Zelfstandig ondernemer beUnited

MISSIE

beUnited opgezet in 2013, is een onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandig ondernemers in Nederland.

  • beUnited staat voor een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, de invloed van multinationals en ngo’s beperkt en de invloed van regionaal zelfstandig ondernemerschap groot is.
  • beUnited vindt dat de corrupte fusie tussen staat en (internationaal) bedrijfsleven dient te worden beëindigd omdat die ongewenste fusie onze economie ruïneert, het zelfstandig ondernemerschap vernietigt en ons berooft van normen, waarden & vrijheid.
  • beUnited stelt dat voor die zelfstandige samenleving een regionale bottom up democratie, herstel van de Trias Politica, een Constitutioneel Hof en deskundige bestuurlijke benoemingen absolute voorwaarden zijn.

Zelfstandig ondernemers zijn de grootste werkgever

Met ruim zes miljoen werknemers zijn zelfstandig ondernemers, in gezamenlijkheid, niet alleen de grootste werkgever van Nederland maar leveren ze ook de hoogste bijdrage aan de schatkist. Zelfstandig ondernemers zijn daarmee de ruggengraat van de Nederlandse economie en verdienen echte vertegenwoordiging met respect voor hun belangen.

beUnited omzet, toegevoegde waarde en werkgelegenheid naar grootteklasse periode 2020

Politiek is globalistische georiënteerd

Politieke partijen zijn volledig globalistisch georiënteerd waardoor er niet of nauwelijks een beleidsvisie op zelfstandig is en (regionaal) ondernemerschap en wetgeving, stimulering- & subsidieregels zelden aansluiten bij de zelfstandig ondernemers praktijk.

Krachtige stem voor zelfstandig ondernemers

De belangenbehartiging van zelfstandig ondernemers is niet onafhankelijk  georganiseerd. Het is de hoogste tijd dat zelfstandig ondernemerschap, om invloed uit te oefenen op het beleid, een krachtige eigen stem krijgt in de politiek en in de media.

beUnited is de krachtigste belangenorganisatie van, vóór en dóór het MKB,

Samen zijn wij sterk en van uit het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, de invloed van multinationals en ngo’s beperkt is, de invloed van regionaal zelfstandig ondernemerschap groot is en zelfstandig ondernemers het respect en de medewerking krijgen dat ze verdienen! 

Onafhankelijke belangenorganisatie

beUnited is de krachtigste onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór > 39.000 zelfstandig ondernemers. Een vrijwilligersorganisatie waarbij de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan.

Uitgangs- & standpunten

Ben je zelfstandig ondernemer en kun je je vinden in onze uitgangs- & standpunten, zorg dan samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en de zelfstandig ondernemersbelangen zo optimaal mogelijk behartigd worden.

Sluit je bij ons aan

Sluit je bij ons aan en help ons, als Member, Partner of Supporter, om zelfstandig  ondernemers nog krachtiger te verenigen, inspireren, informeren, verbinden, ondersteunen. 

beUnited is…. omdat wij samen zijn, 

Pancras Pouw
Founder

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print