beUnited Pleitnota hoger beroep tegen de Staat over de avondklok

Pleitnota | hoger beroep tegen de Staat over de avondklok

Pleitnota | hoger beroep tegen de Staat over de avondklok

Een bijdrage van Jurist Jeroen Pols tijdens het hoger beroep over het intrekken van de Avondklok op vrijdag 19 februari 2021.

Inkijk verhoudingen tot grondwet, gezondheidszorg en verdragen

In deze pleitnota (& videoregistratie) geeft Jeroen Pols, een buitengewoon interessante inkijk, hoe de door de beleidsmakers ingevoerde Corona maatregel(en) zich verhouden tot de ;

  • grondwet;
  • volksgezondheid;
  • diverse in de Nederlandse wet verankerde Europese en internationale verdragen;
  • rechten van de mens;

Download | Pleitnota Hoger beroep avondklok

Lees-, kijk- & deeltip!

Het is mede vanwege de inhoud en het ontbreken op internet een serieuze lees-, kijk- & deeltip!

 

Video Registratie
Om onduidelijke reden is deze video registratie (en de inhoud) niet of nauwelijks te vinden op het internet, FvD is de enige die deze video (in haar huisstijl) tot nu toe gepost heeft.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Pancras Pouw

(groot)vader, ondernemer, visionair, inspirator, vrijdenker, levenskunstenaar, verbinder, golfer

Een ervaren visionaire bestuurder/directeur die weet wat het is om (eind) verantwoordelijk te zijn voor een organisatie en gewend is om de strategie te bepalen en deze operationeel weet te vertalen naar doelen. Beschikt over een buitengewoon groot (social) netwerk en is zeer succesvol gebleken bij het uitrollen van "new business".

Een daadkrachtige persoonlijkheid, out of the box denker die de lijnen helder edoch daadkrachtig uitzet en daarbij vertrouwt op c.q. gebruik maakt van de kwaliteiten van het team en de organisatie.

Een echte stimulator met een heldere open leiderschapsstijl met een bewezen strategisch, financieel/bedrijfseconomisch en organisatorisch inzicht. En in de vervulde rollen/opdrachten verantwoordelijk geweest voor het initiëren van beleid en leiding geven aan de uitvoering, aan reorganisaties en het bedenken, opzetten en uitrollen van nieuwe organisatie(onderdelen), concepten, producten, diensten en marketingactiviteiten.

One thought on “Pleitnota | hoger beroep tegen de Staat over de avondklok”

Geef een reactie