer met de grote wens om iets in de wereld (tot stand) te brengen of een boodschap uit te dragen. Ondernemerschap komt ook vaak voort uit de drang om zelfstandig en onafhankelijk te willen zijn. Eigen regels te volgen. Een wens om onszelf te verwezenlijken en een unieke individuele bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

Ondernemen is meestal hard werken. Zelfs het verwerven van ‘passief inkomen’ vergt, ondanks de term, veel inzet. In ieder geval in de eerste jaren. Desalniettemin voelt ondernemen voor ons niet als werk, omdat we dat wat we doen als onze missie beschouwen, waar we in geloven. Maar er gaat wel veel tijd in zitten. Onze partner vindt dat niet altijd leuk of begrijpt het niet goed. Onze partner kan zich achtergesteld voelen ten opzichte van het werk, dat vaak voorrang krijgt. In andere situaties leunen wij misschien (financieel) op onze partner om deze droom na te jagen. Onze partner ziet met lede ogen aan, dat we, soms tegen heug en meug proberen, maar dat het niet wil vlotten. Het trekt een wissel op onze relatie.

Onze tijd verdelen tussen werk en gezin is vaak de oplossing. Of de zekerheid van een baan combineren met de onzekerheid van de onderneming. Is dat het compromis of de win-win? Menig ondernemer ziet zijn relatie stranden na verloop van tijd. Hoe zit dit nu precies? Kan een relatie alleen werken als beiden (succesvol) ondernemer zijn? 

De (in)perfecte relatie

Als we niet bewust zijn van wat we werkelijk willen, handelen we onbewust. We kiezen dan ook op een onbewuste manier een relatie.  We worden verliefd omdat we van mening zijn, dat de ander iets kan aanvullen, dat we zelf niet hebben. We vinden dat interessant, omdat het anders is. We kiezen de ander omdat we denken dat deze ons kan helpen ook zo te worden.  Na verloop van tijd, als de verliefdheid, wegzakt, komen we erachter dat datgene wat we zo leuk vonden aan de ander, we eigenlijk heel vervelend vinden. Het is een ‘miskoop’. We hebben ons laten verleiden door de boodschap van de marketingcampagne. De boodschap is daarmee niet verkeert, het was enkel niet echt de onze. Het was niet onze werkelijke behoefte. We dachten dat het onze behoefte was.

 

Door de invloed van onze omgeving, onze opvoeding, de maatschappelijke normen en waarden, zijn we ons vaak niet bewust van wat we werkelijk willen, kunnen en verlangen. We zijn ons over het algemeen niet eens echt bewust van ons zelfbeeld, gevoelens en emoties, laat staan dat we er ook wat mee doen. Niet gek dus dat we keuzes maken, waar we later anders op terugkijken, met alle ellende van dien. Onze mentale, geestelijke evolutie verloopt in drie fasen. Elke fase heeft zijn eigen basisintentie met normen en waarden ‘pakketjes’. Deze fasen noem ik de ‘pijlers’ van onze ontwikkeling. Ik schreef hier eerder over in het artikel ‘Misverstand in teamverband“.
We zitten overwegend in één van deze fasen en hebben dan ook een voorkeur voor de basisintentie van die betreffende fase, zelfs al tikken we regelmatig ook wel de ander pijlers aan.

 

Als we weten wat we werkelijk willen, wat onze basisintentie is en hoe we situaties aanpakken, kunnen we een partner kiezen die dit ondersteunt en ons daarbij helpt.  We stralen uit wie we zijn en wat we te bieden hebben. Onze marketingboodschap is nu ‘echt’. Zo trekken we als het ware de ideale partner, net als de ‘ideale klant’, aan, die dezelfde werkelijke doelen heeft. In een relatie met een gelijkgestemde voelen we ons het prettigst. Er is veel harmonie en herkenning. We werken aan dezelfde doelen en genieten van het bereiken daarvan.

 

Nog steeds is het na verloop van tijd, als de verliefdheid wegzakt, bij tijd en wijlen lastig. Door alles wat zich voordoet, zien we de minder aantrekkelijke kanten van onze partner. In het dagelijks leven komt ons ego om de hoek kijken en blijkt het toch lastig, de wereld en de ander door de roze bril van verliefdheid te blijven zien. Dit is overkomelijk als we dezelfde basisintentie en normen en waarden hebben. Als we praten over wat ons werkelijk beweegt, komt de herkenning terug en is de relatie te redden.

 

Waarom het soms niet lukt, hoe hard we ook werken

Soms is het zo dat, hoe hard we ook aan de relatie (willen) werken, het in feite gedoemd is te mislukken. De kloof is te groot. De verschillen onoverbrugbaar.

De maatstaf om te stoppen of door te gaan zou liefde moeten zijn. Maar wat is liefde? Hoe ervaart een eerste, tweede of derde ‘pijler’ dat? Wat is dat voor een zoeker? Wat is het voor een vinder?

 

Red je Relatie

In welke situaties het nog kan lukken om de relatie te redden en wat daar voor nodig is, hoe het zit met de verschillende pakketjes ‘basisintenties’ en bewustzijnsniveaus, kun je uitgebreid lezen in mijn twee nieuwe boeken, die op 3 juli a.s. gelanceerd worden:

 

  • Netelige Kwesties”, over mediation in de huiskamer. Hierin gaan we in op problemen in onze relaties, de partnerrelatie, relatie met onze kinderen en (schoon)ouders, familie en buren, en hoe die op te lossen met de inzichten uit het Evolutie Systeem en met de 1-2-3 Opgelost! Methode. In dit boek heel veel lastige situaties met uitwerking erbij.
  • Scheiden is Leiden”, over gesprekken rond scheiding. Scheiden is lijden, maar ook leiden: terug de leiding nemen over je eigen leven, met of zonder relatie. Talloze voorbeelden van hoe je lastige of tenminste ongemakkelijke situaties waar je tegenaan loopt als je in of bij een scheiding betrokken bent, kunt oplossen. Van op het schoolplein tot aan de omgang met de (ex)familie en vrienden.

Interessant? Volg woensdag 16 juni a.s. om 19.00 uur het webinar “Conflicten Oplossen” en ontdek De Drie Geheimen voor een Goed Huwelijk. Je ontdekt jouw basisintentie en de manier van aanpak die bij je past. Je ontdekt ook die van je partner en hoe mediationvaardigheden en de inzichten uit het Evolutie Systeem je relatie kunnen redden. En je onderneming.

Netelige Kwesties en Scheiden is Leiden MKB ZZP Nederland