beUnited Medische vrijheid wint boven dwang en drang

Medische vrijheid wint boven dwang en drang

Hulde aan de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. De enige belangenorganisatie die daadwerkelijk opkomt voor het belang van haar leden.  Deze belangenorganisatie laat zich niet piepelen door een werkgever genaamd de KLM die haar werknemers middels dwang en drang een experimentele prik probeert op te leggen.  

Soms is er in de corona dossiers gerechtigheid, dit is zo’n moment. De rechter heeft de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers gelijk gegeven. Het is nu verboden  om naar de vaccinatiestatus te vragen. De reden dat de KLM dit bij haar personeel doet  is duidelijk: vliegers maar ook cabinepersoneel dwingen zich te laten injecteren met een nog immer experimentele prik. De KLM dient 100.00,- euro boete te betalen per overtreding.

De effectiviteit van de maatregel is niet duidelijk en de KLM legt volgens de rechter te veel druk en dwang op cq zet aan tot vaccinatie en dat is onwettig. 

Wat toont deze uitspraak ons? 

  • Dat werknemers niet akkoord moeten gaan met indirecte dwang of drang tot vaccinatie door een werkgever;
  • Samen strijden maakt je sterker. Het front en de eensgezindheid van de Verkeersvliegers is een voorbeeld hoe belangenbehartiging dient te zijn. 

Maar er valt nog iets anders op.  Waar was de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel ??? Immers volgens hun website komen zij op voor hun leden, het cabinepersoneel. Wij doen er alles aan om jou in dit vliegende vak te ondersteunen. Van het beschermen van arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid tot juridisch advies.

Waar was de VNC ???? Waarom heeft deze organisatie in het belang van haar achterban zich niet bij de piloten aangesloten???? Waarom doet het VNC al 2 jaar helemaal niks voor het cabinepersoneel die zich niet wil laten vaccineren en door KLM gepushed worden  tot het zetten van de experimentele prik?? Waarom doet het VNC niks tegen de personeelslijst die blijkt te circuleren (bij de vluchtplanning) waarop staat aangegeven of iemand wel of niet gevaccineerd is??? 

Maar ook….. Waar waren de vakbonden voor personeel in supermarkten, waar was Inretail waar was Horeca Nederland, waar was VNO-NCW en waar was MK-Nederland en ONL????  Voor de buhne wat aan het ageren maar aan de achterkant was het handjeklap en hebben genoemde organisaties niets voor hun leden weten te realiseren.  Sterker hun bestuurders werken actief mee aan het doorduwen van dwang en drang op de werkvloer!!!! 

Het is tijd dat MKb ondernemers wakker worden en zich realiseren dat deze organisaties en bestuurders er niet voor hen zijn……  zij zijn er voor zichzelf. 

Het motto “United we stand divided we fall” is actueler dan ooit. Vanuit alle kanten probeert de politiek gesteund door werkgever en werknemersorganisaties de zogenaamde belangenbehartigers verdeeldheid te creëren en werkgevers voor hun karretje te spannen. 

Laat deze uitspraak een aanmoediging zijn voor ondernemers om zich  uit te blijven spreken tegen elke vorm van vaccinatiedwang op de werkvloer en tegen het inperken en schenden van nationale als internationale rechten van de mens.  beunited zal samen met werkgevers als branche- en belangenorganisaties inzetten om dit te realiseren.  

Sluit je aan

beUnited behartigt als belangenorganisatie, ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart.

Wil je meer informatie over de belangenbehartiging en de koers van beUnited lees dan onze uitgangs & standpunten.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Niet gevaccineerde werknemers, zijn belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf!

Niet gevaccineerde werknemers, zijn zeer belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf!

Zoals het er nu naar uitziet lukt het ‘t huidige regime in NL niet om verplichte vaccinatie wettelijk waterdicht te krijgen. Dus is men bezig een alternatieve route te kiezen. Nu proberen ze werkgevers voor hun karretje te spannen om werknemers onder druk te zetten zich te laten vaccineren.

En helaas geven sommige bedrijven hieraan gehoor. KLM was recent het spraakmakende voorbeeld, maar ook andere bedrijven maken zich al voor 100% schuldig aan discriminatie op non-wetenschappelijke basis. 

Is dit verstandig bedrijfsbeleid?

Een valide vraag en goed om bij stil te staan. Voelt het antwoord ook bij u meteen als “NEE, wát een STUPIDITEIT en een brevet van bestuurlijk onvermogen”? Wie zijn deze bestuurders die actief meewerken aan een vorm van verplichte vaccinatie. En kennelijk zijn ze slecht geïnformeerd, want ze nemen privé als zakelijk een aantal grote financiële risico’s…

Houding belangenorganisaties

Het trieste is, dat niet alleen bedrijven zich voor het karretje van dit overheidsbeleid laten spannen, maar ook belangenorganisaties als het VNO-NCW, MKB-Nederland, ONL en brancheorganisaties voor de detailhandel, horeca enz. Handelen zij daarbij in het belang van de mensen die ze vertegenwoordigen? Nee natuurlijk niet!

