Covid 19 20 leugens

Covid | 20 Leugens

Mythe #1:

Het virus is nieuw.

Realiteit: Het virus is nauw verwant aan wijd circulerende betacoronavirussen en deelt 65-70% gemeenschappelijk genetisch materiaal.

Mythe #2:

Iedereen is vatbaar (immunologisch naïef).

Realiteit: Reeds bestaande of kruisimmuniteit is wijdverspreid en bovendien genieten kinderen bijna universeel van robuuste aangeboren immuniteit.

Mythe #3:

Het virus is dodelijk. Recente peilingen onthulden dat het gemiddelde lid van het publiek gelooft dat het infectiesterftecijfer (IFR) 20 tot 38% is.

Realiteit: De studie van Ioannidis, de meest uitgebreide tot nu toe, onthult dat de wereldwijde IFR voor jongeren onder de 70 0,05%is, met bijna alle dodelijke slachtoffers met ernstige comorbiditeiten. Voor het mediane risicolid van de populatie is de IFR minder dan 0,01%, wat betekent dat voor de meeste mensen het risico verwaarloosbaar is.

Mythe # 4:

Lockdowns zijn effectief in het verminderen van sterfgevallen.

Realiteit: Meer dan 50 studies hebben aangetoond dat lockdowns geen materieel gunstig effect hebben op de Covid-mortaliteit en dat ze de algehele sterfteresultaten verslechteren wanneer niet-Covid-nevenschade wordt meegerekend. Lockdown had geen plaats in eerdere richtlijnen voor volksgezondheid of pandemische respiratoire virussen, bestaande als een randidee onder mensen die pleitten voor gemilitariseerde benaderingen van pandemieën die volledig in tegenspraak waren met de volksgezondheid en epidemiologische praktijk en theorie.

Mythe #5:

Stoffen maskermandaten zijn effectief.

Realiteit: De meest uitgebreide studie tot nu toe, door de Europese CDC, toonde aan dat bijna alle papieren die het gebruik van stoffen maskers ondersteunden van lage bewijskracht waren en de meeste tekenen van vooringenomenheid vertoonden. De WHO gaf toe dat de ommekeer over de effectiviteit van maskers politiek gemotiveerd was. Er is geen teken in de internationale epidemische gegevens van de werkzaamheid van maskers. Gedragswetenschappelijke teams hebben aangetoond maskers te hebben ingezet als een instrument van psychologische oorlogsvoering (om de naleving van volksgezondheidsmaatregelen te vergroten). Maskering als broncontrole is niet consistent met aerosoloverdracht.

Mythe #6:

Overdracht gebeurt door druppels en fomites, dus maskers, ontsmetting, stickers, sociale afstand en perspex schermen zijn effectief.

Realiteit: De meest uitgebreide studie tot nu toe, door het Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, vond geen bewijs ter ondersteuning van druppel- en fomitetransmissie. Aerosoltransmissie via de lucht heeft de meest bewijskrachtige ondersteuning, net als voor andere respiratoire virussen. Bijna alle tegenmaatregelen die tegen hoge kosten worden ingezet, hebben geen basis in de wetenschap.

Mythe #7:

Asymptomatische overdracht is een aanjager van de epidemie.

Realiteit: Primair bewijs suggereert dat het tegenovergestelde het geval is – dat asymptomatische geïnfecteerde mensen kleine innocula delen, gunstig handelend om de immuunherkenning te verspreiden en te stimuleren. Asymptomatische gevallen zijn zeer zelden indexgevallen bij ziekteoverdracht en iets minder zelden van infectieoverdracht.

Mythe #8:

PCR-testen bij hoge cyclusdrempels zijn geschikt. Een positief resultaat bewijst een geval van ziekte of causaliteit bij een overlijden

Realiteit: PCR-testen zijn niet geschikt/bevoegd voor de diagnose van COVID, of detectie van “gevallen”, infecties of besmettelijkheid. In het bijzonder is het, wanneer het wordt ingezet bij hoge “cyclusdrempels”, gevoelig voor het genereren van epidemiologische valse positieven, met ernstige economische gevolgen.

Mythe #9:

COVID is onbehandelbaar. Niets kan worden gedaan totdat een patiënt in het ziekenhuis aankomt, waarna ze moeten worden beademd en remdesivir moeten krijgen.

Realiteit: Vroege interventie in het venster van 6-8 dagen wanneer de ziekte zijn ontstekingsfase ingaat, is opmerkelijk effectief gebleken, waardoor het aantal sterfgevallen drastisch wordt verminderd. Remdesivir en vroege beademing hebben velen gedood. Off-label medicijnen hebben in veel studies werkzaamheid aangetoond, maar zijn het doelwit van voor de hand liggende propaganda door farmaceutische bedrijven en gevangen media.

Mythe # 10:

De vaccins voorkomen materieel transmissie.

