Hartelijk welkom bij beUnited

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig ondernemers

beUnited is dé onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór >39.000 zelfstandig ondernemers

beUnited is sinds 2011 uitgegroeid tot dé onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandig MKB en Zzp ondernemers in Nederland. beUnited wil de aanwezigheid en het belang van zelfstandig MKB en Zzp ondernemerschap in het economische landschap waarborgen, omdat dit essentieel is voor de erkenning, groei en deskundige ontwikkeling van de Nederlandse economie. 

Wat heb je aan beUnited?

beUnited zet zich, nationaal, regionaal en lokaal, in om voor zelfstandig MKB en Zzp ondernemers te komen tot;

  • onafhankelijke belangenbehartiging 
  • deskundige ondersteuning
  • professionele erkenning
  • rechtvaardige beleid, wet en regelgeving
  • mensgerichte samenleving 
  • gezamenlijke invloed op politiek en media.  

Coronaclaim wil accountability en rechtvaardigheid 

Stichting Coronaclaim MKB, een initiatief van beUnited, wil verantwoording van de overheid over de coronamaatregelen en accountability en rechtvaardigheid voor de schade als gevolg van verplichte sluitingen, beperkte openstellingen en een markt die als gevolg van de pandemie onvoorspelbare verschuivingen heeft doorgemaakt.

Kan je je vinden in onze visie en wil je accountability en rechtvaardigheid voor de schade die jouw bedrijf ten gevolgen van de Coronamaatregelen heeft ondervonden meld dan, no cure no pay, jouw coronaschade.

Vul dan kosteloos het aanmeldformulier in. 

Membership

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandig ondernemers en staat voor een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, de invloed van zelfstandig ondernemerschap wordt vergroot en de invloed van multinationals en ngo’s wordt beperkt. 

Members ondersteunen beUnited mede bij het zelfstandig ondernemers verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Agenda

beUnited biedt zelfstandig ondernemers de gelegenheid elkaar te ontmoeten, deel te nemen aan inspirerende activiteiten, zoals workshops, presentaties, netwerksessies, paneldiscussies, lezingen en sportevents, waarbij ondernemers kennis en ervaring delen waardoor waardevolle inzichten en tips worden opgedaan om hun bedrijf te laten groeien en te optimaliseren.

Community

beUnited is bedoeld om ondernemers te ondersteunen, te verbinden en hun belangen te behartigen. beUnited brengt zelfstandige ondernemers samen en biedt een gemeenschappelijk platform waarbinnen zelfstandig ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Dit met als doel kennis kunnen delen en samenwerken aan groei, gemeenschappelijke doelen bewerkstelligen en het vergroten van de invloed van zelfstandig ondernemers.

Standpunten

beUnited volgt kritisch de ontwikkelingen op politiek niveau in Nederland en streeft er naar invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid om een gunstig zelfstandig ondernemersklimaat te bevorderen en ervoor te zorgen dat zelfstandige ondernemers een eerlijke kans krijgen om te gedijen.

Services

beUnited biedt, met behulp van haar Partners,  Service & Experience aan haar Members zoals belangenbehartiging op politiek niveau, on- & offline netwerkmogelijkheden, relevante informatie, advies & ondersteuning op het gebied van o.a. juridische zaken, belastingen, marketing, financiën, training & educatie, vaardigheden en collectieve voordelen om kosten te besparen.

Services ondersteunend Members mede bij het krachtige in & uitbouwen van de eigen onderneming.

Service Partnership

beUnited biedt zelfstandig ondernemers, die voor hun bedrijf op zoek zijn naar een zeer effectief B2B on- & offline marketing communicatie kanaal, de mogelijkheid om Service Partner te worden. Ben jij er klaar voor om te investeren in beUnited, in je eigen groei en op zoek naar een onderscheidende B2B platform? Dan is een beUnited Service Partnership gemaakt voor jou!

Service Partners ondersteunen beUnited mede bij het in stand houden en de uitbouw van de krachtige Community

Experience Partnership

beUnited biedt zelfstandig ondernemers met vergader- en horecafaciliteit, die voor hun bedrijf op zoek zijn naar periodieke B2B events, de mogelijkheid om Experience Partner te worden. Ben jij er klaar voor om te investeren in beUnited, in je eigen groei en op zoek naar een onderscheidende B2B events? Dan is een Experience Partnership gemaakt voor jou!

Experience Partners ondersteunen beUnited mede bij het in stand houden en de uitbouw van de krachtige Community.

Samen werken

beUnited is een organisatie waarbij de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. Dit vanuit het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, de invloed van multinationals en ngo’s is beperkt, de invloed van regionaal zelfstandig ondernemerschap groot is en zelfstandig ondernemers het respect en de medewerking krijgen die ze verdienen!

beUnited staat voor samen aan een mensgerichte maatschappij, samen werken aan groei van zelfstandig ondernemerschap, samen werken aan het kwantitatief en kwalitatief leveren van hoogwaardige diensten, kennis & kunde, samen werken aan borging van de governance, compliance & finance risico’s, samen werken op een platform, samen werken binnen geautomatiseerde werkprocessen, samen werken vanuit rapportages, samen werken aan een profijtelijk resultaat en last but not least samen werken in zelfstandigheid.

Uitgangspunten

beUnited streeft naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemerschap wordt gestimuleerd, creativiteit en inventiviteit worden gewaardeerd, gelijke kansen voor iedereen centraal staan, en waarin lokale en regionale economische groei en duurzaamheid belangrijke pijlers zijn.

Standpunten

beUnited volgt kritisch de ontwikkelingen op politiek niveau in Nederland en streeft er naar invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid om een gunstig zelfstandig ondernemersklimaat te bevorderen en ervoor te zorgen dat zelfstandige ondernemers een eerlijke kans krijgen om te gedijen.