beUnited Pleitnota hoger beroep tegen de Staat over de avondklok

Pleitnota | hoger beroep tegen de Staat over de avondklok

Pleitnota | hoger beroep tegen de Staat over de avondklok

Een bijdrage van Jurist Jeroen Pols tijdens het hoger beroep over het intrekken van de Avondklok op vrijdag 19 februari 2021.

Inkijk verhoudingen tot grondwet, gezondheidszorg en verdragen

In deze pleitnota (& videoregistratie) geeft Jeroen Pols, een buitengewoon interessante inkijk, hoe de door de beleidsmakers ingevoerde Corona maatregel(en) zich verhouden tot de ;

  • grondwet;
  • volksgezondheid;
  • diverse in de Nederlandse wet verankerde Europese en internationale verdragen;
  • rechten van de mens;

Download | Pleitnota Hoger beroep avondklok

Lees-, kijk- & deeltip!

Het is mede vanwege de inhoud en het ontbreken op internet een serieuze lees-, kijk- & deeltip!

 

Video Registratie
Om onduidelijke reden is deze video registratie (en de inhoud) niet of nauwelijks te vinden op het internet, FvD is de enige die deze video (in haar huisstijl) tot nu toe gepost heeft.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print