Coronasteun fiks verruimd: meer TVL en belastinguitstel

Het kabinet rammelt opnieuw flink met de geldbuidel om Nederland door de coronacrisis te loodsen. Zo wordt het maximumbedrag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) opgevoerd van € 90.000 naar minstens € 330.000 en kunnen ondernemers nog langer uitstel van belastingbetaling aanvragen.

In totaal gaat het om een extra pakket van € 7,6 miljard. Met de uitbreiding van de coronasteun wil het kabinet het bedrijfsleven ook voor het tweede kwartaal van 2021 duidelijkheid bieden over de steun. Zeker nu er door de start van de vaccinatiecampagne licht aan het eind van de tunnel is.

NOW, TVL, belastinguitstel en TOZO verruimd

Het kabinet komt met een brede waaier aan steunmaatregelen. Dat loopt uiteen van een garantiefonds voor evenementen tot onbelaste reiskostenvergoedingen en het alsnog ophogen van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Wat verandert er verder voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021? Een greep uit de belangrijkste wijzigingen die het kabinet heeft aangekondigd in een Kamerbrief (pdf):

  • De grootste verandering zit in de TVL. Wat blijft is dat ondernemingen minstens 30% omzetverlies moeten hebben om TVL te kunnen krijgen. Maar het subsidiepercentage gaat flink omhoog, naar 85%. Eerder was de vergoeding nog 50% bij 30% omzetverlies, en dat liep op naar 70% bij 100% omzetverlies. In de eerste twee kwartalen van 2021 is dat dus voor iedereen 85%. Verder wordt de grens van maximaal 250 werknemers losgelaten: alle ondernemingen kunnen nu TVL krijgen ongeacht het aantal werknemers. Ook het maximumbedrag gaat omhoog: van € 90.000 naar € 330.000. Dit bedrag geldt voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers. Ondernemingen met meer werknemers kunnen tot € 400.000 terugkrijgen. De extra tegemoetkoming voor winkeliers die met voorraad blijven zitten wordt verlengd naar het eerste kwartaal van 2021.
  • Voor starters wordt er gewerkt aan een aparte regeling, die gebaseerd wordt op de TVL. Startende ondernemers vielen tot nu toe qua tegemoetkomingen meestal buiten de boot. De nieuwe regeling zou dan gelden voor ondernemingen die tussen 1 januari en 1 juni 2020 zijn gestart.
  • De loonkostensubsidie NOW gaat omhoog. Organisaties kunnen maximaal 85% van hun loonkosten terugkrijgen (dat was 80%).
  • De regeling voor bijzonder uitstel van belastingbetaling wordt verlengd tot 1 juli 2021. Organisaties kunnen met deze regeling minstens drie maanden uitstel van betaling krijgen voor tal van belastingen. Voor organisaties die al uitstel hebben gekregen, loopt dit uitstel nu door tot 1 juli. Organisaties die eerder al eens drie maanden uitstel hebben gekregen, kunnen een nieuwe aanvraag doen.
  • In de TOZO, die inkomenssteun voor zelfstandig ondernemers regelt, zijn er ook kleine veranderingen. De geplande invoering van een vermogenstoets per 1 april 2021 gaat niet door. Ook kunnen ondernemers de TOZO straks met terugwerkende kracht voor de voorgaande maand aanvragen.

Gebruikelijk loon in 2021 ook baseren op omzet

In de Kamerbrief staan daarnaast nog tal van maatregelen. Zo is er ook voor directeuren-grootaandeelhouders een tegemoetkoming. Zij mogen net als in 2020 ook in 2021 een lager gebruikelijk loon hanteren, gebaseerd op de omzetdaling van hun bv. Ook is het uitstel voor administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen verlengd tot 1 juli 2021.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited nieuws Onderbouwing TVL-besluiten moet beter, vindt rechter

Onderbouwing TVL-besluiten moet beter, vindt rechter

De overheid heeft bij drie ondernemers mogelijk onterecht een lager bedrag aan coronasteun toegekend. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), dat de overheid nu enkele weken de tijd geeft om haar besluit beter te onderbouwen. De VVD wil intussen van het kabinet weten of deze situatie voor meer ondernemers speelt.

Deze drie ondernemers hadden een aanvraag gedaan voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarmee kunnen ondernemers die last hebben van de coronamaatregelen een deel van hun doorlopende vaste kosten dekken. In het vierde kwartaal van 2020 en in het eerste kwartaal van 2021 staat de TVL open voor alle sectoren. Maar voor die tijd kwamen alleen ondernemingen in aanmerking die de ‘goede’ SBI-code in het Handelsregister hadden. De SBI-codes duiden verschillende sectoren aan.

TVL rekent met forfait aan vaste lasten

In de drie zaken waar het CBb zich over boog ging het om ondernemers met meerdere bedrijfsactiviteiten. Zij vroegen TVL aan en kregen ook subsidie toegekend. Maar dan wel op basis van de bedrijfsactiviteit die op de peildatum 15 maart 2020 als eerste genoemd was in het Handelsregister. Dat kan nogal verschil maken.

Want voor alle sectoren is een forfait aan vaste lasten berekend waar de maximale TVL op gebaseerd wordt. Zo was bij een ondernemer ‘winkels in fotografische artikelen’ als hoofdactiviteit aangemerkt, met een forfait van 15% vaste lasten. Deze ondernemer stelde dat ‘binnenvaart’ zijn hoofdactiviteit moest zijn, met 47% aan vaste lasten. Dat zou zijn TVL dus aardig verhogen.

Volgens het CBb valt er wel wat af te dingen op de werkwijze rondom de TVL. Op zich is het niet vreemd om ervan uit te gaan dat de eerst vermelde sector ook de hoofdactiviteit is van de onderneming. Zo kunnen grote aantallen aanvragers snel geholpen worden.

‘Eerste activiteit is hoofdactiviteit’ staat niet in de regels

Maar als een aanvrager bestrijdt dat de goede hoofdactiviteit is gekozen, dan mag de uitvoerder niet volstaan met de mededeling dat de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor een juiste inschrijving van de activiteiten, oordeelde het CBb. De regelgeving rondom het Handelsregister en de TVL bieden namelijk geen aanknopingspunt voor de stelling dat de eerst vermelde activiteit altijd de ‘hoofdactiviteit’ is.

Het CBb geeft de overheid nog tot en met 22 januari 2021 de tijd om beter te onderbouwen wat de hoofdactiviteit van de getroffen ondernemers moet zijn. Tot die tijd houdt het college de beslissing aan.

De VVD heeft inmiddels Kamervragen gesteld over het oordeel van het CBb. De partij wil onder meer van het kabinet weten hoeveel andere ondernemers in dezelfde situatie zitten en of zij dan ook niet met terugwerkende kracht recht zouden hebben op een hogere TVL.
CBb, 22 december 2020, ECLI (verkort): 996997998

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print