Overheid & politiek hebben geen beleidsvisie op de grootste werkgever van Nederland

Overheid & politiek hebben geen beleidsvisie op de grootste werkgever van Nederland

De kabinetsplannen voor 2023 en de consequenties hiervan voor zelfstandig ondernemers zijn groot. Er wordt veel gedaan voor de burgers, maar niet voor de zelfstandig (MKB) ondernemers en ondernemende families;

 • De schijf voor het lage VpB-tarief gaat omlaag naar € 200.000, terwijl het percentage stijgt van 15 naar 19%. Resultaten worden dus zwaarder belast met minder nettowinst om te herinvesteren.
 • Hoewel DGA’s, net als werknemers in de eerste schijf, minder inkomstenbelasting hoeven te betalen, zal de uitkering van dividend in box 2 zwaarder worden belast, oplopend tot 31%.
 • Voor vermogen dat privé wordt opgebouwd gaat ook een hoger tarief gelden, oplopend tot 34,5%. Succesvolle zelfstandig MKB ondernemers en familiebedrijven worden zo zwaarder op de proef gesteld en zullen minder goed in staat zijn om hun weerstandsvermogen op peil te houden.
 • Maatregelen om met name MKB-bedrijven te ondersteunen in de energiecrisis blijven vooralsnog uit.

Europese Commissie

De Europese Commissie bepaalde eerder dat bedrijven die in de problemen komen door de hoge energieprijzen steun mogen ontvangen.

 • Vooralsnog komt het kabinet niet met concrete steun plannen voor zelfstandig ondernemers met een hoge energierekening
 • Andere Europese landen steunen bedrijven/ondernemers die in de problemen zitten op dit moment al wel, met als gevolg dat er een ongelijk speelveld voor het Nederlandse bedrijfsleven ontstaat.
 • De concurrentie positie binnen Europa verslechtert voor de Nederlandse bedrijven.
 • Productie gaat daardoor weg uit Nederland en wordt verplaatst naar andere landen.
 • De zelfstandig ondernemers zien de rekening explosief stijgen, raken acuut in de problemen omdat ze de hogere kosten niet een op een kunnen doorbelasten w.o.; Bakkers, Slagers, Horeca, Retailers, zwembaden, ijsbanen Steen-, aluminium- en levensmiddelenfabrikanten etc.
 • Het risico op een vicieuze cirkel: als middenstand failliet gaat komt er niks voor in de plaats dan alleen leegstand dat geeft onaantrekkelijke binnensteden met als uiteindelijk gevolg nog meer leegstand.

Grootste werkgever van Nederland

Het MKB is, met 6 miljoen werknemers, de grootste werkgever van Nederland, de Overheid wil het minimumloon met 15% verhogen, vakbonden hebben 12 procent loonsverhoging geëist .

 • dergelijke verhogingen is het op de zelfstandig ondernemers afwentelen van bestuurlijk onvermogen door de overheid, het getuigd niet van enige realiteitszin en is niet haalbaar zonder de werkgelegenheid ernstig te bedreigen..
 • los daarvan hebben zelfstandig ondernemers het al heel zwaar door de afbetaling/inlopen lockdown schades, hoge energiekosten, hoge belastingschulden, de verhoogde vennootschapsbelasting, hoge huurkosten, lage winsten en arbeidsmarktkrapte
 • Het is heel erg funest is als kleine bedrijven als gevolgen van het huidige ongunstige klimaat verdwijnen. Er wordt te makkelijk gedacht over een bedrijvendynamiek (als bedrijven verdwijnen komen er nieuwe voor terug). Die veronderstelling gaat mede door globalisering niet meer op.
 • Het mkb geld lenen voor het energiezuiniger maken van hun bedrijf, is ook geen optie, levert enkel nog meer lasten en kosten op en bedreigt de werkgelegenheid.

Standpunt beUnited inzake hoge energieprijzen

beUnited pleit dan ook voor een verlaging van de energieprijzen via;

 • bijvoorbeeld een plafondprijs, zoals ook in andere landen gebeurt.
 • sterke reductie of tijdelijk stopzetten van de energieheffingen (45% verkoopprijs)

Beleidsvisie op zelfstandig (MKB) ondernemerschap noodzakelijk

Het wordt tijd dat de overheid met specifiek beleid komen, gericht op de grootste werkgever van Nederland (zelfstandig MKB ondernemers en haar 6 miljoen werknemers)

 • De overheid en de meeste politieke partijen hebben geen beleidsvisie op de grootste werkgever van Nederland
 • VNO NCW en haar merk MKB Nederland zijn niet de aangewezen gesprekspartner voor de belangen van de zelfstandig (MKB) ondernemer.

OPROEP

Zelfstandig Ondernemers kunnen het niet alleen: klanten (consumenten, collega ondernemers maar ook gemeenten) hebben enorm veel invloed door zich bewust te zijn van waar ze iets kopen. beUnited doet dan ook de oproep aan klanten om zoveel mogelijk fysiek & lokaal te kopen om daarmee de lokale circulaire economie en de eigen leefomgeving te ondersteunen.

beUnited behartigt als belangenorganisatie, de belangen van ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. Een lokale circulaire economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.

Sluit je aan

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Klik hier om jezelf, het bedrijf of de branche-, beroepsorganisatie bij beUnited aan te sluiten. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print