beUnited blog De testsamenleving als opmaat naar medische apartheid VNO NCW MKB Nederland

De testsamenleving als opmaat naar medische apartheid

Je bent ziek tot je het tegendeel hebt bewezen

Vanaf half april wil het demissionair kabinet in samenwerking met VNONCW gaan starten met een pilot voor de zogenoemde testsamenleving. Een samenleving waarin u ziek bent totdat u het tegendeel bewijst. Om mee te doen aan de dingen die het leven leuk maken moet u een negatieve coronatest laten zien. Wilt u dit niet of heeft u onverwacht een positieve test? Jammer, dan wordt u uitgesloten op basis van een vermeende medische conditie. Ik vindt dat wij ons hier met man en macht tegen moeten verzetten.

VNONCW-plan

Lang geleden hebben wij afgesproken dat (medische) apartheid niet hoort bij onze westerse samenleving. Maar dat principe staat nu op de tocht. In november 2020 kwam VNONCW (incl, MKB Nederland) naar buiten met een uitgebreid plan voor een testsamenleving. Sindsdien zijn ze in samenwerking met het ministerie van VWS hard aan de slag gegaan om dit plan werkelijkheid te zien worden.

Wat er in dit plan van VNO-NCW staat is simpelweg schrikbarend.

Zo staat er bijvoorbeeld in dat u elke dag een test moet doen, mocht er voor u geen mogelijkheid zijn om thuis te werken. Bij een negatieve test krijgt u toegang tot uw werkomgeving. Ook moeten scholieren en studenten elke dag negatief testen voor ze naar school gaan. Hiervoor zijn, volgens het plan van VNONCW, twee miljoen testen per week nodig.

Bewijzen

Dankzij massaal testen zouden we ‘vrijwel terug naar normaal’ kunnen gaan. Vrijwel terug naar normaal betekent voor VNONCW dat we de leuke dingen in het leven alleen mogen doen als we bewijzen het virus niet bij ons te dragen. Dat het plan geen fase 4 omvat: weer geheel terug naar normaal, zou ons allen zorgen moeten baren.

U voelt zich kerngezond. Maar mocht deze testsamenleving doorgang vinden bent u bij voorbaat onrein. U moet zich regelmatig laten testen om te bewijzen dat u ‘gezond’ bent. U bent anders ziek.

U bent het virus.

Testbewijzen

Om de plannen voor een testsamenleving uit te kunnen voeren is er een tijdelijke regeling nodig, omdat de wettelijke grondslag er anders voor ontbreekt. De pilots die vanaf half april plaatsvinden zijn er simpelweg om het uitgewerkte systeem te testen. In deze tijdelijke regeling staat onder andere dat er bij het vragen om een testbewijs onderscheid gemaakt wordt tussen essentiële en niet-essentiële activiteiten. Jeugdactiviteiten, horeca, cultuur, evenementen en sport worden ingedeeld bij de niet-essentiële activiteiten.

Opvallend is dat er wel gesproken wordt over een testplicht in het onderwijs, iets wat nogal essentieel is in het leven van iedereen zou u denken. Scholieren en studenten zouden zich 1 à 2 keer in de week moeten testen om toegang te krijgen tot het schoolgebouw. Testgegevens worden vijf jaar bewaard. Waarom dit zo lang bewaard wordt en met welk doel, is onduidelijk.

Tweederangsburgers

Sinds wanneer bepaalt een overheid wat niet-essentieel is voor mij als Nederlandse burger? En sinds wanneer is geestelijke gezondheid, die je onderhoudt door leuke dingen te doen in het leven, van onderschikt belang aan het niet dragen van een bepaald virus?

Mocht u niet deel willen nemen aan deze testsamenleving, dan mag u straks alleen nog boodschappen doen, naar de dokter en naar het gemeentehuis. U bent een tweederangsburger.

Medicalisering van burgers en maatschappij

De overheid maakt nu al een jaar lang een grote inbreuk op het leven van de Nederlander. Waar we tijdens de eerste golf alleen te maken hadden met een sluiting van de horeca en de scholen, hebben we nu mondkapjes, een avondklok, semi-sluiting van winkels en de aankomende testsamenleving. In kleine stappen wordt een grote overheid met veel zeggenschap over haar burgers geïmplementeerd.

De medicalisering van burgers en maatschappij is een feit als de testplicht zijn doorgang vindt.