Realiteit: Door hun werkingsmechanisme kunnen injecteerbare vaccins de overdracht niet wezenlijk voorkomen en doen ze dat ook niet . Dit is niet eens een claim van hun fabrikanten, maar van politici en conflicterende wetenschappers. Er is geen bewijs voor transmissiereductie in de internationale epidemische gegevens. Het argument “groter goed” is onjuist.

Mythe # 11:

De vaccins zijn ongeveer 95% effectief.

Realiteit: Manipulatie van de onderzoeken om uitgesproken initiële negatieve werkzaamheid als gevolg van immunosuppressie te verbergen, is alomtegenwoordig. De werkelijke werkzaamheid is lager dan aangegeven, en blijkbaar ook negatief na 20 weken of zo. “Real world studies” verdubbelen deze fout door de onlangs gevaccineerden als niet-gevaccineerd te behandelen, een stap die niets minder dan een grove wetenschappelijke fraude vertegenwoordigt.

Mythe # 12:

De vaccins zijn zo veilig dat niemand zou moeten aarzelen om er een te nemen.

Realiteit: De vaccins hebben in meerdere landen ongekende niveaus van bijwerkingen veroorzaakt. De werkingsmechanismen voor deze bijwerkingen zijn bekend. We hebben voortdurend meldingen van opzettelijke en draconische onderdrukking van het melden van bijwerkingen in Zuid-Afrika en elders, en van een omerta in de zalen van de volksgezondheid. Er kan een groep mensen zijn voor wie de voordelen groter zijn dan de schade, maar totdat onze verzoeken om gegevenstransparantie zijn ingewilligd, is het moeilijk te zeggen hoe groot deze groep is.

Mythe #13:

Iedereen zal baat hebben bij vaccinatie.

Realiteit: De huidige vaccins kunnen de horde nemen voor netto voordeel voor de kwetsbare, niet-herstelde minderheid. De meerderheid van de bevolking, inclusief de jongeren en de herstelden, lijdt netto schade door vaccinatie.

Mythe # 14:

Natuurlijke immuniteit is minder breed, duurzaam en sterk dan synthetische immuniteit.

Realiteit: Door zijn werkingsmechanismen is synthetische immuniteit veel smaller dan natuurlijk. Natuurlijke immuniteit verleent steriliserende immuniteit op middellange termijn, terwijl synthetische immuniteit dat niet kan. Door een beroep te doen op een groter bereik van immuunrespons, kan worden aangenomen dat natuurlijke immuniteit een duurzamere en flexibelere (tegen varianten) bescherming biedt dan synthetische.

Mythe # 15:

Wetenschap is een instelling en de perspectieven van haar autoriteiten zijn onfeilbaar en definitief.

Realiteit: Wetenschap is een proces dat alleen verloopt door robuuste vermoedens en kritiek.

Mythe # 16:

Lange COVID is een ongewoon en gevaarlijk onderdeel van de epidemie.

Realiteit: Sequelae lijken niet vaker voor te komen bij COVID dan bij andere respiratoire virussen. Waar Lang COVID-klinieken zijn gevestigd, zijn ze stilletjes gesloten, onbenut.

Mythe #17:

Indamming is mogelijk voor besmettelijke respiratoire virussen.

Realiteit: Zero-COVID-beleid heeft gefaald waar het ook is geprobeerd. Dierlijke reservoirs maken ze zinloos.

Mythe #18:

Pandemieën gaan vaker voorkomen omdat er meer contact is tussen mens en dier en omdat mensen meer met elkaar verbonden zijn.

Realiteit: Verstedelijking en commerciële landbouwpraktijken hebben het contact tussen mens en dier verminderd. Onderlinge verbondenheid van mensen betekent dat veel milde virussen wereldwijd worden verspreid, waardoor immuunsystemen meer dodelijke varianten herkennen die kunnen ontstaan. Vergelijk dit met het lot van de inheemse volkeren van Zuid-Amerika toen ze voor het eerst werden blootgesteld aan Europese ziekten.

Mythe # 19:

Het verminderen van verspreiding vermindert sterfgevallen

Realiteit: Het verminderen van de verspreiding door de mobiliteit van de niet-kwetsbaren te beperken, verschuift de ziektelast op de kwetsbaren, waardoor meer van hen worden neergeslagen voordat endemische aard is bereikt.

Mythe #20:

Escalatie van waargenomen dreiging is in het belang van de volksgezondheid.

Realiteit: Waargenomen dreiging drijft hysterie, wat leidt tot uitgesproken en dodelijke nocebo-effecten (effecten van negatieve verwachtingen op uitkomsten, het tegenovergestelde van placebo-effecten).

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Redactie beUnited
De redactie van beUnited (re)post actueel Ondernemersnieuws op de nieuwspagina van beUnited, het krachtigste zakelijke netwerk van, vóór en dóór MKB ondernemers, directeuren en managers in Nederland.

Geef een reactie