Ik wordt donateur van beUnited

Tijd voor een waarschuwing.

Beste ondernemer,

Er broeit iets in de wereld. Steeds meer ondernemers beginnen in te zien dat de maatregelen die onze overheid neemt niet in het belang zijn van een gezonde samenleving. Een gezonde samenleving bestaat namelijk uit blije, ondernemende, vrije burgers die met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van de gemeenschap.  

De MKB ondernemer heeft daarin een belangrijke positie.

Als innovator, aanjager, werkgever, verbinder, stevig verankerd in de lokale economie. Die positie komt steeds regelmatiger onder druk te staan. Steeds vaker worden ondernemers gebruikt om het falend beleid van de overheid op te lossen.

Van verplicht dicht blijven tot allerlei investeringen voor de veiligheid. Van het controleren van de eigen klanten tot het handhaven van moeilijk uit te leggen regels. Telkens weer wordt het MKB misbruikt om de taken van de overheid over te nemen of de gevolgen van slecht bestuur te dragen. De schrikbarende situatie in de zorg is niet de schuld van het MKB!

Beschadigen en uithollen van het MKB

BeUnited volgt deze ontwikkelingen al langer op de voet en maakt zich ernstig zorgen. Wij zijn van mening dat de overheid op dit moment een te grote invloed heeft op jouw positie als vrije ondernemer. Bovendien helpt het nu beschadigen en uithollen van het MKB niet bij het herstellen van Nederland in de toekomst na de pandemie.

Een gezonde samenleving is meer dan niet ziek worden alleen

Concreet zijn wij dus tegen het grootste deel van de maatregelen en van mening dat er een bredere discussie gevoerd moet worden, hoe we de samenleving duurzaam pandemie bestendig kunnen maken. Want een gezonde samenleving is meer dan niet ziek worden alleen.

Daarnaast zijn we felle tegenstanders van de invoering van een QR bewijs op de werkvloer en in onze bedrijven.

  • waarom zou een ondernemer de goede relatie met zijn klanten en  medewerkers op het spel zetten?
  • hoe moet een ondernemer de consequenties dragen van medewerkers die door deze maatregel ontslag nemen of zich ziek melden?
  • hoe moet een ondernemer de consequenties dragen van klanten die wegblijven?
  • uit welk wetenschappelijk onderbouwd onderzoek blijkt dat deze maatregel bijdraagt aan de oplossing van het probleem?

Dit is de zoveelste maatregel die ten koste gaat van juist die mensen die de ruggengraat vormen van onze samenleving.

MKB de grootste werkgever van Nederland

Want wist je dat het MKB met 6 miljoen medewerkers de grootste werkgever van Nederland is? Dat het MKB veruit de meeste belasting betaald? Dus dat dit overheidsbeleid in feite door jou betaald wordt? Wij moeten onze rechten en vrijheden als ondernemers weer terugpakken.

Steun voor ondernemende mensen

BeUnited is daar al een flinke tijd mee bezig. We hebben plannen gemaakt en een aanpak bedacht. Zijn samenwerkingen aangegaan met specialisten op het gebied van juridische zaken, financiën, communicatie, gezondheid, acties en strategie.

Allemaal hulpbronnen die ook jou willen en kunnen helpen. Dus sta op. Neem samen met ons het stuur weer in je handen en doe mee! Steun voor ondernemende mensen. Meld je aan!

Pancras Pouw

(groot)vader, ondernemer, visionair, inspirator, vrijdenker, levenskunstenaar, verbinder, golfer

Een ervaren visionaire bestuurder/directeur die weet wat het is om (eind) verantwoordelijk te zijn voor een organisatie en gewend is om de strategie te bepalen en deze operationeel weet te vertalen naar doelen. Beschikt over een buitengewoon groot (social) netwerk en is zeer succesvol gebleken bij het uitrollen van "new business".

Een daadkrachtige persoonlijkheid, out of the box denker die de lijnen helder edoch daadkrachtig uitzet en daarbij vertrouwt op c.q. gebruik maakt van de kwaliteiten van het team en de organisatie.

Een echte stimulator met een heldere open leiderschapsstijl met een bewezen strategisch, financieel/bedrijfseconomisch en organisatorisch inzicht. En in de vervulde rollen/opdrachten verantwoordelijk geweest voor het initiëren van beleid en leiding geven aan de uitvoering, aan reorganisaties en het bedenken, opzetten en uitrollen van nieuwe organisatie(onderdelen), concepten, producten, diensten en marketingactiviteiten.

Geef een reactie