Stikstof Stik er in Richard Beune

Stikstof? Stik erin!

Maandag 25 juli moest er op NPO1 weer zonnodig worden ingehakt op Carolientje. De vragen van waren suggestief en onder de gordel, want Welmoed en Jort moesten natuurlijk het overheidsnarratief zo goed mogelijk volgen. Maar daar had Carolientje even geen zin in. Er valt namelijk ook niets meer goed te praten. De overheid heeft zijn hand overspeelt.

Waar gaat het precies om? Om precies te zijn gaat het om artikel 1.12a van de Wet natuurbescherming. Daarin staat dat in 2030 ten minste 50% van het areaal met voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarden moet zijn gebracht. De overheid wil nu dat in 2030 al naar 74% terugbrengen.

Dat is echter niet afgesproken en niet volgens de wet.  Veel sterker nog! Het is volgens een aantal hooggeleerden zelfs strafbaar om af te wijken van wat er wettelijk bepaald is. Binnen de EU gaat het trouwens ook alleen maar over het verbeteren en in stand houden van de natuur. Maar daar heeft de overheid zo zijn eigen opvattingen over. Dus moet Remkes het met de boeren gaan afhandelen, terwijl hij geen enkel mandaat krijgt om te onderhandelen en zelfs meegeschreven heeft aan het stikstofakkoord. Inmiddels is bekend geworden dat de totale kosten geen €25 miljard zullen bedragen, maar eerder de €40 miljard zullen overstijgen. De kamer is dus op alle fronten voorgelogen en juist daarom wil Carolientje, en terecht, zo snel mogelijk een spoeddebat.

Om de boeren tegemoet te komen heeft de regering aangekondigd om de Wsn doelstellingen dus aan te willen passen van 2035 naar 2030 zodat deze in lijn liggen met het akkoord. Maar die wetswijziging moet dus eerst nog wel door de tweede en eerste kamer. Ook de raad van State is zeer kritisch over hoe de coalitie te werk is gegaan. Zelfs D66’er Han Lindeboom is net als Omtzigt en Plasterk, tegen de huidig gestelde KDW’s en staan zeer kritisch tegenover de plannen van het kabinet.

Zoals door velen al onderzocht, klopt deze werkwijze gewoon niet en zijn ook de modelleringen van het RIVM niet correct uitgevoerd. De stikstof uitkomsten zijn voornamelijk gericht op toekomstig computermodellen terwijl men niet eens kan vaststellen wat de depositiewaarden op dit moment zijn. Want, volgens het RIVM, we kunnen ze niet meten!

Ofwel, er moet dus een wetswijziging worden doorgevoerd die regelt dat in plaats van in 2035 nu in 2030 ten minste 74% van het stikstofgevoelig Natura 2000-areaal geen overschrijding van de kritische depositiewaarde mag hebben, op basis van modellen. Terwijl de wet nog moet worden ingediend wil de coalitie nu al dat ernaar gehandeld wordt. Dat kan simpelweg niet!

Tot slot moet Van der Wal ook nog eens aantonen dat de nieuwe maatregelen uitvoerbaar zijn en uit de nieuw op te stellen meetwaarden moet blijken dat de aanpassingen haalbaar zijn. Met andere woorden, men zal ook eerst nog fouten uit het nieuwe plan moeten halen voordat het door beide kamers kan. Het is te hopen dat het kabinet nu eindelijk eens vreselijk gaat struikelen over uitgerekend dit dossier.

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print