beUnited nieuws Belangrijke nieuwe arbeidswetgeving op komst

Belangrijke nieuwe arbeidswetgeving op komst

Per 1 augustus moeten werkgevers voldoen aan diverse nieuwe regels, indien per die datum de Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treedt. Dat is nu nog een wetsvoorstel, maar als het doorgaat – wat volgens Europese regels per 1 augustus moet – dan is het de eerste grote wetswijziging sinds de WWZ en de WAB.

Wat verandert er?

  • Werknemers moeten bij indiensttreding schriftelijk worden geïnformeerd over tal van rechten en procedures. Het beste kan al die informatie meteen in de arbeidsovereenkomst. Veel werkgevers zullen hun model arbeidscontract daarvoor moeten uitbreiden.
  • Een nevenactiviteitenbeding, dat de werknemer verbiedt om naast zijn baan nog ander werk te hebben, zal niet meer zijn toegestaan (behoudens uitzonderingen).
  • De nieuwe wet heeft verder gevolgen voor werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon, bijvoorbeeld oproepkrachten. Zij kunnen alleen nog worden opgeroepen op de dagen en uren die in het arbeidscontract staan. Dat heten dan: referentiedagen en -uren. Ook moeten zij worden geïnformeerd over het aantal gewaarborgde betaalde uren, en het loon dat zij voor werk boven die uren verdienen.
  • Na een half jaar in dienst mag de werknemer zijn werkgever verzoeken om een baan die meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden heeft.
  • Als een werknemer op grond van de wet of de cao scholing moet volgen om zijn functie uit te oefenen, dan geldt de daaraan bestede tijd volledig als werktijd. De scholing moet zoveel mogelijk worden gevolgd tijdens werktijd. Er mag geen studiekostenbeding met terugbetaling meer worden afgesproken voor deze verplichte scholing.

Korte voorbereidingstijd

Mochten de nieuwe regels over vier maanden ingaan, dan is de voorbereidingstijd kort. Houd dus in de gaten hoe het er precies komt uit te zien, en pas op tijd je documenten en werkwijzen aan. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Redactie beUnited
De redactie van beUnited (re)post actueel Ondernemersnieuws op de nieuwspagina van beUnited, het krachtigste zakelijke netwerk van, vóór en dóór MKB ondernemers, directeuren en managers in Nederland.

Geef een reactie