Missie is belangenbehartiging mkb en zzp ondernemers

beUnited

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandig mkb & zzp ondernemers in Nederland.

  • beUnited wil een alternatief voor een (toekomstige) samenleving waarin enkel nog een handvol grote multinationals en ngo’s hun stempel zetten.
  • beUnited is voor een lokale & regionale circulaire samenleving waar zelfstandig ondernemerschap ruim baan heeft.
  • beUnited is voor een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, inventiviteit en creativiteit wordt gewaardeerd, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.

Zelfstandig Ondernemers: samen de grootste werkgever.

Met ruim zes miljoen werknemers zijn zelfstandig ondernemers de grootste werkgever van Nederland. Alle zelfstandig mkb& zzp bedrijven tezamen leveren de hoogste bijdrage aan de schatkist, echter:

  • Belangenbehartiging van zelfstandig mkb & zzp ondernemers is niet onafhankelijk  georganiseerd;
  • Wetgeving, stimulering- & subsidieregels sluiten zelden aan bij de zelfstandig ondernemers praktijk;
  • Politieke partijen zijn volledig globalistisch georiënteerd
  • Politieke partijen hebben geen lokale & regionale beleidsvisie op zelfstandig mkb & zzp ondernemerschap;
beUnited omzet, toegevoegde waarde en werkgelegenheid naar grootteklasse periode 2020

Zelfstandig Ondernemerschap; de ruggengraat van de samenleving.

De zelfstandig mkb & zzp ondernemers zijn de ruggengraat van de Nederlandse economie. De politiek heeft echter alleen nog maar oog voor globalistische agenda’s en mondiale spelers (die meestal niet eens belasting betalen).

Zelfstandig ondernemers verdienen echte vertegenwoordiging met het respect voor hun belangen. Het is de hoogste tijd dat zelfstandig ondernemerschap een krachtige stem krijgt in de politiek en in de media om invloed uit te oefenen op het kabinetsbeleid. 

Sluit je aan!

beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Bij beUnited gaan we uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. beUnited is de krachtigste onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, waarbij de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. 

Tegenkracht

Deze tijd roept steeds meer vragen op, er wordt steeds minder naar zelfstandig MKB- & ZZP ondernemers geluisterd, de antwoorden zijn steeds moeilijker te krijgen. Deze tijd vraagt om extra tegenkracht.

beUnited telt inmiddels bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers als members, 25 partners, 81 actieve ambassadeurs en is, met ruim 600 events per jaar, al een partij om rekening mee te houden. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers het respect en de medewerking krijgen dat ze verdienen!

Sluit je bij ons aan

Sluit je bij ons aan en help ons zelfstandig mkb & zzp ondernemers nog krachtiger te verenigen, inspireren, informeren, verbinden, ondersteunen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en de ondernemersbelangen zo optimaal mogelijk behartigd worden.

beUnited is…. omdat wij samen zijn, 

Pancras Pouw
Founder

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print