BitterBallenBorrel Powered by beUnited

BitterBallenBorrel

BitterBallenBorrel® – sinds 2011 dé krachtigste MKB netwerkborrel van Nederland – organiseert jaarlijks ruim 400 zakelijke netwerkborrels op meer dan 20 B2B locaties door het Nederland.

Netwerken, deel uitmaken van netwerken, elkaar, in een informele sfeer, face to face te ontmoeten en te spreken, is van groot belang voor ondernemers.

BitterBallenBorrel® biedt de ruim 100.000 MKB ondernemers, directieleden en managers in de beUnited community de mogelijkheid om te netwerken in een informele sfeer. Ondernemerschap staat hierbij centraal.

BitterBallenBorrel® is een zakelijke netwerkborrel voor alle MKB ondernemers, directeuren en managers binnen een straal van 40 km rond de betreffende locatie. B2B ondernemerschap staat daarbij centraal.

BitterBallenBorrel® is als het ware het “Ondernemersplein” waar MKB ondernemers, directeuren en managers elkaar in informele setting ontmoeten, kennis & informatie delen en samen ideeën genereren.

Zakelijke netwerken is gebaat bij kwaliteit en diversiteit, is BitterBallenBorrel® is er op gericht om, per maandelijkse netwerkborrel, minimaal 50 deelnemers, in alle denkbare diversiteit en wisselende samenstelling, aanwezig te laten zijn gewenst zijn.

Netwerken BitterBallenBorrel powered by beUnited

 

BitterBallenBorrel® is laagdrempelige, het is een zakelijke netwerkborrel zonder een verplicht lidmaatschap, overige verplichtingen en vaste kosten. De bitterballen zijn gratis, de drankjes en overige consumpties zijn voor eigen rekening.

OV is in de regel op loopafstand en de parkeerplekken zijn bij de meeste locaties gratis.

BitterBallenBorrel® entameert ondernemerschap met oog voor maatschappelijke (f)actoren omdat dat verantwoord ondernemen commerciële en maatschappelijke motieven verbindt.

De operationele organisatie van een lokale BitterBallenBorrel is, in handen van een BitterBallenBorrel® Team. Een team bestaat uit twee of meer Ambassadeurs, meestal zijn dat lokale/regionale ondernemers.

De ruim 80 Ambassadeurs op meer dan 20 locaties, werken dagelijks aan het tot stand brengen van succesvolle relaties en zetten zich in om gemeenschappelijke belangen te ontdekken en om deze succesvol samen te brengen.

Een BitterBallenBorrel® Team organiseert, samen met de locatiepartner, de lokale BitterBallenBorrel, draagt zorg voor een geslaagd evenement, is het aanspreekpunt én is de verbindende schakel tussen de aanwezige ondernemers en de BitterBallenBorrel® organisatie.

Programma

Het thema is de basis om bij elkaar te komen, kennis en ervaring uit te wisselen, en nieuwe contacten te leggen en bestaande contacten te versterken.

Het reguliere BitterBallenBorrel programma is er op gericht om MKB ondernemers, directeuren en managers rond het Thema,zo optimaal mogelijk met elkaar te laten netwerken. 

17.00 – 17.45 uur 

17.45 – 19.00 uur 

19.00 – 19.15 uur

19.14 – 20.00 uur

20.00 – 22.00 uur

Netwerken

Thema presentatie

Pitch & verloting

Netwerken

Natafelen

 

Netwerken BitterBallenBorrel powered by beUnited

 

Aanmelden

Maandelijks maken meer dan 1750 MKB ondernemers, directeuren en managers, gebruik van de mogelijkheid om tijdens een BitterBallenBorrel te netwerken, contacten te leggen, onderhouden & versterken en kennis op te doen .

BitterBallenBorrel® is een laagdrempelige netwerkborrel. Aanmelden is dan ook niet verplicht, wel gewenst met het oog op de kwaliteit van het netwerken.

Wilt je ook netwerken, discussiëren, ondernemen of meedenken, kijk in de agenda waar & wanneer BitterBallenBorrel in de buurt is


BitterBallenBorrel binnen de Algemene basisregels tgv COVID-19

Bij BitterBallenBorrels staan netwerken en sociale interactie centraal, kijkend naar de algemene basisregels, is er in overleg met onze locatiepartners besloten om;

  • iedere reservering te bevestigen;
  • inlooptijd te vervroegen;
  • te rekenen met 6 m² pp;
  • uit te gaan van 1 zitplaats pp aan een “1,5 m² tafel” met 3 anderen;
  • deelnemers 1 zitplaats toe te wijzen aan een “1,5 m² tafel”;
  • deelnemers 2 x van tafel te wisselen met daaraan 3 andere deelnemers;
  • deelnemers laten participeren bij het reinigen van stoel/plaats;
  • uitlooptijd verruimen;
  • het natafelen te verlaten;

Bij BitterBallenBorrel is reserveren nu verplicht, geldt de 1,5 meter richtlijn, dient er voor iedere deelnemer een zitplaats te zijn, gelden er daardoor (per locatie) beperkingen voor wat betreft het aantal deelnemers en hebben we de reguliere agenda daarop tijdelijk aangepast.

Agenda o.b.v. Algemene basisregels

16.30 – 17.00 drank halen/plaats toewijzing
17.00 – 17.30 Netwerken
17.30 – 17.50 Wissel/reinigen/drank halen
17.50 – 18.15 lezing/Presentatie
18.15 – 19.00 Netwerken
19.00 – 19.20 Wissel/reinigen/drank halen
19.20 – 19.30 Pitch & Verloting
19.30 – 20.00 Netwerken
20.00 > 20.30 Start natafelen

Partnership

BitterBallenBorrel is een impliciet samenwerkingsverband met geselecteerde Partners, Sprekers en Ambassadeurs. Het is een kwalitatieve los-vaste context van bedrijvigheid.

De kern van een Partnership met BitterBallenBorrel is dat er betekenisvolle relaties worden aangegaan en ontwikkeld om meer kansen te kunnen pakken.

Ben je geïnteresseerd om Locatie Partner, Ambassadeur of Spreker te worden, neem dan contact met ons op.

Contactformulier