beUnited Nieuws Het wordt tijd voor een strategie op basis van ratio en gezond verstand

Het wordt tijd voor een strategie op basis van ratio en gezond verstand

Wat zegt het feit dat de gemiddelde leeftijd van #coronaslachtoffers hoger ligt dan de levensverwachting bij geboorte over het door Nederland gevoerde #coronabeleid?

Kwetsbaren zijn niet beschermd

Ongeveer de helft van de slachtoffers viel in verpleeghuizen terwijl slechts één op de tien 80-plussers in een verpleeghuis woont. Het is de overheid tot op heden niet gelukt de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen.

Ontwrichting levens is wel geslaagd

Waar het kabinet o.a. wel in is geslaagd is het ontwrichten van gezonde bedrijven en van de levens van gezonde kinderen, jongeren en gezinnen.

Levensverwachting en leeftijd overlijden Covid-10 volgens CBS

Coronastrategieën

In de Z-landen: Zweden, Zuid-Korea, Zwitserland, Taiwan en Japan (knipoog naar #eventothier) zijn de scholen open gebleven of maar één keer gesloten.

Twee #coronastrategieën bleken effectief:

  1. Zweden en Zwitserland maakten zich niet erg druk over besmettingen, maar benadrukten het belang van beschermen van risicogroepen;
  2.  Zuid-Korea en Taiwan hebben zich het rambam getest (ook mensen zonder klachten) en isoleerden besmettelijke mensen.

Nederland heeft eigenlijk geen strategie.

Nederland heeft eigenlijk geen strategie, wat op zich logisch zou kunnen zijn gezien de levensverwachting en leeftijd overlijden Covid-10 volgens CB. Het lijkt er meer op dat, vanuit emotie i.p.v. ratio de ene maatregel op de ander wordt gestapeld.

Nu is er daar de avondklok aan toegevoegd, dit zonder enige garantie dat bv. 8 februari de (basis)scholen & bedrijven weer open mogen en burgers (met name) jongeren weer wat meer lucht krijgen om gewoon te leven. 

Verharding maatschappij

Dit met als gevolg verharding van de maatschappij waarbij burgers, in steeds grotere mate, tegen over elkaar en de overheid komen te staan, de overheid verhard in haar reacties en er inmiddels dagelijks forse rellen in tientallen steden plaats vinden. Een grof geweld gebezigd door voor- en tegenstanders van anti-lockdown protesten is onze rechtsstaat onwaardig.

Tijd voor strategie op basis van ratio en gezond verstand

Het wordt tijd voor een strategie waarbij ratio, gezond verstand en emotie hand in hand gaan, in plaats van enkel emotie en angst. Een strategie, niet enkel gericht op vaccinatie, maar met inbegrip van openheid, bewezen werkende medicijnen en technische faciliteiten.beUnited Nieuws Het wordt tijd voor een strategie op basis van ratio en gezond verstand

Bronnen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print