Testplicht

In de Tijdelijke Regeling Testbewijzen stelt het ministerie van VWS dat de testbewijzen ingevoerd worden in het belang van de algehele gezondheid van de Nederlandse bevolking. Mocht dit echt zo zijn, wat belet de overheid dan om de hele samenleving testplichten op te leggen voor allerlei andere ziektes? Moeten we straks verplicht een SOA-test doen als we een festival willen bezoeken? Of allen verplicht een blaastest in de auto doen voor ons toegestaan wordt om de auto te starten?

Wat belet ze om bij een toekomstige griepgolf allerlei testplichten op te leggen? Het is immers in het belang van de algehele volksgezondheid. Ons lichaam behoort kennelijk tot de Staat en de Staat verklaart ons bij voorbaat ziek tot wij het tegendeel bewijzen.

Routekaart

Om zogezegd snel in te kunnen grijpen en de maatregelen aan te passen heeft het ministerie van VWS een routekaart coronamaatregelen ontwikkeld. Weer is het opvallend dat er op deze routekaart geen risiconiveau nul te bekennen is. De eisen om bij het risiconiveau waakzaam te belanden zijn zo streng, dat we hier met het intensieve testbeleid nooit op zullen komen.

We moeten namelijk minder dan 35 positieve testen op de 100.000 inwoners PER WEEK hebben in een regio. Ook moeten we minder dan vier ziekenhuisopnames per week (met positieve test) hebben per 1 MILJOEN inwoners. Dit is volstrekt onhaalbaar. Risiconiveau waakzaam zou bij deze eisen ook nog van kracht kunnen zijn bij nul positieve testen en nul ziekenhuisopnames. We komen zo nooit van de maatregelen af.

Minder dan 4ziekenhuisopnames per week (met positieve test) per 1 MILJOEN inwoners is volstrekt onhaalbaar

Onbetrouwbare test

Het is zeker onhaalbaar als u bedenkt dat het doen van een (PCR-) test bij gezonde mensen volstrekt onbetrouwbaar is. Bij het doen van zo’n test is het essentieel om daar ook symptomen bij te hebben en dat deze ook anders zijn dan anders. Bij een PCR-test is het daarbij ook onmogelijk om een actieve besmetting of besmettelijkheid aan te tonen.

Het enige wat deze test doet is het aantonen van een klein stukje viraal RNA. Dit kan overgebleven zijn nadat u de ziekte eerder heeft gehad, of u heeft het in uw lijf zonder ook maar iets te merken. U bent hoe dan ook zonder symptomen geen ‘gevaar’ voor anderen. Dit is onlangs aangetoond in een onderzoek onder 10 miljoen Chinezen uit Wuhan.

Als u meedoet aan de testsamenleving werkt u ook mee aan het in stand houden van de maatregelen.

Tijd voor verzet

Van mijn betrouwbare contacten uit de bestuurlijke wereld begreep ik dat er op 10 maart een grote vergadering is geweest met vertegenwoordigers uit alle sectoren in Nederland. Tijdens deze vergadering presenteerde VNONCW het plan voor de testsamenleving. Dit viel meerdere bestuurlijke vertegenwoordigers rauw op hun dak. Deze plannen gingen voor hen veel te ver. Het verzet tegen deze plannen is binnenskamers hevig. Ook op social media zijn de reacties niet mals.

In de media ziet u echter weinig tot niets terug van deze kritiek. Er wordt vooral benadrukt hoe fijn het is om weer wat vrijheid terug te krijgen.

Vrijheid is een grondrecht dat u sowieso al toebehoorde en niet iets is dat u moet ‘verdienen’.

Oproep

Pak de opmaat naar medische apartheid aan bij de wortel en het zal nooit de kans krijgen om te groeien. Ik wil daarom een oproep doen.

  • Schrijf de (pret)parken, theaters, horecagelegenheden en sportclubs aan die meedoen aan deze pilots voor de testsamenleving.
  • Laat ze weten dat u nooit zult accepteren dat zij burgers uitsluiten die zich beroepen op hun zelfbeschikkingsrecht.
  • Doe daarnaast NIET mee aan deze testsamenleving. De commercie wint namelijk altijd. Mochten de bezoekers wegblijven als een pretpark een testplicht invoert, dan is deze testplicht heel snel weer verdwenen.
  • Zeg het lidmaatschap bij VNO-NCW en/of haar sub-label MKB Nederland op.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print