Uitgestelde belastingschuld leidt in 4e kwartaal 2021 tot faillissementspiek

Aan het mirakel van de grootste economische krimp van na de oorlog en een laagterecord aan faillissementen gaat toch een eind komen. Volgens een op 17 februari verschenen rapport van accountant PwC en de Leidse universiteit moet Nederland zich in het vierde kwartaal van 2021 schrap zetten voor een faillissementsgolf. Reden: het innen van miljarden aan uitgestelde belastingschuld.

Kabinet kan gevolgen coronamaatregelen niet langer verhullen

Dankzij tientallen miljarden overheidssteun, uitstel van belastingplicht en rechters die onberispelijke faillissementsaanvragen naar de prullenmand verwijzen, is het kabinet er tot nu in geslaagd de gevolgen van de coronamaatregelen te camoufleren. Maar eind dit jaar kan de impact van de coronacrisis niet langer verhuld worden, verwachten experts van accountant PwC en de Leidse universiteit. De tweede Bijzonder Beheer Barometer die zij vandaag publiceren maakt duidelijk dat inning van uitgestelde belastingschuld veel bedrijven in het vierde kwartaal van 2021  de das om zal doen.

Belastingdienst heeft 13,2 miljard aan uitstel verleend

In de nieuwe uitgave van de Barometer hijst het panel zonder aarzelen de stormbal: het zal veel drukker worden op de afdeling Bijzonder Beheer van de grootbanken. In het derde kwartaal van 2021 zal het hoogtepunt worden bereikt. Drie maanden later volgt een piek in het aantal faillissementen. In lijn met de vorige BB-Barometer worden de horeca, groot- en detailhandel, cultuur en recreatie genoemd als de sectoren waar de verwachte toestroom naar bijzonder beheer het hoogst is. Het verleende belastinguitstel bedroeg op 31 december 2020 al 13,2 miljard euro. Dit bedrag is sindsdien verder toegenomen.

ICT en financiële dienstverlening profiteren van coronacrisis

Opvallend is dat de directe invloed van de coronacrisis afneemt. Nog maar 42 procent van de experts geeft aan dat de coronacrisis de belangrijkste oorzaak is van de financiële problemen waar bedrijven mee kampen. In november vorig jaar lag dit percentage nog op 66 procent. Andere redenen, zoals (door de coronacrisis) veranderd consumentengedrag en een verouderd verdienmodel, worden belangrijker naarmate de situatie langer aanhoudt. Er zijn ook sectoren die juist profiteren van de coronacrisis. Het panel noemt ICT en financiële dienstverlening als sectoren waarbij de verwachte instroom bij bijzonder beheer het minst is.

Vraag om hulp

Zorg dat het snel duidelijk wordt of je in de toekomst in de betalingsproblemen komt en hoe groot dit probleem is. Wat wordt dan de volgende stap?

Voor veel ondernemers is dit een moeilijke stap. Immers, als ondernemer ben je gewend om je problemen zelf op te lossen. De huidige onzekere tijd maakt echter dat je als ondernemer anders moet acteren dan je gewend was. Ga daarom in gesprek met een adviseur die je daadwerkelijk kan ondersteunen en oplossingsrichtingen kan bieden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Pancras Pouw

(groot)vader, ondernemer, visionair, inspirator, vrijdenker, levenskunstenaar, verbinder, golfer

Een ervaren visionaire bestuurder/directeur die weet wat het is om (eind) verantwoordelijk te zijn voor een organisatie en gewend is om de strategie te bepalen en deze operationeel weet te vertalen naar doelen. Beschikt over een buitengewoon groot (social) netwerk en is zeer succesvol gebleken bij het uitrollen van "new business".

Een daadkrachtige persoonlijkheid, out of the box denker die de lijnen helder edoch daadkrachtig uitzet en daarbij vertrouwt op c.q. gebruik maakt van de kwaliteiten van het team en de organisatie.

Een echte stimulator met een heldere open leiderschapsstijl met een bewezen strategisch, financieel/bedrijfseconomisch en organisatorisch inzicht. En in de vervulde rollen/opdrachten verantwoordelijk geweest voor het initiëren van beleid en leiding geven aan de uitvoering, aan reorganisaties en het bedenken, opzetten en uitrollen van nieuwe organisatie(onderdelen), concepten, producten, diensten en marketingactiviteiten.

One thought on “Uitgestelde belastingschuld leidt in 4e kwartaal 2021 tot faillissementspiek”

Geef een reactie