Op zich logisch, want deze clubjes zijn politiek nauw met elkaar verbonden

Dat hebben we de afgelopen twee jaar gezien. Toen lieten deze zogenaamde belangenbehartigers voor bedrijven het volledig afweten. En ook nu hobbelen ze schijnbaar maar wat graag achter het (wan)beleid van dit kabinet aan. Of ze verschuilen zich erachter, met wollige woorden. Op zich logisch, want deze clubjes zijn politiek nauw met elkaar verbonden. Zo interns verweven dat zij niet meer op kúnnen noch dúrven komen voor de belangen van hun achterban zijnde u als ondernemer. 

Dat hebben we de afgelopen twee jaar gezien. Toen lieten deze zogenaamde belangenbehartigers voor bedrijven het volledig afweten.

Wat is het volgende karretje waar ze zich door propaganda voor zullen laten  spannen? Dat bedrijven alleen nog mensen moeten aannemen met een gezonde BMI? Of mensen die geen vlees eten, niet roken, een CO2 neutraal huis hebben, geen patatje oorlog eten enz……. ?

Werkgevers én bestuurders die meegaan in de kielzog van het overheidsbeleid om mensen te selecteren op vaccinatiestatus, laten zien hoe manipuleerbaar zij zijn en dat zij grondrechten, mensenrechten, de geestelijke en lichamelijke integriteit én gezondheid van werknemers nier respecteren en echte gezondheid hun werkelijk geen reet interesseert.

Is het verstandig Risicomanagement

Maar ook vanuit risicomanagement is het onverstandig om werknemers tot vaccinatie te verleiden, direct of indirect. Kijk als bestuurder door de propaganda heen, laat u informeren door onafhankelijke artsen of wetenschappers als de heer P. Kapel, verdiep u in onderzoeken en lees de Pfizer papers en interesseer u voor de WOB-documenten, lees eens DE drek die bovenkomt door falend beleid,  kijk eens naar de rapportages over bijwerkingen van het Lareb, RIVM en de vele buitenlandse databases en evaluaties. 

Analyseer ook eens de cijfers in uw eigen bedrijf ten aanzien van ziekteverzuim. Het zou heel goed kunnen (inkopper) dat u zult concluderen dat ongevaccineerden werknemers minder ziek zijn!

Mijn stelling

Mijn stelling is:De continuïteit van uw bedrijf ligt in de handen van de ongevaccineerde werknemers” Mocht u toch besluiten om u voor het karretje te laten spannen bedenkt dan het volgende;

  1. Discriminatie is bij wet verboden. Als bestuurder en bedrijf bent u aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van uw (wan)beleid. 
  2. Informeer u terdege en forceer geen deelname van werknemers aan een medisch experiment. Laat hen de vrije keuze. 

Ja, u leest het goed “goed bedrijfsbeleid kan geen dwang opleggen om deel te nemen aan een medisch experiment” 

– de vaccins (gentherapie) hebben nog immer een tijdelijk marketing goedkeuring.

– de pilotfase loopt tot december 2023. Als goed werkgever hoort u dit te weten!

– uit de WOB verzoeken komt meer en meer drek over het C-beleid boven tafel; geen enkele werkgever zou aan dit destructieve beleid mee moeten werken. 

Mijn advies is dat werkgevers de moed verzamelen om op te staan en een andere richting in te slaan dan het wanbeleid van de afgelopen 2 jaar. Vooralsnog heeft Ondernemend Nederland laten zien hoe zwak en slecht geïnformeerd zij is. Grote kans dat KOMENDE WINTER is Ondernemend Nederland weer de klos. Dus denk na en sta op.

Tegen werknemers die geconfronteerd worden met een werkgever die ook maar enigerlei ‘dwang op vaccineren’ geeft zeg ik: laat u niet chanteren, kom op voor uw rechten, stel uw werkgevers schriftelijk enkele vragen (volgende blog) en eis hier een schriftelijke reactie op. Of zoek een andere werkgever, de arbeidsmarkt is goed dus laat u niet chanteren. Uw gezondhed is meer waard.

Tot slot

Mocht u zich gevaccineerd hebben op aandringen van uw werkgever en ervaart u complicaties, stel uw werkgever aansprakelijk en hang hem juridisch aan de hoogste boom. Deze werkgever gaat tegen de grondwet en tal van Internationale rechten in, handelt moreel als ethisch onverantwoord en dient te betalen voor wat hij kapot maakt.

Uw gezondheid is uw grootste goed dus kom op voor uw rechten.

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print